Sunteți pe pagina 1din 6

Planificare calendaristică anuală

ISTORIE-Clasa a XI-a
Activitatea în anul şcolar 2015/2016
Clasa a XI-a, o oră/ săptămână

Nr. ore/
Nr. ore/
Activitate semestrul Total nr. ore
semestrul I
II
Predare-învăţare 15 13 28
Evaluare/Recapitulare 3 4 7
Total 18 17 35

Notă: Anul şcolar are 36 de săptămâni.


S28 este săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare,
având un orar specific.
Planificare calendaristică
Anul şcolar: 2015-2016
Instituţia de învăţământ: Liceul Teoretic ,,Carol I’’ Feteşti
Clasa: a XI-a
Disciplina: Istorie
Nr. ore/săptămână: o oră
Nr. Unitatea de învăţare C.S. Conţinuturi de învăţare Nr. ore Data/S Termeni- Obs.
alocate
crt. cheie
1 Recapitulare
2015
şi evaluare iniţială
Sem. I
1
S1
14-18 sept.
o oră
2 Noţiuni
S2
Introductive 1
21-25 sept.
o oră

1
3 POPOARE ŞI SPAŢII S3 Lectură
Europa şi lumea în secolul XX
ISTORICE 28 sept.-2 oct. Studii
Probleme de atins: Europa contemporană 2
S4 de
(unitate, diversitate, integrare)
5-9 oct. caz
S5
Cultura română-cultură europeană 1
12-16 oct.
1.1.
S6
România şi Europa în secolul 19-23 oct.
2
al XX-lea S7
26-30 oct.
Evaluare/ S8
6 ore 1
Recapitulare 2-6 nov.
4 OAMENII, SOCIETATEA ŞI 1.3. Economie şi societate în lumea postbelică Lectură
S9
LUMEA IDEILOR Probleme de atins: Ocupaţii şi statute 1 Studii
9-13 nov.
2.1. profesionale de
S10 caz
3.1. Migraţii în 16-20 nov.
2
lumea contemporană S11
23-27 nov.
S12
Viaţa privată şi viaţa publică 1
30 nov.-4 dec.
Economie rurală-economie urbană în 1 S13
România 7-11 dec.

2
S14
14-18 dec.
Vacanţa de
iarnă-
Ştiinţa şi societatea sâmbătă, 19
Probleme de atins: Impactul tehnologiei 1 decembrie
asupra vieţii cotidiene şi a mediului 2015-
duminică, 10
ianuarie 2016

2016
Noile tehnologii şi timpul liber 1 S15
11-15 ian.
Contribuţii româneşti la dezvoltarea ştiinţei şi S16
1
tehnicii-(studii de caz) 18-22 ian.

Evaluare/ S17
1
Recapitulare 25-29 ian.

9 ore

3
5 STATUL ŞI POLITICA S18 Lectură
1-5 febr. Studii
Vacanţa de
intersem.- caz
sâmbătă,
6 februarie
Statele în perioada contemporană
2016-
Probleme de atins: Forme de organizare 2
duminică, 14
statală
februarie 2016
2.2. 
Sem. II
2.3. S19
15-19 febr.
3.3. S20
22-26 febr.
1.3. Idei şi regimuri
2 S21
politice
29 febr.-5
martie
S22
7-11 martie
România-de la statul totalitar 2
S23
la statul de drept
14-18 martie

Evaluare/ S24
1
Recapitulare 21-25 martie
7 ore
6 RELAŢIILE 3.3. Cooperare şi conflict 2 S25 Lectură
INTERNAŢIONALE Probleme de atins: 28 martie-1 Studii
4.2. Instituţii, mecanisme şi politici de rezolvare a apr. de
conflictelor în lumea contemporană S26 caz
4-8 apr.

4
S27
11-15 apr.
Vacanţa de
primăvară-
sâmbătă,
România şi conflictele regionale 23 aprilie
2
în secolul XX 2016-marți, 3
mai 2016

S29
4-6 mai
Evaluare/ 1 S30
Recapitulare 9-13 mai

5 ore
S28
Săptămâna 18 – 22 aprilie 2016
din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare,
în cadrul programului numit „Şcoala altfel!”, având un orar specific.
7 RELIGIA ŞI VIAŢA S31
Religia în lumea contemporană
RELIGIOASĂ 16-20 mai Lectură
Probleme de atins: Fundamentalismul 2
S32 Studii
Arhitectura religioasă
23-27 mai de
S33 caz
3.4.
Diversitatea religioasă în România- 30 mai-3 iunie
2
(studiu de caz) S34
6-10 iunie
Evaluare/ S35
5 ore 1
Recapitulare 13-17 iunie
8 Recapitulări finale 1 S36

5
Evaluare finală 20-24 iunie
Vacanţa de
vară-sâmbătă,
25 iunie 2016-
duminică,
11 septembrie
2016

o oră 
Competenţe specifice
1.1. Formularea, în scris şi oral, a unor opinii referitoare la o temă de istorie.
1.3. Compararea unor opinii şi argumente diferite referitoare la o temă de istorie.
2.1. Cunoaşterea şi asumarea valorilor cetăţeniei democratice.
2.2. Analizarea instituţiilor, normelor şi procedurilor de guvernare.
2.3. Folosirea strategiilor de negociere şi cooperare civică.
3.1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/combate un punct de vedere.
3.3. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor diferite asupra evenimentelor şi proceselor istorice.
3.4. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice.
4.2. Folosirea mijloacelor şi a tehnologiilor de informare şi comunicare pentru investigarea unui eveniment sau a unui proces istoric.