Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei Naționale

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu


Facultatea de Drept

CERERE DE ÎNSCRIERE LA EXAMENUL DE LICENŢĂ

SESIUNEA IULIE 2018


Subsemnatul(a)_________________________________________________
nume cǎsǎtorie* __________________________________________ născut(ă) la
data de_________________ în localitatea _______________________ judeţul
_______________________ prenumele tatălui ____________________________
prenumele mamei___________________________________ Cod numeric personal
_______________________________, nr.telefon __________________________

adresǎ mail _________________________________________________


absolvent(ă) al(a) Facultăţii de Drept specializarea DREPT , din cadrul Universităţii
“LucianBlaga” din Sibiu, promoţia____________ cursuri ID, vă rog a-mi aproba
înscrierea la examenul de licenţă.

Menționez că susţin examen de licenţă- proba scris la disciplinele

1. DREPT CIVIL

2. DREPT PENAL

* DORESC / NU DORESC ca numele de cǎsǎtorie sǎ îmi fie trecut pe actele


de studii.

Data _______________ Semnătura ____________

Adresa: Calea Dumbrăvii, nr.34 Tel: +40 (269) 233 924


Sibiu, 550324, România Fax: +40 (269) 233 295
e-mail: drept@ulbsibiu.ro
web: drept.ulbsibiu.ro