Sunteți pe pagina 1din 12

PLANIFICARE CALENDARISTICA

ANUL COLAR 2009-2010

SCOALA: LICEUL TEORETIC ANA IPATESCU GHERLA

DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZA

CLASA: A VII A (limba I de studiu), 2ore/saptamana

MANUALUL: HIGHFLYER (intermediate)

Editura: LONGMAN

PROFESOR: PINTI ADRIANA CODRUTA


SEMESTRUL I

Nr. Uniti de nvare Coninuturi Competente Metode Evaluare Nr. Saptamana Obs.
crt specifice ore
1 Revision Tema: Universul personal 1.1 - exerciii de nelegere Observare 5 S1
Gramatica: Articolul, Present 1.2 global de mesaje audiate, prin sistematica (14-18
L1. A trip to perfect, Past simple; 2.2 marcare pe o schem/diagram; septembrie)
England so/such...that; pronumele 3.1 -ntrebri viznd nelegerea Tema in clasa
reflexiv 4.2 mesajului; S2
Functii comunicative: a - activiti de confirmare a (21-25
L2. Lets have a descrie un obiect, o persoan, receptrii (bifeaz, ncercuiete); septembrie)
party un personaj/ a solicita, a da, a - exerciii cu alegere
confirma informaii/ a vorbi dual/multipl S3
despre rezultatul prezent al - exerciii de intonaie; (28
unei actiuni trecute - exerciii de formulare de septembrie-
Vocabular: Activitati pentru ntrebri; 2 octombrie
timpul liber/ insusiri fizice si - exerciii de completare a
morale/ nationalitate informaiei;
- descrieri cu suport
verbal (ntrebri, cuvinte de
sprijin) sau vizual;
- exerciii de formulare de
ntrebri i rspunsuri;
2 Initial test Tema: Universul personal 1.1 - exerciii de nelegere Test initial 1 S3
Gramatica: Articolul, Present 1.2 global de mesaje audiate, prin (28
perfect, Past simple 2.2 marcare pe o schem/diagram; septembrie-
Functii comunicative: a 3.1 -ntrebri viznd nelegerea 2 octombrie
descrie un obiect, o persoan, 4.2 mesajului;
un personaj/ a solicita, a da, a - activiti de confirmare a
confirma informaii/ a vorbi receptrii (bifeaz, ncercuiete);
despre rezultatul prezent al - exerciii cu alegere
unei actiuni trecute dual/multipl
Vocabular: Activitati pentru - exerciii de intonaie;
timpul liber/ insusiri fizice si - exerciii de formulare de
morale/ nationalitate ntrebri;
- exerciii de completare a
informaiei;
- descrieri cu suport
verbal (ntrebri, cuvinte de
sprijin) sau vizual;
- exerciii de formulare de
ntrebri i rspunsuri;
3 Show business Tema: Universul personal 1.1 ntrebri viznd nelegerea Observare 3 S4
Mijloace de comunicare in 1.2 mesajului; sistematica (5-9
societatea moderna: radioul si 2.3 - activiti de confirmare a octombrie)
televiziunea 3.4 receptrii (bifeaz, ncercuiete); Tema in clasa
Gramatica:Verbe modale: - exerciii cu alegere dual S5
should/shouldnt, must /multipl Proiect (12-16
/mustnt, have/dont have to - exerciii de conversaie octombrie)
Present Simple &Continuous- semidirijat
recapitulare exerciii de nelegere
Functii comunicative: a global de mesaje audiate, prin
descrie un obiect, o persoan, marcare pe o schem/ diagram
un personaj/ a cere i a oferi un
sfat/ a cere i a oferi un sfat/ a
exprima acordul i dezacordul
Vocabular: referitor la muzica
si televiziune
4 Comics Tema: Universul personal 1.4 - exerciii de conversaie Observare 4 S5
Gramatica: Past Simple and 2.1 semidirijat, sistematica (12-16
Present Perfect pentru o 3.3 - activiti n perechi, Tema de casa octombrie)
experienta trecuta (negativ si 4.5 grup cu simularea de
interogativ)/ Present Perfect situaii de comunicare uzual; S6
Continuous (form, use) - activiti de selectare i (9-23
Functii comunicative: a ordonare a informaiei utile prin octombrie)
descrie un obiect, o persoan, parcurgerea mai multor
un personaj; a solicita, a da, a paragrafe dintr-un text / a mai
confirma informaii; a multor texte; S7
confirma o condiie real; a - redactare de paragrafe i texte (26- 30
vorbi despre rezultatul prezent scurte; octombrie)
al unei actiuni trecute - exercitii de exprimare a parerii
Vocabular: referitor la personale despre un text de
comedii fictiune

