Sunteți pe pagina 1din 44

9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

Numele instituiei: COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


Comentarii: Comentarii implicite

Cuprins

An IX
Grup IX A
Grup IX B
Grup IX C
Grup IX D
Grup IX E
Grup IX F
Grup IX G
An IX PROF
Grup IX H PROF
Grup IX I PROF
Grup IX J PROF
An X
Grup X A
Grup X B
Grup X C
Grup X D
Grup X E
Grup X F
An X PROF
Grup X G PROF
Grup X H PROF
Grup X I PROF
An XI
Grup XI A
Grup XI B
Grup XI C
Grup XI D
Grup XI E
Grup XI F
Grup XI G
Grup XI H
Grup XI I
Grup XI J
An XI PROF
Grup XI K PROF
Grup XI L PROF
An XII
Grup XII B
Grup XII C
Grup XII D
Grup XII E
Grup XII F
Grup XII G

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-20 1/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

Grup XII H
Grup XII I
Grup XII J
Grup XII K
Grup XII L

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-20 2/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


IX A
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

12:00 --- --- --- --- ---

Lb. francez Biologie Lb. francez Bazele Ctb. Istorie


13:00
Gordin I Vatavu A Gordin I Costea I Bugioeanu G

BI-L.Romana BI-L.Romana BI-L.Romana Chimie Lb.englez


14:00
Fedele C Fedele C Fedele C Berbece L. Diaconu D

Ec. intr. Bazele Ctb. Ec. intr. Lb.englez Matematic


15:00
Grigoroaia P. Costea I Grigoroaia P. Diaconu D Popa F

Bazele Ctb. C.P.S Fizic Logic Religie


16:00
Costea I Alecsa A Creu V Spataru M Teodorescu G

Matematic Ed. fizic Matematic C.P.S T.I.C.


17:00
Popa F Turcu A Popa F Alecsa A Paniru G

Geografie Fizic Chimie C.P.S Ec. intr.


18:00
Elefteriu C Creu V Berbece L. Alecsa A Grigoroaia P.

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-20 3/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


IX B
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

12:00 --- --- --- --- ---

Fizic Fizic Lb.englez Biologie Geografie


13:00
Bltescu Gh. Bltescu Gh. Brnz C Mihai P Marcu C

T.I.C. Chimie L.G. L.G.


14:00
Moroan A Buduleci R. Nistor A Nistor A
I.P.
Clim R, Timofte C
L.G. Lb. francez Istorie Religie
15:00
Nistor A Anicolaesei A Mercore A.E. Spataru M

Matematic Organe masini Logic Lb.englez Matematic


16:00
Popa F Nistor A Spataru M Brnz C Popa F

Chimie BI-L.Romana BI-L.Romana Organe masini


17:00
Buduleci R. Iftimi A Iftimi A Nistor A
R.P.M.
Scorpan M
Lb. francez Matematic BI-L.Romana Ed. fizic
18:00
Anicolaesei A Popa F Iftimi A Turcu A

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-20 4/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


IX C
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

12:00 --- --- --- --- ---

Biologie Geografie Lb. francez Ed. fizic E.M.T.


13:00
Mihai P Marcu C Anicolaesei A Turcu A Prisacariu G

Lb. francez Lb. romn T.I.C. E.M.T. E.M.T.


14:00
Anicolaesei A Dimitriu C_ Moroan A Prisacariu G Prisacariu G

Fizic Matematic Matematic Chimie Lb. romn


15:00
Horaicu L Lavric C Lavric C Berbece L. Dimitriu C_

T.G.E.A. Lb.englez Fizic Matematic T.G.E.A.


16:00
Prisacariu G Diaconu D Horaicu L Lavric C Prisacariu G

T.G.E.A. Religie Lb.englez Lb. romn


17:00
Prisacariu G Spataru M Diaconu D Dimitriu C_
I.P.
Huanu C
E.M.T. Logic Istorie Chimie
18:00
Prisacariu G Spataru M Mercore A.E. Berbece L.

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-20 5/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


IX D
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

12:00 --- --- --- --- ---

Lb. francez Matematic Matematic Logic Lb.englez


13:00
Hru M Puintelnicu M Puintelnicu M Spataru M Acs. Ioni S

C.E.E. Lb. romn M.E.C.C. Matematic Geografie


14:00
Ionel O Tataru A Ionel O Puintelnicu M Marcu C

Lb. francez Chimie Lb.englez T.I.C. Lb. romn


15:00
Hru M Buduleci R. Acs. Ioni S Moroan A Tataru A

Chimie C.E.E. Biologie T.G.E.


16:00
Buduleci R. Ionel O Mihai P Gurzun D
I.P.
Rotariu A, Pirlea I.
Istorie T.G.E. Lb. romn M.E.C.C.
17:00
Bugioeanu G Gurzun D Tataru A Ionel O

Fizic M.E.C.C. Fizic Ed. fizic Religie


18:00
Iftene C Ionel O Iftene C Turcu A Teodorescu G

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-20 6/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


IX E
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

12:00 --- --- --- --- ---

Chimie L.G. Lb. romn T.I.C. Organe masini


13:00
Berbece L. Cozmescu B Dimitriu C_ Moroan A Nistor A

SM_Engleza Lb. francez Biologie SM_Engleza Lb. romn


14:00
Diaconu D Gordin I Mihai P Diaconu D Dimitriu C_

Fizic Religie Lb. francez L.G.


