Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA coala Naional de Studii Politice i Administrative

FACULTATEA de tiine Politice

DEPARTAMENTUL tiine Politice i Studii Europene

CATEDRA tiine Politice

DOMENIUL DE STUDII tiine Politice

PROGRAMUL DE STUDII tiine Politice

FIA DISCIPLINEI
GEOPOLITIC I GEOSTRATEGIE

Statutul disciplinei: opional

Nivelul de studii: Licen

Anul de studii: 3

Semestrul: 1

Titularul cursului: Prof. Univ. Dr. Adrian Pop


Coordonator seminar: Prof. Univ. Dr. Adrian Pop

Numr de ore/Verificarea/Credite
Curs Seminar Laborator Proiect Examinare Credite
C=28, SI=33 S=28, SI=36 6

A. OBIECTIVELE DISCIPLINEI (Obiectivele sunt formulate n termeni de


competene profesionale)
nsuirea de ctre studeni a contribuiilor principalelor coli de geopolitic
(german, francez, anglo-saxon i romneasc), cunoaterea evoluiilor geopolitice i
geostrategice n timpul Rzboiului Rece i n perioada post-Rzboi Rece i identificarea
tendinelor actuale de realiniere geopolitic pe plan mondial.
O1 (C1.1 grila 1l RNCIS): Utilizarea adecvat a conceptelor geopolitice de baz;

O2 (C1.2 grila 1l RNCIS): Utilizarea conceptelor geopolitice fundamentale n descrierea


i explicarea genezei derulrii unor evenimente i procese;

O3 (C2.2 grila 1l RNCIS): Utilizarea postulatelor fundamentale proprii disciplinei pentru


nelegerea i evaluarea unor programe i aciuni social-politice;

O4 (C3.2 grila 1l RNCIS): Utilizarea metodologiei geopolitice n analiza unor procese


specifice sistemelor social-politice contemporane;

O5 (C4.1 grila 1l RNCIS): Identificarea conceptelor i metodelor geopolitice de


evaluare a evenimentelor i proceselor politice;

O6 (C5.1 grila 1l RNCIS): Utilizarea adecvat n comunicarea profesional a


conceptelor geopolitice fundamentale;

O7 (C5.2 grila 1l RNCIS): Utilizarea conceptelor geopolitice fundamentale n


interpretarea unor situaii socio-politice concrete.

B. PRECONDIII DE ACCESARE A DISCIPLINEI (Se menioneaz disciplinele care


trebuie studiate anterior)

Denumire disciplin Necesar pentru:


Introducere n relaii internaionale - Integrarea geopoliticii ca subdomeniu n
ansamblul relaiilor internaionale
- nsuirea, operaionalizarea i transferul
conceptelor proprii relaiilor internaionale n sfera
geopoliticii
- nsuirea i utilizarea principalelor paradigme
teoretice n relaiile internaionale n vederea
nelegerii abordrilor specifice geopoliticii
Concepte fundamentale n tiina politic - Compararea conceptelor de baz, particularitilor
teoretice i metodologice ale geopoliticii cu cele
proprii tiinelor politice
- nelegerea puterii n termenii propui de Robert
Dahl i compararea acestui cadru de analiz cu
cadrele de analiz ale realismului, liberalismului i
teoriilor critice
Introducere n studiile europene - nelegerea Politicii Externe i de Securitate
Comune (PESC) i Politicii Europene de Securitate
i Aprare (PESA)
Istorie universal modern i - nelegerea evoluiei geopoliticii nainte, n timpul
contemporan i dup Rzboiul Rece
Gndire critic i scriere academic - Realizarea proiectului de cercetare
Limba englez - Studierea bibliografiei pentru proiectul de cercetare
- Studierea bibliografiei minimale obligatorii

C. COMPETENE SPECIFICE (Vizeaz competenele asigurate de programul de studiu


din care face parte disciplina

Disciplina Geopolitic i geostrategie vizeaz urmtoarele competene profesionale


specifice programului de studiu (vezi grila 1l RNCIS):
(C1): Aplicarea fundamentelor geopolitice n nelegerea, analizarea i evaluarea
organizrii socio-politice.

