Sunteți pe pagina 1din 3

TEST MICROSOFT EXCEL

MODEL 1
1. Care este extensia unui registru de lucru în 2007? (1 P)
a. .mdb
b. .html
c. .xlsx
d. .ppsx
2. Liniile (rândurile) în Excel se numerotează cu: (1 P)
a. Cifre romane;
b. Litere mari;
c. Cifre arabe;
d. Nici una din cele de mai sus.
3. Celula B7 se găseşte la: (1 P)
a. Intersecţia liniei B cu coloana 7;
b. Intersecţia liniei 7 cu coloana B;
c. Intersecţia liniei 7 cu coloana 7;
d. Intersecţia liniei B cu coloana B;
4. Programul Excel se deschide iniţial cu: (1 P)
a. 1 foaie de calcul;
b. 2 foi de calcul;
c. 3 foi de calcul;
d. 4 foi de calcul.
5. Înainte de scrierea unei formule matematice într-o celulă se pune semnul: (1 P)
a) = b) + c) / d) ?

6. Îmbinarea mai multor celule se face cu ajutorul butonului: (1 P)


a) b) c) d)
7. Inserarea unei funcţii în Excel se face cu ajutorul butonului: (1 P)
a) b) c) d)
8. Completați spațiile libere din următoarele enunțuri: (1P)
a. Formulele care folosesc operatori relaționali returnează valorile ………..
b. Operatorii aritmetici folosiți în formule sunt următorii :…………………
c. Grupul de celule A1:C9 reprezință un …………

d. Instrumentul reprezință………………………
9. Specificați ce determină următoarele funcții: PRODUCT, MAX, ABS, SQRT (1 P)
1P –OFICIU
TEST MICROSOFT EXCEL
MODEL 2
1. Fişierele din Excel se numesc: (1 P)
a. Registre de calcul;
b. Foi de calcul;
c. Ferestre de calcul;
d. Celule de calcul.
2. Coloanele în Excel se numerotează cu: (1 P)
a. Cifre romane;
b. Litere mari;
c. Cifre arabe;
d. Nici una din cele de mai sus.
3. Calcularea unei sume în Excel se face cu ajutorul butonului: (1 P)
a) b) c) d)
4. Încadrarea textului în cellule se face cu ajutorul butonului: (1 P)
a) b) c) d)
5. Completați spațiile libere din următoarele enunțuri: (1P)
a. Funcția SUM returnează……………… …………..
b. Funcția AVERAGE calculează ………………………..
c. Funcția ABS returnează……………………………...
d. Funcția SQRT returnează…………………………..
6. Formula =SUM(A1:A6)/6 are ca efect: (1 p)
a. Însumarea (adunarea) numerelor din celulele A1, A2, … , A6;
b. Împărţirea la 6 a fiecărui număr din celulele de la A1 la A6;
c. Calcularea mediei aritmetice a numerelor din celulele A1, până la A6;
d. Înmulţirea numerelor cuprinse în celulele de la A1 la A6.
7. Filtrarea datelor în foaia de calcul se face cu ajutorul butonului: (1P)
a) b) c) d)
8. Umplerea unor celule selectate cu o culoare se face folosind butonul: (1P)
a) b) c) d)

9. Specificați cum sunt grupați operatorii utilizați în formule . (1 p)

1 p- DIN OFICIU
BAREM DE CORECTARE:
MODEL 1
1. C
2. C
3. B
4. C
5. A
6. A
7. B
8. a)Adevarat sau fals
b) +,-,*,/,^,%
c)domeniu de celule
2 rasp corecte 0.5 p/3 rasp.0.75 p

Model 2
1. A
2. B
3. A
4. C
5. A) suma
B) media aritmetică
c) valoarea absoluta
d) radical
6. C
7. A
8. A
9. aritmetici:+,-,*,/,,^,%
Relationali:<,>,=,<=,>=,<>
Logici : and, or
Concatenare:&
Punctaj partial pentru subiectul 5 si 9 : 2 rasp corecte 0.5 p/ 3 rasp corecte 0.75 p
Fiecare subiect are 1p ,din oficiu 1p =total 10 p

S-ar putea să vă placă și