15:00
Iftene C Spataru M Gordin I Cozmescu B
R.P.M.
Scorpan M
L.G. Geografie Matematic Matematic
16:00
Cozmescu B Marcu C Lavric C Lavric C

Matematic Fizic Ed. fizic Chimie


17:00
Lavric C Iftene C Turcu A Berbece L.
I.P.
Clim R, Timofte C
Istorie Organe masini Logic Lb. romn
18:00
Baciu Gabriel Nistor A Spataru M Dimitriu C_

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-20 7/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


IX F
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

12:00 --- --- --- --- ---

SM_Engleza Lb. romn Geografie Lb. romn Lb. romn


13:00
Brnz C Dimitriu C_ Marcu C Dimitriu C_ Dimitriu C_

Religie R.D.P.S.L. M.P.M.T. T.I.C. Lb. francez


14:00
Spataru M Nistor A Nistor A Moroan A Simion A

Matematic Istorie R.D.P.S.L. Matematic M.P.M.T.


15:00
Lavric C Baciu Gabriel Nistor A Lavric C Nistor A

M.P.M.T. Lb. francez Fizic M.P.M.T. R.D.P.S.L.


16:00
Nistor A Simion A Iftene C Nistor A Nistor A

R.D.P.S.L. M.P.M.T. Chimie Biologie Matematic


17:00
Nistor A Nistor A Buduleci R. Mihai P Lavric C

Logic Chimie Ed. fizic SM_Engleza Fizic


18:00
Spataru M Buduleci R. Turcu A Brnz C Iftene C

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-20 8/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


IX G
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

12:00 --- --- --- --- ---

Lb. romn Lb.englez T.I.C. Geografie T.I.C.


13:00
Isac A Acs. Ioni S Paniru G Marcu C Paniru G

Lb. francez Matematic Matematic Fizic Lb.englez


14:00
Gordin I Popa F Popa F Creu V Acs. Ioni S

Religie Biologie Fizic Lb. francez Biologie


15:00
Spataru M Vatavu A Creu V Gordin I Vatavu A

Istorie Chimie Ed. fizic Lb. romn Lb. romn


16:00
Bugioeanu G Buduleci R. Turcu A Isac A Isac A

T.I.C. Fizic Desen/Muzica Chimie Biologie


17:00
Paniru G Creu V Paduraru P/ Lupei C. Buduleci R. Vatavu A

Matematic Logic Lb. romn Matematic


18:00 ---
Popa F Spataru M Isac A Popa F

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-20 9/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


IX H PROF
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

T.I.C. T.I.C. Lb. francez Lacatuserie Geografie


12:00
Moroan A Moroan A Gordin I Antioch A. Marcu C

Lacatuserie Organe masini Religie SM_Engleza Lacatuserie


13:00
Antioch A. Scorpan M Teodorescu G Diaconu D Antioch A.

Organe masini Geografie Biologie BI-L.Romana


14:00
Scorpan M Marcu C Mihai P Isac A
R.P.M.
Scorpan M
BI-L.Romana Chimie Matematic
15:00
Isac A Buduleci R. Lavric C
I.P.
Timofte C, Clim R
Matematic Cons.-Orientare Istorie Ed. fizic
16:00
Lavric C Radu Cl. Mercore A.E. Turcu A

Biologie Istorie Ed. fizic Matematic Logic


17:00
Mihai P Mercore A.E. Turcu A Lavric C Proboteanu A

Chimie Fizic
18:00 --- --- ---
Buduleci R. Creu V

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 10/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


IX I PROF
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

Biologie Lb. francez SM_Engleza Matematic


12:00
Mihai P Gordin I Brnz C Lavric C
I.P.
Rotariu A, Pirlea I.
Logic Matematic T.I.C. Religie
13:00
Proboteanu A Lavric C Moroan A Teodorescu G

Chimie Istorie BI-L.Romana BI-L.Romana Geografie


14:00
Buduleci R. Baciu Gabriel Isac A Isac A Elefteriu C

Geografie Biologie Istorie Ed. fizic C.E.E.


15:00
Elefteriu C Mihai P Baciu Gabriel Turcu A Ionel O

Matematic T.G.E. Chimie M.E.C.C. Cons.-Orientare


16:00
Lavric C Gurzun D Buduleci R. Ionel O Radu Cl.

Fizic M.E.C.C. C.E.E. T.I.C. Ed. fizic


17:00
Iftene C Ionel O Ionel O Moroan A Turcu A

M.E.C.C. T.G.E.
18:00 --- --- ---
Ionel O Gurzun D

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 11/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


IX J PROF
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

Matematic BI-L.Romana Logic Organe masini


12:00
Lavric C Fedele C Proboteanu A Scorpan M
I.P.
Cozmescu B, Clim R
L.G. Biologie Matematic Matematic
13:00
Cozmescu B Mihai P Lavric C Lavric C

Biologie Lb. francez L.G. BI-L.Romana T.I.C.


14:00
Mihai P Anicolaesei A Cozmescu B Fedele C Moroan A

T.I.C. Ed. fizic Fizic Cons.-Orientare Chimie


15:00
Moroan A Sofron V Iftene C Radu Cl. Berbece L.

