Sunteți pe pagina 1din 10

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

1 INST: ANGHEL MARIA-SIMINA


STR. TÂRNAVEI NR. 45
SIGHIŞOARA
JUD. MUREŞ

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

Tema anuală: CÂND, CUM ŞI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?


Subtema: “PE CĂRĂRILE PRIMĂVERII”
Tema zilei: “DE VORBĂ CU PRIMĂVARA”
Durata: O ZI
Nivelul II – GRUPA MARE
Forma de realizare: ACTIVITATE INTEGRATĂ
Forma de organizare: FRONTAL, PE GRUPE, INDIVIDUAL
Locul de desfăşurare: SALA DE GRUPĂ
Data: 31.03.2011

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
 ALA: a.) Ştiinţă: “Punem seminţe la încolţit”
b.) Artă: “Peisaj de primăvară” - desen
c.) Construcţii: “Gardul grădinii cu flori”
d.) Joc cu text şi cânt: “Albăstrele”
e.) Joc de relaxare: “Grădinarul şi florile”
 ADE: DŞ: Joc didactic: “Să facem un tablou de primăvară”
DOS: Machetă “Primăvara în pădure”

SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Verificarea şi consolidarea cunoştinţelor copiilor privind aspecte şi caracteristici ale anotimpului de primăvară;
 Să manifeste interes pentru toate activităţile, colaborând sau lucrând individual pentru realizarea sarcinilor de lucru.

1
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ALA: a.) Ştiinţă:
 Să traseze şănţuleţe, să distribuie seminţe de flori, să acopere şănţuleţele şi apoi să le stropească;
 Să explice necesitatea îngropării seminţelor în pământ pentru dezvoltarea unei noi plante;
 Să descrie modul de îngrijire a plantelor semănate pentru a le asigura umiditatea necesară dezvoltării lor.

b.) Artă:
 Să realizeze un peisaj de primăvară care să cuprindă copaci înmuguriţi şi infloriţi, păsări, flori de primăvară, soare, fire
de iarbă;
 Să folosească în realizarea desenului culori adecvate anotimpului primăvara;
 Să adopte o poziţie corectă la măsuţă pe durata activităţii.

c.) Construcţii:
 Să mânuiască materialele puse la dispoziţie
 Să realizeze construcţia respectând tema dată
 Să coopereze cu colegii de grup

d.) Joc cu text şi cânt:


 Să execute corect mişcările adecvate jocului
 Să interpreteze corect cântecele
 Să manifeste bună dispoziţie în grupul de copii
 Să participe activ la joc

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERENŢIALE

1. DŞ:
 Să enumere caracteristicile anotimpului primăvara;
 Să aşeze jetoanele corespunzător pentru realizarea tabloului de primăvară;
 Să denumească florile de primăvară
 Să descrie florile de primăvară, identificând şi precizând părţile componente ale florii
 Să descrie păsările călătoare: barza şi rândunica
 Să mânuiască materialul pus la dispoziţie

2
2. DOS:
 Să denumească materialele aflate pe măsuţe
 Să realizeze corect: copacii înmuguriţi, narcisele, violetele, ghioceii şi rândunelele respectând etapele de lucru şi păstrând
acurateţea lucrării
 Să realizeze macheta prin amplasarea corectă a fiecărui element
 Să adopte o poziţie corectă la măsuţă pe durata desfăşurării activităţii.

STRATEGII DIDACTICE
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, exerciţiul dirijat, expunerea, „Mâna oarbă”,
turul galeriei, problematizarea, descoperirea, observaţia
MATERIAL DIDACTIC: pământ, seminţe de grâu, porumb, boabe de fasole, apă, farfurii PVC, o grădină cu flori
confecţionată din carton colorat şi hârtie creponată, jocuri de construcţie, foi de desen, creioane colorate, copaci
înmuguriţi, flori de primăvară, colivii pentru păsări, hrană pentru păsări, siluete cu imagini reprezentative anotimpului
primăvara, pălării pentru flori, aripi de fluturi, rămurele, hârtie creponată verde, polistiren, aracet, carton colorat, lipici,
pălării pentru albastrele , trianglu, costumaţie de grădinar, Cd-player

