Sunteți pe pagina 1din 4

1. Abutnăriţei Paraschiva, Abutnăriţei I., 2006. Monografia comunei Poiana Stampei.

Editura Axa, Botoşani.


2. Acatincăi S., 2004. Producţiile bovinelor. Ediţia a II-a, Editura Eurobit, Timişoara.
3. Acatincăi S., 2005. Proiectare tehnologică la bovine. Editura Brumar, Timișoara.
4. Arthur P.F., Archer J.A., Johnston D.J., Herd R.M., Melville G.J., 2001. Genetic and
phenotypic variance and covariance components for feed intake, feed efficiency, and
other postweaning traits in Angus cattle. J. Anim. Sci. 79, 2805-2811.
5. Basarabă P., 2005. Sfaturi privind păşunatul la taurine, Revista de Zootehnie şi
Medicină Veterinară, nr. 7, Bucureşti.
6. Bocănici Mioara, 2005. Creşterea animalelor în zona montană. Proiectul Sprijinirea
Serviciilor în agricultură, CEFIDEC Vatra-Dornei.
7. Bocănici Mioara, 2007. Contribuţii la studiul creşterii taurinelor în exploataţiile private
din bazinele Dornelor şi Câmpulung Moldovenesc. Teză de doctorat, UŞAMV Iaşi.
8. Bocănici Mioara, Alexandru T., 2012. Aspecte eco-economice ale biodiversităţii
zootehnice în gospodăriile private montane din Bazinul Dornelor, Studiu de caz. Livrabil
Programul de cercetare Postdoctorală.
9. Bularda M., 2005. Cerinţe actuale în domeniul mecanizării lucrărilor de muls şi de
depozitare a laptelui, Revista de Zootehnie şi Medicină Veterinară, nr. 4, Bucureşti.
10. Burlacu Gh. şi col., 2002. Ghid pentru alcătuirea raţiilor de hrană la vacile de lapte,
IBNA & SIAT S. A., Bucureşti.
11. Capper J.L., Cady R.A., Bauman D.E., 2009. The environmental impact of dairy
production: 1944 compared with 2007. J. Anim. Sci. 87, 2160-2167.
12. Chiran A., Gîndu E., Banu A., 2002. Economia creşterii animalelor – teorie şi
practică. Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti.
13. Colceri D., 2005. Densitatea laptelui – însuşire cu implicaţii economice în toate fermele
de vaci cu lapte, Revista de Zootehnie şi Medicină Veterinară, nr. 2, Bucureşti.
14. Decun M., Stoiţă M., 1999. Legislaţie pentru managementul calităţii produselor de
origine animală, Ed. Mirton, Timişoara.
15. Fierbinţeanu Gh. şi col., 1998. Evoluţie şi perspectiva evoluţiei agriculturii în
România. Ed. Monitorul Oficial, Bucureşti
16. Gîlcă I., Dolis M., 2006. Tehnologii de creștere a animalelor. Editura Alfa, Iași.
17. Gîlcă I., Drăgotoiu D., 2003. Tehnologii de creștere și exploatare a animalelor. Editura
ECA, București.
18. Halga P., Pop I. M., Avarvarei Teona, Popa Viorica, 2005. Nutriţia şi alimentaţia
animalelor. Editura Alfa, Iaşi.
19. Hegarty R.S., Goopy J.P., McCorkell B., 2007. Cattle selected for lower residual feed
intake have reduced daily methane production. J. Anim. Sci. 85, 1479-1486.
20. Isar O., 2005. Valoarea nutritivă a furajelor pentru rumegătoare, Revista de Zootehnie
şi Medicină Veterinară, nr. 4, Bucureşti
21. Lăpuşan Al., 1999. Conceptul şi diversitatea structurilor agrare. ASE, Fac. EGPAA,
Bucureşti.
22. Luca I., Ştef Lavinia, 2000. Practicum de alimentaţia animalelor. Editura Marineasa,
Timişoara.
23. Maciuc V., 2006. Managementul creșterii bovinelor. Editura Alfa, Iași.
24. Mihalca Izabela, 2014. The Dynamic of Human Resources in the Land of Dorna.
Lumen, Procedia - Social and Behavioral Sciences 149 (2014) 580 – 584.
25. Neaţă Gh., 2005. Cota de lapte. Revista de Zootehnie şi Medicină Veterinară, nr. 9,
Bucureşti.
26. Oancea Margareta, 1999. Tratat de management în unităţile agricole. Ed. Ceres,
Bucureşti.
27. Otiman I., 1997. Dezvoltarea rurală în România, Ed. Agroprint, Timişoara.
28. Otiman I., 1999. Economie rurală, Ed. Agroprint, Timişoara.
29. Peterfi L., 2008. Direcţii şi orientări în creşterea taurinelor pe plan mondial. Revista de
Zootehnie, Anul V, Nr. 4, pag. 9-12, Iaşi.
30. Silvaş E., 1996. Criterii privind dimensionarea exploataţiilor agricole, Rev. Tribuna
Economică, nr. 45, Bucureşti.
31. Simoes J., Teixeira V., Silva S.R., Gomes A., Ventura A., 2013. Relationship between
dietary particle size and the incidence of displaced abomasum on Holstein-Friesian dairy
farms that feed diets high in maize silage. Livest. Sci. 157, 478-481.
32. Stanciu G., Acatincăi S., Cziszte L., 2005. Tehnologia creșterii bovinelor. Editura
Eurostampa, Timișoara.
33. Ţăranu, P., 1999. Memoria Dornelor – Staţiunea balneoclimaterică. Editura Biblioteca
Bucovinei, Suceava.
34. Ujică V. şi col., 2005. Rasa Pinzgau în România. Ed. Alfa, Iaşi.
35. Zebeli Q., Khiaosa-ard R., 2013. Cattle's variation in rumen ecology and metabolism
and its contributions to feed efficiency. Livestock Science, Veterinaerplatz 1210 Vienna,
Austria.
*** www.madr.ro
*** www.rasapura.com
*** www.recolta.eu
*** www.revista-ferma.ro
1. *** http://www.madr.ro
2. *** http://www.vatra-dornei.ro
http://www.fabricadelapte.ro/
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/Efec_bovine/efective_bovine
_1iunie14r.pdf
CEFIDEC Vatra Dornei
www.fabricadelapte.ro

Ca urmare a desfiinţării marilor complexe pentru creşterea vacilor de lapte, ponderea


principală în creşterea taurinelor revine micilor fermieri cu efective mici (5-20 capete). Datorită
faptului că, în prezent vaca de lapte se creşte în exploataţii private de diferite dimensiuni, apare
necesitatea de cunoaştere a tehnologiilor de exploatare, avantajele şi dezavantajele acestora,
stadiul de ameliorare şi obţinerea producţiei de lapte în condiţii cât mai eficiente.
Efectivele de vaci din Bazinul Dornelor sunt crescute, hrănite, întreţinute şi exploatate în
ferme de mărime mică şi mijlocie, care se diferenţiază sub aspectul asigurării bazei furajere şi a
sistemului de alimentaţie, prin managementul factorilor tehnologici de producţie, a gradului de
dotare tehnică, a forţei de muncă şi modului de valorificare a producţiei.
Cercetările s-au referit la taurinele Pinzgau, rasă de bază, tradiţională în zona Bucovinei
şi rasa Brună Austriacă introdusă în unele ferme familiale recent înfiinţate.

S-ar putea să vă placă și