Sunteți pe pagina 1din 1

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

CONCURSUL
ORGANIZAT ÎN ZILELE DE 18 ŞI 20 SEPTEMBRIE 2012 PENTRU
OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER ARHIVAR,
GREFIER REGISTRATOR ŞI PERSONAL CONEX DIN CADRUL
CURŢII DE APEL BUCUREŞTI ŞI AL INSTANŢELOR DIN
CIRCUMSCRIPŢIE

BAREM PROBĂ PRACTICĂ


AGENT PROCEDURAL

1. Anul, luna, ziua când a fost încheiat procesul - verbal (art.100 al.1 pct.1
C.pr.civ.) - 1,25 pct.
2. Numele celui care a încheiat procesul – verbal (art.100 alin.1 pct.2
C.pr.civ. – 1,25 pct.
3. Art.100 al.1 pct.4 C.pr.civ. – 1,75 pct.
4. Art. 100 al.1 pct.7 C.pr.civ. – 1,5 pct.
(1)
5. Art.100 al.1 pct.8 C.pr.civ. – 1,25 pct.
6. Art.100 al.1 pct 8 (2) C.pr.ci – 2 pct.

1 punct se acordă din oficiu