Sunteți pe pagina 1din 4

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ÎN USMF “NICOLAE TESTEMIŢANU”

ÎN PERIOADA ANILOR 1991-2013

Activitatea ştiinţifică este una din componentele misiunii de bază a Universităţii noastre. În
acest articol ne-am propus de a reda evoluţia activităţii de cercetare ştiinţifică în ultimii 23 de ani
în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.

În perioada de referinţă cercetările ştiinţifice în Universitatea noastră au fost axate pe două


direcţii principale:
 mecanismele morfofiziologice ale proceselor patologice, particularităţile de diagnostic,
tratament şi profilaxie ale acestora;
 elaborarea, studierea, standardizarea şi implementarea medicamentelor autohtone din
materie primă locală.

O contribuţie semnificativă asupra accelerării cercetărilor ştiinţifice în Republica Moldova,


inclusiv în Universitatea noastră, a avut-o adoptarea în anul 2004 a Codului legislativ cu privire
la ştiinţă şi inovare. Pe parcursul anilor care au urmat (2006-2013), în cadrul USMF „Nicolae
Testemiţanu” au fost câştigate prin competiţie şi realizate 56 de proiecte de cercetare, inclusiv 21
instituţionale, 13 proiecte în cadrul a două programe de stat („Elaborarea şi implementarea
noilor preparate farmaceutice în baza utilizării materiei prime locale”, “Epidemiologia
hepatitelor şi cirozelor, profilaxie şi metode avansate de tratament”), 11 proiecte independente
pentru tineri cercetători, 2 proiecte de transfer tehnologic şi 9 proiecte internaţionale (3 proiecte
în colaborare cu Federaţia Rusă, 2 - cu Belarus, 3 - cu România şi 1 - cu Centrul Stiinţifico-
Tehnologic din Ucraina) (Tabelul 1).
Tabelul 1
Proiecte de cercetare realizate

Anii/ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


Tip proiecte
Instituţionale 18 18 18 19 20 21 21 20
În cadrul Programelor 5 2 -
- 5 5 13 12
de stat
Independente - 2 6 5 3 2 2 2
Internaţionale 2 3 3 3 2 4 3 3
Transfer Tehnologic - - 1 1 - - 2 1
Total 20 28 33 41 37 32 30 26

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale colegilor noştri, obţinute, în special, în cadrul


proiectelor de cercetare ştiinţifică, au fost publicate şi au stat la baza elaborării şi implementării
practice a metodelor, procedeelor, tehnologiilor, dar şi preparatelor medicamentoase noi,
elaborate în cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Activitatea editorială
Pe parcursul anilor 1991-2013 de către cadrele Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, au fost publicate 35913 lucrări ştiinţifice, inclusiv 367
monografii, 466 manuale şi ghiduri practice, 15737 articole şi 15132 teze ştiinţifice în diverse
reviste şi culegeri ştiinţifice.
Cu referire la calitatea publicaţiilor ştiinţifice, dacă în anii 1991-1995 80,7% din
publicaţiile ştiinţifice ale colaboratorilor universităţii constituiau rezumate ştiinţifice în diverse
culegeri de lucrări nerecenzate sau recenzate, iar articolele ştiinţifice constituiau 19,3% din
totalul de lucrări publicate, atunci în perioada următoare (1996-2013) creşte esenţial atât numărul

1
de articole ştiinţifice publicate de cadrele universităţii, cât şi cota parte a acestora în raport cu
numărul rezumatelor publicate, atingând în anul 2013 64%.
Majoritatea articolelor ştiinţifice de ultimă oră sunt publicate în reviste ştiinţifice recenzate.
De exemplu, în perioada anilor 2006-2013 din 13533 de lucrări ştiinţifice publicate de cadrele
universităţii (cu excepţia monografiilor, manualelor şi ghidurilor practice), 8461 publicaţii
(62,5%) au fost publicate în reviste ştiinţifice recenzate.
Este de menţionat faptul că pe parcursul anilor 1991-2013 a crescut şi numărul de
publicaţii în reviste ştiinţifice din străinătate. De exemplu, în perioada anilor 2001-2005 peste
hotarele republicii au fost publicate 139 de articole ştiinţifice (27 articole anual), iar în aa. 2006-
2010 numărul de articole ştiinţifice, publicate în reviste ştiinţifice recenzate peste hotarele
republicii, a constituit 534 (106 anual), dintre care 138 (27 anual) în reviste cotate ISI cu factor
de impact. În perioada anilor 2011-2013 numărul articolelor cu factor de impact a constituit 96
(32 anual).
Începând cu anul 2000 are loc editarea revistei universitare „Anale Ştiinţifice ale
Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie Nicolae Testemiţanu” pe volume de articole
ştiinţifice recenzate cu rezumate în engleză.

