Sunteți pe pagina 1din 6

Microscopul optic

1. Ce este microscopul?

Microscopul optic = dispozitiv cu ajutorul


căruia se pot examina structuri cu dimenșiuni
mult sub puterea de rezoluție a ochiului uman

2. Istoric

 În 1590, fabricantul de ochelari Hans


Jansen și fiul său Zacharias au inventat primul
microscop optic, cu o șingură lentîlă, convexă.
 În 1609, Galîleo Galîlei construiește un microscop optic cu o lentîlă convexă și una
concavă. Microscopul se numea occhioliono.
 În 1619, Cornelius Drebbel construiește primul microscop cu două lentîle de același tip-2
lentîle convexe.
 1665-Robert Hooke este primul om care folosește microscopul în scop biologic, el
observând un preparat din scoarța arborelui de plută, căruia îi descoperă structura,
foloșind prima dată termenul latinesc cella (celulă).
 1674-Anton van Leeuwenhoek este primul om care studiază animale cu ajutorul
microscopului.
 1863-Henry Clifton Sorby creează un microscop metalurgic pentru a studia meteoriți.
 1865-Ernst Abbe descoperă regula care îi poartă numele, fapt care permite
microscoapelor să fie mult mai precise și mai ușor de fabricat.
 1931-Ernst Ruska creează primul microscop electronic.
 1936-Erwin Wîlhelm Müller inventează microscopul cu câmp de emisie care poate vedea
atomii.
 1967- Erwin Wîlhelm Müller îmbunătățește atomul cu câmp ionic, pentru a fi capabîl de a
studia nucleul și învelișul electronic al unui atom.
 1986- Gerd Binnig, Quate și Gerber inventează microscopul cu forță atomică.
 1988- Alfred Cerezo, Terence Godfrey, and George D. W. Smith sunt primii care pot
vedea un atom în 3D cu ajutorul microscopului.
 1991-Este inventat microscopul cu forță de probă Kelvin
Microscopul de-a lungul timpului :
Microscop simplu- bazat pe principiul lupei ce folosește o lentila cu convergența mare și
distanța focală foarte mică

Microscopul compus -sistem optic centrat format din obiectiv și ocular

3. Alcatuirea microscopului:

Componenete microscop optic :

 sursă de lumină
 condensor
 diafragmă
 masa
 dispozitiv de deplasare a lamei
 revolver
 obiective
 sistem de prisme
 ocular
 macroviza
 microviza
3. Modul de formare al imaginii la MO :

Obiectivul formează o imagine marită , reală și răsturnată a obiectului . Ocularul-


are ca obiect imaginea dată de obiectiv și va forma imaginea finală mult mărita ,
răsturnată și virtuală , la infinit, deci nu necesită efort de acomodare.

Aparatul optic dă o imagine inversată şi mult mărită, virtuală sau reală a obiectelor
prelucrate după tehnica cito-histologică. Examinarea se face prin transparenţă preparatul
histologic fiind străbătut de un flux fotonic dirijat.

Structurile avînd diferte denșităţi, determină apariţia unorfenomene de refracţie şi


difracţie a fluxului fotnic care stau la baza reconstruirii imaginii de către sistemul optic al
microscopului.La formarea imaginii intervin:

 fluxul fotonic ( sursa de lumină )


 preparatul
 obiectivul
 ocularul
 ochiul observatorului
4. Caracteristicîle microscopului optic

Puterea de mărire – puterea de mărire a unui microscop poate fi determinată


înmulțind puterea de mărire a obiectivelor cu puterea de mărire a ocularelor. De exemplu, un
obiectiv 40x folosit împreună cu un ocular 10x oferă o putere de mărire a microscopului de
400x. Puterea de mărire indică de cate ori mai mare apare imaginea specimenului față de cum
este vazută cu ochiul liber.

Puterile mai mici de mărire permit formarea de imagini mai luminoase, mai clare și
oferă un câmp vizual mai larg. Puterile mai mari,oferă imagini mai întunecate un pic și un
câmp vizual mai îngust. Puterile mari de mărire sunt nefolositoare dacă rezoluția nu este
bună. Dacă puterea de mărire crește fără ca și detaliîle să se îmbunătățească atunci avem de-a
face cu o “mărire goală”.

Câmp vizual – este diametrul cercului de lumină pe care îl vedeti când priviti prin
microscop și se măsoară in milimetri. Puterile de mărire mai mici oferă un câmp vizual mai
mare. Dacă măriți puterea, câmpul vizual se va îngusta. Există oculare cu câmp larg sau
super-larg, a căror câmp vizual este mai mare decât al ocularelor standard.

Profunzimea câmpului – reprezintă o caracteristică a obiectivelor și indică cel mai


apropiat punct și cel mai îndepărtat punct în câmpul vizual, care sunt în focus simultan.
Obiectivele cu putere mica de mărire au o profunzime de câmp mai mare decat obiectivele cu
puteri mari de mărire.

Adâncimea de focus – indică cel mai îndepărtat punct și cel mai apropiat punct din
planul fîlmului (fotomicrologie) sau în planul CCD-ului (video microfotografie) care se află
simultan in focus. Este reversul profunzimii de câmp – este mai mare la obiectivele cu putere
mare de mărire.

