Sunteți pe pagina 1din 1

Domnilor Directori,

Buna ziua,

Sunt prof. N. Ionescu de la I.Ş.J Vaslui şi ne apropiem cu paşi repezi spre sărbătorirea Marii Uniri…
Aşadar, să fim călăuziţi de spiritul unităţii şi demnităţii naţionale, după cum sublinia marele om politic
Ionel C. Brătianu cu prilejul prezentării Regelui Ferdinand Întregitorul a Decretelor de Unire, la 14
decembrie 1918, de delegaţia fruntaşilor ardeleni, condusă de viitorul Patriarh, Miron Cristea : “ Fraţi
Români,.. Vă aşteptăm de o mie de ani. Să dea Dumnezeu, să nu ne mai despărţim niciodată…”. Prin
urmare, vă recomandăm ca în fiecare unitate de învăţământ să se desfăşoare activităţi educative,
cultural-ştiinţifice şi artistice în spiritul acestui eveniment astral din istoria neamului românesc. De
aceea, vă rugăm să ne trimiteţi Programul activităţilor educative desfăşurate sub egida Centenarului
Marii Uniri cu acţiunile propuse în anul şcolar 2017-2018, după următorul model:

Nr.crt. Unitatea de Tipuri de Parteneri Termen de Cine Observaţii


învăţământ activitate de realizare răspunde
colaborare

Programul va fi trimis până pe 15 nov. 2018, domnilor inspectori, Monica Mustăţea (


monica.mustatea@isj.vs.edu.ro) şi Ionescu Nicolae ( nicolae.ionescu@isj.vs.edu.ro).

Vă mulţumim. Să auzim de bine. Doamne ajută!

Cu stimă, N. Ionescu