(C2): Gestionarea programelor i aciunilor social-politice specifice geopoliticii.

(C3): Utilizarea metodologiilor specifice geopoliticii pentru analizarea sistemelor social-


politice.

(C4): Proiectarea de strategii politice n contexte regionale, naionale i globale.

(C5): Susinerea, promovarea i comunicarea valorilor democratice.

D. CONINUTUL DISCIPLINEI

a) Curs

Capitolul Coninuturi Nr. Ore


1. Introducere n -Prezentarea relaiei dintre geopolitic, C=1h [C1]
geopolitic geografie, geografie politic, geostrategie i
geoeconomie, a obiectului de studiu i a
evoluiei geopoliticii;
-Prezentarea principalelor teme abordate n
cadrul cursului.
2. coala geopolitic - Friedrich Ratzel; C= 3h [C1 (1 h) + C2
german -Rudolf Kjelln; (2 h)]
-Geografia politic german i SI=4h
instituionalizarea geopoliticii germane;
-Karl Haushofer.
3. coala geopolitic -Principalii exponeni ai geografiei politice C=1h [C3]
francez franceze; SI=1h
-Contribuia geografiei politice franceze la
dezvoltarea geopoliticii i istoriografiei.
4. coala geopolitic -Alfred T. Mahan; C=4h [C3 (1h) + C4
anglo-saxon - Frederick J. Turner; (2h) + C5 (1h)]
- Halford J. Mackinder; SI=5h
- Nicholas J. Spykman;
- James Burnham;
- Colin S. Gray;

- Zbigniew Brzezinski.

5. coala geopolitic - Principalii exponeni ai colii romneti de C=1h [C5]


romneasc geopolitic; SI=1h
- Trsturi caracteristice ale colii romneti de
geopolitic;
- Contribuia istoriografiei la dezvoltarea
geopoliticii n Romnia.
6. Geostrategia - Acordul de procentaj Churchill-Stalin C=4 h [C6 (2h) + C7
Rzboiului Rece - Relaiile postbelice de putere n concepia (2h)]
planificatorilor politicii externe a marilor puteri; SI=5h
- Aliniamentele geostrategice ale epocii
bipolare;

- Strategii i repere ale evoluiilor strategice n


perioada Rzboiului Rece.

7. Geopolitica n -Geopolitica post-modern C=6h [C8(2h)+


epoca globalizrii -coli de gndire privitoare la globalizare C9(2h)+C10(2h)]
-Globalizarea, regionalizarea, glocalizarea i SI=7h
statul transnaional
-Modele explicative post-Rzboi Rece pentru
lumea secolului XXI.

n cazul cursului, SI (studiul individual) vizeaz lecturarea bibliografiei minimale indicate si


studierea suportului de curs.
8. Regiuni cu - Relaia dintre securitatea energetic, C=4h [C11(2h)+
relevan geopolitica energiei i puterea militar; C12(2h)]
geopolitic i - Regiunea Orientului Mijlociu extins; SI=4h
geostrategic
global - Regiunea extins a Mrii Negre;

- Regiunea Mrii Caspice;

- Regiunea Caucazului de Sud i Asiei Centrale;

- Regiunea Arctic.
9. Geopolitica Uniunii - Valenele geopolitice ale extinderii UE; C=2h [C13]
Europene - Regiuni i state incluse n Politica European SI=3h
de Vecintate: Europa Rsritean, Sud-Estul
Europei, Nordul Africii, Caucazul de Sud i
Orientul Mijlociu.