TRANZIŢII: “Soseşte primăvara”, “Trenul prieteniei”, “Cocorul”

RUTINE: “Singurel îmi fac ordine la locul de muncă”


“Prosopelul însetat” – exersarea unor deprinderi de igienă

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru învăţământul preşcolar, 2008
 G. Berbeceanu, E. Ilie, C. Lazăr, L. Lazăr, C. Moţ – Ghid orientativ pentru aplicarea curriculumului în învăţământul
preşcolar 3-6/7 ani, 2008
 G. Dumitru, M. Modoran, M. Moroianu, E. Simiciuc, C. Novac, J. Bangă, I. Ionescu – Metodica activităţilor
instructiv-educative în învăţământul preprimar, vol. II, Ed. Didactica Nova, Craiova, 2008
 Aplicaţii ale metodei proiectelor – ghid pentru educatoare, Ed. CDPress, 2008
 Cartea educatoarei

3
SCENARIUL ZILEI
Activitatea zilei debutează cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ.
Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe covor pentru a putea stabili fiecare un contact vizual cu toţi membrii grupei. Educatoarea pentru a
constitui un model de comportament, zâmbeşte, îi priveşte, transmite căldură şi încurajare prin toate formele de comunicare – verbală şi
nonverbală.
Educatoarea rosteşte următoarele versuri:

1. SALUTUL “Dimineaţa a sosit


Toţi copiii au venit
În cerc să ne adunăm
Pe covor să ne-aşezăm
Cu toţii să salutăm:
- Bună dimineaţa, dragi pitici,
Mă bucur că sunteţi aici,
A-nceput o nouă zi
- Bună dimineaţa, copii!”
Copiii răspund la salutul educatoarei.

2. PREZENTAREA MUSAFIRILOR

3. COMPLETAREA ÎN CALENDARUL NATURII

Se completează Calendarul naturii, discutându-se despre condiţiile meteorologice, stabilindu-se ziua săptămânii, luna şi anotimpul

4. GIMNASTICA DE ÎNVIORARE:
Dacă vreau să cresc voinic,
Fac gimnastică de mic.
Merg în pas alergător,
Sar apoi într-un picior.
Mă opresc, respir uşor
Întind braţele să zbor
Toată lumea e a mea

4
Când m-aşez jos la podea
Ăsta-i doar un început
Ia, priviţi cât am crescut!

5.DISCUŢII DESPRE TEMA SĂPTĂMÂNII: se va cere copiilor să răspundă corect la o ghicitoare: “Când zăpada se topeşte/ Ghiocelul
se iveşte/ Vreau să-mi spuneţi negreşit/ Ce anotimp a sosit?. Trezirea interesului pentru activitate se va face prin apariţia Zânei Primăvara:
“Eu sunt Zâna Primăvara
Ce colind întreaga ţară
Astăzi am venit la voi
Peste câmpuri şi zăvoi
Flori pe câmp am semănat
Păsărele am chemat
Gâzele eu le-am trezit
Şi zăpada am topit.
Vântul cald mi-a povestit
Că natura-aţi observat
Despre mine-aţi învăţat
Multe lucruri sunt schimbate
Mi le povestiţi pe toate?
Copiii se arată încântaţi de sosirea Zânei Primăvara şi o invită să rămână mai mult timp în grupa lor pentru a-i povesti şi arăta toate
lucrurile minunate pe care le-au învăţat la grădiniţă despre anotimpul primăvara în activitatea care se numeşte “De vorbă cu primăvara”. Un
copil va recita poezia “Primăvara” de Ioana Chiriţă urându-i astfel bun venit Zânei Primăvara.
Educatoarea dă citire poveştii zilei în care protagoniştii Tomiţă şi Lulu sunt invitaţi de fermierul Gogu la o plimbare cu tractorul pe câmp.
Copiii răspund apoi la întrebările adresate de educatoare pe marginea povestirii: “Ce au făcut Tomiţă şi Lulu?”, “Ce le-a arătat fermierul Gogu?”,
“Ce a aşezat fermierul în maşina de împrăştiat pentru a ajuta plantele să crească?”, “Credeţi că le-a plăcut copiilor pe câmp în tractorul
fermierului Gogu?”
Împreună cu copiii voi vizita centrele de interes şi vom descrie materialele pe care le vom utiliza. La centrul “Ştiinţă” vom pune seminţe
la încolţit şi am pregătit pe măsuţe pământ, caserole PVC, seminţe de flori, greble de plastic pe care le vom folosi pentru a face şănţuleţe şi apă
pentru a uda pământul. La centrul “Artă” vom desena un peisaj de primăvară şi am pregătit foile de desen şi creioanele colorate. La centrul
“Construcţii” vom construi gardul grădinii cu flori şi am pregătit pe măsuţe grădina cu flori şi cuburile necesare construirii gardului grădinii.
Fiecare copil îşi va alege singur centrul de interes unde doreşte să lucreze. În timpul activităţii pe centre de interes voi supraveghea
activitatea desfăşurată în fiecare centru dându-le explicaţiile necesare copiilor.
După ce sarcinile de lucru au fost îndeplinite, invit copiii să viziteze fiecare centru pentru a observa ce s-a realizat şi apoi copiii vor face
ordine la centrele la care au lucrat.