Geografie L.G. Istorie Chimie Geografie


16:00
Elefteriu C Cozmescu B Baciu Gabriel Berbece L. Elefteriu C

Ed. fizic Istorie Organe masini Religie


17:00
Sofron V Baciu Gabriel Scorpan M Teodorescu G
R.P.M.
Scorpan M
SM_Engleza
18:00 --- --- ---
Acs. Ioni S

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 12/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XA
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

Lb.englez Lb.englez
12:00 --- --- ---
Acs. Ioni S Acs. Ioni S

Matematic Lb. francez Istorie Ctb. Gen. Geografie


13:00
Puintelnicu M Gordin I Bugioeanu G Oranu D Elefteriu C

Ed. antrepr. Matematic Lb. francez Ed. fizic Ctb. Gen.


14:00
Proboteanu A Puintelnicu M Gordin I Turcu A Oranu D

Ctb. Gen. Lb. romn Lb. romn Matematic T.I.C.


15:00
Oranu D Tataru A Tataru A Puintelnicu M Paniru G

E.C. Prot. cons. E.C. Biologie Lb. romn


16:00
Iosub M Grigoroaia P. Iosub M Mihai P Tataru A

Prot. cons. Religie Prot. cons. Psihologie Prot. cons.


17:00
Grigoroaia P. Spataru M Grigoroaia P. Radu Cl. Grigoroaia P.

Fizic E.C. Chimie Fizic


18:00 ---
Horaicu L Iosub M Buduleci R. Horaicu L

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 13/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XB
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

12:00 --- --- --- --- ---

E.C. E.C. Biologie Matematic Matematic


13:00
Zaharia C Zaharia C Mihai P Puintelnicu M Puintelnicu M

Ctb. Gen. Ctb. Gen. Matematic Ctb. Gen. T.I.C.


14:00
Costea I Costea I Puintelnicu M Costea I Paniru G

Ed. antrepr. Lb.englez E.C. Fizic Religie


15:00
Proboteanu A Diaconu D Zaharia C Horaicu L Teodorescu G

Prot. cons. Ed. fizic Chimie Lb.englez Prot. cons.


16:00
Grigoroaia P. Turcu A Berbece L. Diaconu D Grigoroaia P.

Lb. francez Fizic Lb. romn Lb. romn Geografie


17:00
Anicolaesei A Horaicu L Isac A Isac A Elefteriu C

Istorie Prot. cons. Prot. cons. Lb. romn Psihologie


18:00
Bugioeanu G Grigoroaia P. Grigoroaia P. Isac A Radu Cl.

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 14/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XC
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

12:00 --- --- --- --- ---

Lb. romn Lb.englez Ed. antrepr. Lb. romn Lb. romn


13:00
Fedele C Diaconu D Proboteanu A Fedele C Fedele C

Matematic Religie Istorie Lb. francez Prot. cons.


14:00
Popa F Spataru M Bugioeanu G Hru M Grigoroaia P.

E.C. E.C. Matematic Biologie Psihologie


15:00
Iosub M Iosub M Popa F Mihai P Radu Cl.

Lb. francez Fizic Prot. cons. Fizic T.I.C.


16:00
Hru M Horaicu L Grigoroaia P. Horaicu L Paniru G

Ctb. Gen. Prot. cons. Ctb. Gen. Ctb. Gen. Matematic


17:00
Mirea C. Grigoroaia P. Mirea C. Mirea C. Popa F

Prot. cons. Ed. fizic E.C. Chimie Geografie


18:00
Grigoroaia P. Turcu A Iosub M Berbece L. Elefteriu C

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 15/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XD
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

12:00 --- --- --- --- ---

Matematic Matematic Matematic SM_Engleza Lb. romn


13:00
Lascr O Lascr O Lascr O Gordin I Iftimi A

A.E. Ed. fizic Chimie Ed. antrepr.


14:00
Gurzun D Turcu A Buduleci R. Proboteanu A
I.P.
Rotariu A, Pirlea I.
M.E.C.A. SM_Engleza M.E.C.A. A.E.
15:00
Ionel O Gordin I Ionel O Gurzun D

Fizic Biologie Lb. romn Lb. romn Fizic


16:00
Iftene C Mihai P Iftimi A Iftimi A Iftene C

Lb. francez Geografie Psihologie Religie M.E.C.A.


17:00
Hru M Marcu C Radu Cl. Spataru M Ionel O

T.I.C. A.E. Istorie M.E.C.A. M.E.C.A.


18:00
Paniru G Gurzun D Baciu Gabriel Ionel O Ionel O

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 16/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XE
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

12:00 --- --- --- --- ---

Chimie Lb. romn Matematic Lb. francez R.O.M.


13:00
Buduleci R. Tataru A Lavric C Hru M Luchian M

Matematic Matematic Istorie Religie Lb. romn


14:00
Lavric C Lavric C Baciu Gabriel Spataru M Tataru A

As.Mec. Geografie As.Mec. SM_Engleza Ed. fizic


15:00
Scorpan M Marcu C Scorpan M Brnz C Turcu A

Biologie R.O.M. Lb. romn Mas.Tehn. Ed. antrepr.


16:00
Mihai P Luchian M Tataru A Luchian M Proboteanu A

Fizic Mas.Tehn. R.O.M. Psihologie


17:00
Horaicu L Luchian M Luchian M Radu Cl.
I.P.
Clim R, Timofte C
Lb. francez Fizic Mas.Tehn. T.I.C.
18:00
Hru M Horaicu L Luchian M Paniru G

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 17/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XF
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

12:00 --- --- --- --- ---

Biologie Matematic Lb. romn Chimie Lb.englez


13:00
Vatavu A Acatrinei L. Fedele C Berbece L. Brnz C

Matematic Biologie Matematic Matematic Lb. romn


14:00
Acatrinei L. Vatavu A Acatrinei L. Acatrinei L. Fedele C

T.I.C. Lb. romn Chimie Religie Ed. antrepr.


