Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA 1

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
Concurs Național
,,PROMOTOR AL TURISMULUI ÎN VESTUL ROMÂNIEI”
cuprins în calendarul C.A.E.J., poziția 288, EDIȚIA V, anul școlar 2017-2018,
participare indirectă
(se trimite pe e-mail liliana_baba@yahoo.com alături de acordul de parteneriat)

Numele şi prenumele coordonatorului………………………………………


Specialitatea………………………………………………………………………
Unitatea de nvăţământ…………………………………………………
Judeţul……………………………………………………………………………

Adresa unde se vor trimite diplomele:

Numele şi prenumele………………………………………………
Strada……………………………………..Nr…………………………………………………
Localitatea ………………………………………………cod……..
Judeţul………………………………………………………………………………
Telefon………………………………………………………………………………
e-mail cadru didactic………………………………………………………………

Tabel Elevi / preşcolari/echipaj(8 elevi) participanţi:

Titlul lucrării:……………………………………………………………………

Nr.crt. Numele şi prenumele Clasa/grupa Secțiunea

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Semnătură cadru didactic coordonator,
ANEXA 3
MODEL ETICHETĂ

Model etichetă:

Unitatea școlară................................................................................

Titlul lucrării___________________________________________

Echipaj/categorie de vârstă/nivel școlar/Nume/prenume (8 elevi în Anexă 1- Tabel)

Cadru didactic coordonator________________________________

Secțiunea_____________________________________________

Localitatea/Județul _____________________________________________