10. Scenarii ale - Tendine geopolitice i geostrategice; C=2h [C14(2h)]


evoluiilor - Prognoze ale evoluiei puterilor emergente; SI=3h
geopolitice i - Scenarii la orizontul anului 2025;
geostrategice pe - Concluzii ale cursului.
plan mondial.
Concluziile cursului
Total ore C=28h, SI=33

b) Aplicaii

Tipul de Coninuturi Tipul activitii Nr. ore


aplicaie
1. (seminar) - Raportul dintre geopolitic i teoria RI (text - Discuii 2h [S1]
Studiul erban Cioculescu, O dezvoltare inhibat a - Analiz text
geopoliticii n teoriei RI n Romnia? Ipoteza rivalitii cu
Romnia geopolitica n Ruxandra Ivan (ed.), Direcii
principale n studiul RI n Romnia)
2. (seminar) - Asemnri i diferene ntre abordrile - Discuii S=2h [S2]
Geopolitica geopolitice imperiale ale colilor german i - Prezentare SI=3h
imperial anglo-saxon (texte: Halford J. Mackinder - Analiz text
The Geopolitical Pivot of History (fragment);
Karl Haushofer Why Geopolitik? i Defense of

Se va meniona: seminar, laborator, proiect sau practic.
German Geopolitics)
3. (seminar) - Modele tradiionale de ntemeiere a puterii - Discuii S=2h [S3]
Puteri (texte: Martin Wight Puteri maritime i puteri - Prezentare SI=3h
maritime vs. continentale n Martin Wight, Politica de - Analiz text
puteri Putere; Philip A. Crowl Alfred Thayer - Lucru
continentale Mahan, the Naval Historian n Peter Paret (ed.) individual
Makers of Modern Strategy)
4. (seminar) - Geopolitic i politic extern american (text: - Discuii S=4h [S4
Geopolitica Gearid Tuathail & John Agnew - Prezentare (2h) + S5
Rzboiului Geopolitics and Discourse: Practical - Analiz text (2h)]
Rece Geopolitical Reasoning in American Foreign - Lucru SI=6h
Policy n Political Geography Quarterly) individual
- Texte programatice ale Rzboiului Rece (texte: - Lucru n
George F. Kennan The Sources of Soviet echip
Conduct n Foreign Affairs.
Leonid Brejnev Doctrina Brejnev (fragmente
din Pravda) )

5. (seminar) - Modelul Modelski aplicatSUA - Discuii S=2h [S6]


Ciclurile - Modelul Modelski aplicat UE - Prezentare SI=3h
lungi: modelul - Analiz text
- Elemente pro i contra modelului Modelski
geopolitic al - Lucru n
(text: Colin Flint Setting the Global
lui George Geopolitical Context n Colin Flint echip
Modelski Introduction to Geopolitics )

6. (seminar) - Paradigma sfritului istoriei - Francis - Discuii S=2h [S7]


Paradigme Fukuyama (text: Francis Fukuyama The End - Prezentare SI=3h
geopolitice of History? n The National Interest) - Analiz text
- Paradigma ciocnirii civilizaiilor - Samuel P.
post-Rzboi - Lucru n
Huntington (text: Samuel P. Huntington The
Rece echip
Clash of Civilizations n Foreign Affairs)
- Paradigma Jihad vs. Mc.World Benjamin
Barber
- Paradigma Miezul Funcional vs. Prpastia
Neintegrat Thomas Barnett
(text: Adrian Pop, Modele explicative pentru
lumea secolului XXI, n Universitatea Europei
de Sud-Est Lumina, Universitatea ntr-o nou
lumin..., Editura Universitar, Bucureti, 2010)
7 (seminar) - Decolonizarea (text: Frantz Fannon - Discuii S=2h [S8]
Anti- Concerning Violence din The Wretched of the - Prezentare SI=3h
geopolitica Earth) - Analiz text
- Reprezentri ale lumii arabe (text: Edwards - Lucru
Said Orientalism (ultimele dou capitole) individual

8. (seminar) - Geopolitica mediului (text: Simon Dalby - Discuii 2h [S9 ]


