Sunteți pe pagina 1din 2

Responsabilitati

Cunoaste si indeplineste cerintele instructiunilor de lucru interne care fac referire la


Safety / Safety per masini laborator, Regulament acces depozit, Sanatatea si
securitatea muncii, Prevenirea si stingerea incendiilor, Reguli si principii IT,
Administrarea deseurilor, Controlul documentelor, ROI Regulament de ordine interioara,
Procedura de bonusare / KPI-I si modul de calcul, Procedura de propunere si evaluare a
ideilor, Verificari Calitative / Cunoastere interpretare desen si fisa productie, Controlul
produsului neconform si proces reclamatii interne, Actiuni corective si preventive,
Substante periculoase, Identificare, cantairea si raportarea deseurilor de carton,
Receptie calitativa materii prime, produse auxiliare si consumabile si marfuri,
Identificarea produsului si trasabilitate / FIFO, etichetari, etichete blocare, de deseu,
organizare zone carantina, Procedura de lucru laborator / completare fisiere teste,
Cunoastere operare Plotter, Procedura calibrari interne, Mentenanta echipamente
laborator, Procedura de validare, Validarea testelor si teste experimentale;
Intocmeste instructiunile de lucru specifice departamentului QA (de verificare ,
masurare, etc);
Intocmirea de fise din catalogul de defecte si Quality alert;
Verifica completarea fisele de control conform planurilor de control si instructiunilor
de lucru specifice ;
Cunoaste gestionarea sistemelor ERP care privesc activitatile/actiunile de calitate de
exemplu identificare MFO cu probleme in stoc (RC-23108 - PAT + MFO + SSP +
MFODEF+INVOVER)+ RC-23937 Shopfloor overview + RC-23161 Suspended Jobs) +
ADHOC tranzactii de suspendare/desuspendare in system + MSP + AC;
Participa la intocmirea FMEA si planurilor de control, emitere alerte de calitate si
training pentru productie, emite certificate de conformitate & COA (Certificate de
analiza);
ntocmeste analize / rapoarte de calitate periodice saptamanale / lunare;
Participa la sedintele planificate si contribuie la subiectele de discutie cu fedback
specific;
Supervizeaza activitatea de control de calitate din productie;
Gestionarea reclamatilor la client atribuite, masurarea satisfactiei clientului;
Gestioneaza reclamatiile de furnizori atribuite;
Auditor furnizori / emitere plan de audit, efectuare audit si aprobare furnizori;
Managementul furnizorilor de servicii specifice pentru calitate (Organisme de
certificare, companii de calibrare, companii de servicii mediu);
Trainer calitate pe procesele de calitate pentru alte departamente, alcatuire material
si training pentru personalul afectat de instructiuni de lucru interne departamentului
de calitate;
Verificarea valabilitatii calibrariii aparatelor de masura;
Organizeaza/supervizeaza/participa la sortari in functie de necesitatea si urgenta
respectivelor actiuni, participare incercari (trial) in linii de productie la clienti sau
vizite clienti pentru identificare probleme;
Efectuarea audituri de proces (calitate SSM Mediu )/ produs / 5S;
Emitere fise tehnice Emitere certificate RoHS, REACH, Food Contact (siguranta
alimentara);
Verificarea respectarii parametrilor de proces, verificarea respectarii instructiunilor
de lucru specifice de la masini;
Pentru neconformitatile observate sau comunicate cere si urmareste aplicarea de
masuri corective
Aplic prevederile procedurilor de sistem i instruciunile de lucru specifice (cele
care sunt relevante pentru inginerul de calitate);
Organizeaza, analizeaza analize de mediu (pulberi, zgomot, ape uzate) si
microbiologice, decide actiuni corective daca e cazul;
Perfecionarea continu a cunotinelor profesionale personale;
Respecta indatoririle ce ii revin in legatura cu Normele de sanatate si securitate in
munca, PSI, regulile stabilite prin regulamentele si procerurile interne si ROI;
Gestioneaza certificarile ADR;
Completeaza fisele de activitate cerute de managerul de departament;
Angajatul cunoaste si respecta indatoririle ce ii revin in relatie cu politica, manualul,
procedurile, instructiunile de lucru ale sistemului de calitate si de mediu conform
standardelor de calitate implementate in DS Smith Romania (ex. ISO 9001);
Participa si contribuie la indeplinirea actiunilor din planurile de actiuni pe fabrica;
Gestioneaza audituri de clienti, audituri de sisteme pe care DS Smith le-a
implementat si urmareste indeplinirea actiunilor corective;
Gestioneaza metodele de verificare si monitorizare periodica a satisfactiei clientilo;r
Gestioneaza controlul documentelor si mentinerea bazei de date a sistemelor de
calitate implementate la zi Poate efectua diverse activitati de suport (de exemplu: 5S
trasare locatii, ordonare, sortare, curatenie, poate participa la inventare, verificari sau
sortari in liniile clientilor, participa la cleaning day etc.);
Poate initia si urmari reclamatii interne;
Asigura training si superivizeaza calitatea si eficienta celor care urmeaza sa faca
sortari;
Alte responsabilitati date de conducerea companiei ce pot avea legatura cu
activitatea postului.