Sunteți pe pagina 1din 3

Aplicaţie

1. Un portofoliu de active este format din 5 titluri (m = 5), ale căror ponderi în total (πi, i = 1÷5) sunt:

0,16; 0,25; 0,22; 0,18; 0,19. Piaţa poate prezenta 3 stări (n = 3), ale căror probabilităţi (pj, j = 1÷3) sunt: 0,45; 0,35; 0,2. Rentabilitatea fiecărui titlu în raport cu starea pieţei este dată, în procente, în tabel şi se notează rij, adică rentabilitatea dată de activul i în cazul în care piaţa se află în starea j :

Se cere să se determine:

a) rentabilitatea medie a fiecărui activ i , notată

_

r

i

;

Starea pieţei

Creştere

Stagnare

Recesiune

Titlul

1

20

6

-2

2

30

12

2

3

15

8

4

4

24

5

-8

5

22

10

3

b) rentabilitatea medie conferită de către fiecare stare j a pietei, notată

_

r

j

;

c) rentabilitatea medie a portofoliului, notată

_

r

p

, pornind de la

_

r

i

;

d) rentabilitatea medie a portofoliului, pornind de la

_

r

j

;

e) rentabilitatea marginală a activului 3 în cazul în care piaţa este în “stagnare”;

f) rentabilitatea marginală în cazul pieţei în “stagnare”, în raport cu activul 3;

g) rentabilitatea marginală a portofoliului în raport cu rentabilitatea medie a activului 3;

h) rentabilitatea marginală a portofoliului în raport cu rentabilitatea medie conferită de existenţa pietei

în starea de “stagnare”;

i) rentabilitatea marginală a portofoliului în raport cu activul 3, în cazul în care piaţa este în “stagnare”;

j) contribuţia activului 3 în cazul pieţei în “stagnare” la rentabilitatea medie a activului 3;

k) idem la rentabilitatea medie conferită de piaţa în “stagnare”;

l) idem la rentabilitatea medie a portofoliului;

m) contribuţia rentabilităţii conferită de piaţa în “stagnare” la rentabilitatea medie a portofoliului;

n)

contribuţia rentabilităţii medii a activului 3 la rentabilitatea medie a portofoliului;

o)

riscul presupus de fiecare activ, notat σi (i =1÷5);

p)

riscul portofoliului, notat σ;

r)

indicatorii de eficienţă de tip “rentabilitate - risc” pentru fiecare activ, notaţi ei = ri/σi şi fi = 1/ei, ca şi

Rezolvare:

a) rentabilitatea medie a activului i este dată de relaţia:

r1 = 0,45 * 20 + 0,35 * 6 + 0,2 * (-2) = 10,7% şi similar:

r2 = 18,1% r4 = 10,95%

r3 = 10,35% r5 = 14,0%

_ n

r i   p * r

j 1

j

ij

, din care se obţine:

b) rentabilitatea medie conferită de către fiecare stare j în care se poate afla piaţa este dată de relaţia:

_ m

r j 

i 1

*

i

r

ij

din care se obţine: r1= 0,16 * 20 + 0,25 * 30 + 0,22 * 15 + 0,18 * 24 + 0,19 * 22 = 22,5%

şi similar: r2 = 8,52%

r3 = 0,19%

c) rentabilitatea medie a portofoliului se determină după relaţia:

_

r

p

m

i 1

* 13,145%

i

r

i

d) rentabilitatea medie a portofoliului se mai poate determina după relaţia:

_

r

p

n

j 1

p

j

_

* r 13,145%

j

e) rentabilitatea marginală a activului 3 în cazul în care piaţa este în “stagnare” se determină după

relaţia:

r

i

r

ij

r 3

r

32

p

j

, adică, în cazul cerut:

p 0, 35

2

f) rentabilitatea marginală în cazul pieţei în “stagnare” în raport cu activul 3 se determină după relaţia:

_

r j

r

ij

i adică, în cazul cerut:

_

r

2

r

32

  0, 22

3

g) rentabilitatea marginală a portofoliului în raport cu rentabilitatea medie a activului 3 se determină

după relaţia:

r

i

r

i

r 3   0, 22

r

3

adică, în cazul cerut:

h) rentabilitatea marginală a portofoliului în raport cu rentabilitatea medie conferită de starea de

“stagnare” a pieţei se determină după relaţia:

r p r

_

j

j

r

_

r

adică, în cazul cerut:

0 , 35

2

i) rentabilitatea marginală a portofoliului în raport cu activul 3 în cazul în care piaţa este în “stagnare”

se determină după relaţia:

adică, în cazul cerut:

r

r

ij

r

* p

i

j

32

r

3

* p 0,077

2

j) contribuţia activului 3 în cazul pieţei în “stagnare” la rentabilitatea medie a activului 3 se determină

după relaţia: αij =rij*pj , adică, în cazul cerut:

α32=r32

α ij =r ij *p j , adică, în cazul cerut: α 32 =r 32 p

p2=2,8%, reprezentând în mod relativ 27,1% din rentabilitatea medie a activului 3 (2,8/10,35).