5 Thrillers Tema: Universul personal 1.3 - exerciii de nelegere Observare 3 S7


Obiceiuri si traditii: activitati 2.3 global de mesaje audiate, prin sistematica (26- 30
specifice sarbatorilor 2.5 marcare pe o schem/ diagram; octombrie)
traditionale (Halloween) 3.3 -ntrebri viznd nelegerea Tema de casa
Gramatica: Past Simple and 4.3 mesajului; S8
Past Perfect - activiti de confirmare a (2-6
Functii comunicative: a receptrii (bifeaz, ncercuiete); noiembrie)
descrie un obiect, o persoan, exerciii cu alegere dual
un personaj; a exprima /multipl
sentimentul sugerat de o - exerciii de conversaie
situaie / eveniment; a descrie semidirijat,
srbtori i obiceiuri - activiti n perechi,
Vocabular: adjective formate grup cu simularea de
cu sufixele ing si ed; situaii de comunicare uzual;
referitor la trillere - activiti de selectare i
ordonare a informaiei utile prin
parcurgerea mai multor
paragrafe dintr-un text / a mai
multor texte;

6 Animal helpers Tema: Mediul inconjurator 1.2 - exerciii de exprimare a prerii Observare 4 S9
Gramatica: Past Tense Simple 2.1 personale, a unor sentimente, n sistematica (9-13
vs. Present perfect cu for si 3.3 diverse situaii de comunicare; noiembrie)
since; Adverbul: for , since 4.2 - activiti de selectare i Tema de casa
Functii comunicative: a ordonare a informaiei utile prin S10
descrie un obiect, o persoan, parcurgerea mai multor Tema in clasa (16-20
un personaj; a exprima paragrafe dintr-un text / a mai noiembrie)
sentimentul sugerat de o multor texte;
situaie / eveniment; a exprima - redactare de paragrafe i texte
acordul i dezacordul scurte;
Vocabular: referitor la
comportamentul uman si
animal
7 Revision Temele 3- 9 Proba scrisa 2 S11
(23-27
noiembrie)
8 Mars Tema: Universul personal 1.1 - exerciii de exprimare a prerii Observare 4 S12
Gramatica: Viitorul exprimat 2.1 personale, a unor sentimente, n sistematica (30
prin Prezentul Continuu, will si 3.3 diverse situaii de comunicare; noiembrie-
going to; fraze despre viitor cu 4.1 - activiti de selectare i Tema in clasa 4
when ordonare a informaiei utile prin decembrie)
Functii communicative: a parcurgerea mai multor Tema de casa
descrie un obiect, o persoan, paragrafe dintr-un text / a mai S13
un personaj; a exprima multor texte; (7 -11
sentimentul sugerat de o - redactare de paragrafe i texte decembrie)