15:00
Paniru G Fedele C Berbece L. Spataru M Proboteanu A

T.I.C. Fizic Istorie Fizic Biologie


16:00
Paniru G Creu V Bugioeanu G Creu V Vatavu A

Geografie Ed. fizic Fizic Lb.englez Lb. francez


17:00
Elefteriu C Sofron V Creu V Brnz C Simion A

Ed. fizic Lb. francez Desen/Muzica Psihologie


18:00 ---
Sofron V Simion A Paduraru P/ Lupei C. Radu Cl.

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 18/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


X G PROF
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- ---

09:00 --- --- ---

10:00 --- --- ---


I.P. I.P.
Cozmescu B Cozmescu B
11:00 --- --- ---

BI-L.Romana Matematic Fizic


12:00
Iftimi A Lascr O Bltescu Gh.

Mas.Tehn. Mas.Tehn. Cons.-Orientare


13:00
Luchian M Luchian M Nastase S.

T.A.M.U.C. Mas.Tehn. Psihologie


14:00 --- ---
Cozmescu B Luchian M Proboteanu A

Chimie T.A.M.U.C. Ed. fizic


15:00 --- ---
Buduleci R. Cozmescu B Sofron V

Ed. fizic As.Mec. As.Mec.


16:00 --- ---
Sofron V Scorpan M Scorpan M

Religie Lb. francez SM_Engleza


17:00 --- ---
Spataru M Simion A Acs. Ioni S

R.O.M. R.O.M. BI-L.Romana


18:00 --- ---
Nistor A Nistor A Iftimi A

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 19/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


X H PROF
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- ---

09:00 --- --- ---

10:00 --- --- ---


I.P. I.P.
Rotariu A, Pirlea I. Rotariu A, Pirlea I.
11:00 --- --- ---

Psihologie SM_Engleza Ed. fizic


12:00
Proboteanu A Gordin I Sofron V

Ed. fizic Mas.Tehn. As.Mec.


13:00
Sofron V Luchian M Scorpan M

Matematic Mas.Tehn. Mas.Tehn.


14:00 --- ---
Lavric C Luchian M Luchian M

Religie Lb. romn Lb. romn


15:00 --- ---
Spataru M Fedele C Fedele C

Cons.-Orientare Chimie Lb. francez


16:00 --- ---
Nastase S. Buduleci R. Simion A

R.O.M. R.O.M. Fizic


17:00 --- ---
Nistor A Nistor A Iftene C

As.Mec. R.O.M. R.O.M.


18:00 --- ---
Scorpan M Nistor A Nistor A

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 20/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


X I PROF
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

08:00 --- --- --- --- ---

09:00 --- --- --- --- ---

10:00 --- --- --- --- ---

11:00 --- --- --- --- ---

Com. Prof. Matematic Ctb. Gen. Religie


12:00
Iosub M Acatrinei L. Stnescu D Spataru M
Ctb. Gen.
Stnescu D
Prot. cons. Prot. cons. Prot. cons.
13:00
Alecsa A Telesa C Telesa C
Ctb. Gen.
Stnescu D
Prot. cons. Prot. cons. Cons.-Orientare
14:00
Telesa C Telesa C Nastase S.
Com. Prof.
Iosub M
Ed. fizic Prot. cons. Prot. cons. Lb. romn
15:00
Sofron V Alecsa A Telesa C Isac A

Lb. francez Lb.englez Prot. cons. Chimie


16:00
Anicolaesei A Acs. Ioni S Alecsa A Berbece L.
Com. Prof.
Iosub M
Com. Prof. Fizic Lb. romn
17:00
Iosub M Horaicu L Isac A
Com. Prof.
Iosub M
Ed. fizic Psihologie
18:00 --- ---
Sofron V Radu Cl.

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 21/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XI A
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

U.A.C.A.D. S.O.P.S. Circuite el. Lb. francez Lb.englez


08:00
Antioch A. Prisacariu G Gurzun D Anicolaesei A Acs. Ioni S

S.A.E. Istorie Geografie Lb.englez Fizic


09:00
Gurzun D Mercore A.E. Marcu C Acs. Ioni S Bltescu Gh.

Matematic S.A. Matematic Lb. romn Ed. fizic


10:00
Lascr O Prisacariu G Lascr O Tataru A Sofron V

Lb. romn T.I.C. Religie Chimie


11:00
Tataru A Moroan A Teodorescu G Buduleci R.

Fizic T.M.D. Economie As.Mec.


12:00 I.P.
Bltescu Gh. Ionel O Ni I. Timofte C

Lb. francez A.S.C. Matematic Lb. romn


13:00
Anicolaesei A Prisacariu G Lascr O Tataru A

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 22/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XI B
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

S.A.E. Istorie U.A.C.A.D. Ed. fizic


08:00
Gurzun D Mercore A.E. Antioch A. Sofron V

Chimie Lb. francez Lb. francez Circuite el.


09:00 I.P.
Berbece L. Hru M Hru M Gurzun D

Lb. romn Matematic Geografie Lb.englez


10:00
Fedele C Acatrinei L. Elefteriu C Acs. Ioni S

T.M.D. A.S.C. S.A. Lb. romn As.Mec.