Pentru celelalte stări ale pieţei avem α31 = 6,75% (sau în termeni relativi 65,2%) si α33 = 0,8% (sau în

termeni relativi 7,7%). Suma valorilor relative este 100, iar a celor absolute este 10,35.

k) contribuţia activului 3 în cazul pietei în “stagnare” la rentabilitatea medie conferită de această piaţă

se determină după relaţia: βij=rij * πi adică, în cazul cerut: β32=r32

reprezentând în mod relativ 20,7% din rentabilitatea medie conferită de această piaţă (1,76/8,52).

medie conferită de această piaţă (1,76/8,52). π 3 =1,76% l) contribuţia activului 3 în cazul pieţei

π3=1,76%

l) contribuţia activului 3 în cazul pieţei în “stagnare” la rentabilitatea medie a portofoliului este dată de

relaţia:γij = rij * pj * πi , adică, în cazul cerut: γ32 = r32 * p2 * π3 = 0,616% sau în termeni relativi 4,69% din rentabilitatea medie a portofoliului (0,616/13,145).

m) contribuţia rentabilităţii conferită de starea de “stagnare” a pieţei la rentabilitatea medie a

_

portofoliului se determină după relaţia:

reprezentând în mod relativ 22,7% (2,982/13,145) din rentabilitatea medie a portofoliului. Pentru celelalte stări avem δ1 = 10,125% (sau în termeni relativi 77,0%) şi δ3 = 0,038% (sau în termeni relativi

0,3%).

Suma valorilor relative este 100, iar a celor absolute 13,145.

i

r * p

j

j

, adică, în cazul cerut:δ2=

_

r

2

 i r * p j j , adică, în cazul cerut:δ 2 = _ r

p2=2,982%,

n) contribuţia rentabilităţii medii a activului 3 la rentabilitatea medie a portofoliului se determină după

relaţia: εI = ri * πi adică, în cazul cerut: ε3 = r3 * π3 = 2,277% reprezentând în mod relativ 17,3% (2,277/13,145) din rentabilitatea medie a portofoliului. Pentru celelalte active avem ε1 = 1,712% (sau în termeni relativi 13,0%), ε2 = 4,525% (sau în termeni relativi 34,5%), ε4 =1,971% (sau în termeni relativi 15,0%) şi ε5 = 2,66% (sau în termeni relativi 20,2%). Suma valorilor relative este 100, iar a celor absolute 13,145.

n _    p * ( r  r ) 2 o) riscul
n
_
p
* (
r  r
)
2
o)
riscul presupus de fiecare activ este dat de relaţia:
i
j
ij
i
j  1
3
_
2
p
* (
r
r
)
1
j
1 j
1
j  1
şi similar:
2
2
2
0, 4 5 * ( 2 0 1 0,7 )
0,3 5 * ( 6 1 0,7 )
0, 2 * ( 2 1 0,7 )
 
8,8831
σ2 = 11,3398
σ4 = 12,6826
σ3 = 4,4416
σ5 = 7,6551

p)

r)

riscul portofoliului este dat de relaţia:

p)  r) riscul portofoliului este dat de relaţia:  3  j  1 p

3

j 1

p

j

* (

_

r

j

r

2

) 8,9686

valorile indicatorilor de eficienţă de tip “rentabilitate-risc” sunt:

e1 = 1,2045

e2 = 1,5961

e3 = 2,3302

e4 = 0,8634

e5 = 1,8288

f1

= 0,8302

f2 = 0,6265

f3 = 0,4291

f4

= 1,1582

f5 = 0,5468

e

= 1,4657

f = 0,6823

adică, în cazurile cerute:

Ierarhia activelor, conform acestor indicatori, în ordine descrescătoare, este: activul 3, activul 5 şi activul 2 situate peste media portofoliului; apoi activul 1 şi activul 4 situate sub media portofoliului.