Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Aviz Director Aviz Comisie Metodica

Prof.

PLANIFICARE ANUAL / ISTORIE UNIVERSAL


CLASA a-VII-a / 1 or pe sptmn

Semestrul Unitatea de nvare Nr ore Sptm Obs.


I LUMEA LA NCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA 1 4 1-3 rec/test iniial
REVOLUIA TEHNOLOGIC I EXPANSIUNEA SOCIETII INDUSTRIALE 2 5, 6 7 eval sumativ
EUROPA NTRE ABSOLUTISM I LIBERALISM 3 8, 9, 10 -
STAT I NAIUNE N A DOUA JUMTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA 1 11 12 eval sumativ
I/II CIVILIZAIA LA RSCRUCE DE SECOLE 3 13, 14, 15 16 eval sumativ
PRIMUL RZBOI MONDIAL I URMRILE SALE 5 17, 18, 19, 22 eval sumativ
20, 21
DEMOCRAIE I TOTALITARISM (1922-1939) 2 23, 24 -
AL DOILEA RZBOI MONDIAL 4 25, 27, 28, 29 30 eval sumativ
LUMEA POSTBELIC I PROBLEMELE SALE 3 31, 32, 33 34 eval sumativ
LUMEA N PRAGUL MILENIULUI III 1 35 -
RECAPITULARE FINAL 1 36 -
TOTAL 26 - 9

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului


coala cu clasele I-VIII Avrameni
Prof. Baetu Ciprian Cezar
PLANIFICARE CALENDARISTIC - Istorie/Clasa a VII-a

NR UNITATEA DE NVARE COMPETENE CONINUTURI ASOCIATE NR SPT.


CRT SPECIFICE ORE
1. Lumea la nceputul sec al XIX-lea 1.1. Instituii politice n Europa la nceputul sec al XIX-lea 1 4
2. Revoluia tehnologic i expansiunea 2.1.,3.1 Revoluia industrial i agrar 2 5, 6
revoluiei industriale
3. Europa ntre absolutism i liberalism 3.2. Congres de la Viena.Sf Alian i eecul politicii sale 2 8, 9
Romnii n contextul raporturilor internaionale n sud-
estul Europei
4. Revoluia din 1848-1849 n Europa 3.3. Dimensiuni ale revoluiilor- revoluia din Frana, revoluia 1 10
din Imperiul Habsburgic
5. Stat i naiune n a doua jumtate a 3.4. Noi state naionale i multinaionale 1 11
secolului al XIX-lea
6. Civilizaia la rscruce de secole. 4.1. Tehnica n slujba rzboiului 2 13, 14
tiin i tehnic Oameni de tiin i descoperirile lor
7. Art i societate 4.1. Viaa cotidian reflectat n art i literatur 1 15
8. Primul rzboi mondial i urmrile sale 1.2.,2.2.,3.5. Harta politic a lumii la nceputul sec al XX-lea, 5 17, 18, 19, 20, 21
principalele zone de conflict
Un nou mod de purtare a rzboiului
Planuri de reorganizare a lumii i urmrile rzboiului
9. Democraie i totalitarism 3.6. State democratice i state totalitare 2 23, 24
Tensiunile internaionale i crize politico-diplomatice
10. Al doilea rzboi mondial 3.7.,3.8. Operaiuni militare i victoria Naiunilor Unite 4 25, 27, 28, 29
Sfritul rzboiului i Conferina de pace de la Paris-1947
11. Lumea postbelic i problemele sale 4.2. Instaurarea sistemului totalitar n Europa de Est-statele 3 31, 32, 33
comuniste
Europa divizat- rzboiul rece i urmrile sale
Conferina pentru Securitate i Cooperare n Europa
12. Lumea la nceputul mileniului III 2.3. Istoric,valori i instituii europene 1 35
13. Evaluare i sintez 10 1, 2, 3, 7, 12, 16,
22, 30, 34, 36
Total ore 35

