Sunteți pe pagina 1din 2

Interpretare

Tipul realist (R) se caracterizează prin tendinţa de a se îndrepta spre acele activităţi care
presupun manipularea obiectelor şi a instrumentelor. Posedă aptitudini manuale, mecanice sau
tehnice şi este satisfăcut de acele medii profesionale care necesită un nivel optim de dezvoltare
a acestor aptitudini (şofer, aviator, operator, fermier etc.).
Tipul investigativ (I) se distinge prin apetit deosebit pentru cercetare, investigare sub diverse
forme şi în cele mai diferite domenii (biologic, fizic, social, cultural etc.). Are de obicei abilităţi
matematice şi ştiinţifice şi preferă să lucreze singur pentru rezolvarea de probleme (medic,
chimist, matematician, biolog etc.).
Tipul artistic (A) manifestă atracţie spre activităţile mai puţin structurate, care presupun o
rezolvare creativă şi oferă posibilitatea de autoexpresie. Persoanele care reprezintă acest tip
sunt înzestrate cu abilităţi artistice şi imaginaţie (muzician, poet, sculptor, scriitor etc.).
Tipul social (S) este interesat de activităţi care implică relaţionare interpersonală. Preferă să
ajute oamenii să-şi rezolve problemele sau să-i înveţe diverse lucruri, decât să realizeze
activităţi care necesită manipularea unor unelte sau maşini (profesor, consilier, terapeut etc. ).
Tipul întreprinzător (E) preferă să lucreze în echipă, însă în primul rând cu scopul de a
conduce, a dirija, a ocupa locul de lider. Evită activităţile ştiinţifice sau domeniile care implică
o muncă foarte dificilă, preferându-le pe acelea care îi pun în valoare abilităţile oratorice şi
manageriale (manager, agent vânzări etc.).
Persoana de tip convenţional (C) se îndreaptă spre acele activităţi care se caracterizează prin
manipularea sistematică şi ordonată a unor obiecte într-un cadru bine organizat şi definit. Are
abilităţi funcţionăreşti şi matematice, ceea ce îl face potrivit pentru activităţi administrative.
Tipul convenţional reuşeşte să se adapteze cu dificultate la situaţiile cu grad ridicat de
ambiguitate şi care nu au descrise cerinţe clare (secretar, bibliotecar, funcţionar public etc.).

Interesele realiste (R) se manifestă prin tendinţa de a se îndrepta spre activităţi care
presupun manipularea obiectelor, a maşinilor şi a instrumentelor.
Interesele investigative (I) presupun o atracţie pentru cercetare, investigare sub diverse
forme şi în cele mai diverse domenii (biologic, fizic, social, cultural etc.).
Interesele artistice (A) se manifestă prin atracţie spre activităţile mai puţin structurate, care
presupun o rezolvare creativă şi oferă posibilitatea de autoexpresie (poezie, pictură, muzică,
design).

Interesele sociale (S) implică orientarea spre activităţi care necesită relaţionare
interpersonală (preferinţa pentru predare sau pentru a ajuta oamenii să-şi rezolve diverse
probleme).
Interesele antreprenoriale (E-iniţiala de la engl. entrepreneurial = antreprenorial) se
manifestă prin preferinţa pentru activităţi care permit iniţiativă şi posibilitate de coordonare a
propriei activităţi sau a activităţii unui grup.
Interesele de tip convenţional (C) presupun preferinţa pentru activităţi care necesită
manipularea sistematică şi ordonată a unor date sau obiecte într-un cadru bine organizat şi
definit.