Sunteți pe pagina 1din 1

Colegiul Tehnic ‘’L.

Edeleanu’’Ploieşti
Clasa a IX-a

TEZĂ
Semestrul II

I.Scrie cuvântul/cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile
următoare:
1.Concentraţia molară reprezintă nr. de moli de………dintr-un l de soluţie. (solut /solvent);
2.Pentru a creşte concentraţia unei soluţii se adaugă noi cantităţi de…….....(solut /solvent );
3.Concentraţia procentuală a unei soluţii reprezintă masa de solute (în grame ) dizolvată în 100 g
de……… (soluţie /solvent );
4.Solubilitatea reprezintă cantitatea……….dintr-o substanţă care se poate dizolva într-o cantitate dată de
soluţie sau de solvent, la o anumită temperatură (minimă / maximă );
5.Sulfura de carbon, CS2, tetraclorura de carbon, CCl4, benzenul, C6H6 sunt solvenţi ………..(polari
/nepolari ).
20 puncte
II.1.Ce concentraţie procentuală are soluţia obţinută prin dizolvarea a 30 g zahăr în 200 g soluţie de
zahăr de concentraţie 10 %.
2. Să se calculeze volumul de soluţie apoasă de HNO 3 de concentraţie 20% şi densitate ρ=1,12 g / cmCom
bin

necesar preparării a 200 ml soluţie de concentraţie 2 M.


25 puncte
III. Scrieţi echilibrele de ionizare ale următoarelor substanţe: H3PO4, H2CO3.
Stabiliţi substanţele care au caracter amfoter.
15 puncte
IV. Scrieţi:
1.Bazele conjugate ale acizilor HClO4,H3PO4.
2.Acizii conjugaţi ai bazelor NH3 , SCom
b i n¯

15 puncte
V. Să se calculeze :
1.Concentraţia molară a unei soluţii de :
a).NaOH cu pH=13; b).HCl cu pH =3.
2.pH-ul următoarelor soluţii : a) HCl 10 Com
b i n M; b) NaOH 10Com
b i n M.

15 puncte
Se acordă 10 puncte din oficiu .
Timp de lucru : 50 minute