11:00
Ionel O Prisacariu G Prisacariu G Fedele C Timofte C

Fizic Economie Religie Matematic Lb. romn


12:00
Horaicu L Ni I. Teodorescu G Acatrinei L. Fedele C

Matematic S.O.P.S. Fizic Lb.englez T.I.C.


13:00
Acatrinei L. Prisacariu G Horaicu L Acs. Ioni S Moroan A

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 23/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XI C
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

T.M.D. Fizic Lb.englez Lb. francez Circuite el.


08:00
Ionel O Iftene C Brnz C Hru M Gurzun D

Matematic T.I.C. Lb. romn Matematic S.N.M.P.Auto


09:00
Lascr O Moroan A Dimitriu C_ Lascr O Antioch A.

Lb. romn Lb. francez Ed. fizic U.A.C.A.D. S.A.


10:00
Dimitriu C_ Hru M Sofron V Antioch A. Prisacariu G

S.A.E. Economie Geografie S.E.E.A.


11:00
Gurzun D Ni I. Elefteriu C Prisacariu G

Religie Lb.englez Lb. romn Matematic


12:00 I.P.
Spataru M Brnz C Dimitriu C_ Lascr O

Fizic Chimie Istorie As.Mec.


13:00
Iftene C Buduleci R. Bugioeanu G Timofte C

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 24/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XI D
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Chimie Religie As.Mec. Ed. fizic T.I.C.


08:00
Berbece L. Teodorescu G Bilcu I Sofron V Moroan A

Lb. romn Economie S.A. U.A.C.A.D. A.L.T.


09:00
Dimitriu C_ Ni I. Prisacariu G Antioch A. Scorpan M

Lb. francez Fizic S.A.E. Lb. romn Circuite el.


10:00
Simion A Iftene C Gurzun D Dimitriu C_ Gurzun D

Lb.englez Matematic Geografie Lb.englez


11:00
Brnz C Lavric C Marcu C Brnz C

T.M.D. Lb. romn Fizic Matematic


12:00 I.P.
Luchian M Dimitriu C_ Iftene C Lavric C

Matematic Istorie S.Transport Lb. francez


13:00
Lavric C Baciu Gabriel Scorpan M Simion A

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 25/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XI E
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Lb.englez Chimie Lb. romn Religie


08:00
Diaconu D Berbece L. Dimitriu C_ Teodorescu G

Lb. francez Matematic Fizic Fizic


09:00 I.P.
Gordin I Lascr O Bltescu Gh. Bltescu Gh.

S.A.E. T.I.C. Lb. romn Matematic


10:00
Gurzun D Moroan A Dimitriu C_ Lascr O

Lb. romn Istorie T.M. Ed. fizic Lb. francez


11:00
Dimitriu C_ Mercore A.E. Ionel O Sofron V Gordin I

U.A.C.A.D. T.M.D. Matematic S.A. Circuite el.


12:00
Antioch A. Luchian M Lascr O Prisacariu G Gurzun D

P.D.P. Geografie As.Mec. Economie Lb.englez


13:00
Timofte C Elefteriu C Bilcu I Ni I. Diaconu D

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 26/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XI F
Luni Mari Miercuri Joi Vineri
Matematic Matematic
C.E.T. Istorie Istorie
08:00 Puintelnicu Puintelnicu
Stnescu D Bugioeanu G Bugioeanu G
M M

Lb. romn T.I.C. Lb.englez Contracte ec. Ed. fizic


09:00
Isac A Paniru G Diaconu D Grigoroaia P. Sofron V

XI F1, XI F2
Economie
ASIG. Geografie Lb. francez C.E.T.
10:00 Teodorescu
Stnescu D Marcu C Anicolaesei A, Stnescu D
G
Hru M
XI F1, XI F2
Religie
ASIG. Lb. francez Org.res.um. Mark.af.
11:00 Teodorescu
Stnescu D Anicolaesei A, Grigoroaia P. Ciopraga C
G
Hru M

Lb.englez Economie Contracte ec. Matematic Planf.op.


12:00
Diaconu D Teodorescu G Grigoroaia P. Puintelnicu M Grigoroaia P.

Mark.af. Lb. romn Org.res.um. Planf.op. Lb. romn


13:00
Ciopraga C Isac A Grigoroaia P. Grigoroaia P. Isac A

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 27/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XI G
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Matematic Ext.af. Teh.Com. Matematic Org.res.um.


08:00
Acatrinei L. Telesa C Telesa C Acatrinei L. Iosub M

Economie G.S. Matematic Ed. fizic Lb.englez


09:00
Teodorescu G Costea I Acatrinei L. Sofron V Brnz C

Mark.af. Istorie Planf.op. Org.res.um. Ext.af.


10:00
Ciopraga C Bugioeanu G Costea I Iosub M Telesa C

Lb. francez Planf.op. T.I.C. Lb. romn Lb. romn


11:00
Simion A Costea I Paniru G Iftimi A Iftimi A

Religie Teh.Com. Lb. francez Istorie Geografie


12:00
Teodorescu G Telesa C Simion A Bugioeanu G Elefteriu C

Lb. romn Economie G.S. Lb.englez Mark.af.


13:00
Iftimi A Teodorescu G Costea I Brnz C Ciopraga C

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 28/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XI H
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Mark.af. Geografie Economie R.S.M. Istorie


08:00
Ciopraga C Elefteriu C Teodorescu G Telesa C Bugioeanu G

SM_Engleza Religie Lb. francez Economie Contracte ec.