situaie / eveniment; a exprima scurte;
acordul i dezacordul; a
confirma o condiie real
Vocabular: referitor la spatiul
extraterestru
9 Communication Tema: Mijloace de comunicare 1.1 - ntrebri viznd nelegerea Observare 2 S14
n societatea modern 1.2 mesajului; sistematica (14 -18
Gramatica: vorbirea indirecta 2.2 - activiti de confirmare a decembrie)
Functii comunicative: a 3.4 receptrii (bifeaz, ncercuiete); Tema in clasa
descrie un obiect, o persoan, 4.3 - exerciii cu alegere dual
un persona; a confirma o /multi-pl Tema de casa
condiie real; a solicita, a da, - exerciii de conversaie
a confirma informaii semidirijat
Vocabular: cuvinte ce pot
functiona drept parti de vorbire
diferite; referitor la viata
cotidiana
10 Reading and Tema: Incursiuni n lumea 1.1 - exerciii de exprimare a prerii Observare 3 S15
rhyming artei 1.3 personale, a unor sentimente, n sistematica (4-8
Gramatica: Present Perfect 2.4 diverse situaii de comunicare; ianuarie)
pentru experienta trecuta 3.1 - activiti de selectare i Tema in clasa
Functii comunicative: a 4.4 ordonare a informaiei utile prin S 16
descrie un obiect, o persoan, parcurgerea mai multor Tema de casa (11-15
un persona; a exprima paragrafe dintr-un text / a mai ianuarie)
sentimentul sugerat de o multor texte;
situaie / eveniment; a exprima - redactare de paragrafe i texte
acordul i dezacordul scurte;
Vocabular: familia de cuvinte;
referitor la lumea cartilor
11 Great adventures Tema: Oameni si locuri 1.2 exerciii de nelegere Observare 3 S 16
Universul personal 1.3 global de mesaje audiate, prin sistematica (11-15
Gramatica: Past tense: used 2.2 marcare pe o schem/diagram; ianuarie)
to pentru obiceiuri din trecut 3.2 -ntrebri viznd nelegerea Tema in clasa
(recapitulare) 4.1 mesajului; S17
Relative clauses: who, that, - activiti de confirmare a Tema de casa (18-22
whose, which, where receptrii (bifeaz, ncercuiete); ianuarie)
Functii comunicative: a - exerciii cu alegere
descrie un obiect, o persoan, dual/multipl
un persona; a exprima - exerciii de intonaie;
sentimentul sugerat de o - exerciii de formulare de
situaie / eveniment; a vorbi ntrebri;
despre rezultatul prezent al - exerciii de completare a
unei actiuni trecute informaiei;
Vocabular: substantivele - descrieri cu suport
compuse; referitor la povestile verbal (ntrebri, cuvinte de
de aventura sprijin) sau vizual;

