Sunteți pe pagina 1din 22

MICROSOFT EXCEL –program de calcul tabelar

LANSAREA IN EXECUTIE
1.-Start→ All Programs→ Microsoft Office→ Microsoft Excel
2.-Dublu click pe pictograma aplicatiei din cadrul ferestrei unei aplicatii de gestionare a fisierelor
Observatie : --Meniu View→ bifare Standard / Formatting / Borders / Reviewing pentru a avea toate barele pe
IESIRE DIN EXCEL desktop.
1.-Meniu File→ Close
2.-Click pe butonul X {Close}.
ELEMENTELE FERESTREI APLICATIEI EXCEL
Fereastra aplicatiei Excel are structura unei ferestre de aplicatie Windows XP. Difera doar prin elementele specifice
1. Registrul de lucru
aplicatiei.
2. Bara—meniu : File / Edit / View / Insert / Format / Tools / Data / Window / Help
3. Bara de unelte standard + unelte standard specifice
4. Bara cu unelte de formatare + unelte de formatare specifice
5. Bara de formule ( / Fx ) | ( A1▼ ) Name Box –ne arata adresa exacta pentru grila in care
lucram
6. Anteturi coloane ( A, B, C, D,…)
7. Antet liniie ( 1, 2, 3, 4,…)
8. Celula ( A1, B1, C1, D1,…)
9. Foaia 1 / Foaia 2 / Foaia 3 / Sheet 1 / Sheet 2 / Sheet 3 /
--Tools→ Options => Color / International / Save / Error Checking / Spelling / Security /
View / Calculation / Edit / General / Transition / Custom lists / Chart
General—alegem ce vrem
Save—bifare Save AutoRecover info every ( 10 ) minutes
View—salvare formule anterioare
--bifare Gridlines→ Gridlines color▼→ alegem culoare
Observatie : Aflarea setarii pentru numar, simbol monetary, ora si data calendaristica la calculator :
--Click Start→ dublu click Control Panel→ dublu click Date, Time, Language and Regional Options
→ dublu click Regional and Lnaguage Options => Select…▼ –click Romanian
FISIERE Number : 123.456.789,00
--Fisierele sunt de tip book si au extensia xls Currency : 123.456.789,00 lei
In Excel, documentul cu care se lucreaza se numeste Time : ( 00.51.23 )
registru de lucru. Registrul contine un teanc de foi de calcul Short date : ( 29.09.2008 )
( numarul maxim de foi este de 255 ). O foaie de calcul este Long date : ( 29 septembrie 2008 )
ca o foaie goala, cu patratele, pe care scriem. Odata cu lansarea aplicatiei, Excel pregateste automat un registru de lucru
deschia la prima foaie ( Sheet 1 = Foaia 1 ).
PREZENTAREA MECANISMULUI DE LUCRU CU CELULE SI REFERINTE
1. O foaie de calcul este formata dintr-o retea de linii si coloane.
Coloanele o foaie de calcul are 238 de coloane
sunt identificate prin litere : A…Z, AA…AZ, BA…BZ, HA…HZ,…
Liniile o foaie d calcul are 65536 de linii
sunt numerotate de la 1…65536
Celula este intersectia unei linii cu o coloana
Are o adresa, care provine de la coloane si linia care o genereaza ( de exemplu, D7, E9,…)
Celula active click in interiorul ei => numele ei apare in stanga barei de formule, in caseta
cu ajutorul tastelor sageti Name Box
Observatie : Celula active este celula in care se pot introduce informatii in acel moment
pusa in evidenta printr-un chenar ingrosat
-2-
2. Informatiile pe care le pot contine celulele sunt de 3 tipuri : --valori numerice / --texte /
--formule.
Cu aceste informatii putem lucra, la un moment dat, intr-o singura celula sau putem selecta mai multe celule cu e
care vom lucra simultan.
3. Mai multe celule selectate formeaza un domeniu. O adresa de domeniu este reprezentata prin adresele primei si
ultimei celule din domeniu, despartite prin semnul : (doua puncte). Exemplu : B2 : B9 / B3 : C3
Observatie : Eticheta da numele randului / coloanei.
Observatie : Cifrele se afiseaza la dreapta cuvantului
CREAREA TABELULUI
1.—Click dreapa in zona libera a desktop-ului→ New→ click Microsoft Excel Worksheet.
2. Meniu File→ New→ Blank workbook
Buton New de pe bara de butoane standard
Observatie : Este bine sa lasam una sau doua linii goale la inceputul foii si o coloana goala in satnga. In momentul
formatarii se va putea renunta la ele.
Observatie : Este bines a lasam una sau 2 linii libere la inceputul foii de calcul si o coloana libera in stanga.In mo-
mentul formatarii se va putea renunta la ele.
SALVAREA TABELULUI—Observatir : --Meniu Tools→ Options→ Save→ bifare Autorecovery—10 monute.
--Primul lucru pe care este bines sa il facem cu noul registru de lucru este sa “personalizam” registrul si foile de cal-
cul pe care le contine.
Pentru a da nume unei foi de calcul :--dublu click pe numele acesteia ( de exempli, pe Sheet 1 )→ scrierea noului
nume ( de exemplu, Adrese )→ apasarea tastei Enter
Pentru a da nume registrului de lucru : --se salveaza registrul pe suportul extern : meniu File→ optiunea Save as…
(= Salvare ca…) => fereastra de dialog : se indica
: --Save in (=salvare in)—discul pe care se va salva registrul →
--Save in—folderul in care se va salva registrul
--Save as type (=tip fisier)—tipul registrului
--File name (=nume fisier)—numele pe care il va avea registrul de acum incolo (de exemplu, Clasa)
→ buton de comanda Save (=salvare) => noul nume al registrului va deveni (Clasa), iar numele va fi urmat de extensia
Observatii : 1.Numele foilor de calcul dintr-un registru de calcul pot avea maximum 31 de caractere. xls.
2.Nu se pot utilize semnele : [ ], *, /. \
1. Cand dorim ca registrul de lucru la care lucram sa fie salvat pe alt disc, in alt folder, sub un alt nume sau un alt for-
mat : --meniu File→ optiunea Save as…(=salvare ca…) => fereastra de dialog : se specifica :
--discul si folder-ul unde se va salva registrul
--tipul lui → buton de comanda Save (=salvare), dupa stabilirea tuturor ele-
--numele lui mentelor solicitate
Observatie : --In cazul in care mmele coincide cu al unui fisier existent, va aparea un mesaj de atentionare.
2. Cand se face prima salvare, se procedeaza ca mai sus.
3. Dupa prima salvare, este bine sa se faca, in timpul lucrului, salvari periodice.
-- Meniu File→ optiunea Save => salvarea se face imediat, respectandu-se elementele
Shortcut-ul Ctrl+S specificate la prima salvare
Click buton Save de pe bara de butoane standard
Observatie : --La incercarea de salvare a registrului cu Save ( din meniul File / shortcut Ctrl+S / buton Save de pe
bara standard ), daca acesta nu a mai fost salvat, se intra automat in modul Save as…(=salvare ca…)
4. Exista si posibilitatea salvarii foii de lucru in forma HTML, format recunoscut de programele de navigare pe Inter-
DESCHIDEREA UNUI TABEL EXISTENT net ( browser-e ).
-- Meniu File→ Open → click pe numele tabelului→ click buton Open
Buton Open de pe bara standard Obs. : Click dreapta pe fisier→ Properties =>ora,data,adrese relative
.
-3-
SALVAREA TABEL EXCEL IN WORD
--Selectare tabel→ Edit→ Copy→ buton Minimize => Excel pe bara de stare→ intram in Word→ Edit→ Paste as
Hyperlink→ apasarea tastei Ctrl si click stanga.
COPIERE TABEL EXCEL IN WORD
--Selectare tabel→ Edit→ Copy→ buton Minimize => Excel pe bara de stare→ intram in Woed→ Edit→ Paste Spe-
cial → bifare Paste Link → Microsoft Sheet Object→ OK.
MODURI DE VIZUALIZARE (=afisare) A UNUI TABEL
1. Buton Print Preview de pe bara standard→ vizualizare→ buton Close ( pentru inchidere)
2. Meniu View→ optiunea Zoom…
Click dreapta pe fisier (pictograma)→ Properties→ ora, data, adrese relative.
COMENZI DE EDITARE
SELECTARE
Celula active ( dupa actionarea tastei Enter ) --meniu Tools (=instrumente)→ optiunea Options→ categoria Edit.
(=editare)→ mutare selectie dupa introducere
Linie --click stanga (sau dreapta) pe numarul liniei respective
Coloana -- --“----“------“------“-------“- antetul coloanei ---“----- (pe litera coloanei)
Celula --click in celula respective
Domeniu dreptunghiular (=bloc de celule—grup de celule unele langa altele)
a)—Click stanga in prima celula a domeniului, apoi, cu butonul stang al mouse-ului mentinut apasat, se “trage”
cursorul spre ultima celula => domeniul va aparea marcat in culoarea complementara fondului ( negru pentru
alb, albastru pentru galben, etc.)
Observatii : 1.Indiferent de domeniul selectat, in caseta Name va aparea adresa celulei initiale.
2.“Tragerea” se poate face in orice directie.
b)—Cu ajutorul tastaturii : --se deplaseaza celulaaactiva, cu ajutorul tastelor de deplasare, in celula in care va
incepe selectia→ mentinand apasata tasta Shift, se selecteaza domeniul cu tastele de deplasare
Domeniu format din subdomenii neadiacente (=mai multe blocuri de celule disparate) : --se selecteaza primul
sub-domeniu, apoi, mentinand apasata tasta Ctrl, se selecteaza celelalte subdomenii.
Observatii : 1.Pentru selectarea cu ajutorul tastaturii se utilizeaza caseta Name Box : --click pe caseta Name
Box→ se scrie adresa domeniului (de exemplu, I2 : K5)→ apasam tasta Enter.
2.Daca dorim sa selectam un domeniu format din celule neadiacente : --se scriu adresele dome-
niilor, despartite prin virgule.
Foaia de calcul : --buton Select All (=selectare totala) situate in fata coloanei A si deasupra liniei 1.
COPIERE meniu Edit→ Copy
Text din celule : --selectam celula / celulele→ click dreapta pe celula / celule→ Copy →
combinatia de taste Ctrl+C
→ selectam celula unde dorim sa copiem textul→ meniu Edit→ Paste
Continutul unui domeniu : click dreapta pe celula→ Paste
--se selecteaza domeniul respectiv→ combinatia de taste Ctrl+V
→ buton Copy de pe bara de unelte standard => domeniul este inconjurat cu o linie intrerupta→
shortcut Ctrl+C
→ se muta marcajul care indica celula active in prima celula ( stanga—sus—de exemplu, A1)unde se doreste copierea
domeniului selectat ( domeniul selectat ramane inconjurat cu o linie intrerupta )→ buton Paste de pe bara de unelte
Ctrl+V standard
COPIEREA FORMATARILOR UNUI DOMENIU IN ALT DOMENIU
Este vorba doar de elementele care tin de formatare : font, dimensiune, chenare, culori, hasuri.
--Marcam domeniul al carui format dorim sa-l preluam ( eventual numai o celula )→ buton Format Printer {=descrip-
descriptor de formatare) => langa cursorul Excel ( crucea alba ) apare o mica pensula, indicand faptul ca formatarea a
-4-
fost preluata si urmeaza sa fie depusa in alta zona.→ deplasam cursorul in prima celula a domeniului care va prelua
formatarea si executam click cu butonul stang al mouse-ului => un domeniu de aceeasi dimensiune cu cel din care s-a
preluat formatarea va fi “formatat” cu aceleasi caracteristici de formatare.
Observatie : Buton Drawing de pe bara de unelte standard => bara de instrumente Draw
MUTARE
Text din celula : --selectam celula / celulele→ meniu Edit→ Cut
