Sunteți pe pagina 1din 3

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,ROSTOGOL”

Str. Bărăganului, nr.34, Loc.Călăraşi, Jud. Călăraşi


E-mail: gradiniţa_rostogol@yahoo.com
Telefon/Fax: 0242318369

SITUAȚIE PRIVIND PARTICIPAREA CU COMUNICĂRI LA


SIMPOZIOANE

An şcolar 2017 - 2018


SEM I

Educatoare: Voicu Georgiana

Nr. Denumirea Nivelul Organizator Titlul articolului Data


crt. Simpozionului
1.
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,ROSTOGOL”
Str. Bărăganului, nr.34, Loc.Călăraşi, Jud. Călăraşi
E-mail: gradiniţa_rostogol@yahoo.com
Telefon/Fax: 0242318369

SITUAȚIE PRIVIND FORMAREA CONTINUĂ


An școlar 2017 – 2018
Sem. I

Numele și prenumele cadrului didactic: Voicu Georgiana

A. CURSURI FORMARE - fără credite profesionale transferabile

Instituția Documentul
Nr. Denumirea cursului de furnizoare Perioada Calificative care atestă
crt. formare Număr ore absolvirea
Nota cursului

1.

B. CURSURI FORMARE - cu credite profesionale transferabile

Instituția Număr Documentul


Nr. Denumirea cursului furnizoare Perioada credite care atestă
crt. de formare profesionale absolvirea
transferabile cursului

”Valorizarea instituției ”Dăscălimea 10- 19 360 din


1. de învățământ prin română” 23.10.2017 23.10.2017
optimizarea și
eficientizarea
comunicării și
relaționării”