Sunteți pe pagina 1din 4

Anul XIV (serie nouă), nr 3 (55) 2017

Mesager
bucovinean
Revistă de cultură pentru bucovinenii de pretutindeni

Comunitatea românească din


Ucraina: conștiință națională
vs manipulare identitară
CERNĂUȚI – BUCUREȘTI – RĂDĂUȚI – CHIȘINĂU
revistă de cultură pentru
bucovinenii de pretutindeni
Anu l X I V ( s e r i e n ou ă ) , n r 3 ( 5 5 ) , 2 0 1 7
CUPRINS
Editor:
Societatea pentru Cultura şi Editorial
Literatura Română în Bucovina, Ștefan HOSTIUC, Românii din Ucraina: (geo)politici identitare........................ 1
în parteneriat cu Centrul Cultural (Geo)politici identitare
Român ”Eudoxiu Hurmuzachi” Ionică VASILAȘ, Cultură, spiritualitate și identitate românească. Note de la
din Cernăuți” și Asociația Social- Conferința din 6 septembrie 2017 organizată de Centrul Cultural Român
culturală ”Bucovina” din Chișinău „Eudoxiu Hurmuzachi”din Cernăuți...................................................................... 2
Director onorific:
acad. Dimitrie VATAMANIUC Vlad CUBREACOV, Practici lingvistice aplicate românilor din Ucraina:
o ușă larg închisă pentru o legislație generoasă...................................................... 9
Director:
prof. Carmen ANDRONACHI Vadim BACINSCHI, La limita supraviețuirii (Comunitatea romanilor
Redactor sef: din regiunea Odesa, ieri, azi și mâine)................................................................. 18
Ştefan HOSTIUC
Colegiul de redacţie: Maria TOACĂ, Istoria se repetă în defavoarea noastră...................................... 21
prof. univ. dr. Dumitru BALAN
prof.univ. dr. Dumitru CURCĂ (Geo)politici educa ionale
ec. dr. Liviu CABARIU Constantin UNGUREANU, Comunitatea românească din Ucraina și problemele
avoc. dr. Eugen PATRAŞ învățământului în limba maternă (I)..................................................................... 23
prof. Antoaneta LUCASCIUC
prof. Paraschiva TRANDAFIR
ing. Mihai ONCIUL
ing. Oltea REUS (Bucureşti)
Teme, probleme, dileme
Doina CERNICA: Bucovina reîntregită cultural, cel mai important
acad. Vasile TĂRÂȚEANU proiect al intelectualilor bucovineni de pe ambele părți ale frontierei (III).......... 27
jurnalist Maria TOACĂ (Cernăuţi)
scriitor Arcadie SUCEVEANU (Chişinău) Viribus unitis
dr. Ion BOTOȘ (reg. Transcarpatică)
jurnalist Vadim BACINSCHI (reg. Odesa) Eugen PATRAȘ, Multiculturalismul fără instituții care să-l justifice
Design/Tehnoredactare: e o vorbă aruncată în vânt..................................................................................... 28
Miroslava IURIICIUC
Vitalie RUDCOVSCHI Bucovina multiculturală
Adresa redacţiei: Marin GHERMAN, „Meridian Czernowitz”, o constantă
Str. Mureșana nr.7, bl.51A, sc.A, et.4, ap.12, a vieții culturale din nordul Bucovinei................................................................. 32
c. p. 031842, sector 3, Bucureşti, România
Adresa electronică:
Ethos & Ethnos
Suren BABAIANȚ, Carol Miculi și frații Hurmuzachi...................................... 33
mesager.bucovinean@gmail.com
Bun de tipar: 2017 Românii din dreapta Tisei
Ștefan HOSTIUC, O istorie în imagini, de Ion M. Botoș................................... 34
Apărut: 2017
Tipărit la: DRUK-ART Personalită i bucovinene
Arcadie MOISEI, Geologul Vladimir Negruță și noile metode
Tiraj: 500 exemplare de cercetare a istoriei pământului......................................................................... 35
ISSN 1841-0499 Periodice bucovinene
Vasile I. SCHIPOR, „Analele Bucovineiˮ, periodic științific semestrial
al Institutului „Bucovinaˮ al Academiei Române................................................ 39
Răspunderea pentru conţinutul textelor
publicate în revistă aparţine în exclusivitate Reviste cernău ene
autorilor. Alis NICULICĂ, „Junimea literară”, revista scriitorilor
din Bucovina interbelică (III)............................................................................... 42
Sponsor 10% din proiect: File de dicţionar
Ec. Liviu CABARIU Mircea IRIMESCU, Bucovineni în universităţi din Canada,
China, Rusia şi America de Sud........................................................................... 44

Această revistă a fost tipărită cu sprijinul


Ministerului pentru Românii de Pretutin-
deni, www.mprp.gov.ro.

Conţinutul acestei reviste nu reprezintă po-


ziţia oficială a Ministerului pentru Românii
de Pretutindeni.

S E D I F U Z E A Z Ă G R AT U I T
Mesager bucovinean Anul XIV (serie nouă), nr 3 (55), 2017
Mesager bucovinean Anul XIV, nr. 3 (55), 2017

PE COPERTĂ:

Pag. 1 – Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți, gazdă primitoare,
cu ușile mereu deschise românilor de pretutindeni. Foto: Nicolae HAUCA

Pag. 3 – Țărăncuță de pe valea Siretului. Foto: Vladimir ACATRINI

Pag. 4 – Poeta Ana Blandiana la Cernăuți, însoțită de prozatorul sucevean Constantin Arcu.
Foto: Vasile PALADEAN

ISSN 1841-0499 mesager.bucovinean@gmail.com

S-ar putea să vă placă și