Sunteți pe pagina 1din 4

Violența în familie și în viața adolescentului.

Ioana Mihaela- Radu


Studentă anul 3 IF, Universitatea Ecologică București

Agresivitatea este un subiect care inca apare cu regularitate din pacate în viata familială,
am ales să abordeaz această temă pentru faptul că are o însemnatate foarte mare în dezolvtarea
adolescențiilor și de asemenea o influentă majoră, uneori lăsând urme adanci in viața
acestuia. Adolescenţii zilelor noastre se remarcă tot mai mult printr-un comportament brutal
(verbal, faptic) atât faţă de persoanele din jurul lor, cât şi în interiorul familiei, grupului de
prieteni, colegi etc. Ei adoptă o formă de agresiune fie pentru că urmează modelul parental, al
celui promovat prin intermediul mass-mediei sau, pur şi simplu, pentru că nu li se oferă o
alternativă. "Ne preocupăm de foarte multe lucruri materiale şi nu mai punem preţ pe lucrurile
care ţin de sufletul nostru, pe sentimente, pe valorile fundamentale omeneşti. De aceea, lipsa
sentimentelor în familie duce, mai târziu, la o formă de agresivitate"
E adevărat că în prezent s-au multiplicat mijloacele de informare și educare a maselor,
existând o mulțime de modalități prin care autoritățile și instituțiile specializate trag semnale
de alarmă cu privire la agresivitatea în familie. În ciua acestor metode variate de informare,
există persoane, în general femei și copii, care se supun violenței domestice, fără să încerce să
ia atitudine în acest sens.
Modul de comportament neadecvat este tipul de comportament al ființelor umane și
reflectă un fel de problemă care nu permite unei persoane să se raporteze în mod adecvat la
împrejurimile sale. Acest tip de condiție depinde întotdeauna de doi factori fundamentali.
Primul este legat de caracteristicile personalității unui individ; iar cea de-a doua, la natura
conflictelor cu care se confruntă și capacitatea sau incapacitatea de a face față unei situații
date. Se consiera ca acest comportamentul necorespunzător este cauzat de factori externi și că
depinde de caracteristicile personalității persoanei în fața lor.
Una din cele mai importante funcţii ale familiei constă în educarea şi formarea tinerilor
în vederea integrării lor optime în viaţa şi activitatea socială. În cadrul grupului familial,
părinţii exercită, direct sau indirect, influenţe educaţional- formative ale propriilor copii.
Adolescenţii văd violenţa ca o problemă a părinţilor lor şi deseori consideră victima ca fiind
vinovată. Conflictele dintre părinţi au o influenţă profundă asupra dezvoltării adolescenţilor şi
a comportamentului lor ca adulţi şi este cel mai puternic predictor al delincvenţei violente.
Principala problemă asupra soluției pe care se îndreaptă eforturile autorilor este de a studia
particularitățile violenței psihologice asupra formării personalității adolescente în familii care
au fost supuse unui divorț și care contestă drepturile copilului lor prin intermediul procedurii
judiciare . O atenție deosebită este acordată studiului particularităților manifestării
comportamentului agresiv în rândul adolescenților care au suferit violență în familie. Influența
violenței psihologice în familie asupra formării comportamentului agresiv al adolescenților
este considerată de autorii lucrării din punctul de vedere al abordării personal-situaționale. Un
indicator obiectiv al manifestării violenței în familie este situația divorțului și contestarea
drepturilor părinților asupra copilului în cadrul unei proceduri judiciare. Criteriile psihologice
pentru manifestarea violenței în familie sunt stilurile patologice ale părinților și sistemul
discontinuu al relațiilor dintre părinți și copii din familie. Lucrarea prezintă rezultatele unui
studiu științific care vizează studierea impactului violenței psihologice în familii asupra stării
psiho-emoționale a copiilor adolescenți și a caracteristicilor specifice ale comportamentului
lor agresiv. Rezultatele cercetării empirice, programul dezvoltat de însoțire a psihologiei
familiale pot fi utilizate de psihologi în lucrul cu familiile care au supraviețuit divorțului și
care le contestă drepturile asupra unui copil în cadrul unei proceduri judiciare.
Comportamentul agresiv și antisocial la adolescenții cu experiență de violență și abuz
poate să se dezvolte izolat sau comorbid la tulburarea de stres posttraumatic (PTSD). Acest
ciclu transgenerational al violenței poate avea consecințe pe termen lung asupra
