Sunteți pe pagina 1din 4

Conferință "Noua Ordine europeană în domeniul protecției datelor"

Pe data de 4 mai 2017, reprezentanții Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal au participat la a doua editie a Conferinței Noua Ordine europeană în domeniul protecției datelor, dedicată
sectorului financiar-bancar și sectorului public.

Aceștia au adus în atenția participanților principalele schimbări aduse de Regulamentul (EU) 679/2016, adoptat de
Parlamentul European și Consiliu, aplicabil de la data de 25 mai 2018, precum și impactul noii reglementări europene
asupra respectării drepturilor persoanelor vizate.

Cu această ocazie a fost subliniată obligativitatea autorităților și organismelor publice (cu excepția instanțelor
judecătorești) de a-și desemna un responsabil de protecția datelor, în concordanță cu prevederile art. 37-39 din
Regulamentul (EU) 679/2016, precum și sarcinile acestuia.

De asemenea, s-au prezentat și situațiile în care operatorii sau împuterniciților din mediul privat au obligația stabilirii
unui responsabil de protecția datelor până la data de 25 mai 2018, respectiv în cazurile în care se efectuează
monitorizări periodice și sistematice pe scară largă a persoanelor vizate sau se prelucrează, tot pe scară largă, date
sensibile, cum sunt cele privind originea rasială, etnică, opinii politice, convingeri religioase, filozofice, apartenența
sindicală, date genetice sau date biometrice.

Acest eveniment interactiv a reliefat preocuparea deosebită a sectorului privat și public pentru respectarea regulilor
de prelucrare stabilite de Noul Regulament.

Cu această ocazie mesajul instituției noastre a fost difuzat către publicul larg de Radio Romania Actualități, în
condițiile în care și această participare a reprezentanților instituției noastre se înscrie în cadrul campaniei de
informare derulată de Autoritate, în scopul popularizării noilor reguli de prelucrare a datelor personale.

Conferințe privind aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor

Pe data de 10 aprilie 2017, reprezentanții Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal au participat la un eveniment dedicat regulilor actuale de prelucrare a datelor personale și noutăților aduse
de Regulamentul General privind Protecția Datelor, în organizarea unei societăți de avocatură.

Invitaților prezenți, în special din domeniul bancar și IT, li s-au prezentat principalele schimbări aduse de
Regulamentul (EU) 679/2016, adoptat de Parlamentul European și Consiliu, aplicabil de la data de 25 mai 2018.

Manifestarea interactivă a reliefat interesul deosebit al sectorului privat pentru respectarea regulilor stabilite de
Noul Regulament.

Acest eveniment a fost precedat de Conferința Noua Ordine europeană în domeniul protecției datelor, desfășurată
pe data de 16 martie 2017, care a beneficiat de o largă prezență a reprezentanților societăților din diverse sectoare
de activitate.

În deschiderea acestei Conferințe, reprezentanții Autorității au adus în atenția participanților impactul noii
reglementări europene și implicațiile respectării drepturilor persoanelor vizate.

Participarile constante ale reprezentanților instituției noastre la aceste evenimente se circumscriu campaniei de
informare derulată de Autoritate în scopul popularizării noilor reguli de prelucrare a datelor personale atât în rândul
operatorilor, cât și a publicului larg.

ZIUA PORŢILOR DESCHISE

Pe data de 27 ianuarie 2017, cu ocazia Zilei Europene a Protecţiei Datelor, Autoritatea Naţională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal organizează “Ziua porţilor deschise”.
Cu acest prilej, în cursul zilei de vineri, între orele 10:00 - 13:00, invităm persoanele interesate de domeniul
protecţiei datelor cu caracter personal la sediul instituţiei noastre din B-dul Magheru nr. 28-30, et. 5, cam. 3.

Veți avea posibilitatea de a vizita zonele deschise publicului cu această ocazie şi de a primi informaţii generale
privind activitatea specifică a Autorităţii naţionale de supraveghere.

ZIUA EUROPEANĂ A PROTECŢIEI DATELOR

Pe data de 28 ianuarie 2017, se aniversează Ziua Europeană a Protecţiei Datelor, care marchează împlinirea a 36
de ani de la semnarea, la Strasbourg anul 1981, a Convenţiei 108 pentru protecţia persoanelor referitor la
prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal - primul instrument legal adoptat în domeniul protecţiei
datelor.

Scopul celebrării acestei zi este creșterea gradului de informare a publicului larg asupra importanţei protecţiei
datelor cu caracter personal şi a drepturilor specifice pe care le pot exercita.

Cu această ocazie, autorităţile naţionale independente de protecţia datelor din statele europene organizează
evenimente specifice.