Planeitatea câmpului – o calitate care descrie aparența câmpului vizual ca fiind plan
de la o margine la alta.

Luminozitate – cât de luminoasă sau întunecată este o imagine. Luminozitatea este


strâns legată de sistemul de iluminare folosit. Mai este legat și de N.A. al obiectivului – cu cât
apertura este mai mare cu atât imaginea va fi mai luminoasă.

Contrast – raportul parților luminoase și întunecate dintr-o imagine. Arată cât de bine
este definit specimenul. Este influențat de sistemul de iluminare

Colimarea (alinierea) – centrarea tuturor elementelor optice pe o singură axă

Puterea de rezoluție - Cea mai mică distanță dintre două puncte la care acestea pot fi
percepute distinct. De ea depinde claritatea și bogația în detalii a imaginini și de lentila
obiectivului
FORMULA LUI ABBÉ : d=l/ n șinα
l= lungimea de undă a radiației electromagnetice ( 0,55 µm)
n= indicele de refracție al mediului dintre preparat și obiectiv
a= ½ din aperura unghiulară a obiectivului
Limitările puterii de rezoluție a microscopului optic în practică
- l este o constantă naturală ce nu poate fi influențată (0,55)
- Mediul dintre preparat și obiectiv este de obicei aer (n = 1)
- Obiectivul cu imersie - între obiectiv și preparat se interpune o picătura de
lichid cu un indice de refracție supraunitar, cum este uleiul de cedru (n=1,51)
- Apertura unghiulară maximă teoretică este 180 , deci a=90, limita teoretică
maximă a sin a=1
- Rezoluția maximă a microscopului optic= 0,2m
5 .Microscopul electronic
Este un instrument utilizat cu predilecţie în activitatea ştiinţifică de cercetare realizînd o
putere de mărire care depăşeşte cu mult pe cea a microscopului optic.Spre deosebire de
microscopul fotonic, microscopul electronic utilizează ca sursă de lumină un fascicul de
electroni de înaltă energie

emis de pe suprafaţa unui catod. Această examinare poate genera următoarele informaţii:

 topografie – trăsăturile de suprafaţă ale unui obiect,textura sa


 morfologie – forma şi mărimea particulelor carealcătuiesc obiectul
 compoziţie – elementele şi compuşii din care este alcătuit obiectul şi cantitatea
relativă a lor
 imformaţii cristalografice – cum sunt aranjaţi atomii în obiect

Clașificarea microscoapelor electronice

Microscoapele electronice pot fi:

 prin transmisie cînd fascicolul de electroni străbate obiectul. Acest tip este
folosit în deosebi în medicină şi biologie
 prin emisie, la care obiectul de studiat emite el însuşi electroni
 prin reflexie, la care lungimea se obţine prin reflectarea de către obiect a
electronilor ce provin de la o sursă specială. Acest tip este folosit în special în
metalurgie, chimie

Caracteristici specifice microscopului electronic:

 utilizarea unui fascicol de electroni de înaltă energie obţinuţi de la osursă


externă
 examinarea preparatului se execută numai în vid
 preparatul histologic expus unei astfel de examinări trebuie să îndeplinească
condiţii speciale
 ordinul de mărire a microscopului electronic poate săajungă la valoarea
1000000X
 imaginile obţinute prin examinare cu acest flux electronic sunt obţinute la
nivelul unui ecran sensibil fluoroscopic
6. Ce poți face cu un microscop?
Microscopul poate fi folosit în multe situații:
- studierea timbrelor, monedelor, insectelor
- copiii pot descoperi o lume nouă și interesantă
- elevii și studentii pot învața foarte multe cu ajutorul microscoapelor
- un microscop poate fi folosit în medicină pentru analize sau pentru cercetare în
diferite discipline
- măsurarea și inspecția instrumentelor în industrie
- analize pentru observarea unor aspecte ce țin de sănatatea publică
- realizarea de fotografii
Microscoapele sunt instrumente esențiale pentru crearea de noi medicamente și la
gasirea tratamentelor pentru numeroase boli.
În ce domenii sunt folosite microscoaple și de către cine?

- Pasionati: monede, timbre, pentru învațare sau descoperire de lucruri noi


- Educație: chimie, biologie, botanică, zoologie
- Medicină: microbiologie, hematologie, patologie, entomologie, dermatologie,
stomatologie, medicină veterinară, în analize uzuale sau în cercetari
avansate.De la școlile de medicină până la laboratoarele spitalelor.
- Industrie: inspecția componentelor și ansamblurilor electronice, a diferitelor
materiale ca metalul, textile, plastic, etc. Se mai folosește în agricultură,
berăriii sau pentru gravuri. Mai sunt folosite de bijutieri sau arheologi.
- Elevi și profesori: în procesul de învățare începând cu școala primară până în
universități
- Știința: arheologie, oceanografie, geologie, metalurgie, sănătate publică,
siguranta publică- calitatea apei, farmaceutică, aplicații militare etc