Activitatea inovaţională
În perioada anilor 1991-2013 de către cadrele USMF „Nicolae Testemiţanu”, au fost
elaborate şi implementate în practica medicală şi ştiinţifică circa 4400 de metode noi de
diagnostic, tratament şi profilaxie. În baza elaborărilor menţionate au fost obţinute 469 de
brevete de invenţie şi certificate pentru drepturi de autor.
În perioada de referinţă este în creştere numărul de brevete de invenţie obţinute de cadrele
universităţii. Dacă în primii 5 ani (1991-1995) au fost obţinute 58 de brevete de invenţie (11
anual), atunci în următorii 5 ani (1996-2000) – 93 de brevete (18 anual), iar în ultimii ani (2001-
2005; 2006-2010) au fost obţinute 113 (22 anual) şi 97 (19 anual) de brevete, corespunzător. În
perioada anilor 2011-2013 numărul brevetelor de invenţie ale USMF „Nicolae Testemiţanu” a
constituit 75 (25 anual).
Accelerarea în brevetarea invenţiilor se datorează, în mare măsură, înfiinţării în anul 1993
a Agenţiei Naţionale de Proprietate Industrială (AGEPI), care a contribuit mult la susţinerea şi
stimularea inventatorilor din ţară, inclusiv şi celor din USMF „Nicolae Testemiţanu”, atât la
înregistrarea şi protecţia brevetelor de invenţie, cât şi la promovarea invenţiilor în cadrul
expoziţiilor naţionale şi internaţionale de inventică şi tehnologii noi.
Începând cu anul 1994 colaboratorii USMF „Nicolae Testemiţanu” participă anual tot mai
activ la diverse expoziţii internaţionale de inventică. Dacă în perioada 1991-1995 cadrele
Universităţii noastre au participat la 3 expoziţii internaţionale de inventică, atunci în aa. 2006-
2010 – la 57 de expoziţii (11 anual), iar în perioada anilor 2011-2013 – la 42 expoziţii (14 anual).
Pe parcursul anilor 1994-2013 cadrele universităţii au participat la 167 de expoziţii
internaţionale de inventică şi tehnologii noi, fiind prezenţi în repetate rânduri la cele mai
prestigioase palate de expoziţie din lume, cum ar fi cele din Geneva, Bruxel, Pittsburg,
Budapesta, Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Moscova, Sevastopol, Seul, Varşovia etc.
În cadrul expoziţiilor internaţionale colaboratorii universităţii, pentru elaborările
prezentate, au fost apreciaţi cu 613 de medalii, inclusiv 4 medalii OMPI (Organizaţia Mondială
pentru Proprietatea Intelectuală), 245 medalii de aur, 185 – de argint, 125 – de bronz şi 117
menţiuni speciale.
Tot în cadrul acestor expoziţii, colaboratorii universităţii au fost menţionaţi cu peste 500 de
diplome de gradul I, II şi III, cu 12 trofee speciale, 7 premii ale Guvernului şi de 4 ori cu Premiul
Mare AGEPI, iar în anul 2005 USMF „Nicolae Testemiţanu”, pentru activitate inovaţională
productivă, a fost premiată cu Trofeul Organizaţiei Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală
(Fig. 1).

2
Fig. 1. Trofeul OMPI înmânat USMF Nicolae Testemiţanu în a. 2005

Pe parcursul anilor s-a înregistrat o creştere nu doar a numărului de menţiuni, dar şi a


calităţii acestora. Dacă în perioada anilor 1994-2000 de către cadrele universităţii au fost
obţinute la expoziţii internaţionale numai 6 medalii de aur, ce constituia 16,6% din totalul de
menţiuni, atunci, în timp, a avut loc o creştere vădită a numărului de medalii de aur, atingând în
anii 2001-2005 – 46 (9 anual), constituind 28,2% din totalul de menţiuni, iar în ultimii 5 ani au
fost obţinute 108 medalii de aur, ce constituie 52,4%, iar în perioada anilor 2011-2013 – 84
medalii de aur (28 anual).

