Sunteți pe pagina 1din 3

Cultura:Cartof timpuriu Suprafata: 4 ha

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22
LUCRĂRI MECANIZATE LUCRĂRI MANUALE MATERII ŞI MATERIALE

agrotehnice
perioada de
executare

cheltuieli
Volumul

(mii lei)
Preţ unitar
lucrării

Total (RON)
motorină (l)

Cantitatea
materialul
(RON/UM)

Denumire
(RON)
Nr.crt.

mecaniz.

Total
Agregat

Consum
Tractor
ZO

Salarii
(RON)

(RON)

(RON)
Denumirea lucrării UM

totală

Total
Tarif

Tarif
Ore
UM

ui
a
totale
(nr)

1 Discuit + grăpat IX ha 4 U650 GD-3,2 2GCR1.7 0.727 5.6 150 600.0 600.0
2 Nivelare de întreţinere din 2 treceri IX ha 6 U650 NM2.8 1.778 12 210 1,260.0 1,260.0
3 încărcat îngrăşăminte organice IX t 120 TIH445 1.564 4.128 5 600.0 600.0
4 Transport îngr. organice la 5 km IX t/km 450 U650 2RM2 4.4 19.31 2 900.0 900.0
5 Fertilizat cu îngrăşăminte organice IX ha 3 U650 MIG5 2.286 10 120 360.0 Gunoi grajd t 120 27 3,240.0 3,600.0
6 încărcat îngrăşăminte chimice IX t 0.45 TIH445 0.019 0.241 50 22.5 22.5
7 Transport îngr. chimice la 5 km IX t/km 10 U650 2RM2 0.055 0.241 4 40.0 40.0
8 Fertilizat cu îngrăşăminte chimice IX ha 4 U650 MA3.5 0.56 2.4 80 320.0 superfosfat t 1 2,225 2,225.0 2,545.0
sulfat de potasiu t 1.2 4,200 5,040.0 5,040.0
9 Arat la 25 cm + grăpat In sol mediu IX ha 4 U650 PP3 30M 2.105 28 220 880.0 880.0
TOTAL PRODUCŢIE NETERMINATA 81.92 4,982.5 0.0 122.2 10,505.0 15,487.5
10 Discuit III ha 4 U650 G.D- 3,2+ 2GCR 1,7 0.727 7.5 100 400.0 400.0
14 Încărcat îngrăşăminte chimice III t 0.3 TIH445 0.014 0.18 25 7.5 7.5
15 Transport îngrăşăminte chimice III t/km 0.5 U650 2RM2 0.041 0.18 25 12.5 12.5
16 Fertilizat cu îngrăşăminte chimice III ha 4 U650 MA3.5 0.56 2.4 50 200.0 Azot kg 400 2 680.0 880.0
17 Deschis rigole III ha 4 U650 MDR5 0.471 3 70 280.0 280.0
18 Modelat sol în teren bilonat III ha 4 U650 MMS2.8 0.64 4.3 80 320.0 320.0
19 plantat III ha 4 L445 SPC 6 1.23 3.1 120 480.0 tuberculi soiul Glossa t 1.2 272 326.4 806.4
21 Prăşit mecanic + refăcut biloane IV ha 4 L445 CL4.5M+RT-O 0.667 2.5 90 360.0 360.0
22 Prăşit manual (de corectie) V ha 4 9 45 405.0 405.0
23 Transport apă V mii l 3 U650 RCU8 0.224 1.3 40 120.0 120.0
24 Preg. soluţie pt. tratam, fitosanitar V mii l 3 0.09 60 5.4 5.4
25 Combatere boli - stropit V ha 4 L445 MC-300 2.28 11.2 70 280.0 Previcur l 4.5 340 1,530.0 1,810.0
26 Irigat prin rigole VI ha 4 2.5 45 112.5 Apă irigaţii mc 500 2 1,000.0 1,112.5
27 Prăşit manual (de corecţie) VI ha 4 9 45 405.0 405.0
28 Prăşit mecanic + refăcut biloane VI ha 4 L445 CL4.5 0.667 2.5 70 280.0 280.0
29 Transport apă VI mii l 0.5 U650 RCU8 0.112 0.65 40 20.0 20.0
30 Preg. soluţie pt. tratam, fitosanitar VI mii l 0.5 0.09 60 5.4 5.4
31 Combatere boli - stropit VI ha 4 L445 MC-300 0.57 2.8 90 360.0 Bravo 500 SC l 7.5 90 675.0 1,035.0
32 Irigat prin rigole VI ha 4 2.5 45 112.5 Apă irigaţii mc 400 2 800.0 912.5
33 Recoltat cartof VI t 195 135 45 6,075.0 6,075.0
34 Inc. in mijlocul de transport VI t 195 80 45 3,600.0 3,600.0
35 Transport producţia la 5 km VI t/km 195 U650 2RM2 7.21 22.75 40 7,800.0 7,800.0
36 Descărcat cartof timpuriu VI t 195 65 50 3,250.0 3,250.0
