Sunteți pe pagina 1din 4

VALENTA

Valenta = capacitatea de combinare a unui atom cu alti atomi, pentru a ajunge la


o configuratie stabila.
Valenta depinde de numarul electronilor de pe ultimul strat, denumiti electroni
de valenta; ultimul strat electronic din invelisul electronic se numeste strat de valenta.
Valenta se noteaza in partea dreapta-sus fata de simbol, cu cifre romane: CaII,
HI, AlIII.
In functie de nr. de valente, elementele se clasifica in:
- elemente cu valenta constanta(au o singura valenta), ex: O, H, elementele grupelor 1,
2, Al, B.
- elemente cu valenta variabila(au mai multe valente)
In functie de valenta pe care o au, elementele pot fi:
- monovalente(au valenta I)
- divalente(au valenta II)
- trivalente(au valenta III).
Dupa felul valentei, aceasta poate fi:
- fata de hidrogen(principala)
- fata de oxigen.
Dupa modul in care un atom ajunge stabil, valenta poate fi:
- electrovalenta (pentru elementele care ionizeaza), fiind egala cu sarcina ionului format.
Ex: Ca – 2e- → Ca+2 , deci are electrovalenta +2; sau: S -2e- → S-2 , avand
electrovalenta -2.
- covalenta (pentru elementele care pun in comun electroni), care este agala cu valenta
sau valentele pe care le are elementul. Covalenta au doar nemetalele.

Reguli de stabilire a valentei fata de hidrogen:


- pentru elementele din grupele: 1, 2, 13, 14, valenta este egala cu cifra unitatilor din
numarul grupei(cu numarul electronilor de pe ultimul strat). Ex: Ca este in grupa 2 →
are valenta II ( CaII );
- pentru elementele din grupele: 14, 15, 16, 17, 18, valenta este egala cu diferenta
dintre 18 si numarul grupei. Ex: O este in grupa 16 → are valenta II ( OII ).

Reguli de stabilire a valentei fata de oxigen:


- pentru elementele din grupele:1, 2, 13, valenta este egala cu cifra unitatilor din
numarul grupei (cu numarul electronilor de pe ultimul strat). Ex: Ca este in grupa 2 →
are valenta II ( CaII );
- nemetalele(situate in grupele 14, 15, 16, 17), valenta maxima este egala cu cifra
unitatilor din numarul grupei(cu numarul electronilor de pe ultimul strat). Ex: S este in
grupa 16 → are valenta maxima VI( SVI ). Unele nemetale pot avea mai multe valente
fata de oxigen, acestea determinandu-se prin scaderea a 2 unitati din valenta
maxima(uneori chiar de mai multe ori). Ex: S avand valenta maxima VI, o alta valenta
fata de oxigen este IV (SIV ).
Exceptii de la aceste reguli sunt:
-fluorul, care este constant monovalent;
-oxigenul, care este constant divalent;
-azotul, care nu poate avea valenta 5.
Gazele rare au valenta zero, avand configuratii stabile(He – dublet, iar celelalte – octet).
Elementele din grupele secundare au valente variabile.

Nr. Simbolul Caracter


Valente Tipul si valenta
crt. elementului chimic
electrovalenta +1 metal
1 H I electrovalenta -1 si nemetal
covalenta 1
electrovalenta - 4
2 C IV (II) nemetal
covalenta 4 (2)
electrovalenta - 3
3 N III nemetal
covalenta 3, 4
electrovalenta - 2
4 O II nemetal
covalenta 2
electrovalenta -1
5 F I nemetal
covalenta 1
6 Na I electrovalenta +1 metal
7 Mg II electrovalenta +2 metal
8 Al III electrovalenta +3 metal
electrovalenta -3
9 P III, V nemetal
covalenta 3, 5
electrovalenta -2
10 S II, IV, VI nemetal
covalenta 2, 4, 6
electrovalenta -1
11 Cl I, III, V, VII nemetal
covalenta 1, 3, 5, 7
electrovalenta -1
12 Br I, III, V, VII nemetal
covalenta 1, 5
electrovalenta -1
13 I I, III, V, VII nemetal
covalenta 1, 3, 5, 7
14 K I electrovalenta +1 metal
15 Ca II electrovalenta +2 metal
16 Ba II electrovalenta +2 metal
electrovalenta +1, metal
17 Cu (I), II
+2
18 Zn II electrovalenta +2 metal
19 Ag I electrovalenta +1 metal
electrovalenta +2, metal
20 Fe II, III
+3

Valentele elementelor din grupele principale:


Grup
1 2 13 14 15 16 17 18
a
1 H He
2 Li Be B C N OII FI Ne
3 Na Mg Al Si P S Cl Ar
4 K Ca Ga Ge As Se Br Kr
5 Rb Sr In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba Tl Pb Bi Po At Rn
E mono- di- tri- di si tri si di, tetra mono, tri, zero-
L valente valente valente tetra- penta- şi hexa- penta şi valente
E I II III valente valente valente hepta-
M II, IV III, V II, IV, VI valente
E I, III, V,
N VII
T
E

Valente fata de oxigen ale elementelor din grupele principale:

Grupa principală 1 2 13 14 15 16 17 18

Valenţa maximă faţă de


I II III IV V VI VII 0
oxigen

Valenţa minimă faţă de


I II III IV III IV I 0
oxigen

1. Chimie, manual pentru clasa a VII-a - C.Gheorghiu si C. Panait – Ed. Didactica si


pedagogica, Bucuresti, 1993
2. Chimia, manual pentru clasa a VIII-a – C.Gheorghiu si C. Panait – Ed. Didactica si
pedagogica, Bucuresti, 1972
3. Chimie clasa a VII-a - G.Tanasescu si M. Negoiu - Ed. Cartea de buzunar, Bucuresti
4. Chimie clasa a VIII-a - G.Tanasescu si M. Negoiu - Ed. National, 2010
5. Probleme de chimie si un pic de teorie pentru gimnaziu – T.Trifu, B. Trifu, N. Trifu – Ed.
Corint, Bucuresti, 1999
6. Chimie, culegere de probleme, teste de evaluare pentru gimnaziu– C.Solomon,
S.Onica, N.Isarii – Ed.Art, Bucuresti, 2006
7. Probleme de chimie, culegere pentru clasele a VII-a si a VIII-a – D.Bogdan, V.Lupu –
Ed. Mistral Info Media, Bucuresti, 2006
8. Chimie, manual pentru clasa a VII-a – S.Fatu, F.Stroe si C.Stroe – Ed. Corint, Bucuresti

9. Chimie, manual pentru clasa a VIII-a – S.Fatu, F.Stroe si C.Stroe – Ed. Corint,
Bucuresti
Publicat de Chimie Scoala 195 la 17:39
Trimiteți prin e-mail Postați pe blog!Distribuiți pe TwitterDistribuiți pe FacebookTrimiteți către
Pinterest
a