09:00
Acs. Ioni S Teodorescu G Anicolaesei A Teodorescu G Alecsa A

Contracte ec. St.m.alim. Matematic Planf.op. Mark.af.


10:00
Alecsa A Telesa C Puintelnicu M Grigoroaia P. Ciopraga C

Lb. romn Istorie R.S.M. Lb. francez Org.res.um.


11:00
Isac A Bugioeanu G Telesa C Anicolaesei A Iosub M

Matematic Lb. romn St.m.alim. Ed. fizic Matematic


12:00
Puintelnicu M Isac A Telesa C Sofron V Puintelnicu M

Org.res.um. T.I.C. SM_Engleza Lb. romn Planf.op.


13:00
Iosub M Moroan A Acs. Ioni S Isac A Grigoroaia P.

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 29/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XI I
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Lb. francez Lb. francez Lb. romn


08:00 --- ---
Hru M Hru M Tataru A

Lb. romn Lb.englez Biologie Biologie Geografie


09:00
Tataru A Brnz C Vatavu A Vatavu A Marcu C

Biologie Religie Lb.englez Economie Fizic


10:00
Vatavu A Teodorescu G Brnz C Ni I. Creu V

T.I.C. Lb. romn Ed. fizic Matematic Lb. romn


11:00
Moroan A Tataru A Sofron V Popa F Tataru A

Lb.englez Istorie Matematic Fizic T.I.C.


12:00
Brnz C Bugioeanu G Popa F Creu V Moroan A

Matematic Matematic Fizic Chimie Chimie


13:00
Popa F Popa F Creu V Buduleci R. Buduleci R.

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 30/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XI J
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Lb. romn Matematic Fizic


08:00 --- ---
Isac A Acatrinei L. Bltescu Gh.

Lb.englez Chimie Lb. francez Matematic Religie


09:00
Diaconu D Berbece L. Simion A Acatrinei L. Spataru M

Chimie Lb. romn Matematic T.I.C. Lb.englez


10:00
Berbece L. Isac A Acatrinei L. Paniru G Diaconu D

Matematic Fizic Fizic Matematic Lb. francez


11:00
Acatrinei L. Bltescu Gh. Bltescu Gh. Acatrinei L. Simion A

Biologie Biologie Istorie Biologie Lb. romn


12:00
Vatavu A Vatavu A Bugioeanu G Vatavu A Isac A

T.I.C. Economie Lb. romn Geografie Ed. fizic


13:00
Paniru G Ni I. Isac A Elefteriu C Sofron V

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 31/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XI K PROF
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Teh.vnzare Ed. antrepr. Fizic


08:00 ---
Alecsa A Ni I. Bltescu Gh.

Teh.Com. Cons.-Orientare Lb. francez


09:00 ---
Telesa C Nastase S. Gordin I

SM_Engleza Ed. fizic Teh.vnzare


10:00 ---
Diaconu D Sofron V Iosub M
Teh.Com.
Telesa C
Lb. francez Teh.Com. Teh.vnzare
11:00
Gordin I Telesa C Alecsa A

Ed. fizic Fizic Teh.Com.


12:00
Sofron V Bltescu Gh. Telesa C

Teh.Com. Teh.Com. Teh.vnzare


13:00
Telesa C Telesa C Iosub M
Teh.vnzare
Proboteanu A
Lb. romn Lb. romn Matematic
14:00 ---
Iftimi A Iftimi A Lascr O

15:00 --- --- --- ---

16:00 --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 32/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XI L PROF
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Lb. romn Ed. antrepr. SM_Engleza


08:00
Dimitriu C_ Ni I. Gordin I

XI L auto XI L str XI L auto XI L str


Cons.-Orientare
09:00 Automobile M.U.Strunj. Cond.Auto C.L.Strunjire
Nastase S.
Antioch A. Luchian M Paniru G Bilcu I
XI L auto XI L str
XI L auto XI L str XI L XI L auto XI L str XI L
Automobile S.D.V.
10:00 Automobile M.U.Strunj. auto, Cond.Auto C.L.Strunjire auto,
Luchian
Antioch A. Luchian M XI L Paniru G Bilcu I XI L Antioch A.
str str M
I.P. I.P. XI L auto XI L str
XI L auto XI L str Clim Clim
Lb. romn Automobile S.D.V.
11:00 Automobile M.U.Strunj. R, R,
Dimitriu C_ Luchian
Antioch A. Luchian M Bilcu Bilcu Antioch A.
M
I I
XI L auto XI L str
XI L auto XI L str
SM_Engleza Automobile S.D.V.
12:00 Automobile C.L.Strunjire
Gordin I Luchian
Antioch A. Bilcu I Antioch A.
M

Ed. fizic Matematic Lb. francez


13:00
Sofron V Acatrinei L. Gordin I

Fizic Fizic Ed. fizic


14:00 --- ---
Horaicu L Horaicu L Sofron V

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput
file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 33/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XII B
Luni Mari Miercuri Joi Vineri
Fizic
Lb.englez T.I.C. Biologie Religie
08:00 Bltescu
Acs. Ioni S Paniru G Vatavu A Spataru M
Gh.