În cinstea Zilei Europene a Protecţiei Datelor, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal va organiza Simpozionul cu tema „Noul Regulament General privind Protecția Datelor – implicații
și efecte”, la Palatul Parlamentului, pe data de 27 ianuarie 2017, începând cu orele 11,00.

Materialele informative dedicate Zilei Europene a Protecţiei Datelor sunt disponibile la adresa
www.dataprotection.ro/informatii generale/informatii de interes public/materiale informative

Accesul mass-media se va face pe baza acreditărilor deja existente la nivelul Palatului Parlamentului.

Conferință privind protecția datelor personale


Pe data de 8 decembrie 2016, a avut loc un eveniment dedicat regulilor actuale de prelucrare a datelor personale
și noutăților aduse de Regulamentul General privind Protecția Datelor, în organizarea unei societăți de avocatură.

Invitaților din mediul privat li s-au prezentat implicațiile acestui Regulament, adoptat de Parlamentul European și
Consiliu, iar reprezentanții Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal au făcut
anumite recomandări referitoare la modul de aplicare a noii reglementări europene, începând cu 25 mai 2018.

Acest eveniment interactiv a reliefat interesul deosebit al sectorului privat pentru respectarea regulilor stabilite de
Noul Regulament.

Evenimente dedicate Noului Regulament

privind protecția datelor personale

În cursul lunii iunie 2016, reprezentanții Autorității au susținut prezentări în cadrul a două prestigioase evenimente
dedicate adoptării Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulație a acestor date, care se va aplica începând cu data de 25 mai 2018.

Astfel, pe data de 23 iunie 2016, a avut loc Conferința Data protection-soluții si responsabilități, la Camera de
Comerț și Industrie a României, în deschiderea căreia a luat cuvântul domnul Marius Bostan, ministrul Comunicațiilor
și Societății Informaționale. Cu ocazia acestui eveniment la care au participat numeroși invitați din mediul privat și
public s-au dezbătut implicațiile Noului Regulament general de prelucrare a datelor personale, adoptat de
Parlamentul European și Consiliu, iar reprezentanții Autorității au prezentat noutățile aduse de noua reglementare
europeană de directă aplicabilitate. Desfășurată într-o manieră interactivă, această manifestare a evidențiat realul
interes manifestat de persoanele juridice pentru alinierea la cerințele de exigență a Noului Regulament.

Pe data de 16 iunie 2016 a avut loc un seminar dedicat aplicabilității practice a Regulamentului 679/2016, cu
participarea companiilor multinaționale ce activează, în special, în domeniul farmaceutic, IT și retail. În cadrul
acestui eveniment reprezentanții Autorității au susținut o prezentare referitoare la condițiile de efectuare a
transferurilor de date personale în state terțe, care a reliefat noile exigențe ce vor guverna acest tip de prelucrare.

În acest context, remarcăm interesul accentuat manifestat de mediul public și privat, pentru asigurarea unei reale
protecții a datelor personale.

Conferința europeană a autorităților naționale

de protecție a datelor personale

În perioada 26-27 mai 2016, a avut loc Conferința europeană a autorităților naționale de protecție a datelor
personale din Europa, în cadrul căreia s-au dezbătut subiecte de actualitate referitoare la măsurile preconizate la
nivel european și național din perspectiva Regulamentului general de prelucrare a datelor personale, adoptat de
Parlamentul European și Consiliu, care a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2016.

În cadrul acestei prestigioase reuniuni s-a subliniat că, pe plan european, noile standarde globale pentru protecţia
vieţii private şi a datelor personale sunt conturate prin adoptarea noului pachet legislativ de reformă, iar autoritățile
naționale de protecția datelor vor fi implicate în pregătirea aplicării efective a Regulamentului, inclusiv în privința
obținerii resurselor financiare și umane adecvate pentru realizarea efective a competențelor acestora.

În același timp, preocuparea participanților s-a concentrat pe aspecte privind întărirea cooperării între autoritățile
naționale de protecția datelor, instrumentele adecvate de realizare a transferurilor de date către statele terțe și
stabilirea mecanismului de coeziune la nivelul Comitetului European pentru Protecția Datelor, organ al Uniunii
Europene cu personalitate juridică, înființat prin Regulamentul nr. 679/2016.
La această Conferință au fost adoptate două rezoluții referitoare la noul cadru legislativ al Uniunii Europene,
respectiv referitoare la transferul datelor cu caracter personal.

Această manifestare a reliefat implicarea deosebită a autorităților naționale în reformarea acestui domeniu și
asigurarea unei reale protecții a drepturilor persoanelor fizice.

S-ar putea să vă placă și