click dreapta pe celula / celule→ Cut →
combinatia de taste Ctrl+X meniu Edit→ Paste
→ selectam celula unde dorim sa mutam textul → click dreapta pe celula/celule→Paste
Continutul unui domeniu combinatia de taste Ctrl+V
1. Se selecteaza domeniul respectiv→ cursorul in locul dorit pentru mutare→ buton Cut
(=decupare) => domeniul se muta la noua adresa.
2. Se pozitioneaza cursorul mouse-ului pe una dintre cele 4 margini ale domeniului selectat =>
cursorul se transfor-ma intr-o segeata → mentinand apasat butonul stang al mouse-ului, se
muta domeniul in alta pozitie.
Observatii 1. In cazul in care se utilizeaza butonul drept al mouse-ului, dupa eliberaea acestuia apare un meniu din
care se va selecta operatia dorita..
2. In timpul tragerii, un chenar de dimensiunea domeniuluiindica noua pozitie in foaia de calcul si o ca-
seta text indica in permanenta noua adresa a domeniului.
: 3. Daca in timpul operatiei este mentinuta apasata tasta Ctrl, se realizeaza copierea domeniului selectat,
operatie care se recunoaste prin prezenta unui semn + langa sageata.
4. Si in acest caz are importanta ordinea in care se elibereaza tasta Ctrl si butonul mouse-ului.Daca se
elibereaza mai intai butonul mouse-ului, se realizeaza copierea, in caz contrar, mutarea.
Mutarea coloanelor in randuri
--Selectam tabelul fara Total→ meniu Edit→ Copy→ Sheet 2→ meniu Edit→ Paste Special→ Transpose→ OK.
INSERAREA SI ELIMINAREA LINIILOR SI COLOANELOR
INSERARE
Coloana—Se selecteaza coloana unde se va insera noua coloana→ meniu Insert→ optiunea Columns => se va insera
o coloana care are caracteristicile coloanei precedente—ea va primi numele coloanei selectate si celelalte coloane se
deplaseaza spre dreaota si se redenumesc.
Linie—Se selecteaza linia unde se va insera o noua linie → meniu Insert→ optiunea Rows→ se va insera o linie care
are caracteristicile liniei precedente.
Observatie : In cazul in care se selecteaza mai multe linii sau coloane, se va insera acelasi numar de linii / coloane
ca si cele selectate, toate avand caracteristicile liniei / coloanei precedente.
Coloana / linie—Inserarea unei linii sau coloane se poate realize mai rapid procedand astfel : --se selecteaza liniile /
coloanele→ se actioneaza in acelasi loc butonul drept al mouse-ului => meniu din care se alege optiunea Insert
Foaie noua—meniu Insert→ optiunea Worksheet
ELIMINARE
Continut celule—Selectare celula / celule→ tasta Delete
Observatie : Tasta Delete va sterge doar continutul domeniului, nu va elimina domeniul respectiv.
Coloana—Selectam intreaga coloana prin click pe antetul coloanei→ meniu Edit→ optiunea Delete => coloana
selec-tata dispare iar celelalte sunt redenumite incepand de la A si dimensiunile coloanelor nu se pierd.
Linie—Selectam liniile prin click pe numarul primei linii si, mentinand apasat butonul stang al mouse-ului, tragem
cursorul pana la urmatoarea linie→ meniu Edit→ optiunea Delete => cele 2 linii sunt eliminate, celelalte fiind renume-
rotate de la 1.
Coloana / Linie—Eliminarea unei / unor linii sau coloane se poate realize mai rapid utilizand succesic cele 2 butoane
ale mouse-ului : --se selecteaza cu butonul stang liniile / coloanele→ se actioneaza in acelasi loc butonul drept al
-5-
mouse-ului => meniu din care se va alege optiunea Delete.
Foaie—meniu Edit→ optiunea Delete sheet => stergerea foii active.
Observatie : Stergere linii / coloane : -selectarea lor→ click dreapta pe ele→ Delete
REDIMENSIONAREA RANDURILOR SI A COLOANELOR
1.Pozitionam cursorul mouse-ului pe eticheta, la intersectia a 2 randuri / coloane => sageata dubla→ tinem apasat
butonul stang al mouse-ului si tragem pana la dimensiunea dorita.
2.Cursor pe linia (A,B,C,…) => + → mouse miscat in directia dorita, cu butonul stang al mouse-ului tinut apasat
3.—“-----“----“—dintre literele A,B.C,… => + → deplasarea cursorului pana la dimensiunea dorita
Numerele 1, 2, 3,…
ASCUNDERE COLOANA
-- o selectam→ meniu Format→ Columns→ Unhide
o putem suprarune peste alta coloana
--Pentru a reveni : meniu Format→ Columns→ Unhide
selectam cele 2 coloane din fata→ Format→ Columns→ Unhide
REDENUMIREA UNEI FOI
--Dublu click pe eticheta cu numele foii→ scrierea noului nume cu ajutorul tastaturii→ tasta Enter
UMPLERE –valori care nu se incrementeaza cu 1 (de exemplu, 13, 17, 21…)
1 –Meniu Edit→ optiunea Fill→ intrarea Series…→ se scriu primele doua valori ale seriei in celule succesive ( pe
verticala sau pe orizontala )→ se selecteaza domeniul format din cele doua celule→ mentinand apasat butonul stang al
mouse-ului, tragem de cursorul de umplere pana la ultima celula care se va umple→ eliberand butonul mouse-ului se
obtine seria dorita.
Observatii : 1.Seriile de numere pot fi crescatoare sau descrescatoare.
2.Cursor de umplere : -cursorul mouse-ului pe punctual negru din coltul din dreapta jos al marcajului
celulei active => cursor de umplere.
2. Se poate obtine acelasi efect si prin utilizarea tastei Ctrl—in functie de ordinea in care se elibereaza tasta Ctrl si
butonul mouse-ului se va obtine : copierea valorilor ( buton mouse, apoi tasta Ctrl )
completarea seriei cu valori ( tasta Ctrl, apoi buton mouse
UMOLERE -- UMPLERE AUTOMATA
Excel deduce, din celulele marcate, operatia probabila si incearca sa resolve singur problema (valori care se incre-
menteaza cu1).
--Se scrie primul numar de ordine in celula (B4)→ apasare tasta Enter => numarul este scris in celula, cadrat la
dreapta→ se revine in celula→ se pozitioneaza cursorul mouse-ului pe punctual negru din coltul dreapta jos al marca-
jului celulei active (acesta se numeste cursor de umplere) => mouse-ul se transforma intr-o cruce neagra→ mentinand
apasata tasta Ctrl si butonul stang al mouse-ului, tragem de cursorul de umplere in jos => langa cruce va aparea un mic
semn + , care indica faptul ca valorile care vor fi puse in celule succesive vor fi incrementate fata de celulele anteri-
oare→ in momentul terminarii operatiei, se elibereaza butonul mouse-ului, apoi tasta Ctrl, in aceasta ordine. In caz con-
trar, operatia se reduce doar la copiere.
Observatii : 1.Daca nu se va actiona tastaCtrl, valoarea din prima celula nu va fi incrementata, ci copiata in celulele
domeniului.
2.In timpul operatiei, in dreapta cursorului de umplere va aparea, pentru fiecare celula care se umple,
MAI MULTE CELULE CU ACELASI SONTINUT PE COLOANA valoarea care va fi pusa in ea.
--Se pozitioneaza cursorul mouse-ului pe punctual negru din coltul dreapta jos al marcajului celulei al carei continut
vrem s ail repetam in alte celule => + → mergem cu + pe linie, cu butonul stang tinut apasat, pana la celula la care
vrem sa ne oprim→ click dreapta→ Copy
SERII FORMATE DE UTILIZATOR
Aceste serii pot fi formate din numere, din zilele saptamanii, scrise complet sau doar initialele, numele lunilor, o lista
cu numele prietenilor, etc Observatie : --Generalizare serii : --scrierea primului cuvant al seriei→ Umplere automata.
-6-
Metoda 1
--Se completeaza seria in celule adiacente ( pe linie sau coloana ) intr-un domeniu al foii de calcul→ se selecteaza
domeniul→ meniu Tools (=instrumente)→ Options => fereastra→ categoria Custom Lists (=liste particularizate) =>
=> --Custom Lists –apar listele existente →
--List Entries (=intrari lista)—apar componentele listei selectate, cate un ape linie
--Caseta de text (sub cele 2 ferestre)—contine adresa domeniului selectat
→ se actioneaza butonul de comanda Import (de langa caseta de text) => lista va fi adaugata listelor din fereastra stanga
Metoda 2 Custom Lists
--Meniu Tools→ Options→ Custom Lists =>fereastra → New List (=lista noua)→ buton de comanda Add (=adaugare
→ se introduc in fereastra List entries componentele seriei, cate o component ape linie→ buton de comanda Add
Observatii : ---“----“-----“----- OK
1. O serie existenta va fi recunoscuta automat de Excel si, la operatia Umplere automata, va completa domeniul selec-
tat cu elementele din serie necesare,
2. Daca domeniul selectat este mai mare decat numarul de elemente al seriei, Excel va relua seria de la inceput.
3. Se poate incepe operatia Umplere automata cu orice element al seriei—Excel va continua cu elemental urmator sau
anterior, in functie de modul in care se umple domeniul, inainte sau inapoi -
. 4. Operatia Umplere automata poate fi realizata si prin utilizarea butonului drept al mouse-ului pentru prinderea si
tra-gerea cursorului de umplere. Meniul obtinut prin utilizarea butonului drept al mouse-ului este meniul : Copiere
celule / Completare serie / Se completeaza numai formatul / Se cpomleteaza fara format / Completare zile / Completare
zile de lucru / Completare luni / Completare ani / Serie..
--Edit→ Fill→ Series…=> Series in : Rows / Columns → se observa diferite optiuni posibile :
Type : Linear / Growth / Date / AutoFit
Date unit : Day / Weekday / Month / Year
Trend
Step value Stop value
→ --copiere simpla
--umplerea celulelor cu o serie, format sau valori
--umplerea cu o serie derivate din date calendaristice : seria zilelor, seria zilelor lucratoare din saptamana, seria
lunilor, seria anilor
--In cazul selectarii optiunii Serie…, va aparea o fereastra in care se va specifica : (vezi mai sus) :
--seria pe randuri sau pe coloana
→ --tipul seriei
--valorile pasului si de oprire ale seriei
--care va fi elemental din data care stabileste modul de construire a seriei : ziua, zilele lucratoare din saptamana,
luna, anul (in cazul unei serii de tip calendaristic
SORTAREA DATELOR = ordonarea datelor, dupa un anumit criteriu
--Se selecteaza domeniul care va fi ordonat (de exemplu, domeniul B5 : F38) →
Observatie : Nu se selecteaza coloana A, deoarece numerele de ordine trebuie sa ramana la locul lor si nici linia 39
( care contine mediile mediilor, de exemplu)
→ meniu Data (=date)→ optiunea Sort..(=sortare) => fereastra de dialog : se specifica :
criteriul principal de sortare—Sort by : (=sortare dupa) → pentru fiecare criteriu de sortare se alege ordinea
doua criterii secundare de sortare—Then by : (=apoi dupa) de sortare Ascending (=ascendant) →
→ mai jos se spacifica daca domeniul selectat are sau nu rand antet ( Descending (=descendent}
{ Header row / No header row-- Observatie : rand antet nu participa la sortare )
Observatii : 1.Criteriile secundare de sortare actioneaza atunci cand valorile sunt egale pentru criteriul principal