Lb. romn Lb. romn Ed. fizic Filosofie Lb.englez


09:00
Iftimi A Iftimi A Sofron V Radu Cl. Acs. Ioni S

XII B1, XII B2


Fizic Istorie
Lb.englez Biologie Fizic
10:00 Bltescu Bugioeanu
Diaconu D, Acs. Vatavu A Bltescu Gh.
Gh. G
Ioni S
XII B1, XII B2
Lb.
Chimie Matematic Lb. francez Lb.englez
11:00 francez
Berbece L. Acatrinei L. Hru M Diaconu D, Acs.
Hru M
Ioni S

Matematic Chimie Matematic Geografie Lb. romn


12:00
Acatrinei L. Berbece L. Acatrinei L. Marcu C Iftimi A

Matematic
Lb. romn Biologie
13:00 --- --- Acatrinei
Iftimi A Vatavu A
L.

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 34/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XII C
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Lb.englez Lb.englez Biologie Filosofie Fizic


08:00
Brnz C Brnz C Vatavu A Radu Cl. Creu V

Biologie Matematic Lb.englez Lb. francez Fizic


09:00
Vatavu A Puintelnicu M Brnz C Anicolaesei A Creu V

Matematic Matematic Lb. francez Biologie Matematic


10:00
Puintelnicu M Puintelnicu M Anicolaesei A Vatavu A Puintelnicu M

Religie Geografie Lb. romn Istorie Ed. fizic


11:00
Teodorescu G Elefteriu C Fedele C Baciu Gabriel Sofron V

Lb. romn T.I.C. Fizic Lb. romn Chimie


12:00
Fedele C Paniru G Creu V Fedele C Buduleci R.

Lb. romn Chimie Fizic


13:00 --- ---
Fedele C Buduleci R. Creu V

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 35/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XII D
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Lb. romn Lb.englez Analiza pietii Lb.englez Geografie


08:00
Tataru A Acs. Ioni S Ciopraga C Acs. Ioni S Marcu C

Matematic Matematic Ec. apl. T.I.C. Lb. romn


09:00
Acatrinei L. Acatrinei L. Alecsa A Paniru G Tataru A

M.C. Lb. romn Lb. francez Geografie Ec. apl.


10:00
Costea I Tataru A Hru M Marcu C Alecsa A

Ed. fizic Neg. af. Matematic Istorie Religie


11:00
Turcu A Zaharia C Acatrinei L. Bugioeanu G Spataru M

Neg. af. M.C. Fina. af. R.S.F.C. Analiza pietii


12:00
Zaharia C Costea I Oranu D Oranu D Ciopraga C

Finante-Fisc. Lb. francez R.S.F.C. Fina. af.


13:00 ---
Oranu D Hru M Oranu D Oranu D

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 36/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XII E
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Geografie R.S.F.C. Lb.englez Analiza pietii Fina. af.


08:00
Marcu C Stnescu D Diaconu D Proboteanu A Stnescu D

Ec. apl. Analiza pietii Religie Fina. af. Finante-Fisc.


09:00
Alecsa A Proboteanu A Teodorescu G Stnescu D Stnescu D

Lb. romn Matematic Lb. francez Istorie Geografie


10:00
Isac A Popa F Simion A Baciu Gabriel Marcu C

Neg. af. Lb. romn R.S.F.C. M.C. Lb. romn


11:00
Alecsa A Isac A Stnescu D Costea I Isac A

M.C. Ec. apl. Neg. af. T.I.C. Lb. francez


12:00
Costea I Alecsa A Alecsa A Paniru G Simion A

Lb.englez Ed. fizic Matematic Matematic


13:00 ---
Diaconu D Turcu A Popa F Popa F

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 37/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XII F
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Ec. apl. Lb. francez R.P.P. Legislatie


08:00 ---
Alecsa A Anicolaesei A Iosub M Alecsa A

Geografie Fina. af. Matematic Com.Public. SM_Engleza


09:00
Marcu C Stnescu D Lascr O Iosub M Diaconu D

BI-L.Romana T.I.C. Legislatie M.C. BI-L.Romana


10:00
Tataru A Paniru G Alecsa A Costea I Tataru A

Matematic Legislatie M.C. Fina. af. Matematic


11:00
Lascr O Alecsa A Costea I Stnescu D Lascr O

Ed. fizic Lb. francez Geografie BI-L.Romana R.P.P.


12:00
Turcu A Anicolaesei A Marcu C Tataru A Iosub M

Religie Com.Public. SM_Engleza Istorie Ec. apl.


13:00
Spataru M Iosub M Diaconu D Baciu Gabriel Alecsa A

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 38/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XII G
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Lb. romn Matematic T.I.C. Fina. af. Teh.mark


08:00
Iftimi A Puintelnicu M Paniru G Stnescu D Ciopraga C

Lb.englez Oferta de marf. M.C. Ec.Aplicata Matematic


09:00
Brnz C Telesa C Costea I Proboteanu A Puintelnicu M

Lb. francez Lb. romn Ec.Aplicata Oferta de marf. Religie


10:00
Gordin I Iftimi A Proboteanu A Telesa C Spataru M

Neg. af. Lb.englez Teh.mark Lb. francez Ed. fizic


11:00
Zaharia C Brnz C Ciopraga C Gordin I Turcu A

Teh.mark Geografie Matematic Geografie Istorie


12:00
Ciopraga C Elefteriu C Puintelnicu M Elefteriu C Bugioeanu G

M.C. Neg. af. Lb. romn Fina. af.