Geopolitica Environmental Geopolitics n Gearid - Prezentare SI=3h
mediului. Tuathail, Simon Dalby & Paul Routledge - Analiz text
Studiu de caz: (editori) The Geopolitics Reader) - Lucru n
resursele de - Conflictele legate de ap (text: Peter Gleick echip
ap Water and Conflict. Fresh Water Resources and
International Security n International
Security)
9. (seminar) -Reprezentri geopolitice populare n mass- - Discuii 2h [S10]
Geopolitica media (text: Klaus Dodds Popular - Prezentare SI=3h
popular Geopolitics n Klaus Dodds Geopolitics. A - Analiz text
Short Introduction)
- Lucru
individual

10. (seminar) - Concepte geopolitice ruseti (text: Martin - Discuii S=2h


Noua Malek Russian Geopolitical Concepts in - Prezentare [S11]
geopolitic a Eurasia. A Short Overview n Journal of East - Analiz text SI=3h
European and Asian Studies)
Rusiei - Lucru
- Viziunea geopolitic i geostrategic asupra
noii ordini mondiale (text: Irina Isakova Geo- individual
strategy and Russias Vision of the New World - Lucru n
Order n Irina Isakova Russian Governance echip
in the 21st Century)
- Competiia pentru influen dintre euratlantism
i eurasianism n spaiul ex-sovietic

11. (seminar) - Frontiere statale i identitate naional: - Discuii S=2h


problema kurd (texte: Kim Rygiel - Prezentare [S12]
Geopolitica
Stabilizing borders: the geopolitics of national - Analiz text SI= 2h
identitii identity construction in Turkey n Gearid
naionale. - Lucru
Tuathail i Simon Dalby Rethinking
Studiu de caz: Geopolitics; Armand Clesse, Seyfi Tahan individual
Turcia (eds.), Turkey and the European Union: 2004
and beyond, Dutch University Press, 2004)

12. (seminar) - Abordri critice ale geopoliticii (text: Gearid - Discuii S=4h
Tuathail Critical Approaches to [S13 (2h)
Geopolitica Geopolitics n Gearid Tuathail Critical - Prezentare + S14
critic Geopolitics) - Analiz text (2h)]
- Anti-geopolitica (text: Paul Routledge - Lucru SI=4h
Introduction to Part 5 Anti-geopolitics n individual
Gearid Tuathail, Simon Dalby and Paul - Lucru n
Routledge - The Geopolitics Reader) echip
- Abordri constructiviste ale popularitii
geopoliticii n perioada post-Rzboi Rece (text:
Stefano Guzzini Self-fulfilling geopolitics?)
Total ore S=28h
SI=36h

E. EVALUARE

1. Forme de evaluare i pondere:

Componente disciplin Forme de evaluare Pondere


Curs Final 67%
Seminar Continu 33%

2. Reguli evaluare

Medie disciplin: Md =2 x Mc+Ms:3, unde Md =medie disciplin, Mc=Medie curs, Ms=medie


seminar.

Medie seminar: Ms= 1+4Np+5Npc:10, unde Np=not participare seminar, Npc = Not
proiect cercetare. Prin participare se au n vedere activiti de seminar cum ar fi:
comentarea textelor obligatorii, rezolvarea problemelor propuse de coordonatorul de
seminar (temele pentru acas, discutate n cadrul seminarului i rezolvate la tabl, atunci
cand va fi cazul).

Medie curs: Mc= Nes, unde Nes= not examen scris final. Examenul scris final (curs) se
va desfura n urmtoarele condiii: cu aproximativ o lun i jumtate naintea
examenului, studenii vor primi un document coninnd subiectele de examen. Dintre
acestea, la examen, vor primi spre rezolvare dou, pe mai multe numere. Se acord un
punct din oficiu. Durata examenului: 110 min.

4. Condiii obligatorii de participare:

a) Curs: minimum 7 prezene. Nerespectarea acestei condiii are drept rezultat: a)


participarea la examenul din sesiunea de restane.
b) Seminar: minimum 5 prezene. Nerespectarea acestei condiii are drept rezultat: a)
nepromovarea seminarului (media 4 la seminar); b) participarea la examenul din
sesiunea de restane.