Participarea la foruri ştiinţifice internaţionale


Cu privire la participarea cadrelor USMF "Nicolae Testemiţanu" la foruri ştiinţifice, dacă
în perioada anilor 1991-1995 colegii noştri au participat la 54 de foruri ştiinţifice internaţionale
(10 anual), atunci, în anii ce au urmat, participarea cadrelor Universităţii la asemenea foruri
ştiinţifice este tot mai largă (1996-2000 – 395 sau 79 anual, 2001-2005 – 455 sau 91 anual, 2006-
2010 – la 491 sau 98 foruri ştiinţifice anual. Totodată, a crescut şi numărul de rapoarte prezentate
la foruri ştiinţifice internaţionale de la 71 (14 anual) în anii 1991-1995, până la 917 (183 anual)
în anii 2006-2010, iar ulterior 1104 (368 anual) rapoarte prezentate în anii 2011-2013.
Totodată, în perioada anilor 1991-2013 de către cadrele Universităţii au fost organizate 519
de foruri ştiinţifice (congrese, conferinţe, simpozioane) internaţionale sau cu participare
internaţională, iar numărul de foruri ştiinţifice desfăşurate, având ca organizatori cadrele
universităţii noastre, de asemenea a sporit de la 8 în perioada 1991-1995 până la 183 (36 anual)
în perioada anilor 2006-2010 şi 186 (62 anual) în numai trei ani (2011-2013).
An de an sporeşte şi numărul de cadre ale Universităţii, încadrate în multiple colaborări,
stagieri de cercetare sau perfecţionare în laboratoarele diverselor centre ştiinţifice şi universitare
din lume. De exemplu, în perioada anilor 2001-2005 136 (27 anual) de persoane au beneficiat de
stagieri în străinătate, cu termene de la o lună până la un an, în perioada anilor 2006-2010 – 180
3
(36 anual), iar în anii 2011-2013 – 243 (81 anual) dintre colegii noştri s-au bucurat de burse
pentru cercetare şi perfecţionare în diverse ţări.
Pregătirea rezervelor de cadre în această perioadă a fost îndeplinită prin doctorat şi
postdoctorat, iar începând cu anul 1996, inclusiv prin masterat, ca formă nouă de pregătire a
rezervelor de cadre în medicina fundamentală. În total, pe parcursul anilor 1991-2013 în doctorat
au fost admise 1255 persoane.
O particularitate a acestei activităţi, începând cu anul 1991, este pregătirea cadrelor prin
doctorat cu destinaţie specială în România. Pe parcursul anilor 1991-2000 în doctorat, cu
destinaţie specială în centrele universitare din România, au fost trimise 143 de persoane. Din
anul 2001 această formă de pregătire a doctoranzilor, cu regret, este întreruptă.
O altă particularitate a acestei activităţi de pregătire a doctoranzilor, este instruirea prin
doctorat a cetăţenilor străini. Începând cu anul 1996 până în prezent, în USMF „Nicolae
Testemiţanu” au fost admişi în doctorat 92 de cetăţeni străini, inclusiv 29 din România şi 63 din
alte ţări (Siria, Israel, Yemen, Palestina, Sudan, Iordania, Liban etc.). Au absolvit doctoratul 991
de persoane, inclusiv 51 cetăţeni străini. Au susţinut tezele de doctor în ştiinţe 670 persoane,
inclusiv 30 cetăţeni străini.
În perioada de referinţă (1996-2013) 120 de cadre ale Universităţii noastre au susţinut
teza de doctor habilitat în medicină.
Menţionăm şi faptul că circa 95% din cele 465 de doctorate, susţinute pe parcursul anilor
1991-2005 au fost susţinute în consiliile ştiinţifice naţionale, create pentru prima dată în
Republica Moldova în anul 1993 odată cu înfiinţarea Comisiei Superioare de Atestare a
Republicii Moldova (1992), azi – Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare a Republicii
Moldova.
La început (a. 1993), în USMF „Nicolae Testemiţanu” au fost deschise, de către C.S.A. a
RM, 4 Consilii Ştiinţifice Specializate de susţinere a doctoratelor: DH 14.92,05 – Medicina
preventivă (preşedinte V. Prisacari); DH 14.92.06 – Medico-biologic (preşedinte – V. Ghicavîi);
DH 14.93.32 – Medicina internă (preşedinte – Zinaida Anestiadi); DH 14.93.33 – Medicina
chirurgicală (Preşedinte – E. Maloman). În anul 1998 a fost deschis cel de al 5-lea Consiliu
Ştiinţific Specializat DH 15.99.62 – Farmacie (preşedinte - V. Procopişin).
Din anul 2004, conform noului Regulament cu privire la funcţionarea consiliilor
ştiinţifice specializate şi conferirea gradelor ştiinţifice, în USMF „Nicolae Testemiţanu” au fost
deschise 17 Consilii, iar în anul 2008 – 13 Consilii Ştiinţifice Specializate în susţinerea tezelor
de doctorat în medicină.
Prin Hotărârea nr. AT 2/2 din 18 martie 2010 Consiliile Ştiinţifice Specializate au fost
înlocuite cu Consiliile Ştiinţifice Specializate ad-hoc, cărora le revine un rol important în
evaluarea şi menţinerea continuă a potenţialului ştiinţific în Universitatea noastră.

Concluzie
Prezentarea de mai sus redă doar într-o formă succintă şi actualizată evoluţia activităţii de
cercetare ştiinţifică în ultimii 23 de ani în Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae
Testemiţanu", activitate care se desfăşoară conform direcţiilor ştiinţifice menţionate, având drept
scop ameliorarea stării de sănătate şi prelungirea vieţii active a populaţiei, precum şi
minimalizarea cheltuielilor pentru diagnostic şi tratament şi, prin urmare, dezvoltarea societăţii.

dr., specialist coordonator


al Direcţiei Ştiinţă Victor Popescu