Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru – MS Excel

1. Realizaţi în registrul “pc_magazin”, foaia de calcul “periferice” cu aspectul şi


conţinutul de mai jos:

Indicaţii:
 Valoare TVA reprezintă 19% din Pret
 Pret cu TVA reprezintă Pret + Valoare TVA
 Pentru a afişa Disponibil în stoc cercetaţi coloana I, iar dacă nr. de bucăţi în
stoc este 0, afişaţi “nu”, în caz contrar “da” (aplicaţi o funcţie logică!).
 Pentru calculul totalurilor utilizaţi o funcţie cunoscută.
 Valoarea totală a mărfurilor din stoc reprezintă produsul dintre Total pret cu
TVA şi Total bucăţi în stoc.

2. În acelaşi registru salvaţi foaia 2 sub numele “filtrari_date”. Aici copiaţi datele
filtrate după denumirea produsului – doar monitoarele şi mai jos produsele
care NU sunt disponibile în stoc.
3. Reprezentaţi grafic datele în foaia 3 numită “grafic” astfel:

=SUM(periferice!I7:I9)

S-ar putea să vă placă și