Sunteți pe pagina 1din 1

Activitatea oricărei firme, în contextul reformei şi al economiei de piață, se desfășoară într-

un mediu dinamic şi agresiv. Problemele fundamentale cu care se confruntă fiecare firmă vizează, în
principal, stabilirea şi consolidarea locului pe care aceasta îl ocupă în spațiul economic concret în
care activează. În abordarea sistemică a problematicii firmei un rol deosebit revine analizei
economico-financiare, ca instrument de supraveghere a activității şi performanțelor acesteia.
În procesul de analiză financiară a entităților economice, metoda ratelor reprezintă un
instrument tradițional utilizat pe scară largă. Cu toate că instrumentul ratelor este utilizat de mult
timp în teoria și practica economiei naționale și internaționale, literatura de specialitate din ultimii
ani „redescoperă” necesitatea și importanța unui asemenea mijloc. Analiza bazată pe metoda ratelor
reprezintă un proces de calcul iar apoi şi o interpretare a raportului dintre două mărimi comparabile
din punct de vedere logic-o economic.
În aprecierea poziției financiare cu ajutorul mediei ratelor, trebuie ținut seama de unele elemente
esențiale:
 pentru domeniul ales trebuie utilizate cele mai relevante și semnificative rate;
 trebuie să se asigure comparabilitatea datelor în timp și spațiu prin utilizarea aceleiași metodă
de agregare a informației contabile;
 aferent scopului și obiectivelor propuse trebuie folosite și criteriile adecvate.
Interpretare ratelor trebuie să fie prudentă, deoarece o singură rată, luată separat, nu este
satisfăcătoare pentru a caracteriza activitatea întreprinderii, ci numai o anumită combinație de rate,
selectate în mod prudent, oferă această posibilitate. În același timp rezultate identice ale ratelor pot
indica sensuri diferite din punct de vedere al analizei financiare. La mod general, utilizarea metodei
ratelor se utilizează pentru a determina anumite norme și praguri, care interpretate permit aprecierea
stării unei firme din punct de vedere financiar
Ratele financiare sunt utilizate pentru următoarele lucruri:
 se apreciază poziția financiară a firmei;
 se evaluează cât de performant este organizat managementul firmei;
 se realizează o previziune referitor la performanțele financiare viitoare ale firmei;
Rata reprezintă un element sintetizat, o valoare sau o cifră obținută ca urmare a raportului dintre doi
indicatori economici, cu o valoarea informațională mult mai mare decât acei doi indicatori luați pentru
interpretare în mod separat, care poate fi exprimat în două moduri, fie procentual fie sub forma unui
coeficient.
Metoda ratelor pune la dispoziția analiștilor instrumentul operațional pentru o mai complexă evaluare
a forțelor și disfuncționalilor unei firme, a performanțelor unei activități. Nu este suficient de a raporta
între ele două cifre pentru ca în mod final a obține o informație interesantă, dar este absolut necesar
ca între aceste mărimi, numitor și numărător să există o legătură logică și totodată plină de
semnificație. Mărimile utilizate în construcția indicatorilor se obțin fie din documente contabile
precum Balanțe de Verificare, Cont de Profit și Pierdere, Bilanțul Contabil, fie din rapoarte ce poartă
caracter statistic sau operativ.
O rată este necesar să reprezinte cea mai simplă, dar în același timp, cea mai concentrată expresie
prin care se definește conexiunea a două mărimi de calcul ce țin de sfera activității financiare a
întreprinderii. În construcția acesteia, esențialul îl constituie căutarea acelor corelații dintre
mărimile de calcul care, prin natura lor, sunt obiective și logice.