Sunteți pe pagina 1din 1

Fişă de lucru ACCESS 1

TABELE, INTEROGĂRI SIMPLE

EXERCIŢIU ORAŞE

BAZE DE DATE
1) Ce elemente poate conţine o bază de date în Microsoft Access?
2) Ce extensie are un fişier Access?
3) Să se creeze o bază de date nouă, având denumirea nume_elev.accdb (Access 2007) sau nume_elev.mdb (Access 2003).
TABELE
1) Să se creeze tabelul ORAŞE, cu următoarele coloane (câmpuri): cod_oras, denumire, primar, populaţie, cod_judeţ.
Coloana cod_oraş este PK. Notaţi în caiete tipul de date al fiecărei coloane.
2) Să se completeze tabelul cu următoarele linii (înregistrări):
cod_oras denumire primar populatie cod_judet
1 Sinaia Oprea 16000 PH
2 Braşov Ionescu 350000 BV
3 Constanţa Mazăre 450000 CT
4 Urziceni Vasilescu 12000 IL
5 Azuga Mihai 10000 PH
6 Mizil Popescu 10500 PH
7 Mangalia Ionescu 120000 CT
8 Predeal Marin 56000 BV
9 Buşteni Savin 14000 PH
10 Târgovişte Ionescu 234000 DB

3) Introduceţi alte 3 linii în tabel, la alegere.


4) Încercaţi să mai introduceţi în tabel un oraş care are codul 5. Este posibil? ______________________
5) Introduceţi în tabel o nouă coloană, cu denumirea suprafaţă şi completaţi valorile pentru fiecare oraş. Ce tip de date are coloana?
6) Introduceţi în tabel o nouă coloană, cu denumirea data_întemeierii şi completaţi valorile pentru fiecare oraş. Ce tip de date are coloana?
7) Redenumiţi coloana data_întemeierii, data_înfiinţării.
8) Ştergeţi coloana data_înfiinţării.

INTEROGĂRI (Creare Proiectare interogare)


1) Să se afişeze toate oraşele din judeţul care are codul BV şi au peste 50000 de locuitori. Sortaţi oraşele alfabetic.
2) Modificaţi interogarea anterioară, astfel încât oraşele să aibă sub 100000 de locuitori şi să fie sortate invers alfabetic.
3) Să se afişeze toate informaţiile despre oraşul Predeal.
4) Modificaţi interogarea anterioară, astfel încât să afişaţi numai primarul oraşului Predeal.
5) Să se afişeze denumirile şi primarii oraşelor din judeţul care are codul CT.
6) Să se afişeze numele oraşului pe care îl conduce primarul Mazăre.
7) Să se afişeze toate oraşele şi judeţele din care fac parte acestea, care au primari pe nume Ionescu, sortate descendent după denumire.
8) Să se afişeze toate oraşele care au între 10000 şi 100000 de locuitori, din judeţul care are codul PH.
9) Afişaţi numai primarii, sortaţi ascendent.
10) Afişaţi numai populaţiile, sortate descrescător.
11) Afişaţi oraşele din judeţul cu codul PH şi populaţiile acestora, sortate descendent după populaţie.
12) Afişaţi oraşele cu codurile 1,2,3 sau 4.
13) Afişaţi oraşele cu codurile 4, 6 sau 8, precum şi suprafeţele acestora, sortate crescător.
14) Afişaţi oraşele din judeţe cu codul IL, DB sau CT, care au suprafaţa cel puţin 1000, sortate ascendent după suprafaţă.
15) Afişaţi oraşele care au suprafaţa cel mult 1500, sortate descendent după denumire.
16) Afişaţi oraşele care au suprafaţa cuprinsă între 1000 şi 9500, precum şi primarii acestora.
17) Afişaţi primarul oraşului Urziceni.
18) Introduceţi o nouă linie în tabel, apoi creaţi o interogare care afişează toate datele despre aceasta (scrieţi o condiţie, la alegere).