Sunteți pe pagina 1din 5

Numele__________________ Data:___________________

COMUNICARENLIMBAROMN
Probdeevaluareiniial,clasaaIIa

1. Dictare

2. Citetetextul!

Lunaseptembrieadeschisporilecolilor.Copiiisauntorsdinvacanadevarcu
ghiozdanele pline de amintiri. n primele zile de coal ei povestesc cum au petrecut
vacanamare.
Gina,undeaifostnvacan?ntreabAlexe.
Amfostlamunte.Miemiplacfoartemultdrumeiile.
Dartu,Mircea?
Euamstatmaimultlabunici.Amajutatngospodrieiamfostlapescuit.
Eumergnfiecareanlamare,ziceLiza.miplacesconstruiesccasteledenisip
isfacplaj.
Copiiisuntveseliiplinideenergie.Sebucurcanceputcoala.

a) Alegevariantcorectderspuns:
Titlultextuluipoatefi:
a)Vacanadevar b)Amintiridinvacan c)Lacoal
Apetrecutvacanalabunici:
a)Alexe b)Mircea c)Gina
Amerslamarenvacan:
a)Gina b)Mircea c)Liza
Afostlamuntenvacan:
a)Gina b)Alexe c)Mircea

b) Formuleazrspunsurilantrebri:
ncelunncepecoala?

CeiplaceLizeisconstruiasc?

CumiaajutatMirceapebunici?
3. Citeteiscriencasetnumruldesilabe:
septembrie muni drumeie not

vacan bunici amintiri Mircea

4. Euscriuuna,tuscriimaimulte:

coalmuntecastel

5. Alintcuvintele:

poartcopilghiozdan

6. Separcuvinteledinpropoziie:
Clinchetulclopoeluluicheamcopiiilacoal.

7. RecunoatelocurileundeaupetrecutvacanaGina,MirceaiLiza.Alctuietecteopropoziie
despreceeacevezinimagini.

ComunicarenLimbaromn
Testdeevaluareinitial
1. Competentespecifice:

1.3.Identificareaunorsunete,silabe,cuvintenenunurirostitecuclaritate
3.1.Citireaunorcuvinteipropoziiiscurte,scriseculiteredetiparsaudemn
3.2.Identificareamesajuluiunuiscurttextcareprezintntmplri,fenomene,ev.familiare
4.1.Scrierealiterelordemn
4.2.Redactareaunormesajescurte,formatedincuvintescriseculiteredemn,folosind
materialediverse

2. Descriptorideperformant
Com Calificativul
pe
Itemul
tent Foartebine Bine Suficient
a
cuvintelesi cuvintelesi
Scriedupdictarecuvinte, Scrieredup
4.1 propoziiilescrise propoziiilescrise
propoziii dictaresuficient
corect partialcorect
3.1 Alegevariantcorectde 4rspunsuri 3rspunsuri 12rspunsuri
3.2 rspuns corecte corecte corecte
3.1 Formuleazrspunsurila 3rspunsuri 2rspunsuri unrspuns
3.2 ntrebripebazaunuitext corecte corecte corect
1.3 Identificnumruldesilabeal
6cuvinte 4cuvinte 2cuvinte
4.1 cuvintelor
1.3 Scrieformadeplurala
3cuvinte 2cuvinte 1cuvnt
4.1 cuvintelor
1.3
Scriediminutivelecuvintelor 3cuvinte 2cuvinte 1cuvnt
4.1
1.3
Separcuvinteledinpropozitie 6cuvinte 4cuvinte 2cuvinte
4.1
Alctuiestepropozitiidup 1propozitie
4.2 3propozitiicorecte 2propozitiicorecte
imagini corect

3.Evaluarefinal

ITEMI CALIFICATIVULFINAL

Rezolvintegralsicorect78itemi FOARTEBINE

Rezolvintegralsicorect46itemi;incorect/parial
BINE
correctrestulitemilor
Rezolvintegralsicorect23itemi;incorect/parial
SUFICIENT
corectrestulitemilor
REZULTATELEPROBEIDEEVALUARE:
Nr.
crt
Numelesiprenumele I1 I2a I2b I3 I4 I5 I6 I7 Cfinal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
x
CENTRALIZAREPECALIFICATIVE

Nr.elevi
I1 I2a I2b I3 I4 I5 I6 I7 Cfinal
Calificativ
FB
B
S
I

Observatii:
FB %
B %
S %
I %
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și