-7-
de sortare.
2.In listele ascunse Sort by{=sortare dupa} : si Then by{=apoi dupa} : sunt indicate : .
numele coloanelor din capul de tabel dupa care se poate realize sortarea ( cand exista cap de tabel—Header row
sau –“-------“------(Coloana A, Coloana B,…) (cand nu exista cap de tabel)—No header row →
→ dupa stabilirea criteriilor de sortare, se actioneaza butonul de comanda OK.
Exemplu : Sortarea descrescatoare dupa (Nota C—la examen) unde sunt mai multe note egale
criteriul principal este (Nota C)
pentru cazurile in care sunt valori egale pentru acest criteriu, ordonarea se va face alphabetic ( Criteriu
--Butoane : AZ (crescator) si ZA (descrescator) secundar : Nume si prenume )
Exemplu
A B C D

Denumire produs Pret TVA Pret cu TVA


=B2*0,19 =B2+C2
Sortarea ascendenta dupa denumirea produsului—buton Sort Ascending→bifare Expanded
--Selectare celule antet→ meniu Format→ Cells→ Alignement→ bifare Wrap text→ scriere text in celula fara dese-
Observatii : 1.Coloanele B,C,D—Format→ Cells→ Number lecture
2. Buton Sort Descending / Ascending
Meniu Data→ Filter→ Autofilter
DEPLASAREA IN FOAIA DE CALCUL
“Navigarea prin foaia de calcul se poate face prin :
1. Derularea foii cu ajutorul barelor de derulare :
pe verticala--derulare o linie in sus / cursor pentru derularea verticala / derulare un ecran in jos / derulare o linie
pe orizontala-- ---“--- o coloana la stanga / cursor pentru derularea orizontala /
in jos
/ ---“--- un ecran la dreapta / derulare o coloana la dreapta
Utilizarea tastaturii

Tasta / Fiind pozitionat intr-o anumita celula a foii de calcul,efectul


Combinatie de taste actionarii combinatiei de taste este pozitionarea :
Home La inceputul liniei
End urmat de ↓ In ultima celula a coloanei care contine ceva sau in ultima celula a
coloanei—linia 65536—in caz contrar
End urmat de → In ultima celula a liniei care contine ceva sau in ultima celula a liniei
--coloana IV—in caz contrar
Ctrl + Home La inceputul foii de calcul—celula A1
Ctrl + End sau In coltul din dreapta jos al dreptunghiului minim care contine celule
End urmat de Home ocupate
Pg Up Cu un ecran mai sus
Pg Dn Cu un ecarn mai jos
F5 In celula sau domeniul specificat prin dialog
INTRODUCEREA TEXTELOR IN CELULE
--Click in celula→ scriere→ Enter Observatie : --Cifrele se afiseaza la dreapta cuvantului.
Taste --Enter—celula active devine celula urmatoare de pe aceeasi coloana
--Sageti : → celula active devine celula urmatoare de pe aceeasi linie
← ---“------“-------“-------“----precedenta “—“----“-------“—
-8-
↑ ---“------“-------“-------“----------“-------“—“----“-----coloana
↓ ---“------“-------“-------“----urmatoare “---“----“--------“-----
Etape : 1. Se introduc textile care reprezinta capul de tabel : Nr.crt. / Nume si prenume / ….
Observatie : --Daca textul nu incape in celula procedamastfel :
a)—Se pozitioneaza cursorul mouse-ului pe linia care desparte antetul coloanei ( C ) de antetul coloanei ( D ) =>
cursorul se modifica, transformandu-se intr-o cruce neagra cu doua sageti stanga—drepta→ se executa dublu click aici
=> coloana isi va modifica dimensiunea, astfel incat sa fie vizibil orice text din coloana in intregime.
b)—Se selecteaza domeniul (de exemplu, coloana C)→ meniu Format→ lista ascunsa Column (=coloana)→ AutoFit
Selection (=potrivire automata la selectie).
Observatie :--In acelasi mod se procedeaza si pentru redimensionarea liniilor ( lista ascunsa este Row→ AutoFit)
2. Dupa ce s-au completat si celelalte celule ale capului de tabel, se trece la introducerea datelor.
Observatie : --Daca am gresit la introducerea textului in celula sau dorim sa modificam continutul unei celule :-ne
pozitionam in celula, apoi in bara de formule unde a aparut continutul celulei→
dublu click in interiorul celulei => modificarea se va face direct in celula
tasta F2
INTRODUCEREA VALORILOR NUMERICE IN CELULE
In timpul introducerii informatiilor necesare in foaia de calcul, se observa ca unele date numerice sunt mai mari, ca
numar de caractere, decat latimea celulei in care dorim sa scriem. Excel semnaleaza aceasta printr-un numar de semen
“#” ( cate incap in celula—de exemplu ### ). Folosim facilitatea AutoFit Selection (=potrivire automata la selectie) din
meniul Format : dublu click in antetul coloanelor, intre cele 2 coloane—precedenta si urmatoare.
Observatie : --Selectare celule→ alegere marime scris→ scriere text in celule {fara deselectare celule}
POSIBILITATI DE REPREZENTARE A NUMERELOR
1. Meniu Format→ optiunea Cells (=celule) => fereastra Format Cells : Number / Alignement / Font / Border /
shortcut Ctrl+1 Patterns / Protection
→ Number (=numar) => caseta de text Category cu 12 categorii de numere :
--General =format implicit –nu contine formule
--Number = ---“----pentru valori numerice
--Currency = ---“-------“-------“--- monetare
--Accounting = ---“-------“------“---- in contabilitate
--Date = ---“-------“---- data calendaristica Observatie : Alegem mai intai limba si tara la Location
--Time = ---“-------“---- ora apoi formatul
--Percentage = ---“-------“---- procentaj
--Fraction = ---“-------“---- fractii
--Scientific = ---“--- stiintific al numarului
--Text = ---“--- pentru text
--Special = formate speciale ( de exemplu, cod numeric, cod postal, numar de telefon, etc.)
--Custom =format personalizat ( crearea propriului format pornind de la lista, care cuprinde conventii de scriere
2. Butoane de formatare rapida de pe bara cu butoane de formatare :
3 moduri de reprezentare --urmat de simbol monetar—Currency Style
--ca procent—Percent Style
--grupe de 3 cifre separate prin virgule—Comma Style
2 butoane pentru --micsorarea numarului de zecimale—Decrease Decimal
--marirea numarului de zecimale—Increase Decimal
Exemplu : 8,98 – 8,98 lei ( buton Currency Style )
898 % ( buton Percent Style )
8,98 ( buton Comma Style )
-9-
8,980 ( buton Increase Indent )
9,0 ( buton Decrease Indent ) –Excel rotunjeste automat valorile numerice
Observatie : --Daca ultima zecimala este mai mare sau egala cu 5,numarul se rotunjeste “prin adios”, in caz contrar
se rotunjeste “prin lipsa”.
Exemplu :
A B C D

