Sunteți pe pagina 1din 2

RECAPITULARE WORD 2007

1. Creaţi un document nou, în care cu WordArt vă scrieţi numele. Sub numele vostru inseraţi
un simbol Wingdings de tip mouse. Măriţi la dimensiunea 72 şi culoare roz. Salvaţi
documentul cu numele vostru şi îl închideţi.
2. Deschideţi documentul test.docx
3. Schimbaţi orientarea documentului în Portret
4. Schimbaţi vizualizarea documentului la 106%
5. În partea de sus a paginii, introduceţi cuvântul Smith în dreapta cuvântului John
6. În paragraful care începe cu Vor exista…. schimbaţi cuvântul clienţilor cu musafirilor
7. Folosiţi comanda corespunzătoare pentru a găsi toate apariţiile cuvântului cum. Introduceţi
număruil găsit în partea de sus a paginii, în spaţiul destinat.
8. Aplicaţi formatul Italic (cursiv) titlului Articolele de sport şi alte activităţi în aer liber ale
lui Jim.
9. Aplicaţi titlului Articolele de sport şi alte activităţi în aer liber ale lui Jim o altă culoare de
font la alegere.
10. Aplicaţi litere de tip majuscule (upper case) cuvintelor din paragraful care începe cu John
Smith… şi se termină cu Dorchester.
11. Aplicaţi fontul Verdana paragrafului care începe cu John Smith … şi se termină cu
Dorchester.
12. Schimbaţi la 12 puncte mărimea fontului paragrafului care începe cu Având în vedere…
13. Mutaţi paragraful care începe cu Dacă este posibil… şi plasaţi-l între paragrafele care
încep cu Vor exista….. şi Cu sinceritate.
14. În paragraful care începe cu Vor exista…. creaţi un nou paragraf care să înceapă cu fraza
Noi cei de la….
15. În paragraful care începe cu Noi cei de la…., stergeţi cuvintele de lux.
16. Aplicaţi o indentare specială de 1 centimetru pentru prima linie din paragraful care începe cu
Având în vedere…
17. Aplicaţi o spaţiere de 6 puncte înaintea paragrafului care începe cu Având în vedere…
18. Ştergeţi întreruperea de linie după fraza care începe cu Noi cei de la…. Şi se termină cu….
De vară şi de iarnă.
19. În partea de jos a paginii, aplicaţi stilul Titlu 1 cuvintelor Jim Brown
20. Aplicaţi opţiunea de despărţire automată în silabe pentru întregul document.
21. În partea de sus a paginii, centraţi titlul Articolele de sport şi alte activităţi în aer liber ale
lui Jim.
22. În partea de sus a paginii, aplicaţi o bordură de culoare neagră şi grosime 1 punct
paragrafului care începe cu John Smith…. Şi se termină cu Dorchester.
23. Copiaţi numai formatul titlului Articolele de sport şi alte activităţi în aer liber ale lui Jim.
Aplicaţi acest format textului Dragă Domnule.
24. În partea de jos a paginii, inseraţi sombolul copyright © în stânga cuvintelor Jim Brown.
25. Aplicaţi efectul Exponent (superscript) simbolului copyright © introdus la punctul anterior.
26. În partea de jos a paginii, inseraţi o întrerupere de pagină după cuvintele Jim Brown.
27. În pagina 1, aplicaţi marcatori la alegere paragrafelor care încep cu Un număr larg de
produse…. şi Vor exusta gustări…
28. În pagina 2, inseraţi un tabel cu 3 coloane şi 5 rânduri. Introduceţi cuvântul Orar în primul
rând din prima coloană a tabelului.
29. În pagina 2, aplicaţi la alegere o culoare diferită de fundal primului rând din tabel.
30. În pagina 2, ştergeţi ultimul rând al tabelului.
31. În pagina 2, stabiliţi lăţimea primei coloane a tabelului la 2 centimetri.
32. În pagina 2, schimbaţi grosimea tuturor liniilor tabelului la 1 punct.
33. În pagina 2, sub tabel, inseraţi la alegere o miniatură.
34. Modificaţi dimensiunea imaginii introduse la punctul anterior astfel încât să aibă 2,5 cm
înălţime şi 3,0 cm lăţime.
35. Folosind funcţia Forme, inseraţi o săgeată, de la săgeţi bloc sub imaginea din pagina 2.
36. Folosiţi comanda corespunzătoare pentru a înlocui automat toate apariţiile cuvântului Jim
cu Alan.
37. Schimbaţi marginea din dreapta documentului la 2 centimetri.
38. Adăugaţi Data actualizată automat în partea stângă a antetului documentului.
39. Aplicaţi numerotarea automată a paginilor în partea dreaptă a subsolului.
40. Modificaţi numele utilizatorului şi scrieţi-vă numele vostru. Salvați și închideţi documentul.
41. Deschideţi documentul propunere.docx pe care îl veţi folosi ca şi document curent pentru
îmbinare corespondenţă. Folosiţi fişierul adrese.docx ca şi document listă destinatari
Înlocuiţi cuvintele Titlu Prenume Nume Adresa 1 Oras Tara cu câmpurile aferente. Salvaţi
documentul îmbinat cu numele Scrisoare şi apoi îl închideţi.
42. Deschideţi documentul planuri.docx şi introduceţi caracterele neimprimabile. Salvaţi
documentul ca şi document Word XML şi îl închideţi.
43. Navigaţi cu răbdare şi atenţie prin fiecare meniu, inclusiv în butonul Office, pe întreg ecranul
Word pentru a putea recunoaşte rapid locul în care se găsesc diferite elemente de genul:
unde se găseşte butonul pentru ajutor, de unde alegem să imprimăm doar pagini pare, de
unde alegem despărţirea în silabe, unde se găsesc antetul şi subsolul şi ce elemente pot fi
adăugate în acestea, cum puteţi alege stilul de subliniere şi culoarea pentru fonturi, de unde
modificăm fiecare cuvânt cu majuscule, la ce se referă bordurile şi umbririle şi ce facem cu
ele, cum stabilim tabulatorii, unde găsim spaţierea între rânduri (interelinia),