12 Revision Consolidarea si sistematizarea Proba scrisa 2 S18


temelor de mai sus. (25-29
Recapitulare semestriala. ianuarie)
SEMESTRUL II

Nr. Uniti de nvare Coninuturi Competente Metode Evaluare Nr. Saptamana Obs
crt specifice ore
1 Glorious food Tema: Universul personal 1.3 exerciii de nelegere Observare 4 S19
Obiceiuri si traditii: mancaruri 2.1 global de mesaje audiate, prin sistematica (8-12
specifice sarbatorilor 3.4 marcare pe o schem/diagram; februarie)
traditionale 4.1 -ntrebri viznd nelegerea Tema in clasa
Gramatica: Gradele de mesajului; S 20
comparatie ale adj. - activiti de confirmare a Tema de casa (15-19
(comparativul de inferioritate receptrii (bifeaz, ncercuiete); februarie)
si de superioritate)-recapitulare - exerciii cu alegere
Present Perfect dual/multipl
Adverbul: just, ever, never - exerciii de intonaie;
Functii comunicative: a - exerciii de formulare de
descrie un obiect, o persoan, ntrebri;
un persona; a exprima - exerciii de completare a
sentimentul sugerat de o informaiei;
situaie / eveniment; a descrie - descrieri cu suport
srbtori i obiceiuri verbal (ntrebri, cuvinte de
Vocabular: referitor la sprijin) sau vizual;
gastronomie
2 Wish you were Tema: Oameni si locuri: 1.3 - exerciii de exprimare a prerii Observare 2 S 21
here! obiective turistice si culturale 2.3 personale, a unor sentimente, n sistematica (22-26
Mediul inconjurator: protectia 4.4 diverse situaii de comunicare; februarie)
mediului - activiti de selectare i Tema in clasa
Gramatica: Zero conditional ordonare a informaiei utile prin
Functii comunicative: a parcurgerea mai multor Tema de casa
descrie un obiect, o persoan, paragrafe dintr-un text / a mai
un persona; a exprima multor texte;
sentimentul sugerat de o - redactare de paragrafe i texte
situaie / eveniment; a descrie scurte;
srbtori i obiceiuri; a
solicita, a da, a confirma
informaii
Vocabular: sarbatori si
obiceiuri
3 Matters of the heart Tema: Universul personal: 1.3 -ntrebri viznd nelegerea Observare 3 S22
prietenia, personaje indragite 2.2 mesajului; sistematica (1-5 martie)
din carti 3.2 - activiti de confirmare a
Mijloace de comunicare si 4.1 receptrii (bifeaz, ncercuiete); Tema in clasa S23
informare in societatea - exerciii cu alegere dual (8-12
moderna: Internetul (e-mails) /multi-pl Tema de casa martie)
Gramatica: Fraza - exerciii de conversaie
conditionala I semidirijat
Verbe modale: should
Functii comunicative: a
descrie un obiect, o persoan,
un persona, a exprima
sentimentul sugerat de o
situaie / eveniment, a
confirma o condiie real, a
vorbi despre rezultatul prezent
al unei actiuni trecute
4 Give me a clue Tema: Universul personal 1.4 exerciii de exprimare a prerii Observare 4 S23
Gramatica: verbele modale de 2.3 personale, a unor sentimente, n sistematica (8-12
deductie si speculatie: must 3.1 diverse situaii de comunicare; martie)
(have), cant (have), could 4.2 - activiti de selectare i Tema in clasa
(have), may (have), may not ordonare a informaiei utile prin S 24
(have), might (have), might parcurgerea mai multor Tema de casa (15-19
not (have) paragrafe dintr-un text / a mai martie)
Functii communicative: a multor texte
descrie un obiect, o persoan, S 25
un persona; a solicita, a da, a (22-16
confirma informaii; martie)
Vocabular: adjective
descriptive

5 Believe it or not Tema: Universul personal 1.2 ntrebri viznd nelegerea Observare 2 S 25
Obiceiuri si traditii 1.3 mesajului; sistematica (22-16
Gramatica: Gerunziul 2.1 - activiti de confirmare a martie)
Functii communicative: a 3.4 receptrii (bifeaz, ncercuiete); Tema in clasa
descrie un obiect, o persoan, 4.2 - exerciii cu alegere dual S 26
un persona; a solicita, a da, a /multi-pl Tema de casa (29 martie-
confirma informaii; a exprima - exerciii de conversaie 2 aprilie)
sentimentul sugerat de o semidirijat
situaie / eveniment
Vocabular: referitor la
superstitii; intelesuri diferite
pentru aceeasi parte de vorbire

6 Revision Unitatile 1-5 2 S 26


(29 martie-
2 aprilie)

