Sunteți pe pagina 1din 2

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE

PENTRU TEHNOLOGII IZOTOPICE SI MOLECULARE


C. P. 700, 400293 Cluj - Napoca 5, ROMANIA
Tel. 0264 584037; Telefax: 0264 420042; www.itim-cj.ro

Aprobat,
Director General,
Dr. ing. Adrian Bot

TEMATICA PT. CONCURSUL DIN OCTOMBRIE 2007-10-01 PENTRU OCUPAREA


UNOR POSTURI DE CHIMIST SAU INGINER CHIMIST
IN I. N. C. D. T. I. M.

1. Chimie anorganica, chimie fizica si inginerie chimica anorganica


a) Echilibrul chimic
- Legea actiunii maselor. Diverse moduri de exprimare a constantei de echilibru.
- Izoterma de reactie. Spontaneitatea reactiilor.
- Deplasarea echilibrului. Influenta presiunii asupra constantei de echilibru. Influenta
gazului inert asupra echilibrului.
- Conversia de echilibru.
- Echilibre omogene in sisteme lichide.
- Echilibrul chimic eterogen.
b) Cinetica chimica
- Viteza de reactie
- Legea actiunii maselor. Ordin de reactie si molecularitate.
- Reactii de ordinul 1
- Reactii de ordinul 2
- Reactii catalitice si autocatalitice.
- Reactii de ordinul 3 si superior.
Bibliografie
[1] G. Niac, E. Schonberger, Chimie fizica, vol. 3, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1970.
[2] L. Oniciu, I. Zsako, Chimie fizica, vol. 2, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1968.
[3] C. D. Nenitescu, Chimie generala, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti.
[4] P. Spacu, M. Stan, C. Gheorghiu, M. Brezean, Tratat de Chimie Anorganica, vol. III,
Ed. Tehnica, Bucuresti.

1
2. Chimie organica si inginerie chimica organica.

a) Structura compusilor organici.


- Formule brute si moleculare, izomerie.
- Izolarea si caracterizarea substantei.
- Formula empirica sau bruta.
- Formula moleculara.
- Izomerie.
b) Clasificarea compusilor organici.
- Generalitati. Grupe functionale.
- Hidrocarburi: clasificare, caracterizare generala, proprietati chimice .
- Combinatii cu functiuni monovalente: clasificare, caracterizare generala, proprietati
chimice.
c) Proprietatile fizice ale compusilor organici. Relatii intre proprietati si structura.
d) Combinatii organice cu functiuni azotate alaturi de alte functiuni.
- Aminoacizi.
- Peptide.
- Proteine.
e) Combinatii heterociclice cu character aromatic; Inele cu 5 si 6 atomi,
poliheteroatomice.
- Grupa porfirinelor.
- Grupa pirimidinei.
- Grupa purinei.
- Acizi nucleici.
- Reactii enzimatice.
Bibliografie
[1] C. D. Nenitescu, Chimie Organica, vol. 1 si 2, Ed. Didactica si Pedagogica,
Bucuresti, 1980.

3.Chimie analitica. Analiza instrumentala.


- Principii fundamentale ale spectroscopiei optice (UV, VIS, IR).
- Spectroscopia atomica.
- Luminiscenta.
- Metode de separare. Introducere in cromatografie. Cromatografia de gaze.
- Introducere in electrochimie.

Bibliografie
[1] Emil Cordos, Curs litografiat, UBB Cluj-Napoca, Fac. Chimie.
[2] Donald J. Pietrzyk, Clyde Frank, Chimie analitica, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1989.