Sunteți pe pagina 1din 2

Cheltuieli pentru asistenţă socială

Bănău Adrian
Dima(Bârsan) Mihaela
Tastaman Cristina Ioana
1.Introducere

Cheltuielile publice pentru asistenţa socială cuprind cheltuieli pentru acordarea de


ajutoare, alocaţii, pensii, indemnizaţii unor persoane salariate sau nesalariate (bătrâni,
invalizi, persoane cu handicap, şomeri, femei, copii, tineri)
Asistenţa socială cuprinde un ansamblu de prestaţii care asigură individului şi familiei
un venit minim şi îl protejează în faţa unor evenimente considerate a fi riscuri sociale şi care
acţionează negativ asupra nivelului de trai.
Riscurile sociale pentru care se asigură asistenţă socială sunt
a) riscuri de natura fizică, care afectează parţial sau total capacitatea de muncă;
b) riscuri de natură economică, care împiedică o persoană să exercite o activitate
producătoare de venit – şomajul;
c) riscuri de natură socială, care afectează în mod substanţial veniturile persoanelor –
cheltuielile medicale

2. Mecanisme financiare pentru realiarea asistenţei sociale

1)Plata unor cotizaţii pentru constituirea fondurilor securităţii sociale


2)Activitatea de asigurare a securităţii sociale are la bază principiul mutualităţii, solidarităţii,
echităţii şi asigurării
3)Universalizarea acordării ajutoarelor sau prestaţiilor sociale
4)Existenţa unor instituţii si în sectorul privat care furnizează prestaţii sau servicii sociale
5)Existenţa sau nu a unui venit minim garantat

3.Finanţarea cheltuielilor pentru securitate socială

1)Asigurările sociale şi ajutorul de şomaj: contribuţii ale salariaţilor, liber-profesioniştilor şi a


patronilor sau subvenţii din fondurile bugetare
 Formă de susţinere materială a persoanelor peste o vârstă stabilită legal, care nu
exercită o muncă retribuită sau nu sunt lucrători independenţi
 Se acordă dintr-un fond financiar constitui din contribuţii obligatorii ale salriaţilor şi
patronilor, din subvenţii alocate din fonduri bugetare
 Asigurarea de şomaj: protejează indivizii împotriva pierderii unui anumit nivel al
veniturilor şi asigură o anumită rată de înlocuire a salariului anterior; se finanţează din
cotizaţii plătite de salariaţi şi patroni; se acordă în raport de nivelul salariului avut
anterior, de perioada lucrată şi de cea de contribuţie

2)Asistenţa socială: fonduri bugetare, fonduri speciale, donaţii, contribuţii voluntare, resurse
de la organizaţii non-guvernamentale
 Cuprind acţiunile întreprinse de societate pentru ocrotirea şi susţinerea materială a
familiilor şi persoanelor în vârstă şi fără venituri, a săracilor, a persoanelor cu
handicap, invalizilor, foştilor combatanţi, a emigranţilor, refugiaţilor, alocaţii pentru
copii, pentru soţia (soţul) care este singur(ă) şi creşte un copil, bătrâni, persoane
defavorizate (invalizi de război, văduve, orfani etc.)
4.Forme ale mijloacelor prin care se realizează asistenţa socială în
România
 Alocaţia de stat pentru copii
 Alocaţie suplimentară acordată familiilor care au în întreţinere doi sau mai
muţi copii
 Ajutor socia lunar pentru soţiile de militari în termen acer nu au venituri şi au
copii sau sunt invalide
 Alocaţie pentru copii nou-născuţi
 Alocaţii lunare pentru copii minori daţi în plasament familial
 Venitul minim garantat: orientat direct către persoanele aflate în situaţie de
sărăcie sau sub ameninţarea de a deveni sărace şi presupune acordarea lunară a
unor ajutoare sociale
 Ajutorarea persoanelor handicapate

Cheltuielile cu asistenţa socială pentru anul 2019 sunt estimate la 109,8 miliarde lei,
respectiv 10,7% din PIB (se menţin la aceeaşi pondere ca şi în anul 2018);