Nume si Data Functia Salariu


prenume angajarii

( Date ) ( Currency )
Antet : --selectare celule antet→ meniu Format→ Cells→ Alignement→ bifare Wrap text
Coloana B : --selectare celule din coloana→ meniu Format→ Cells→ Number→ Date→ Type : (alegere)→ OK
Coloana D : --selectare lelule din coloana→ meniu Format→ Cells→ Number→ Currency→ alegere tip→ OK
Observatie : Scriere text in celule fara deselectare
FORMATARE -- Observatie : Meniu Tools→ Options→ cluck General→ alegere.
Qrice document trebuie sa aiba o forma grafica placuta si, mai ales, prin diferite artificii, trebuie sa scoata in evidenta
elemente importante.
--Selectarea zonei pe care vrem sa o formatam→ meniu Format→ optiunea Cells…=> fereastra cu mai multe etichete :
1.Number—lista cu tipuri de date
Category : --General = format implicit ( nu contine formule )
--Number = format pentru valori numerice --Decimal places—numar de zecimale afisate
--Separator ( , )—separator de mii
--Negative number—formatare numere negative
--Currency = format pentru valori monetare --Decimal places
--Symbol—simbolul monetary al tarilor
--Negative number
--Accounting = format pentru valori in contabilitate --Decimal places
--Symbol—simbol monetar al tarilor
--Date = format pentru data calendaristica Observatie : Alegem mai intai limba si tara ( la Loca-
--Time = format pentru ora tion, apoi alegem formatul
--Percentage = format pentru procentaj --Decimal places
Observatie : Valoarea de la tastatura este inmultita cu 100, apoi va scrie simbol de procente.
Exemplu : 50% trebuie scris 0,5 cu tastatura
--Fraction = format pentru fractii
--Scientific = format stiintific al numarului
--Text = format pentru text (lasa tot asa, nu face modificari)
--Special =formate speciale ( cod numeric, cod postal, numar de telefon, etc.)
--Custom = format personalizat (crearea propriului format pornind de la lista, care cuprinde con-
2.Alignement—modul de aliniere { Observatie : bifare Wrap text pentru a mari celula} ventii de scriere).
--Text Alignement—setari pentru aranjarea textului Horizontal ( aranjare text in celula pe orizontala )
Vertical ( ----“-------“—“----“----“- verticala )
--Orientation Text (butonul mare)—pentru scrierea pe verticala a textului selectat
Cadran—folosit pentru a putea scrie pe diagonala sub un anumit unghi
--Folosirea cadranului : tragem limba cadranului
-10-
sau- scriem numarul de grade in caseta Degrees
--Text control—3 butoane : --Wrap text—pentru scriere pe mai multe randuri in celula
--Shrink to fit—micsoreaza scrisul pentru a incapea in celula
--Merge cells—uneste celulele selectate
--Text Direction—directia scrisului in functie de context Left—to—Right
Right—to—Left
3. Font—model, stil, marime, efecte, culoare caractere
4. Border—setarea bordurii--Alegem stilul si culoarea liniei→ setare Presets Outside—pentru exterior →
→ setam apoi butoanele de la Preview Inside -- --“----- interior
5. Patterns Color—setarea culorii pentru fundalul celulelor
Pattern—alegerea modelului Locked ( = blocare )
6. Protection—pentru blocarea sau ascunderea formulelor Hidden ( = ascundere )
Observatie : Selectarea celulelor de pe o coloana→ formatare→ introducere text / valori numerice fara deselectare
FORMATARE ANTET
--Meniu Format→ Cells→ Alignement→ bifare Wrap text{ pentru a putea scrie in celula pe mai multe randuri}→
OK→ scriere text fara deselectare
FORMATARE TEXT IN CELULE
--Selectare celule→alegere marime, stil, culoare, efecte, model caractere→ scrierea textului in celule fara deselectare
AUTO FORMATARE =formatare rapida—ofera un set de formate predefinite
--Selectam domeniul pe care dorim sa-l formatam→ meniu Format→ optiunea AutoFormat (=autoformatare) =>
=> fereastra de dialog : se alege formatul dorit ( Simple / Classic / Accounting / Colorful / List / Effects / None→ in
partea de jos a ferestrei AutoFormat apar, prin actionarea butonului de comanda Options…(=optiuni) 6 butoane de vali-
dare care maresc numarul de posibilitati de a alege un format predefinit
Butoane de validare : Formats to apply : Number Font Alignement
(=formate de aplicat) Border Patterns Width / Height
CHENARE SI CULORI --formatam singuri foaia noastra de calcul
Bara cu unelte de formatare—butoanele de pe aceasta bara sunt grupate in 6 categorii :
1.font-uri—corp de litera si dimensiune
2.stil de scriere—aldin, italic, subliniat
3.alinieri—( stanga, centrat, dreapta ) si reuniuni de celule
4.formatari pentru valori numerice
5.indentari ( stanga, dreapta )
6.chenare, culori ( pentru text si fond ) si modele
Categoriile 1., 2., 3.si 5. sunt identice atat pentru editorul de texte Word, cat si pentru Excel. Aplicarea lor se refera
la domeniul selectat.
In cazul alinierilor 3., la Excel apare butonul Merge and Center (=imbinare si centrare), care permite reunirea celu-
lelor unui domeniu selectat, intr-o singura celula si centrarea informatiei care ramane in celula. Informatia care va ra-
mane in celula este informatia care a existat in celula din coltul stanga sus al domeniului selectat. Celulele trebuie sa fie
Exemplu : Adaugarea unui titlu in foaia noastra de calcul adiacente.
--Inseram 2—3 linii goale la inceputul foii de calcul ( pentru a face loc pentru titlu )→ selectam domeniul (A2 : F2)
→ buton Merge and Center→ alegem o dimensiune mai mare pentru font si aplicam stilul Bold.
CHENARE—au rolul de a pune in evidenta anumite informatii din foaia de calcul prin sublinieri, sublinieri duble,
celule cuprinse in chenar,etc.
--Se selecteaza domeniul caruia dorim sa-I aplicam chenare ( Observatie : Daca nu selectam nimic, chenarul se va
aplica celulei active.)→ lista ascunsa Borders (=bordure)—alegem tipul de chenar dorit prin actionarea butonului
buton Borders→ bara Draw Borders corespunzator
-11-
click pe butonul Outside Border
Observatie : Liniile din interiorul domeniului nu vor fi trasate ( find vizibile eventual liniile foii de calcul, in cazul
in care este activat butonul de validare Gridlines (=linii de grila) din meniul File→ Page Setup (-initiali-
zare pagina)→ seria de optiuni Sheet (=foaie)
ELIMINARE CHENARE
--Daca dorim sa eliminam un anumit chenar, selectam domeniul si aplicam primul chenar de la lista ascunsa Borders
Observatie : Prin marcarea unor domenii din foaia de calcul cu chenare, foaia capata “personalitate”.
CULORI PENTRU FONT, FOND SI HASURI
--Se selecteaza domeniul respectiv→ se utilizeaza butoanele de formatare (de pe bara de foramtare)
Observatie : Bara cu unelte de formatare contine doar cel mai des Fill Color (=culoare de umplere)
utilizate formatari. Pentru a avea acces la toate facilita- Font Color (=culoare font)
tile oferite de Excel, apelam la meniu Format→ optiunea Cells… (=celule)
shortcut Ctrl+1
meniu Format→ Cells…→ Patterns→ OK
CALCULE ELEMENTARE
Operatiile aritmetice care se pot executa in Excel sunt :

Operator Operatie Exemplu


+ adunare 3 + 13 =16
-- scadere 6 -- 3 = 3
- opusul numarului -1 = -1
* inmultire 4*2=8
/ impartire 18 / 3 = 6
w ridicare la putere 5 w 2 = 25
% procent 60 % = 0,6

