Sunteți pe pagina 1din 7

AVIZAT DIRECTOR : prof.

Viorica Popescu

AVIZAT ȘEF COMISIE: prof. Alina Mihalache Nr. 1626/ 01.11.2017

Unitatea de învăţământ: Liceul teoretic “Benjamin Franklin”

Profesor: Florin Tudose

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


ANUL ŞCOLAR 2017-2018

Disciplina: Filosofie Clasa a XII-a A, B

Timp: 2 oră/săptămână
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Problematica naturii umane
 Problema filosofica a omului
SEMESTRUL
 Esenta omului I

 Omul este o persoana nu un lucru

Omul  Omul-fiinta sociala


1.6; 5.1; 10 S 1- S 5
Omul fiinta culturala

 Implinirea omului prin cultura

Sensul vieţii

S 7 23.010-27.10 2017-
Săptămâna „Școala Altfel”

Filosofia 1.1; 2.1; 2.2; Filosofia S 6-S 11


Ce este filosofia?
Genuri si stiluri filosofice 10

Filosofie şi viaţă
 Rostul si valoarea filosofiei
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul

Bine şi rău
 Specificul filosofiei morale
 Ce este binele
 Conceptii despre bine si rau
Morala 1.2; 2.3; 3.1; 4.1; Teorii morale
10 S 12- S 16
 Eudemonismul
 Hedonismul
 Etica deontologica
Probleme de etică aplicată

Vacanta de iarna

Recapitulare
semestriala 4 S 17-S 18 Sfarsitul semestrului I
Test de evaluare
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Politica 1.3; 2.4; 3.2; 4.2; Filosofia politica 16 S 19- S 27 Semestrul II
Libertate şi responsabilitate social-
politică
 Conceptul si problema filosofica
a libertatii
 Liberul arbitru
 Libertate si autoritate
Egalitate şi dreptate
 Evolutia ideii de dreptate
 Ce este dreptatea?
 Conceptul aristotelic al dreptatii
Teorii politice moderne si
contemporane
 Teoriile contractului social

Idealul democratic. Drepturile omului


 Ce sunt drepturile?
 Rolul criticii in democratie
Competenţe Număr de Observaţii/
Unitatea de învăţare Conţinuturi Săptămâna
specifice ore alocate Semestrul
Opinie si cunoastere

 Problema întemeierii
cunoasterii.

 Problema surselor cunoasterii

1.4; 1.5; 2.5; Forme de cunoastere si tipuri de adevăr.


Cunoaşterea 6 S 28- S 30
 Cunoasterea nemijlocita si
cunoasterea mijlocita

 Analitic si sintetic

 Cunoasterea a priori si
cunoasterea a posteriori

Adevăr si eroare.

Recapitulare anuală 2 S 32
FILOSOFIE

Clasa a XII-a

COMPETENŢE GENERALE

1. Utilizarea conceptelor specifice stiintelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoastere si explicare a unor fapte,
evenimente, procese din viata reală

2. Aplicarea cunostintelor specifice stiintelor sociale în rezolvarea unor situatii problemă, precum si în analizarea posibilitătilor
personale de dezvoltare

3. Cooperarea cu ceilalti în rezolvarea unor probleme teoretice si practice, în cadrul diferitelor grupuri

4. Manifestarea unui comportament social activ si responsabil, adecvat unei lumi în schimbare

5. Participarea la luarea deciziilor si la rezolvarea problemelor comunitătii

COMPETENŢE SPECIFICE

1.1. Analizarea si compararea unor puncte de vedere diferite asupra problematicii naturii umane si sensului vietii

1.2. Precizarea sensului conceptelor si categoriilor esentiale pentru studiul filosofiei morale

1.3. Analizarea si compararea principalelor teorii politice moderne si contemporane


1.4. Identificarea unor concepte si categorii specifice teoriei cunoasterii

1.5. Compararea solutiilor propuse de diferite conceptii filosofice problemelor specifice cunoasterii umane

1.6. Utilizarea discursului filosofic în elaborarea unui eseu

2.1. Argumentarea unor pozitii diferite privind raportul identitate - alteritate în definirea persoanei

2.2. Formularea unor judecăti si aprecieri personale referitoare la diferitele conceptii cu privire la problematica naturii umane si a
sensului vietii

2.3. Argumentarea unui punct de vedere personal în cadrul unei dezbateri etice

2.4. Utilizarea argumentării, a analizei de text etc. în caracterizarea problematicii libertătii si responsabilitătii în plan social-politic, a
egalitătii si dreptătii

2.5. Caracterizarea premiselor presupuse de o pozitie filosofică în gnoseologie

3.1. Formularea unor argumente pro si contra la probleme controversate de etică aplicată, în cadrul unor activităti pe

grupe sau în echipă

3.2. Identificarea si analizarea unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, în cadrul unor activităti pe grupe, pornind de la surse
mediatice

4.1. Recunoasterea consecintelor etice implicate de o anumită pozitie filosofica

4.2. Formularea si argumentarea unor opinii personale, asupra raportului stat – cetateni

5.1. Participarea la analizarea si rezolvarea unor situatii de viată