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului


coala cu clasele I-VIII Avrameni
Prof. Baetu Ciprian Cezar

PLANIFICAREA UNITILOR DE NVARE


ISTORIE / CLASA a-VII-a

Detalieri de coninut Competene Activiti de Termeni,concepte,probl


eme de atins
specifice nvare Resurse Evaluare
-Ex de analiza a inform- Testare iniial
I. LUMEA LA NCEPUTUL SECOLULUI AL
-1.1. utilizarea termenilor istorici atiilor oferite de diferite -manuale -stat liberal, democraie,
XIX-LEA
surse -dicionar de termeni partid politic, vot
specifici sec al XIX lea n diferite -Selectare si analiza istorici cenzitar, vot universal Metode tradiionale
* Instituii politice n Europa la situaii de comunicare scris sau prin comparatie a -explicaia, ghidul de -rspndirea i im- i moderne
nceputul sec. al XIX-lea oral diferitelor informatii studiu pactul ideilor revoluiei
-Prezent inform legate -activ frontal franceze Observarea
de evenim petrecute in sistematic a
Fr intre 1789-1815 elevilor

II. REVOLUIA TEHNOLOGIC I


-istoria lumii n date -Probe orale
EXPANSIUNEA SOCIETII INDUSTRIALE
-Analiza inform din -caiet metodic -revoluie industrial,
-2.1. construirea, prin cooperare a -caiet-istoria de nota capitalism, concuren, -tem Pornind de
* Revoluia industrial i agrar dife rite surse
unui proiect referitor la un aspect -Analiza comparativa a 10 fabric, lucrtori la schema dat,
al civilizaiei din sec al XIX-lea revol desfas in ec de-a -eseul de 5 minute, industriali, industrie, construiti un text,
*Evaluare 1+2 lugul sec.XIX schema logic profit, salariu, realiznd legtura
-Surprinderea schimb -activ individual, socialism, sindicalism, logic dintre
din cele doua sect ale ec apoi frontal grev termenii care apar
-Analiza consec in plan -desc t, inv tehnice i n aceasta.
social si al consecinele lor
mentalitatilor aparute ca -urmrile rev ind i agr -sumativ,
urm a revol din scris
agricultura si industrie
III. EUROPA NTRE ABSOLUTISM I
-dicionar 101
LIBERALISM .RESTAURAIE I
REVOLUIE NTRE 1815-1848 personaliti istorice
-3.1. localizarea n timp i plasarea i evenimente Probe orale i
-Exercitii de selectare a
n spaiu a faptelor istorice din sec informatiilor oferite de -atlas istoric -micare de eliber scrise
* Congresul de la Viena. Sfnta XIX-lea,pe baza surselor istorice naional, restautaie
diferite surse
Alian i eecul politicii sale -Construirea de axe -Congresul de la -Problema Oriental -fi Revoluia
cronologice cu Viena i Sfnta -forme de aciune din 1821 condus
evenimente studiate Alian, ppt politic- conspiraii, de Tudor
* Romnii n contextul -Realizarea de scurte -activitate frontal memorii revoluii Vladimirescu
-3.2. prezentarea unui fapt istoric medalioane cu personali -met explicaiei,
raporturilor internaionale n Sud- din sec XIX,utiliznd informaii nvarea dirijat,
tati implicate in evenim
Estul Europei selectate din surse istorice -Prezentarea cauzelor organizatorul grafic,
evenimentelor din comparaia -fi cu toate
*Evaluare 1848-1849 prin analiza tipurile de itemi
particularitatilor pentru
fiecare tara -harta Revoluia de -tem Prezentai
IV. REVOLUIA DE LA 1848-1849 N -Analizarea
-3.3. prezentarea unor asemnri i la 1848-1849 -revoluie social, ntr-un text
EUROPA
principalelor momente program revoluionar, Revoluia de la
a unor deosebiri ntre aspecte ale si a consec revol -caiet metodic revoluie naional, 1848 din Frana
1. Dimensiuni ale revoluiilor: civilizaiei sec al XIX-lea, pe baza -exerciiul cu harta, guvern provizoriu, folosind planul din
Revoluia n Frana, revoluia n informaiilor din surse istorice imagini, fie imperiu multinaional caiet i informaiile
Imperiul Habsburgic cunoscute sau la prima vedere -activ pe grupe din manual
-Probe orale
-tem Realizai o
V. STAT I NAIUNE N A DOUA JUMTATE
-3.4. stabilirea relaiei de cauzalita -Prezent modific -statele lumii comparaie ntre
A SEC. AL XIX-LEA
aparute in comunitatile -atlas istoric -naiune, stat naional, procesele de unifi-
te pentru un fapt istoric din sec al unific politic, unitate care ale Germaniei
umane
* Noi state naionale i XIX-lea, n surse istorice date -Analiza proceselor de -Stat i naiune n a naional, independen i Italiei, referindu-
multinaionale constituire a st doua jumtate a sec -ci i mijloace de v la premise, nu-
-Studiu de caz: Italia, nationale XIX, ppt unificare politic i clee, personaliti,
Germania, Austro-Ungaria -Prezent situatiei -met comparaiei, statal ci i etape, prezen
interna dupa aparitia diagrama Venn tnd o asemnare i
noilor state si -activ frontal 3 deosebiri
*Evaluare IV + V schimbrile dintre
raporturile de putere -sumativ, scris
-manuale
VI. CIVILIZAIA LA RSCRUCE DE
-exerciii de folosire -fie -modernizare -tem Identificai
SECOLE
adecvat a termenilor -caiet metodic -noile descoperiri n manual cteva
1. TIIN I TEHNIC care i-au schimbat -lucrul cu harta, tiinifice i tehnice i exemple de folosire
-4.1. utilizarea surselor istorice pt. semnificaia ciorchinele dirijat, consecinele lor a inveniilortehnice
* Tehnica n slujba rzboiului. Susinerea unui punct de vedere demonstraia n slujba rzboiului
* Oameni de tiin i -activ n perechi,
descoperirirle lor frontal