Operanzii care apar in expresii aritmetice sunt constante si adrese de domenii. Atunci cand in expresii apar adrese,
operatiile se fac asupra continutului celulelor din domeniile respective.
Operator de adresare : -- (:) operator de domeniu (linii, coloane sau domenii adiacente)
Exemple : 13 : 13 (toata linia a 13-a) E : E (toata coloana E)
3 : 8 (celule din liniile 3, 4, 5, 6, 7, 8)
--(,) operator de reuniune (domenii neadiacente)
Exemplu : B3, F1 : F3 (celula B3 si domeniul F1 : F3)
--Pentru a insera intr-o celula o expresie aritmetica, este necesar sa indicam faptul ca este vorba de o expresie, nu de
text.Incepem expresia cu semnul = (egal).
Observatie : Cand introducem in celula un numar si dorim sa fie interpretat ca text, nu ca valoare numerica, scriem
Exemplu : Calcularea mediei inaitea lui semnul ‘ (apostrof).
--Ne pozitionam in prima celula in care trebuie calculate media => celula devine activa→ tastam semnul = ( se
semnaleaza ca in celula se va scrie o expresie care se va evalua, iar rezultatul se va depune in aceasta celula) =>
=> bara de formule se modifica, in ea aparand semnul = si inca 2 butoane buton X (renuntare la operatie)→
→ introducem formula de calcul a mediei (de exemplu, C2 + D2 / 2) => buton \/ (acceptare→ Enter)
=> ea apare in 2 locuri : in celula → apasam tasta Enter sau =>
in bara de formule butonul de acceptare a formulei \/
=> in celula va aparea media calculate—formula ramane in bara de formule→ Umplere automata (vezi pagina 6
=> in coloana vor aparea mediile calculate imediat ce am eliberat butonul mouse-ului
Observatii : --Mediile sunt calculate cu 2 zecimale cu rotunjire prin “adios” sau “lipsa”.
-12-
--Atentie la incercarea de a realize Umplere auromata pe linie !
Observatii : 1. Daca s-a gresit la introducerea unor date (numere) : --In momentul in care se face corectia intr-o celu-
lula a carei adresa apare in una sau mai multe formule, Excel reface automat toate calculele necesare si ac-
tualizeaza toate valorile din celulele respective, indifferent cat ear fi acestea.
2. Daca am gresit formula sau dorim sa o modificam : --Ne pozitionam in celula => celula devine activa
→ apasam tasta functionala F2, pentru a face modificarile direct in celula →
eecutam click in bara de formule, pentru a face modificarile in bara de formule
→ deplasand cursorul de scriere cu ajutorul tastelor sageti, ne pozitionam pe caracterul care trebuie modi-
fcat si efectuam operatia necesara ( stergere, inserare, inlocuire, etc.)
Observatie : In timpul deplasarii cursorului prin formula, se observa ca in momentul in care cursorul
ajunge la una dintre paranteze (daca in formula exista paranteze), atat acea paranteza, cat si perechea ei sunt
puse in evidevta prin scriere cu Bold (pentru a verifica rapid daca sunt scrise correct perechile de paranteze
FORMULE
Pentru efectuarea calculelor, Excel utilizeaza formule, indicate prin semnul= {egal}cu care incepe o expresie dintr-o
celula.Aceste formule pot fi expresii aritmeticeobisnuite, in care se utilizeaza doar parantezele rotunde pentru indicarea
ordinii de efectuare a operatiilor, iar pe post de operanzi pot sa apara constante numerice si adrese de celule {domenii}.
Atunci cand intr-o formula apare un operator de comparative, rezultatul formulei va fi o valoare logica True sau False
Observatie : Orice paranteze am folosi, calculatorul foloseste numai paranteze rotunde.
--Orice formula in Excel incepe cu =…→ Enter => in celula apare rezutatul.
--Daca selectam celula in care scriem formula, in bara de formule apare rezultatul.
--De obicei, datele folosite in formule se regasesc in foaia de calcul. Deci, in loc sa scriem numarul propriu-zis, scri-
em numele celulei in care se afla valorile→ cursorul mouse-ului in celula respectiva→ dam click => automat scrie ce
este in noua celula. Exemplu : =15+20 sau A1+B2
A B C
--Pentru efectuarea calculelor, Excel utilizeaza formule, indicate prin semnul = (egal),cu care incepe
1 15
o expresie dintr-o celula.Aceste formule pot fi expresii aritmetice obisnuite, in care se utili-zeaza
doar paranteze rotunde pentru indicarea ordinii de efectuare a operatiilor, iar pe post de ope-ranzi 2 20
pot sa apara constante numerice si adrese de celule (domenii). 3
Operatori—Intr-o formula Excel pot sa apara :
a) Operatori numerici (vezi pagina 11 -- Calcule elementare}
b) Operatori de adresare Operator de domeniu ( ; )—pentru linii / coloane / domenii
Exemple : 13:13—toata linia 13 adiacente
E:E—toata coloana E
3:8—celulele din liniile 3, 4, 5, 6, 7, 8
Operator de reuniune ( , )—pentru domenii neadiacente
Exemplu : B3,E1:F3—celula B3 si domeniul E1:F3
c) Operatori de comparatie : = egal < mai mic ≤ mai mic sau egal
< > diferit > mai mare ≥ mai mare sau egal
Ordinea operatiilor—Orice paranteze am folosi pe tastatura, calculatorul foloseste numai paranteze rotunde
ADRESE RELATIVE , ABSOLUTE SI MIXTE
Adrese relative—mutand o formula in care apar adrese de celule / domenii, dintr-o celula in alta celula, adresele din
din formula se modifica—la Umplere auromata
Adrese absolute—indiferent unde am muta o formula, ea trebuie sa fac referire la aceeasi celula—deci adesa acesteia
nu trebuie sa se modifice
Adrese mixte –adresare relative la indicarea liniei si adresare absoluta la indicarea coloanei (deci coloana ramane fixa
Exemple : 1. Formula = ( C5 + D5 ) / 2 , scrisa in celula E5 – (“continutul celulei ce se afla cu doua coloane in fata
mea, pe aceeasi linie, aduna-l cu continutul celulei ce se afla cu o coloana in fata mea, pe aceeasi linie,
-13-
imparte rezultatul la 2 si lasa-l aici”—interpretare Excel). Daca mutam formula cu o linie mai jos, inter-
pretarea ramane aceeasi.
2. Pentru a declara o adresa absoluta se foloseste semnul $ (dolar), pus atat in fata numelui coloanei, cat
si a numarului de linie (de exemplu, $ E $ 4 ).Daca aceasta adresa apare intr-o formula, indifferent unde
am muta formula respective, se va face intotdeauna referire la continutul celulei E4.
3. Adresa $ C3 fixeaza coloana C, in schimb linia poate sa varieze. Adresa C $ 3 fixeaza linia si permite
schimbarea coloanei.
CELULE SI DOMENII NOMINALIZATE
ATASAREA DE NUME UNUI DOMENIU / UNEI CELULE
--Se selecteaza celula sau domeniul→ se executa click in caseta Name (=nume)→ se introduce numele dorit.
Numele unui domeniu poate avea maximum 255 de caractere alfanumerice, fara spatiu si semen de punctuatie .Nu
se pot da ca nume adrese de celule.
Numele de domeniu sunt adrese absolute, deci este indicate folosirea lor pentru constantele folosite in formule.
ELIMINAREA NUMELUI UNEI CELULE / ADAUGAREA NUMELUI UNEI CELULE
--Meniu Insert→ optiunea Name→ functia Define... (=definire)→ dupa pozitionarea, in lista cu nume, pe numele
care se va sterge, se actioneaza butonul de comanda Delete (=stergere).
Exemplu :
A B C D E F G H
Denumire Cantitate Pret Adaos Pret Valoare TVA Valoare
produs achizitie comercial vanzare fara cu
20% TVA TVA

=C*20% =C+D =B*E =F*19$ =F+G


D=C*0,20 G=F*0,19
Antet—Selectare celule antet→ meniu Format→ Cells→ Alignement→ bifsre Wrap text→ OK→ scriere fara dese-
Coloane :D= C*0,20 E=C+D F=B*E G=F*0,19 H=F+G
Observatii : 1.Umplere automata pe coloana, dupa aplcarea formulei in prima celula de pe coloana.
2 Scrierea formulei in prima celula→ Enter.
A B C D E F Exemple : A B C D
Denumire Cantitate Pret Valoare TVA Valoare Denumire Pret TVA Valoare
produs unitar fara TVA cu TVA produs cu TVA A
=B2*C2 =D2*0,19 =D2+E2 =B*0,19 =B+C
B
C D E
NUME PRENUME SUPRAFATA VALOARE VALOARE CHIRIE = 4 USD / Mp
Mp USD LEI
POPESCU ION 200 =C2*4 =D2*2,85
1 USD=2,85 lei

