Sunteți pe pagina 1din 3

FICAT

Diagnostic pozitiv :
1) Organ parenchimatos ;
2) Lobuli clasici hepatici : - hexagonali ,centraţi de o
venă centrală ,spre care converg cordoane
de hepatocite ,radiar ,separate de capilare sinusoide ;
3) în colţurile hexagonului se găsesc spaţiile porto-biliare (Kieman) ;

Descrierea elementelor :
• cordoane de hepatocite ce converg spre vena centrală în cadrul lobulului clasic ;
• hepatocitul  celulă poliedrică ,citoplasmă acidofilă sau bazofilă (în raport cu stadiul
de
activitate ,nucleu rotund ,cu nucleol evident ,situat central; - uneori pot fi binucleate ;
• între hepatocite  capilare sinusoide hepatice ,cu endoteliu discontinuu şi membrana
bazală
fragmentată ,iar în coloraţia HE putem observa :
- celule endoteliale cu nucleu aplatizat;
- macrofagele hepatice (celule Kupffer) cu nucleu rotund ,ce proemină în
lumenul
sinusoidului;
• spaţiile porto-biliare  conţin cel puţin 3 lumene ,într-o atmosferă redusă de ţesut
ţesut
conjunctiv lax : - o arteriolă ,ram din artera hepatică ;
- o venulă ,ram din vena portă ;
- un canalicul biliar ,mărginit de un epiteliu simplu cubic ;
PANCREAS

Diagnostic pozitiv :

1) Organizat în lobuli ,înconjuraţi de ţesut conjunctiv


,în care coexistă :
• acini seroşi (componenta exocrină) ;
• insule Langerhans(componenta
endocrină) ;

Descrierea elementelor:

 Componenta exocrină :

1) Acinii seroşi - caracteristici :


• nu au celule mioepiteliale ;
• prezintă celule centro-acinoase - formează prima porţiune a canalului de excreţie ;
• sunt alcătuiţi din celule piramidale ,cu nucleu rotund ,bazal ,citoplasmă bazofilă ;

2) Canalele de excreţie intralobulare (intercalare) - sunt mărginite de un epiteliu simplu


cubic ;
3) Canalele de excreţie interlobulare (extralobulare) - se găsesc în septurile
conjunctive
interlobulare alături de lumene vasculare şi sunt mărginite de un epiteliu simplu
prismatic ;
4) Canalul principal rezultă prin confluarea canalelor extralobulare ;

 Componenta endocrină:

• este reprezentată de insulele Langerhans;


• insulele Langerhans - apar din loc în loc în lobul ,printre acini ,ca nişte arii rotunde
sau
ovalare ,mai palide ,cu celule secretorii (care nu se pot deosebi între ele în HE) ;
• insulele Langerhans conţin mai multe tipuri de celule :
• celule A(alfa) - aproximativ 20% ,care secretă glucagon ;
• celule B(beta) — aproximativ 70% ,care secretă insulina;
• celule D(delta) - aproximativ 5% ,care secretă somatostatină ;
• celule G — aproximativ 1% ,care secretă gastrină ;
• celule PP - aproximativ 1 % ,care secretă polipeptid pancreatic ;

Diagnostic diferenţial:

Glanda salivară exclusiv seroasă (parotida) care prezintă aspecte caracteristice atât
pentru acini cât şi pentru canale :
• acinii seroşi prezintă celule mioepiteliale ;
• canalele intralobulare (intercalare) sunt de 2 tipuri :
a)- canale Boli cu epiteliu simplu cubic ;
b)- canale Pfluger cu epiteliu cubico-prismatic ;
• canale interlobulare (extralobulare) sunt cu epiteliu bistratificat cubi
GLANDE SALIVARE

Glandele salivare sunt de 2 tipuri : - glande


salivare majore ;
- glande
salivare minore . Glandele salivare majore sunt
în număr de 3 :
- glanda parotidă -» formată exclusiv din acini seroşi ;
- glanda sublinguală  glandă de tip mixt;
- glanda submaxilară  glandă de tip mixt;

Diagnostic pozitiv :
1) Lobuli ,înconjuraţi de septuri conjunctive ;
2) In lobuli se găseşte : - stromă  ţesut conjunctiv lax redus ,cu adipocite ;
- acini seroşi ,mucoşi şi micşti;
- canale intralobulare ;

Descrierea elementelor:
1) Lobului glandei conţine :
• stromă - ţesut conjunctiv lax ,redus cu prezenţa de adipocite ;
• acini : - seroşi  secretă enzime ;
- mucoşi  secretă mucus ;
- micşti;
• canale intralobulare :
- canal Boll  epiteliu simplu cubic ;
- canal Pfluger  epiteliu simplu cubico-prismatic ;
• în septurile conjunctive interlobulare se observă :
- lumene vasculare ;
- structuri nervoase ;
- canale interlobulare sau extralobulare ;
• canalele interlobulare  iniţal au epiteliu bistratificat cubic ,apoi devine simplu prismatic
iar
în final se deschid în cavitatea bucală ,unde epiteliul devine stratificat pavimentos
fără
keratinizare ;