5
RUTINĂ: “Singurel îmi fac ordine la locul de muncă”
“Prosopelul însetat” – exersarea unor deprinderi igienice

ACTIVITATEA PE DOMENII EXPRENŢIALE (DLC + DŞ + DOS)

Evenimentul didactic Conţinutul ştiinţific al activităţii Strategii Evalu


didactice are
1. Moment organizatoric Crearea condiţiilor necesare bunei desfăşurări a activităţii:
- aerisirea sălii de grupă
- amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii
- pregătirea materialului didactic necesar activităţii
Introducerea copiilor în sala de grupă interpretând cântecul „Soseşte Surpriza
2. Captarea atenţiei primăvara!”
“Pentru că astăzi Zâna Primăvara a venit în vizită la noi să vadă câte lucruri Descoperirea
minunate am învăţat noi despre primăvară, m-am gândit să o invităm la o
plimbare imaginară prin pădure. Va trebui să fim foarte atenţi la drumul pe
3. Anunţarea temei care îl vom avea de parcurs deoarece pe tot parcursul drumului vom vorbi
despre anotimpul primăvara, vom observa natura în acest anotimp şi vom
avea parte de mai multe surprize.
Sunteţi încântaţi de drumeţia în care o să plecăm împreună? Atunci haideţi să
4. Dirijarea învăţării ne pregătim de plecare!” Explicaţia
Copiiii se prind de mână doi câte doi şi pornesc în drumeţie. Le voi explica
copiilor încă de la intrarea în pădure că aceasta trebuie păstrată curată, fără
hârtii sau resturi menajere. Observaţia
Voi întreba copiii ce observă: copaci înmuguriţi, păsărele, flori. Voi purta cu Orală
copiii o conversaţie despre cele observate: “Cum sunt copacii?, Ce se Conversaţia
întâmplă cu iarba în anotimpul primăvara?, Ce flori cresc în pădure? etc.
La un moment dat, copiii observă un iepuraş care are o surpriză pentru ei: o
scrisoare şi un coşuleţ. Invit copiii să se aşeze pe periniţe şi le voi citi Expunerea
conţinutul scrisorii: „Dragi copii, eu sunt Iepuraşul care voi sosi în curând la
voi de Paşti. Auzind că veţi veni împreună cu Zâna Primăvara prin pădure Conversaţia
mă gândeam să-i dăruiesc un tablou de primăvară, dar nu am reuşit să-l
termin. Aşa că o să vă rog pe voi să mă ajutaţi să termin acest tablou de