S 27
(12-16
aprilie)
7 Do the right thing Tema: Universul personal: 1.3 exerciii de nelegere Observare 2 S 27
prietenia, gusturi si preferinte 2.1 global de mesaje audiate, prin sistematica (12-16
Gramatica: Verbe modale: 3.4 marcare pe o schem/ diagram; aprilie)
should 4.3 -ntrebri viznd nelegerea Tema in clasa
Functii comunicative: a mesajului; S 28
descrie un obiect, o persoan, - activiti de confirmare a Tema de casa (19-23
un persona; a exprima receptrii (bifeaz, ncercuiete); aprilie)
sentimentul sugerat de o exerciii cu alegere dual
situaie / eveniment; a exprima /multipl
acordul i dezacordul - exerciii de conversaie
Vocabular: referitor la semidirijat,
argumente - activiti n perechi,
grup cu simularea de
situaii de comunicare uzual;
- activiti de selectare i
ordonare a informaiei utile prin
parcurgerea mai multor
paragrafe dintr-un text / a mai
multor texte;
8 Schoolwork Tema: Oameni si locuri: 1.1 exerciii de nelegere Observare 3 S 28
obiective turistice si culturale 1.2 global de mesaje audiate, prin sistematica (19-23
Universul personal: gusturi si 2.3 marcare pe o schem/diagram; aprilie)
preferinte 3.4 -ntrebri viznd nelegerea Tema in clasa
Gramatica: Viitorul continuu; 4.1 mesajului; S 29
Make & do - activiti de confirmare a Tema de casa (26-30
Functii comunicative: a receptrii (bifeaz, ncercuiete); aprilie)
descrie un obiect, o persoan, - exerciii cu alegere
un persona; a exprima dual/multipl
sentimentul sugerat de o - exerciii de intonaie;
situaie / eveniment - exerciii de formulare de
ntrebri;
- exerciii de completare a
informaiei;
- descrieri cu suport
verbal (ntrebri, cuvinte de
sprijin) sau vizual;
- exerciii de formulare de
ntrebri i rspunsuri;
9 It takes all sorts Tema: Universul personal : 1.2 activiti de confirmare a Observare 3 S 30
prietenia, gusturi si preferinte 2.3 receptrii (bifeaz, ncercuiete); sistematica (3-7 mai)
Gramatica: Verbe modale: 3.4 exerciii cu alegere dual
should 4.2 /multipl Tema in clasa S 31
Functii comunicative: a - exerciii de conversaie (10-14 mai)
descrie un obiect, o persoan, semidirijat, Tema de casa
un persona; a exprima - activiti n perechi,
sentimentul sugerat de o grup cu simularea de
situaie / eveniment situaii de comunicare uzual;
Vocabular: descrierea fizica - activiti de selectare i
ordonare a informaiei utile prin
parcurgerea mai multor
paragrafe dintr-un text / a mai
multor texte;
- redactare de paragrafe i texte
scurte;
10 An interactive life Tema: Mijloace de 1.3 activiti de confirmare a Observare 4 S 31
comunicare in societatea 2.4 receptrii (bifeaz, ncercuiete); sistematica (10-14 mai)
moderna: Internetul, 3.3 exerciii cu alegere dual
computerul 4.3 /multipl Tema in clasa
Gramatica: Verbe modale: - exerciii de conversaie S 32
can / be able to (Present & semidirijat, Tema de casa (17-21 mai)
Future)-recapitulare - activiti n perechi,
Conectori: first, then, because, grup cu simularea de S 33
consequently situaii de comunicare uzual; (24-28 mai)
Functii comunicative: a - activiti de selectare i
solicita, a da, a confirma ordonare a informaiei utile prin
informaii; a exprima parcurgerea mai multor
sentimentul sugerat de o paragrafe dintr-un text / a mai
situaie / eveniment; a vorbi multor texte;
despre rezultatul prezent al
unei actiuni trecute
Vocabular: limbajul
tehnologic; cuvinte vechi cu
intelesuri noi
11 The sporting body Tema: Universul personal: 1.2 ntrebri viznd nelegerea Observare 3 S 33
viata sanatoasa 2.2 mesajului; sistematica (24-28 mai)
Gramatica: Verbe modale: 3.1 - activiti de confirmare a
must, can, should, 4.4 receptrii (bifeaz, ncercuiete); Tema in clasa S 34
could(recapitulare) - exerciii cu alegere dual (31 mai-4
Functii comunicative: a /multi-pl Tema de casa iunie)
solicita, a da, a confirma - exerciii de conversaie
informaii; a exprima semidirijat
sentimentul sugerat de o
situaie / eveniment; a vorbi
despre rezultatul prezent al
unei actiuni trecute
Vocabular: referitor la sport si
sanatate
12 Revision Unitatile 7-11 2 S 35
(4-11 iunie)