-manuale
2. ART I SOCIETATE
-descrierea unei opere -caiet metodic
-4.1. utilizarea surselor istorice pt. de art -caiet istoria de
* Viaa cotidian reflectat n art Susinerea unui punct de vedere - Dezbatere pe teme nota 10 -academie, ateneu, -fi- I.L.Caragiale,
i literatur legate despiritualitate ; -imagini bibliotec naional viaa i opera
-studiu de caz: Personaliti modificari aparute ca --lucrul cu harta, -rolul culturii n
urmare a dezv ciorchinele dirijat, societate
ale culturii demonstraia
economice -fi de evaluare
-activ n perechi, sumativ
*Evaluare: 5.1+5.2 frontal

VII. PRIMUL RZBOI MONDIAL I


-harta Primul rzboi -Metode
URMRILE SALE
-Realizarea unei axe mondial tradiionale i
1. CRIZE I CONFLICTE
-1.2. utilizarea termenilor istorici
cronologice cu evolutia moderne
* Harta politic a lumii la specifici sec al XIX-lea,n diferite aliantelor politico- -dicionar-Principi -neutralitate, rzboi
situaii de comunicare scris sau voievozi, domnitori total, principiul
nceputul sec al XX-lea; militare,marile batalii si
autodeterminrii
-tem-Pe baza
principalele zone de conflict. oral conducatori -met demonstraiei i cunotinelor
argumentarea, ghidul -alianele politico- nsuite, marcai 3
de studiu, lucrul cu militare i urmrile lor aspecte importante
-Studiu de caz: Statutul harta, operarea cu din ist Romniei la
internaional al Romniei(1878- termeni, prelegerea i sfritul sec al
1914) expunerea XIX-lea
-2.2. rezolvarea n echp a unor -atlas istoric
2. PRIMUL RZBOI MONDIAL
probleme/situii-problem, prin -harta-Primul rzboi -Probe orale
mondial
* Un nou mod de purtare a negocierea soluiilor identificate -fie -tem- Explicai
rzboiului -comentarea diferitelor -manuale termenul
-Studiu de caz: Viaa interpretri date faptelor -caiet metodic -rzboi mondial, rzboi neutralitate i
cotidian n perioada rzboiului istorice -Contribuia fulger construii un enun
* Planuri de reorganizare a lumii -alctuirea biografiei Romniei la primul -pretextul i cauzele cu acesta
unei personaliti rzboi mondial rzboiului
i urmrile rzboiului. -3.5. localizarea n timp i plasarea -Primul rzboi
istorice
-studiu de caz: Cele 14 n spaiu a faptelor istorice din sec mondial, ppt -sumativ, scris
puncte XIX, pe baza surselor istorice -activ frontal,
-studiu de caz: Harta lumii dirijat, pe grupe
dup conferinele din 1919-1922 -conversaia,
diagrama circular,
mai multe capete la
*Evaluare 6.1+6.2 un loc, organizatorul
grafic
-harta politic a lumii
7. DEMOCRAIE I TOTALITARISM
-H- Europa n perioa-
(1922-1939)
da interbel, 1918-39 -democraie, emancipa- -Evaluare curent
* State democratice i state -exerciii de definire i -Tensiuni internaio- rea femeii, comunism,
-3.6. prezentarea unui fapt istoric utilizare a termenilor nale i crize politico- fascism, antisemitism, -tem-Prezentai
totalitare. referitor la sec XX, utiliznd infor- diplomatice, ppt revizionism politica agresiv a
istorici
* Tensiunile internaionale i crize maii selectate din surse istorice -exrciii de comparare a -met comparaiei, -parlamentarism i Germaniei i preci-
politico-diplomatice regimurilor politice schema logic, lucrul autotitarism politic zai care a fost
cu harta i manualul -eecul meninerii pcii consecina acesteia.
-activ individual,
frontal