INTRODUCEREA FORMULELOR
1. Aplicam formula intr-o celula apoi, dupa afisarea rezultatului, selectam si celelalte celule de pe coloana si folosim
Umplere automata.
2. Cu ajutorul functiei predefinite XL—fx : --selectam celula in care vrem sa afisam rezultatul→ click buton fx =>
=> fereastra : din caseta Most Recently Used selectam functii :
--All (=toate)
--Financial –functii financiare
--Date & Time—functii pentru lucru cu date si ore
--Math & Trig—functii matematice si trigonometrice
-14-
--Statistical—functii statistice
--Lookup & Reference—functii de cautare si de lucru cu referinte de celule
--Database—functii de lucru cu baza de date
--Text—functii de lucru cu text
--Logical—functii logice
--Information—functii care afiseaza diferite mesaje (erori, etc.)
Observatie : ( scris ingrosat ) — sintaxa functiei Exemplu : SUM ( number 1, 2,…)
( scris normal ) – descrierea functiei argumentele functiei (valorile pe care i le
Obs. : AVERAGE –functie statistica (=media) dam pentru a face functii
FUNCTII
FUNCTIILE sunt formule predefinite care se utilizeaza pentru calcul valori specifice, numite argumente, furnizate
functiei pentru a obtine rezultatele.
Argumentele pot fi valori numerice, text, valori logice, adrese de celule sau domenii constante, formule, alte functii.Ele
trebuie sa fie corecte pentru functie, astfel incat aceasta sa poata efectua calculele.
Situatia generala a unei functii : [=] nume functie (argument 1, argument 2,…)
Semnul =(egel) apare atunci cand functia reprezinta o formula.
Exemplu : SUM (E3, G1:G20, 10)
numele functiei argumentele, separate prin virgule
INSERAREA FUNCTIILOR
-- Buton AutoSum => 1.Sum 3.Count 6.More Functions…
2.Average 4.Max 5.Min
Meniu Insert→ optiunea Functions… => fereastra Insert Function : ( Category / Function )
Buton fx
Category : Most Recently Used ▼ All / Financial / Date & Time / Math & Trig / Statistical / Lookup & Reference /
Database / Text / Logical / Information
Function : AVERAGE / DAYS 360 / SUM / IF / HYPERLINK / COUNT / MAX / SIN / SUMIF / PMT
Observatie : Bara pe desktop prin click pe butonul -------
Revenire prin click pe butonul--------
FUNCTIA AUTOSUM (=insumare automata)
--Se selecteaza celula situata dedesubtul unei coloane sau in dreapta unei linii ce contine valori numerice pe care do-
rim sa le inseram→ se executa click pe butonul AutoSum => propune un domeniu , inconjurandu-l cu o linie ani-
buton fx de pe bara de formule mata
Observatiie: --Daca domeniul propus este incorrect, stergem si scriem domeniul correct :
Coloana : --click buton AutoSum => SUM (C2:C9) → se actioneaza iar butonul AutoSum => este
scrisa functia SUM, care calculeaza suma ce va fi pusa in celula selectata
Linie—click buton AutoSum => SUM (C2+D2+E2) sau SUM (C2:E2)→ se actioneaza iar butonul
AutoSum => este scrisa functia SUM, care calculeaza suma ce va fi pusa in celula selectata
Observatii : 1.Daca domeniul propus este incorrect, se poate selecta domeniul corect cu mouse-ul
2.Dupa ce se aplica formula in celula selectata, se foloseste Umplere automata pentru
celelalte celule da pe linie / coloana.
FUNCTIA AVERAGE—permite calcularea valorilor medii AutoSum →
--Se selecteaza celula in care dorim sa apara rezultatul→ se executa click pe butonul fx din bara de formule
→ click pe lista de functii \/ click pe functia Average => functia propune un domeniu, scrie formula in bara de formule,
afiseaza rezultatul calculate cu 9 zecimale, descrie functia, afiseaza rezultatul care va fi scris in celula
Observatii : 1.Daca domeniul si valorile calculate sunt corecte, se actioneaza buton AutoSum sau buton OK
-15-
In caz contrar stergem si scriem domeniul correct → buton AutoSum

selectam domeniul correct cu mouse-ul → buton OK


2.Dupa ce se aplica formula in celula selectata, se foloseste Umplere automata pentru celelalte celule de
Exemplu: pe linie / coloana
Nota Nota Nota Nota Media ←Coloana E-- AVERAGE(A2:D2)
Word Excel Power Cursant NotaAccess
Point Word Nota Excel Media
8 7 9 6
FUNCTIA COUNT –numara valorile numerice din domeniul selectat
--Se selecteaza celula unde va fi depus rezultaul contorizarii ( Observatie : Daca aceasta celula face parte din celulele
ce se vor contoriza, Excel semnaleaza eroarea) → se executa click pe butonul AutoSum→ Count =>
=> functia propune un domeniu, scrie formula in bara de formule butonul fx din bara de formule→ Count
descrie functia, afiseaza rezultatul care va fi scris in celula.
Observatie : --Daca domeniul si valorile calculate sunt exacte, se actioneaza butonul AutoSum sau butonul OK.
In caz contrar, stergem si scriem domeniul correct → buton AutoSum
selectam domeniul correct cu mouse-ul buton Ok
Observatie : Dup ace se aplica formula in celula selectata, se foloseste Umplere automata pentru celelalte celule de
FUNCTIA COUNTA—pentru contorizarea celulelor ocupate dintr-un domeniu pe linie / coloana.
--ignora, la contorizare, celulele goale
Exemplu : Pentru calcularea mediei generale a unui elev, se imparte suma notelor la cele N materii la numarul mate-
riilor.Exista insa si elevi scutiti la educatie fizica.La acestia, media se imparte la numarul materiilor—1.
Este insa mai simplu sa lasam celula in care se scrie media la educatie fizica goala sis folosim formula : =
=SUM (C1:CN) / COUNTA (C1:CN) unde am presupus ca cele N materii sunt scrise in celulele C1:CN
Exemplu A B C D E --Selectare celula E3→ buton AutoSum
→ Sum => SUM (……)→ selectare do-
1 Nota Word Nota Excel Nota Power Point Nota Access Media meniu A3:D3 => SUM (A3:D3)→ cur-
sor 2 6 9 8 7 dupa paranteza→ tastare / Count (
3 7 6 6 (A3:D3)→ click buton Autosum
Observatie : Dup ace se aplica formula in celula selectata, se foloseste Umplere automata pentru celelalte celule de
pe linie / coloana.
MAX –permite aflarea valorii maxime din domeniul selectat
--Se selecteaza celula unde va fi depus rezultatul→ se executa click pe butonul AutoSum→ Max => functia propune
un domeniu, scrie formula in bara de formule, descrie functia, afiseaza rezultatul care va fi scris in celula.
Observatii : 1.Daca domeniul si valorile calculate sunt corecte, se actioneaza butonul AutoSum.
In caz contrar, selectam cu mouse-ul domeniul corect→ buton AutoSum.
2.Dupa ce se aplica formula in celula selectata, se foloseste Umplere automata pentru celelalte celule da
MIN --permite aflarea valorii minime din domeniul selectat pe linie / coloana
--Se selecteaza celula unde se va depune rezultatul→ se executa click pe butonul AutoSum→ Min => functia propune
un domeniu, scrie formula in bara de formule, descrie functia, afiseaza rezultatul care va fi scris in celula
Observatii : 1.Daca domeniul si valorile calculate sunt corecte, se actioneaza butonul AutoSum.
In caz contrar, selectam domeniul correct cu mouse-ul→ buton AutoSum.
2.Dupa ce se aplica formula in celula selectata, se foloseste Umplere automata pentru celelalte celule de
FUNCTIA IF pe linie / coloana
Forma generala a functiei este: IF (expresie logica; valoare TRUE; valoare FALSE.)
--expresie_ logica = expresie in care apar operatori de comparative
. --valoarea TRUE = valoarea returnata de functia IF in cazul in care
expresia logica returneaza TRUE
. -16-
--valoarea FALSE = ----“---------“-------“----“----IF –“----“---“---“-------“--------“----------“----- FALSE
Exemple
A B C =MIN(B1:B2) A B C
1 10 50 70 Val.50 =AVERAGE(A2:C2) 1 10 50 70 Val.100
2 90 70 40 =MAX(A1:B1)
2 90 30 40
=IF(A1<A2;A1+C1;A1-C1)
. =IF(B1>B2;C1+B2;C1-B1)
=IF(A1<A2;A1-C1;A1+C1)
A B C =IF(A1<B1,IF(B1<C1).C1,B1),IF(A1>C1,A1,C1)
1 90 10 30 MAX =IF(1<2,1,2)
Exemplu: --Media minima pentru a fi admis este 8,50 --Scriem in celula IF(E5>8,50;”ADMIS”;”RESPINS”) =>
=> afisarea rezultatului --Umplere automata pentru a completa tot tabelul
A B C D E F
1 Examen de admitere, iulie, 2008
2
3 Nr.crt. Nume si prenume Nota C Nota M Media Rezultat
4 1 Manea Vlad 7,05 8,40 7,73 RESPINS
5 2 Ionescu Cristina 9,15 8,98 9,07 ADNIS
6 3 Rusu Alexandra 9,25 8,98 9,12 ADMIS
FUNCTIA DAYS 360 -- Exemple

1 Denumire Pret Cantitate Pret Valoare Data Expira


marfa achizitie vanzare vanzare expirarii in…zile
2 Pepsi 1,5 10 = = 31/08/2008 =
3 (Text) (Number) (Number) (Number) (Number) (Number—Date) (Number)
4 15/08/2008 Days 360(data_exp,”15/08/2008”)
5
--Adaos=3% --TVA=19%
E2=C2*D2 Pv=Pa+Pa*0,3+(Pa+Pa*0,3)*0,19
D2=B2+B2*0,3+(B2+B2*0,3)*0,19
adaos TVA
A B C D E F G H I J
1 Denumire UM Pret Cantitate Valoare Pret Valoare Adaos Data Zile (pana
marfa furnizor furnizor vanzare vanzare expirarii la) expirare
2
3
4 7.8.2008
5 (Total) (Total)
( data de referinta ) Adaos=3% TVA=19%
AFLAREA NUMARULUI DE ZILE PANA LA EXPIRARE -- Etape
--Mai intai aflam setarea pentru numar si data calendaristica la calculator : --clcik Start→ dublu click Control Panel→
dublu click Date, Time, Language and Regional Options→ dublu click Regional and Language Options =>
-17-
=> Select : click \/ (Romanian) / Number : 123.456.789,00) / Currency : (123.456.789,00 lei) / Time : (09.51.23) / Short
Date : (29.09.2008) / Long Date : (29 septembrie 2008)
--Selectare coloane B,C,D,E,F,G,H,J→ Format→ Cells→ Number→ alegere…→ OK
--Selectare celula A4, coloana I→Format→ Cells→ Date→ Number→ Date→ alegere…→ OK
--Scriere in coloanele B,C,D,E,F,G,H,J fara deselectare
celula A4, coloana I, fara deselectare
--Selectare celula J2→ click buton fx din bara de formule→ Category : click Date and Time→ dublu click Days
360=> Start date- - - - - click celula A4→ cursor la End date- - - - - click celula I2→ buton OK => rezultatul apare in
celula J2
Observatii : 1.Asa se procedeaza si la celelalte celule din coloana J.
2.Antet—Selectare celule antet→ meniu Format→ Cells→ Alignement→ bifare Wrap text→ OK.
--Formule : E=C*D F=C+C*o,o3+C*0,19 G=D*F H=G-G*0,19-E → generalizare prin