6
primăvară. Vreţi să mă ajutaţi?”
Copiii se arată încântaţi să-l ajute pe iepuraş să termine tabloul de primăvară.
Voi explica modul de desfăşurare al jocului didactic „Să facem un tablou de
primăvară”
„Cu ajutorul materialelor din coşuleţ ne vom juca jocul „Să facem un tablou
5. Obţinerea performanţei de primăvară” şi astfel o să-l ajutăm pe iepuraş să termine tabloul de
primăvară început. În coşuleţ se află mai multe jetoane, siluete cu care noi va Explicaţia
trebui sa completăm acest tablou de primăvară. Coşuleţul va trece din mână
în mână şi se va opri numai la semnalul meu: sunetul trianglului. Copilul la
care s-a oprit coşuleţul scoate din coşuleţ un jeton pe care îl descrie şi îl
plasează la locul potrivit pe tablou.”
La descrierea imaginii, voi cere copiilor să redea aspecte caracteristice
anotimpului primăvara, insistându-se asupra culorilor, a formei, a locului
unde cresc – unele în grădină, altele în pădure, precum şi cauzele care
provoacă unele aspecte.
„De ce se întorc păsările călătoare?”
„De ce apar ghioceii, de ce înmuguresc pomii?” Problematizarea
„De ce rândunica are ciocul mic şi ascuţit?” Orală
„De ce barza are picioare lungi sau ciocul lung?”
„Cine este vestitorul primăverii?”
„Ce fac oamenii pe câmp primăvara?”
„Cum muncesc oamenii în grădini?” Exerciţiul
„Cum muncesc în grădina cu flori?”
Jocul se termină când copiii au scos din coşuleţ toate ilustraţiile, le-au descris
şi le-au aşezat corect pe tablou, realizând un tablou de primăvară.
Voi cere apoi copiilor să răspundă la următoarele ghicitori:
„Voinicel cu haină albă,
Iese primul din zăpadă” (Ghiocelul)

„O săgeată de cărbune
Zboară iute peste lume!” (Rândunica)

„Să-mi ghiciţi o ghicitoare


Înaltă cu lungi picioare

7
Pene negre pe-aripi are
Peste broaşte e mai mare” (Barza)
Invit copiii să pornim mai departe la plimbare prin pădure. Pe drum vom
6. Asigurarea feed-back-ului continua să observăm natura şi să descriem ceea ce vedem: cuibul de păsări,
coliviile pentru păsări, copacii, florile din pădure.
Drumul nostru se continuă până ajungem în poieniţa din pădure unde copiii
găsesc pălăriile pentru Dansul Florilor şi aripile de fluturi pentru Dansul
Fluturaşilor pe care Zâna Primăvara le-a pregătit special pentru noi. Invit
copiii să dansăm împreună cu Zâna Primăvara Dansul Florilor şi Dansul
Fluturaşilor.
“Şi acum, cred că e timpul să ne întoarcem la grădiniţă pentru a-i pregăti
Zânei Primăvara o surpriză.” Prin intermediul câtecului „Trenul prieteniei”
ne vom întoarce la grădiniţă unde vom realiza o machetă pe care o vom da în
dar Zânei Primăvara răsplătind-o astfel pentru toate frumuseţile pe care ea le
aduce odată cu venirea acestui anotimp.
Voi prezenta copiilor materialele pregătite pe fiecare grup de măsuţe şi ceea
ce vor trebui să realizeze cu aceste materiale: Explicaţia şi
1. crenguţe, hartie creponată mărunţită, aracet, pensule, serveţele demonstraţia
2. carton colorat, beţişoare acoperite cu hârtie creponată verde, lipici,
serveţele
3. carton colorat negru, lipici, pene, serveţele
4. hârtie albă, carton colorat verde, plastilină, lipici, serveţele
Fiecare copil îşi va alege singur grupul de măsuţe unde doreşte să lucreze.
Apoi împreună cu copiii voi executa exerciţiile pentru încălzirea muşchilor
mici ai mâinii. Voi trece pe la fiecare grup de măsuţe pentru a explica modul
de realizare al copacilor îmnuguriţi, al narciselor, violetelor, ghioceilor şi Exerciţiul
7. Evaluarea performanţelor rândunelelor. Orală
Explic modul de realizare al copacului înmugurit: “Luăm crenguţa, întindem Exerciţiul dirijat
aracet pe ramurile acesteia, apoi o introducem în vasul cu hârtie creponată
mărunţită şi copacul nostru este gata.”
Explic modul de realizare al narciselor şi al violetelor: „Luăm beţişorul
învelit în hârtie creponată verde, care reprezintă tulpina narcisei, întindem
puţin lipici în vârful acestuia şi lipim floarea narcisei, apoi mototolim puţină
hârtie creponată portocalie şi o lipim în mijlocul florii. Punem puţin lipici la