13:00 ---
Costea I Zaharia C Iftimi A Stnescu D

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 39/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XII H
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Ed. fizic Teh.mark Teh.mark Geografie Lb.englez


08:00
Turcu A Proboteanu A Proboteanu A Elefteriu C Brnz C

Fina. af. Istorie Lb. romn Geografie Oferta de marf.


09:00
Stnescu D Bugioeanu G Fedele C Elefteriu C Telesa C

Lb.englez Ec.Aplicata Religie Lb. romn Matematic


10:00
Brnz C Proboteanu A Teodorescu G Fedele C Lascr O

M.C. Oferta de marf. Matematic Ec.Aplicata Lb. romn


11:00
Costea I Telesa C Lascr O Proboteanu A Fedele C

Matematic Lb. francez M.C. Lb. francez Fina. af.


12:00
Lascr O Hru M Costea I Hru M Stnescu D

T.I.C. Neg. af. Neg. af. Teh.mark


13:00 ---
Moroan A Alecsa A Alecsa A Proboteanu A

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 40/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XII I
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Religie Lb. romn Fina. af. Fina. af. St.m.nealim.


08:00
Teodorescu G Iftimi A Costea I Costea I Telesa C

Lb. francez Geografie Matematic M.C. Istorie


09:00
Simion A Elefteriu C Puintelnicu M Costea I Bugioeanu G

Lb. romn Lb.englez St.m.nealim. Ec.Aplicata Lb. romn


10:00
Iftimi A Acs. Ioni S Telesa C Proboteanu A Iftimi A

Matematic Matematic Ec.Aplicata Lb.englez T.I.C.


11:00
Puintelnicu M Puintelnicu M Proboteanu A Acs. Ioni S Moroan A

Neg. af. Analiza pietii Analiza pietii St.m.nealim. Neg. af.


12:00
Alecsa A Zaharia C Zaharia C Telesa C Alecsa A

Geografie M.C. Lb. francez Ed. fizic


13:00 ---
Elefteriu C Costea I Simion A Turcu A

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 41/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XII J
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Lb. francez Ec.Aplicata Lb. francez Geografie Lb. romn


08:00
Simion A Ni I. Simion A Marcu C Iftimi A

S.S.C. S.T.F. A.C. Istorie Matematic


09:00
Ionel O Prisacariu G Gurzun D Baciu Gabriel Lascr O

Ed. fizic Matematic R.C. Religie Lb.englez


10:00
Turcu A Lascr O Prisacariu G Teodorescu G Brnz C

Lb. romn Fizic Lb.englez Matematic A.C.


11:00
Iftimi A Iftene C Brnz C Lascr O Gurzun D

P.O.P. S.O.R. T.I.C. Lb. romn S.O.R.


12:00
Gurzun D Prisacariu G Paniru G Iftimi A Prisacariu G

E.P. Chimie Fizic S.O.R. P.O.P.


13:00
Ionel O Berbece L. Iftene C Prisacariu G Gurzun D

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 42/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XII K
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

Lb. francez BI-L.Romana Desen 2D Istorie Desen 2D


08:00
Gordin I Tataru A Antioch A. Baciu Gabriel Antioch A.

Ed. fizic BI-L.Romana Multimedia BI-L.Romana T.I.C.


09:00
Turcu A Tataru A Antioch A. Tataru A Moroan A

Geografie Chimie Mod. 3D Fizic Lb. francez


10:00
Marcu C Berbece L. Antioch A. Bltescu Gh. Gordin I

Fizic A.C. Lb.englez Ec.Aplicata S.T.F.


11:00
Bltescu Gh. Luchian M Diaconu D Ni I. Scorpan M

Matematic Matematic P.O.P. Matematic Lb.englez


12:00
Popa F Popa F Nistor A Popa F Diaconu D

S.T.F. P.O.P. E.P. Desen 2D Religie


13:00
Scorpan M Nistor A Nistor A Antioch A. Spataru M

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 43/44
9/17/2017 COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani

COLEGIUL TEHNIC DE CI FERATE UNIREA Pacani


XII L
Luni Mari Miercuri Joi Vineri

P.O.P. A.P.M. A.P. A.P.M. S.T.F.


08:00
Luchian M Timofte C Prisacariu G Timofte C Scorpan M

Lb. romn Lb.englez Ec.Aplicata A.P.M. P.O.P.


09:00
Fedele C Acs. Ioni S Ni I. Timofte C Luchian M

Matematic Lb. romn Lb. romn Lb.englez T.I.C.


10:00
Lavric C Fedele C Fedele C Acs. Ioni S Moroan A

Matematic Chimie Lb. francez Geografie Istorie


11:00
Lavric C Berbece L. Anicolaesei A Marcu C Bugioeanu G

S.M. Matematic Fizic A.C. Ed. fizic


12:00
Ionel O Lavric C Horaicu L Luchian M Turcu A

Fizic Lb. francez E.P. S.T.F. Religie


13:00
Horaicu L Anicolaesei A Ionel O Scorpan M Teodorescu G

14:00 --- --- --- --- ---

15:00 --- --- --- --- ---

16:00 --- --- --- --- ---

17:00 --- --- --- --- ---

18:00 --- --- --- --- ---

Orar generat cu FET 5.30.1 la 17.09.2017 16:39

napoi la nceput

file:///C:/Users/Oficiu/fet-results/timetables/orar2017-2018%208-19%20(2.7)4-XI%20K1-single%20LISTAT-%20alocat%20la%20XIK/orar2017-2 44/44