FUNCTIA SUMIF Exemplu Umplere automata


--Antet—font : Times New Roman Restul tabelului—font : Times New Roman, 12
--Antet : --selectare celule antet→ meniu Format→ Cells→ Alignement→ bifareWrap text→ General→ Center
--Randuri 10, 11, 12, 13, 14 : --selectare celule de pe coloanele A si B (pe rand) → buton Merge and Center
A B C D E F
1 DENUMIRE REGIUNE TR 1 TR 2 TR 3 TOTAL
REGIUNE VANZARI
2 A1 1 1000 3000 2000
3 B1 2 5000 7000 1500
4 A2 4 8000 2500 4700
5 C1 3 900 1800 6500
6 B1 2 5500 3100 2000
7 D2 3 4700 9800 2000
8 D1 2 7500 1000 4800
9 C1 4 8900 9200 5000
10 TOTAL VANZARI
TR = trimestru
11 TOTAL VANZARI R1
R = regiune
12 TOTAL VANZARI R2
13 TOTAL VANZARI R3
14 TOTAL VANZARI R4
--Coloana F : --selectare celula F2→ buton AutoSum→ Sum => SUM(C2:E2) (selectarea domeniului C2:E2 cu
mouse-ul→ tasta Enter→ Umplere automata pentru celelalte celule de pe coloana F
Functia SUMIF pentru randurile 11, 12, 13, 14
--Selectare celula C11→ meniu Insert→ Function→ Math & Trig→ dublu click SUMIF =>
=> Range : B2:B9 (selectare domeniu B2:B9 cu mouse-ul => apare domeniul la Range)
Criteria : tastare 1 → buton OK
Sum range : C2:C9 (selectare domeniu C2:C9 cu mouse-ul => apare domeniul la Sum range
--La celulele C12, C13 si C14 se procedeaza ca la celula C11, dar difera Criteria : --C12 (Criteria : 2) ; --C13( Crite-
ria : 3) ; --C14 (Criteria : 4)
FILTRU --Meniu Data→ optiune Filter→ bifare AutoFilter
Exemplu
A B C
FILTRU --Meniu Data→ optiune Filter→ bifare AutoFilter
-18-
Exemplu
A B C
--Antet— 1 Marca An de Culoare Pret Pret selectare celule antet→ meniu
Format→ Automobile fabricatie USD lei Cells→ Aligne-ment→ bifare Wrpa
text→ OK 2 DACIA 1310 1995 Alb 1500 =D2*2,85
a) Masini cu 3 DACIA 1300 1980 Rosu 500 an de fabricatie >2000
b) Masini cu 4 DACIA SUPERNOVA 2001 Alb 2800 an de fabricatie <2000
culoare 5 DACIA 1310 2003 Albastru 3500 alba
c) Sortare 6 DACIA 1300 1983 Alb 590 crescator dupa anul de fa-
bricatie 7 DACIA SUPRENOVA 2002 Negru 3000
8 DACIA 1310 2004 Verde 4000
a) –Selectare coloana B→ meniu Data→ Filter→ AutoFilter→ click sageata▼de la chenarul coloanei B→ Custom…
=> fereastra Custom AutoFilter : an de fabricatie \/ (equals / does not equal / is greater than / is greater than or equal
to / is less than / is less than or equal to / begins with / does not begin with / ends with / does not end with / contains /
does not contain) → click is greater than \/ --tastare 2000 \/ → OK => tabel
--Selectare tabel obtinut→ meniu Edit→ Copy→ cursor in locul unde vrem sa inseram acest tabel→ click dreapta
in acest loc→ Paste.→ debifare AutoFilter
b) –Selectare coloane B si C→ Data→ Filter→ Autofilter→ click sageata ▼de la chenarul coloanei B→ Custom…
=> fereastra Custom AutoFilter : an de fabricatie : is less than \/ -tastare 2000 \/ → OK → click sageata▼de la chenarul
coloanei C→ Custom… => fereastra Custom AutoFilter : culoare : equals—tastare alb → OK
--Selectare tabel obtinut→ meniu Edit→ Copy→ cursor in locul unde vrem sa inseram acest tabel→ click dreapta
in acest loc→ Paste.→ debifare AutoFilter.
c) –Selectare tabel→ meniu Edit→ Copy→ cursor in locul in care dorim sa inseram tabel→ click dreapta in acest loc
→ Paste→ selectare coloana B→ buton Sort Ascending→ bifare Expand the selection→ Sort.
Observatie : Dup ace copiem si mutam tabelele obtinute prin Filter, debifam AutoFilter.
FILTRU— SELECTARE EXTREME
Exemplu : vezi tabelul de la pagina 17, de la Functia SUMIF.
1.--Selectare coloana ( de exemplu, coloana C)→ meniu Data→ Filter→ AutoFilter→ click sageata ▼da la chenarul
celulelor selectate→ Custom… => TR 1 is greater than \/ --tastare 5000 \/ → OK→ selectare tabel obtinut→ meniu Edit
→ Copy→ cursor in locul unde vrem sa inseram acest tabel→ Paste.→ debifare AutoFilter.
2.—Selectare coloana (de exemplu, coloana C)→ meniu Format→ Conditional Formatting… => Conditii
→ Concition 1 --Cell value is : greater than \/ --tastare 8000\/ → buton Add => Condition 2—Cell value is : less than \/
tastare 5000 \/
---Buton Format de la Condition 1→ alegere culoare 9de exemplu, verde)→ OK → OK ( fereastra Conditional
---Buton Format de la Condition 2→ alegere culoare (de exemplu, rosu)→ OK formatting
Observatie : Coloana pentru care vrem sa selectam extremele, se selecteaza fara antet.
GRAFICE---DIAGRAME =reprezentari grafice ale unor date
In majoritatea diagramelor, datele sunt reprezentate in diferite moduri, reprezentarile grafice fiind dispuse intre 2
axe : axa verticala ( axa y ), numita axa valorilor
axa orizontala ( axa x ), numita axa categoriilor
CREAREA GRAFICULUI --DIAGRAMEI
1.—Selectare coloana→ tasta F11 => grafic / diagrama
2. Etape : —Selectarea domeniului pentru care se va construe graficul respectiv
Exemplu : Domeniul ce contine candidatii care, in urma afisarii operatorului de comparative, au in coloana Re-
zultat informatia RESPINS--domeniu C33:E138 →in diagramele rezultate axa valorilor (axa mediilor)
-19-
axa categoriilor (axa cu candidate)
a) Buton Chart Wizard (=expert diagrama) de pe bara de unelte standard => fereastra de dialog din
Meniu Insert→ optiunea Chart care se selecteaza tipul diagramei
--Fiecare tip de diagrama are cateva subtipuri din care putem selecta tipul ce reprezinta cel mai bine datele noastre.
Observatie : Chiar daca am ales un tip de grafic si, ulterior dorim sa-l schimbam, Excel ne permite acest lucru
ori de cate ori dorim.
--Trecerea la urmatoarea etapa de elaborare a diagramei se face prin actionarea butonului de comanda Next (=urmator
=> b) fereastra Chart Source Data—personalizarea datelor prin indicarea adresei domeniului de unde sunt pre-luate
datele si atribuirea de nume seriilor de date ( in categoria de optiuni Series (=serii)—de exemplu, Series 1…3) de unde
se preiau valorile lor Values (=valori), precum si adresa domeniului de unde se preiau datele pentru axa x.
--In categoria de optiuni Data range (=zona de date) se selecteaza domeniul, daca nu a fost selectat, sau se poate mo-
difica domeniul selectat.
--Trecerea la urmatoarea etapa se realizeaza prin actionarea butonului de comanda Next (=urmatorul) =>
=> c) fereastra de dialog Chart Options—sunt stabilite elementele suplimentare care vor aparea in diagrama→
→ din categoria de optiuni :
--Titles (=titluri) titlul diagramei (de exemplu, Candidati respinsi)
denumirea axelor x (de exemplu, Candidati) si y (de exemplu, Note)
--Axes (=axe)—daca apar sau nu valori pe axele categoriilor (x) si valorilor (y) si selectarea valorilor de pe axa
x : --Automatic (=automat) --Category (=categorie) --Time-Scale (=cara de timp)
--Gridlines (=linii de grila)—ce tip de retea de marcare a valorilor pe cele 2 axe : axa categoriilor (x) si axa va-
orilor (y) se alege Major gridlines (=linii de grila majore)
Minor gridlines (=---“---“----“- minore)
--Legend (=legenda)—daca legenda semnelor grafice apare sau nu in diagrama (bifare sau debifare Show Le-
gend) si locul in care va fi plasata (jos, in colt, sus, la dreapta, la stanga).

