Sunteți pe pagina 1din 1

ECHILIBRUL ECONOMIC = starea spre care tinde piaţa bunurilor şi serviciilor, monetară, a capitalului

şi a muncii, precum şi piaţa naţională în ansamblul său, atunci când cererea este egală cu oferta, sau
diferenţa dintre ele nu depăşeşte limitele considerate normale.

DEZECHILIBRUL ECONOMIC (cererea nu este egală cu oferta) poate fi relevat prin existenţa pe piaţă:
1. Starea de absorbţie (când cererea agregată > oferta agregată):
- concurenţa este deosebit de puternică între cumpărători;
- creşterea volumului vânzării este determinată de producători (se cumpără tot);
- vânzătorii au posibilitatea să-şi selecţioneze cumpărătorii;
- consumatorul nu-şi poate satisface pe deplin aspiraţiile;
- nu este stimulat interesul pentru calitate, progres;

2. Starea de presiune (când oferta agregată > cererea agregată):


(aici se încadrează șomajul)
- concurenţa este deosebit de puternică între ofertanți (vânzători);
- cumpărătorii fac selecţia bunurilor (pentru că au posibilitatea de a alege);
- cumpărătorii promovează vânzătorii cu oferta cea ma avantajoasă (preţ şi calitate);
- stimulează creşterea calităţii, reducerea costurile- introducerea progresului tehnic;

Microeconomic = din perspectiva agenţilor economici individuali.


Macroeconomic = din perspectiva societăţii în ansamblu.

S-ar putea să vă placă și