F. REPERE METODOLOGICE (Strategia didactic, materiale, resurse)

1) Strategia didactic:

Strategia didactic folosit n cadrul cursului de Geopolitic i geostrategie are n vedere


fundamente constructiviste. nvarea este considerat a fi un proces activ i explicit n
care studenii acumuleaz concepte noi folosind cunoaterea lor prezent. Cadrul
didactic i asum transpunerea informaiei ntr-un format adaptat strii de nelegere
curent a studenilor/studentelor. Curriculumul este construit n aa manier nct
studenii/studentele pot construi noi cunotine pe fundamentele celor deja nvate.

2) Materiale:

Cursul va utiliza materialele oferite online de revistele Hrodote i Le Monde


diplomatique.

3) Resurse didactice
Cursul va utiliza un set de markere, cret i burete; tabl colar; videoproiector; laptop.

G. BIBLIOGRAFIE (Se indic bibliografia minimal obligatorie)

#. text Autor Titlul lucrrii Editur/ Paginile Utilizat


jurnal/an n:
1 Beaumarchais Puteri i influene Editura Corint, 48-67, 72- C10, S11
Center for Bucureti, 2001 85, 93-
International 100, 135-
Research 172
2 Brzezinski, Marea tabl de ah. Editura Univers 42-69, C4, C8,
Zbigniew Supremaia american i Enciclopedic, 102-169, C10, S2,
imperativele sale Bucureti, 2000 218-238 S6, S10
geostrategice
3 Brzezinski, The Choice: Global Basic Books, New 24-38, 59- C9,C7,
Zbigniew Domination or Global York, 2004 127, 139- C10
Leadership 172, 213-
229
4 Chauprade, Dicionar de geopolitic Grupul editorial 414-420, C2, C3,
Aymeric, Corint, Bucureti, 424-443, C4, C5, S2
Franois Thual 2003 448-454,
459-466,
487-532
5 Claval, Paul Geopolitic i geostrategie. Editura Corint, 5-99, 172- C1, C2,
Gndirea politic, spaiul i Bucureti, 2001 227 C3, C4,
teritoriul n secolul al XX-lea C7
6 National Global Trends 2025: A U.S. Government 28-99 C14
Intelligence Transformed World Printing Office,
Council Washington, D.C.,
2008
7 Thuatail, The Geopolitics Reader Routledge, London 1-11, 15- S2, S4, S6,
Gearoid, and New York, 24, 27-31, S8, S12
Simon Dalby 1998 33-35, 40-
and Paul 43, 47-56,
Routledge
74-88,
103-111,
114-130,
159-175,
245-254,
256-265
8 Pop, Adrian Geopolitica Editura Sylvi, 9-92, 101- C2, C3,
Bucureti, 2003 115, 126- C4, C5,
132, 163- C6, C7, S7
232
9 Pop, Adrian Romnia i Republica Institutul 5-32, 54- C11, C12,
(coord.) Moldova ntre Politica European din 132 S10
European de Vecintate i Romnia,
perspectiva extinderii Bucureti, 2006
Uniunii Europene
10 Pop, Adrian Modele explicative Editura 121-132 C7, S 6
pentru lumea secolului Universitar,
XXI, n Universitatea Bucureti, 2010
Europei de Sud-Est
Lumina, Universitatea
ntr-o nou lumin...
11 Morgan, American Empire and the Armed Forces & 202-218 C8, C10,
Matthew J. American Military Society 32 (2006) S5
12 Serebrian, Geopolitica spaiului pontic Cartier, Chiinu, 9-136 C11, C12,
Oleg 2006 S11
13 Zielonka, Jan Europe as Empire: The Oxford 140-191 C13
Nature of the Enlarged University Press,
European Union Oxford, 2006

Data avizrii n departament:

DIRECTOR DEPARTAMENT, TITULAR DE DISCIPLIN,


.............................................................. ....................................................

* Se va meniona: seminar, laborator, proiect sau practic.

S-ar putea să vă placă și