--Data Labels (=etichete de date)—daca valorile din foaia de calcul (pentru care se construieste graficul) apar
sau nu pe grafic si care anume : Series name (nume serie)
Category name (nume categorie)
Value (=valoare)
--Data Table (=tabel de date)—daca datele din foaia de calcul apar sau nu in diagrama—Show data table (=afi-
sare tabel de date) si, in caz afirmativ, daca in tabel apare sau nu legenda semnelor grafice—Show
Legend keys (=afisare simboluri si legenda)
--Trecerea la urmatoarea etapa se realizeaza prin actionrea butonului de comanda Next (=urmatorul) =>
=> d) fereastra de dialog Chart Location : --Place chart (=amplasare diagrama)—se stabileste locul unde va fi dispusa
diagrama in registrul de lucru : As new sheet (intr-o noua foaie de calcul a aceluiasi registru)
As object in (ca obiect in foaia de lucru din care provin datele, sugerand si numele acestora)
--Dupa actionarea butonului de comanda Finish (=terminare), Excel construieste diagrama conform indicatiilor ce
i-au fost furnizate in cei 4 pasi si o depune in locul stability la pasul d).
Observatie : Pentru mutarea diagramei : --click in interiorul chenarului si, cu butonul stang al mouse-ului tinut
apasat, deplasam in directia dorita.
--Dupa actionarea butonului de comanda Finish => bara Chart : ▼Toolbars Options
Chart Area▼/Format Chart Area/Chart Type▼/Legend/Data Table/By Row/By Column/Angle Clockwise/Angle Coun-
3. Meniu Insert→ Chart => terclockwise
Buton Chart de pe bara standard
=>
-20-
=> -- Chart type {tip de grafic}
--Chart subtype {subtip de grafic}
--buton Press and hold to view sample tinut apasat pentru a verifica corectitudinea
Observatie : Daca ceea ce apare este correct, dam click pe OK.
--Chart title {punem titlu graficului}
--Legend {optam pentru afisarea legendei : daca vrem si unde sa o plasam}
--Loc de afisare a graficului as a new sheet {afisare in foaie noua}
as object in {afisare ca obiect in foaia de lucru aleasa}
4.--Selectarea coloanelor pe baza carora vrem sa facem graficul→ buton Chart Wizard de pe bara unelte standard→
alegem ce preferam de la Standard type → click Next→ click Next→ meniu Insert→ Chart =>
Custom types buton Chart de pe bara standard
 --Chart type (=tip de garfic)
--Chart subtype (=subtip de garfic)
--Buton Press and Hold to view Sample tinut apasat pentru a verifica corectitudinea
Observatie : Daca ceea ce apare este bime, se actioneaza butonul OK.
--Chart title –pentru a pune titlul graficului
--Legend—se opteaza pentru afisarea legendei : daca vrem si unde sa o plasma
--Loc afisare legenda As a new sheet(afisare in foaie noua)
As object in (ca obiect in foaia de lucru aleasa)
Observatie : Click in interiorul graficului→ alegere stil si culoare linie→ OK.
MODIFICARI IN DIAGRAMA
In Excel acest lucru se face extreme de simplu, deoarece diagrama este construita din obiecte. Fiecare element al
daigramei este un obiect care poate fi selectat si apoi pot fi facute modificari asupra lui.
--Selectarea unui anumit obiect se realizeaza efectuand click cu butonul stang al mouse-ului in zona obiectului =>
obiactul va aparea incadrat intr-un chenar care are si 8 puncte de “tragere”→ dispunand cursorul mouse-ului pe unul
din aceste puncte, el se transforma intr-o sageata dubla, cu ajutorul careia obiectul respectiv poate fi marit sau micsorat.
--Daca tabelul care se afla sub grafic nun e convine (caracterele sunt prea mici / mari, culorile nu sunt cele potrivite,
etc.) se executa un dublu click in zona tabelului +. Fereastra Format Data Table (=formatare tabel de date) care permite
diverse modificari asupra acestei zone a diagramei.
--Daca se actioneaza butonul drept al mouse-ului pe unul din obiectele diagramei, apare un meniu contextual (depin-
zand de obiectul asupra caruia s-a actionat), din care se alege ce anume dorim sa modificam la obiectul respectiv
Exemplu : Daca actionam cu butonul drept al mouse-ului asupra unei linii a graficului, va aparea un meniu din
care selectam, de exemplu, optiunea Format Data Series (=formatare serie de date) => fereastra de dia-
log care permite, in cele 6 categorii de optiuni, configurarea deosebit de precisa a obiectului selectat.
LISTAREA -- Etape
1. Inainte de a incepe listarea, trebuie san e asiguram ca, pentru listare, se va utilize imprimanta dorita. In cazul in care
imprimanta nu este cea dorita, se procedeaza in modul urmator : --meniu File (=fisier)→ Print (=imprimare)
=> fereastra de dialog→ se selecteaza imprimanta din grupa de optiuni combinatia de taste Ctrl+P
Printer (=imprimanta) => lista ascunsa Name (=nume)→ buton de comanda Properties (=proprietati) => fereastra de di-
alog proprie fiecarei imprimante, in care se seteaza diferite proprietati de lucru ale imprimantei.
2. Indicarea zonei din foaia de calcul care va fi listata : --se selecteaza zona→ meniu File→ optiunea Print Area→ Set
Print Area.
3. Pregatirea paginii pe care se va realize imprimarea : --meniu File→ optiunea Page Setup (=initializare pagina) =>
fereastra de dialog cu 4 categorii de optiuni :
a) categoria Page (=pagina)→ se aleg :
--orientarea hartiei—Orientation
-21-
--scalari—Scaling
--tipul si dimensiunea hartiei pe care se va realize listarea—Paper size
--rezolutia cu care se va face listarea—Print quality
b) categoria Margins (=margini)→ se indica :
--distantele care raman libere intre text si marginile hartiei : Top (=sus) / Left (=stanga) /
Right (=dreapta) / Bottom (=jos)
--distantele dintre marginea superioara si inferioara a hartiei si antetul respectiv : Header
--daca ceea ce se listeaza va fi centrat in pagina (Center subsolul ---“----- : Footer
on page) / orizontal (Horizontally) sau vertical (Vertically)
c) categoria Header / Footer (=antet / subsol)—sunt pregatite informatiile care se vor pune in antetul,
respectiv subsolul fiecarei pagini care se va lista ; Excel ofera sugestii pentru aceste informatii :
--butoane de comanda Custom Header (=antet particularizat)
Custom Footer (=--“----------“--------) →
→ se pot modifica sugestiile Excel-ului sau se pot introduce orice alte informatii :
in antet : data / institutia / numarul paginii
in subsol : ora / autorul / numarul paginii din numarul total de pagini
d) categoria Sheet (=foaie)—sunt precizate :
--zona din foaia de calcul care se va lista ( Print Area )
--liniile / coloanele din foaie care se vor pune in fiecare pagina (neschimbate) ( Print titles )
--modul in care se va realize listarea Rows to repeat at top
Columns to repeat at left
--ordinea in care se vor lista paginile, atunci cand suprafata foii de calcul depaseste dimensiunea unei
foi de hartie pe care se listeaza ( Page order → Down, then over )
Over, then down
4. Incercam sa vedem cum va arata listat raportul nostru :
fereastra Page Setup→ butonul de comanda Print Preview (=examinare)
daca am actionat deja butonul de comanda OK :→
butonul Print Preview (=examinare inaintea imprimarii) de pe bara de unelte standard
meniu File→ optiunea Print Preview => ferastra in care este vizualizata imaginea foii noastre de calcul asa
cum va fi listata la imprimanta, conform setarilor anterioare.
--Fereastra Print Preview dispune de cateva butoane de comanda, prin intermediul carora se poate realize :
--Next (=urmatorul)—vizualizarea paginii urmatoare, in ordinea stabilita
--Previous (=anteriorul)-- ---“----------“--- anterioare
--Zoom (=panoramare)—marirea / micsorarea imaginii (pentru detalii)
--Print (=imprimare)—activarea ferestrei Imprimare
--Setup (=initializare)-- ----“---------“---- Initializare pagina
--Margins (=margini)—vizualizarea / ascunderea marginilor
--Page Break Preview (=examinare sfarsit de pagina)—in fereastra Excel se va vedea numai zona din foaie care
Observatie : Exista si n meniul View (=vizualizare). se va imprima
--Close (=inchidere)—se inchide Print Preview (=examinare)
--Help (=ajutor)—activare Print Preview (ajutor examinare inaintea imprimarii)
--Prin actinarea butonului de comanda Margins (=margini) sunt vizualizate sau ascunse marcajele zonelor din pagina:
zona in care se vor imprima datele, coloanele, antetul si subsolul de pagina.Am vazut ca dimensiunile acestora pot fi se-
tate in diferite moduri in fereastra Excel (coloanele) si in fereastra Page Setup (=initializare pagina). Excel ofera insa si
posibilitatea de modificare directa a acestor dimensiuni in fereastra d vizualizare :--daca plasam cursorul mouse-ului pe
-22-
unul dintre aceste marcaje (sau pe linia orizontala sau verticala care le unesteaaaaaaaaa0, cursorul se modifica intr-o
cruce cu 2 sageti ce indica cele 2 sensuri in care poate fi deplasat marcajul respectiv. Mentinand apasat butonul stang al
mouse-ului, putem deplasa marcajul in pozitia dorita.
Exemplu : Antet si subsol
Antet : 10.10.2006 Liceul de informatica Pagina 1
Subsol : 08.35 Pregatit de Marin Elena Pagina 1 din 1