8
mijlocul tulpinii şi apoi lipim frunzele narcisei. Pentru violete procedăm
exact la fel, doar că în mijlocul florii lipim puţină hârtie creponată galbenă
mototolită.”
Explic modul de realizare al ghioceilor: „Luăm hârtia albă în formă de pătrat,
o îndoim în aşa fel încât să obţinem un batic, apoi tragem colţurile din lateral
pe rând spre colţul din mijloc şi floarea ghiocelului este gata. Apoi întindem
puţin lipici pe tulpina ghiocelului pentru a putea lipi floarea. Aşezăm tulpina
ghiocelului în puţină plastilină de culoare verde şi ghiocelul este gata pentru
a fi aşezat pe machetă.”
Explic modul de realizare al rândunelelor: „Luăm rândunelele decupate din
carton colorat negru şi întindem puţin lipici pe aripile acestora. Apoi lipim
câteva pene şi rândunelele noastre sunt gata.”
Prin îndemnul “Spor la treabă!” se trece la activitatea propriu-zisă. Pe tot
parcursul activităţii voi urmări îndeaproape modul de executare al lucrării
(sugestii, explicaţii suplimentare, corectarea poziţiei la masa de lucru)
În timpul lucrului asigur climatul favorabil muncii independente prin
audierea unor cântece de primăvară.
Când lucrările sunt gata, fiecare copil va aduce lucrările realizate la suportul
pe care va fi aranjată macheta. Voi analiza împreună cu copiii toate lucrările.
Se vor face aprecieri în funcţie de criteriile: acurateţe şi lipire corectă. Voi
aprecia copiii care au realizat cele mai frumoase lucrări.
Zâna Primăvara se arată încântată de tot ceea ce au realizat copiii în această
minunată zi. Copiii o invită să mai rămână puţin cu ei pentru a se bucura
împreună de această zi minunată de primăvară pe care au petrecut-o la
grădiniţă.

RUTINE: “Prosopelul însetat” – exersarea unor deprinderi igienice


TRANZIŢIE: “Cocorul” – joc muzical

Urmează apoi a doua parte a ALA care constă în Jocul cu text şi cânt “Albăstrele”. Copiii interpretează rolul albăstrelelor executând
mişcările sugerate de text.
Apoi urmează etapa de relaxare care constă în Jocul liniştitor “Grădinarul şi florile”. Copiii sunt aşezaţi în cerc pe covor interpretând
rolul florilor care dorm. Un copil interpretează rolul grădinarului care trezeşte florile cu ajutorul sunetului produs de trianglu. Atunci când floarea
care doarme aude sunetul trianglului, aceasta trebuie să se ridice şi să adopte o poziţie a corpului reprezentând o floare de primăvară. Când toate

9
florile au fost trezite, grădinarul trece pe la fiecare floare şi o întreabă:”Tu ce floare eşti?”, iar copilul-floare trebuie sa spună numele florii pe
care o reprezintă poziţia adoptată de acesta. Jocul se execută de 3-5 ori.
Copiii se aşează pe periniţe, activitatea zilei încheindu-se printr-o discuţie cu copiii asupra lucrurilor desfăşurate în această zi la grădiniţă.
Zâna Primăverii oferă recompense copiilor.

10

S-ar putea să vă placă și