TOTAL AN DE PLAN 146 10,920.0 13,970.8 5,011.4 29,902.2
TOTAL GENERAL 28.91 15,902.5 303.2 13,970.8 15,516.4 45,389.7
Programul economic de eficienţă a culturii de cartof timpuriu- Recoltare manuală
Introducerea datelor lucrarii Rezultate obtinute
1 Suprafata culturii (ha) 4.00 1 Productia totala principala (tone) 260.00
2 Productia medie principala (kg/ha) 65000.00 2 Productia totala secundara (tone) 0.00
3 Productia medie secundara (kg/ha) 0.00 3 Cheltuieli cu carburantii (lei) 879.14
4 Consum total de forta de munca (z.o.) 303.18 4 Salarii total (lei) 29873.30
5 Salarii lucrari manuale (lei) 13970.80 5 Impozit pe salarii lucrari manuale (lei) 2235.33
6 Cheltuieli cu lucrarile mecanice (lei) 15902.50 6 Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei) 2544.40
7 Cheltuieli cu materialele (lei) 15516.40 7 Impozite totale (lei) 4779.73
8 Zile agregat (z.a.) 1.21 8 Fond somaj (lei) 1194.93
9 Salariile mecanizatorilor (lei) 15902.50 9 Pensii suplimentare (lei) 597.47
10 Consum total de motorina (litri) 146.28 10 C.A.S. (lei) 8364.52
11 Pretul combustibilului (lei/l) 6.01 11 Fond de sanatate (lei) 3584.80
12 Cota de impozitare a fondului de salarii lucrari manuale (%) 16.00 12 Taxe total (lei) 13741.72
13 Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%) 16.00 13 Cheltuieli de aprovizionare (lei) 1551.64
14 Fond de somaj (%) 4.00 14 T.V.A. (lei) 3723.94
15 Pensii suplimentare (%) 2.00 15 Amortizarea mijloacelor fixe (lei) 6000.00
16 C.A.S. (%) 28.00 16 Total cheltuieli directe (lei) 91968.36
17 Fond de sanatate (%) 12.00 17 Alte cheltuieli directe (lei) 4598.42
18 Cheltuieli de aprovizionare (%) 10.00 18 Cheltuieli comune (lei) 6437.79
19 T.V.A. (%) 24.00 19 Cheltuieli generale (lei) 9196.84
20 Irigatii (RON / ha) 600.00 20 Total cheltuieli indirecte (lei) 15634.62
21 Amortizarea mijloacelor fixe (mii lei / ha) 1500.00 21 Total cheltuieli de exploatare (lei) 112201.41
22 Pretul de vanzare a productiei principale (lei/kg) 0.60 22 Venituri din productia principala (lei) 156000.00
23 Pretul de vanzare a productiei secundare (lei/kg) 0.00 23 Venituri din productia secundara (lei) 0.00
24 Cota de cheltuieli comune (%) 7.00 24 Venituri totale (lei) 156000.00
25 Cota de cheltuieli generale (%) 10.00 25 Costul de productie (lei/t) 431543.87
26 Cota de impozit pe profitul realizat (%) 16.00 26 Profit brut total (lei) 43798.59
27 Cota de alte cheltuieli directe (%) 5.00 27 Impozit pe profit (lei) 7007.78
28 Profitul net (lei) 36790.82
29 Profitul net (lei/t) 141.50
30 Profitul la unitatea de suprafata (lei/ha) 9197.70
31 Rata profitului net (%) 32.79
32 Productivitatea muncii (lei/z.o.) 514.55
33 Productivitatea muncii (z.o./kg) 0.00
Supr. Total Total pe
(ha) Număr zile-om pe luni calendaristice z.o. hectar

Cultura I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII


Cartof timpuriu 3.00 0 0 0.045 0 0 10 11.59 281 0 0 0 0 303.18 101.06

Total general 3.00 0 0 0.045 0 0 10 11.59 281 0 0 0 0 0 0

Total recalculat - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S-ar putea să vă placă și