Sunteți pe pagina 1din 2

TABLOU DE BORD

Reprezinta “finalitatea”, rezultatul procesului de implementare si operare a sistemului Clarvision si


anume oferirea suportului decizional pentru conducerea unitatii.

Avand in vedere complexitatea proceselor tratate cu ajutorul Clarvision, documentul de fata contine
o descriere sintetica a functionalitatiilor existente in sistemul integrat Clarvision. In cazul in care
aveti nelamuriri sau intrebari legate de anumite functionalitati va rugam sa va adresati
departamentului de specialitate din cadrul EBS Romania.

Tabloul de bord dezvoltat in cadrul sistemului ofera posibilitatea prezentarii situatiilor / rapoartelor
manageriale in doua formate:

A. Grafic – acestea sunt grupate astfel:

a. Desfacere:
 Graficul evolutiei vanzarilor;
 Graficul evolutiei exporturilor;
 Ponderea vanzarilor la export din total vanzari;
b. Aprovizionare:
 Graficul evolutiei aprovizionarilor pe furnizori;
 Graficul evolutiei importurilor;
 Ponderea importurilor din total aprovizionari;
c. Productie:
 Graficul evolutiei consumurilor pe comenzi;
 Graficul evolutiei consumurilor pe destinatii;
 Graficul evolutiei predarilor pe comenzi;
 Graficul evolutiei predarilor pe destinatii;
d. Stocuri:
 Graficul evolutiei stocurilor pe grupe de articole;
 Graficul evolutiei stocurilor in magazine;
 Ponderea stocurilor in magazine din total stocuri;
e. Financiar:
 Graficul evolutiei creantelor;
 Graficul evolutiei datoriilor;
f. Contabilitate:
 Graficul evolutiei stocurilor pe grupe de conturi;
 Graficul evolutiei rulajelor pe grupe de conturi;

B. Tabele multidimensionale – acestea se prezinta dupa cum urmeaza:

a. Desfacere:
 Evolutia vanzarilor pe depozite si clienti;
 Evolutia valorica a exporturilor;
b. Aprovizionare:
 Evolutia aprovizionarilor cu materii prime / materiale pe furnizori;
 Evolutia cantitativ valorica a importurilor;
 Evolutia valorica a serviciilor facturate;
c. Productie:
 Evolutia consumurilor pe comenzi;
 Evolutia consumurilor pe destinatii;
 Evolutia predarilor pe comenzi;
 Evolutia predarilor pe destinatii;
d. Stocuri:
 Evolutia stocurilor cantitativ / valorica pe grupe de articole;
 Evolutia stocurilor in magazine;
e. Financiar:
 Evolutia cifrei de afaceri;
 Evolutia cheltuielilor / veniturilor;
 Evolutia datoriilor;
 Evolutia creantelor;
 Solduri curente clienti;
 Solduri curente furnizori;
f. Contabilitate:
 Evolutia soldurilor pe grupe de conturi;
 Evolutia rulajelor pe gurpe de conturi;

Graficele si tabele enumerate mai sus se pot combina in fereastra “Tablou de bord” astfel incat,
intr-o singura fereastra (sau in cat mai putine ferestre in functie de cantitatea de rapoarte solicitata)
conducerea unitatii sa dispuna de toate informatiile necesare formularii deciziilor.