Sunteți pe pagina 1din 2

BILAN CONTABIL

ACTIVE SUME CAPITALURI PROPRII SUME


(lei) + DATORII (lei)

A. ACTIVE IMOBILIZATE A. CAPITAL PROPRIU 19000


I. Imobilizari necorporale Capital social 15000
Cheltuieli de constituire Prime de emisiune

Cheltuieli de dezvoltare Rezerve legale 1000


II. Imobilizari corporale Rezerve statutare

Constructii Rezultatul reportat (profit) 3000


Mijloace de transport B. PROVIZIOANE PENTRU
RISCURI SI CHELTUIELI

B . ACTIVE CIRCULANTE 22000 Provizioane pentru garantii


acordate clientilor

I . Stocuri 17000 C. DATORII 21000


Stocuri de materii prime Furnizori 7000
Stocuri materiale consumabile 2000 Efecte de platit

Stocuri de produse finite Salarii datorate personalului 6000


Stocuri de marfuri 12000 Efecte de platit 7500
Materiale de natura obiectelor de 3000 Impozit pe cladiri si terenuri
inventar

II. Creante comerciale 8000 Impozit pe salarii 500


Clienti 4000 TVA de plata

Efecte de primit 4000 D. VENITURI IN AVANS


III.Investitii financiare pe termen
scurt

Titluri de plasament (actiuni)

IV. Casa si conturi la banci 15000


Casa in lei 7000
Conturi la banci in lei 8000
C. CHELTUIELI IN AVANS

TOTAL ACTIVE = A+B+C 40000 TOTAL (C+D) = A+B+C+D 40000