-Met. tradiionale i
8. AL DOILEA RZBOI MONDIAL
-harta -Al doilea moderne
-exerciii de sintez i rzboi mondial -Axa, Naiunile Unite,
* Operaiuni militare i victoria -Marea conflagraie a lagr de munc forat, -tem-Demonstrai
comparare
Naiunilor Unite -utilizarea dicionarelor, sec. XX lagr de exterminare, c anul 1942 a
-studiu de caz: Micarea de culegerilor de texte, -Al doilea rzboi Holocaust, micarea de marcat cotitura n
rezisten antifascist -3.7. prezentarea unor asemnri i atlasului istoric mondial, ppt rezisten, capitulare ne desfurarea celui
* Sfritul rzboiului i a unor deosebiri ntre aspecte ale -alctuirea de biografii -fie exerciiu de tip condiionat de-al doilea rzboi
ale personalitilor cauz-efect, friza -dimensiunile mondial
Conferina de pace de la Paris civilizaiei sec al XX-lea, pe baza cronologic, lucrul cu rzboiului economic,
istorice
(1947) informaiilor din surse istorice,cu- -ex de lectur critic a harta, schema logic politic, ideologic,
noscute sau la prima vedere difer tipuri de surse ist -activ frontal, n militar -sumativ, scris
*Evaluare perechi
9. LUMEA POSTBELIC I PROBLEMELE
-harta politic a lumii
SALE
-Ist universal mod i -Evaluare curent
* Instaurarea sistemului totalitar contemp
-exerciii de utilizare a -istoria lumii n date -tem-Descriei pe
n Europa de Est- statele -3.8. stabilirea relaiei de cauzalita -democraie popular,
termenilor istorici scurt Criza
comuniste te pt. un fapt istoric din sec XX, n -ex de stabilire a relaiei H- Europa n timpul rzboi rece rachetelor din 1962
-studiu de caz: Rezistena surse istorice date cauz-urmri rzboilui rece,1945- -evoluii economice i
fa de rgimul comunist -completarea de 1989 politice
* Europa divizat-Rzboiul rece scheme, tabele,rebusuri -caiet metodic
istorice -caiet ist de nota 10
i urmrile sale -nv dirijat cu
-studiu: Declaria Universal a ajutorul manualului,
Drepturilor Omului operarea cu termeni,
* Conferina pentru Securitate i circhinele -sumativ, scris
Cooperare n Europa -activ individual,
frontal
*Evaluare

10. LUMEA N PRAGUL MILENIULUI III -harta-Europa dup -econ de pia, progres -Probe orale
1989 tehnologic, NATO, UE,
-4.2. utilizarea tehnologiilor de in- -fie globalizare -fi-Romnia n
* Istoric,valori i instituii -identificarea aspectelor
formare i comunicare pt obinerea eseniale ale -caiet metodic -societate civil, timpul regimului
europene surselor necesare rezolvrii unei micare civic, stat de comunist
schimbrilor
-studiu de caz: Anul 1989 n situaii problem drept, dr. omului
Europa -rolul instituiilor
politice i al statului