Sunteți pe pagina 1din 2

Nr………../………….

PROCEDURĂ
PRIVIND ANGAJAREA PERSONALULUI
DIDACTIC ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Ediţia: I
Revizuirea: 1

ŞCOALA Procedura Ediţia: I


GIMNAZIALĂ NR. operaţională: Nr. exemplare: _1_
…. „ ANGAJAREA Revizia:
PERSONALULUI Nr. exemplare: 1
Departamentul: DIDACTIC ÎN Pagina 1/5
Secretariat UNITĂŢILE DE
Exemplar: 1
ÎNVĂŢĂMÂNT ”
1. Lista RESPONSABILILOR cu elaborarea, verificarea
şi aprobarea EDIŢIEI sau a REVIZIEI ÎN CADRUL
EDIŢIEI procedurii de lucru:
Nr. Elemente privind Numele şi Funcţia Data Semnătura
crt. responsabilii / prenumele
operaţiunea
1. 2. 3. 4. 5.
1.1. Elaborat …………… ……… …
1.2 Verificat …………… …… ……
1.3. Aprobat …………… …… ……

2. Situaţia EDIŢIILOR şi a REVIZIILOR ÎN CADRUL


EDIŢIILOR procedurii de lucru:
Nr. Ediţia / revizia în Componenta Modalitatea Data de la
crt. cadrul ediţiei revizuită de revizuire care se aplică
prevederile
ediţiei /
revizuirii
ediţiei
1. 2. 3. 4.
2.1. Ediţia I x
2.2. Revizia 1. legislaţie Adăugare de
documente
2.3. Revizia 2. legislaţie Modificare
temei legal
Modificare şi
adăugare
3. Lista PERSOANELOR la care se difuzează ediţia /
revizia în cadrul ediţiei procedurii de lucru
Nr. Scopul Ex. Compar- Funcţia Nume şi Data Semn.
crt. difuzării Nr. timent prenume primirii
1. 2. 3. 4. 5. 6.
3.1. Avizare 1 Conducere director
director Conform
adresei
3.2. Aplicare 1 Conducere Nr.........../
............20
13
secretar Conform
adresei
3.3. Aplicare 1 Secretariat Nr.........../
............20
13

S-ar putea să vă placă și