Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT

Lucrul Individual
Tema: “Reforma administratiei publice
locale din Republica Moldova”
Disciplina: Administratia publica locala

A efectuat: Muras Sergiu

Grupa: 2

Magistru in drept, lector universitar: BOBEICA Elena

Chisinau 2017
Cuprins:

Introducere...

-Reformarea administraţiei publice locale în perioada anilor 1990-1998.


-Organizarea şi funcţionarea administraţiei publice locale în perioada
1994-1998 (etapa postconstituţională).

-Reforma administrativ-teritorială din 1998 –un pas ferm spre


democraţia locală şi descentralizare.
-Organizarea funcţională şi instituţională a administraţiei publice locale
în urma contrareformei din 2003.
Concluzie.
Bibliografie.