Sunteți pe pagina 1din 1

Proiectant:

nstru
S.C.NV Construct S.R.L.
www.nvconstruct.ro

"Modernizare strazi in comuna Sandulesti, Cluj"


Graficul de realizare a investitiei:

NR. LUNI
LUCRARI PROiECTATE
CRT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 J?
LUCI=!ĂRI DE BAZĂ

1 Or\-la""'·a•"'a de şantier
;
_? Terasamente X X X X X 1
X 1
'
3 Scurgerea apelor X 1 X X X X 1 X X
1 1
4 •Sistem rutier X X X X 1 X X X X

5 Podete X X X X X i 1

6 Drumuri laterale
7 Lucrari de siguranta circulatiei
8 Cle~...,~pţia lucrărilor

Întocmit,
Ing. Mircea BOBAR