Sunteți pe pagina 1din 1

"Paşa Hassan", de G. Coşbuc - ex. 1 / pag.

152

Ex. 1 / pag. 152


Argumentaţi că poezia “Paşa Hassan” este epică.

Textul epic este acel text literar în care autorul îşi exprimă în mod indirect gânduri, idei,
sentimente, prin intermediul unei acţiuni şi al unor personaje. Vocea care povesteşte se
numeşte narator.
Poezia "Paşa Hassan" este un text epic, deoarece are toate trăsăturile caracteristice unui
astfel de text. Are acţiune, are personaje, are narator.
În primul rând, este text epic, deoarece are acţiune. Coşbuc prezintă o secvenţă din bătălia
de la Călugăreni, din 1595, dintre oastea română, condusă de Mihai Viteazul şi armata
otomană, condusă de Sinan-Paşa şi Hassan-Paşa. Poezia începe cu confruntarea celor două
oşti pe podul de la Neajlov. Văzând că soldaţii români nu pot rezista iureşului duşman,
voievodul Mihai se aruncă el însuşi în bătălie şi, cu barda în mână, face cărare prin oastea
turcă, slujind drept model pentru ai săi. Surprinşi de neaşteptata apariţie, turcii intră în panică
şi se răstoarnă, cu cai cu tot, în mocirla de sub pod, în frunte cu bătrânul Sinan, conducătorul
lor. Paşa Hassan încearcă un atac prin spatele românilor, dar Mihai îi dejoacă planul. Zărindu-
l pe paşă undeva la poala pădurii, Mihai pleacă în urmărirea lui, omorându-i pe turcii întâlniţi
în cale. Mihai îl provoacă pe Hassan la duel, dar acesta fuge nebun, cuprins de groaza morţii.
După o goană lungă şi umilitoare, conducătorul turc ajunge, aproape înnebunit de spaimă, la
corturile turceşti şi este salvat.
În al doilea rând, textul este epic, deoarece are personaje. Personajele principale sunt cei
doi conducători, Mihai şi Hassan, caracterizaţi de Coşbuc prin antiteză. În timp ce voievodul
muntean este curajos şi puternic, făcând prăpăd în tabăra duşmană, paşa este laş şi slab,
fugind din faţa luptei şi făcându-se de râs prin comportamentul său nedemn. În text mai apare
fugitiv şi Sinan-Paşa, de asemenea într-o stare ridicolă, târându-se prin baltă.
În al treilea rând, textul este epic, deoarece are narator. Naratorul este vocea care
povesteşte. Povestirea se face la persoana a III-a, iar naratorul este evident favorabil lui Mihai
Viteazul, căruia îi face un portret pozitiv, plin de măreţie.
În concluzie, pentru că are acţiune, personaje şi narator, poezia “Paşa Hassan” este epică.
George Coşbuc îşi exprimă admiraţia pentru unul dintre eroii poporului nostru, Mihai
Viteazul.