adolescenților, asupra societății și asupra sistemului de sănătate. Putem ajuta adolescenții
agresivi care au suferit volență și abuz.
Prin urmare, este important să se pună în aplicare intervenții eficiente bazate pe dovezi.
Scopul acestui studiu este de a oferi o imagine de ansamblu a intervențiilor menite să spargă
ciclul violenței și să reducă comportamentul agresiv și antisocial al adolescenților după violență
și abuz. Am luat în considerare intervențiile care se concentrează pe comportamentul agresiv
comorbid și pe PTSD, precum și intervențiile care vizează reducerea comportamentului agresiv
la adolescenții abuzați independent de PTSD. Au fost prezentate abordarea terapeutică și
eficacitatea a patru intervenții care au fost evaluate în studiile controlate randomizate: terapia
comportamentală cognitivă concentrată pe traume, terapia de expunere a expunerii la
narcoterapie, proiectul Relații cu tinerii și Intervenția despre povestea vieții. Efectul terapiei
comportamentale cognitive concentrat asupra traumei asupra comportamentului agresiv a fost
testat în patru studii, dintre care doi au raportat o reducere semnificativă a simptomelor
externalizării în comparație cu un grup de control al listei de așteptare. Evaluarea terapiei de
expunere a expunerii infractorilor în cadrul unui studiu al fostelor copii străzii a arătat o
reducere semnificativă a implicării violenței de zi cu zi, dar nu a agresiunii apetitului. Cel de-al
treilea program - Proiectul privind relațiile cu tinerii - ar putea fi aplicat în mod eficient pentru
a reduce incidentele de abuz fizic și emoțional în parteneriatele cu tinerii cu istoric de
maltratare. Ultimul program a fost Intervenția despre povestea vieții, care este o intervenție de
sănătate mintală pentru copiii de îngrijire de tip foster din familiile implicate în metamfetamină.
Adolescenții care au participat la Intervenția despre Story Life au arătat o scădere modestă a
simptomelor externalizării, în timp ce în grupul de control al așteptărilor, simptomele
externalizării au crescut în timp. Rezultatele indică faptul că intervențiile manuale pot reduce în
mod semnificativ comportamentul agresiv la adolescenți cu experiențe potențial traumatice în
studiile randomizate controlate. Dat fiind faptul că programele se bazau pe componente foarte
eterogene, precum și că studiile de evaluare au inclus eșantioane eterogene și abordări diferite
pentru a opera agresivitatea, eficacitatea programelor nu a putut fi comparată. Cu toate acestea,
această prezentare oferă informații importante privind setările, componentele relevante și
dificultățile de implementare ale abordărilor terapeutice în practica clinică. Componentele care
au fost aplicate în mai mult de două intervenții eficiente au fost psihoeducația, precum și
sensibilizarea față de violență și consecințele acesteia și de completare a unei narațiuni
traumatice care ajută la încorporarea experiențelor traumatice în memoria autobiografică. Prin
urmare, se poate presupune că tratarea traumei este adesea necesară pentru a reduce
comportamentul agresiv și antisocial. Intervențiile care vizează reducerea comportamentului
agresiv și antisocial ca obiectiv principal și nu ca un scop secundar (pe lângă tratarea traumei)
sunt totuși necesare. Prin consiliere putem ajuta atat adolescentii cat si familia sa-si rezolve
conflictele. Putem prevenii si rezolvare a unor stari de disfunctionalitate de natura emotionala,
cognitiva si/sau comportamentala provocate de situatii stresante sau alti factori care impiedica
dezvoltarea normala (tulburari anxietate, agresivitate, tulburari de conduita, deficit in
dezvoltare etc.)
Optimizare si dezvoltare personala in scopul autocunoasterii si imbunatatirii acelor
aspecte ale personalitatii care permit adaptarea optima la solicitarile din mediu, astfel încat
adolsecentul sa obtina performante crescute (dezvoltarea abilitatilor emotionale si sociale,
orientare scolara si profesionala etc.).
Bibliografie:

1. http://apps.webofknowledge.com.ezproxy.umf.ro/full_record.do?product=WOS
&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=F6tGUhaiJXkXqqD9CYI&page=
2&doc=11

2. http://apps.webofknowledge.com.ezproxy.umf.ro/full_record.do?product=WOS
&search_mode=GeneralSearch&qid=3&SID=F6tGUhaiJXkXqqD9CYI&page=
8&doc=80

3. http://apps.webofknowledge.com.ezproxy.umf.ro/full_record.do?product=WOS
&search_mode=GeneralSearch&qid=25&SID=E15GKR9F5OPxKioUhDW&pa
ge=1&doc=8