Sunteți pe pagina 1din 204

Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe

părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie


făcând citarea critică în articole sau recenzii).

APARAT FOTO DIGITAL

Manual de referinţă

Imprimat în Europa
CT3L01(Y5)
6MN341Y5-01
Introducere

Componentele aparatului foto

Fotografierea şi redarea - operaţii elementare

Funcţiile de fotografiere

Funcţiile de redare

Înregistrarea şi redarea filmelor

Configurarea aparatului foto

Conectarea aparatului foto la un televizor, la un calculator sau la o imprimantă

Secţiunea de referinţă

Note tehnice şi index

i
Introducere
Citiţi mai întâi aceste informaţii
Vă mulţumim pentru achiziţionarea aparatului foto digital Nikon COOLPIX L830. Înainte de a utiliza
Introducere

aparatul, vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile din „Pentru siguranţa dumneavoastră” (A viii-xi) şi
să vă familiarizaţi cu informaţiile din acest manual. După ce aţi terminat de citit, vă rugăm să păstraţi
acest manual la îndemână pentru a-l putea consulta de câte ori aveţi nevoie pentru a vă bucura pe
deplin de noul dumneavoastră aparat foto.

ii
Despre acest manual
Dacă doriţi să începeţi să utilizaţi imediat aparatul foto, consultaţi „Fotografierea şi redarea - operaţii
elementare” (A 12).
Pentru a afla detalii despre elementele componente ale aparatului foto şi despre informaţiile afişate
pe monitor, consultaţi „Componentele aparatului foto” (A 1).

iii Introducere
Alte informaţii
• Simboluri şi convenţii
Pentru a simplifica procesul de căutare a informaţiilor de care aveţi nevoie, în acest manual sunt
utilizate următoarele simboluri şi convenţii:
Pictograme Descriere
Această pictogramă indică atenţionările şi informaţiile pe care trebuie să le citiţi
B
Introducere

înainte de a utiliza aparatul foto.


Această pictogramă indică notele şi informaţiile pe care trebuie să le citiţi înainte de a
C
utiliza aparatul foto.
Aceste pictograme indică alte pagini care conţin informaţii relevante;
A/E/F
E: „Secţiunea de referinţă”, F: „Note tehnice şi index”.
• În acest manual, cardurile de memorie SD, SDHC şi SDXC sunt numite „carduri de memorie”.
• Setările aparatului foto la momentul cumpărării sunt numite „setări implicite”.
• Denumirile elementelor de meniu afişate pe monitorul aparatului foto şi denumirile butoanelor
sau denumirile mesajelor afişate pe monitorul unui computer apar în manual cu caractere aldine.
• În acest manual, imaginile pot fi uneori omise în mostrele de afişaj pentru ca indicatoarele de pe
monitor să poată fi ilustrate mai clar.
• Figurile şi capturile de ecran prezentate în acest manual pot să difere faţă de produsul
dumneavoastră.

iv
Informaţii şi precauţii
Învăţare continuă
În cadrul angajamentului „Învăţare continuă” al Nikon pentru asistenţă şi educaţie permanentă, pe
următoarele site-uri sunt disponibile informaţii actualizate permanent:
• Pentru utilizatorii din S.U.A.: http://www.nikonusa.com/

Introducere
• Pentru utilizatorii din Europa şi Africa: http://www.europe-nikon.com/support/
• Pentru utilizatorii din Asia, Oceania şi Orientul Mijlociu: http://www.nikon-asia.com/
Vizitaţi aceste site-uri pentru a fi la curent cu cele mai noi informaţii despre produse, sugestii, răspunsuri la
întrebări frecvente (FAQ) şi sfaturi generale privind prelucrarea imaginilor digitale şi a fotografiilor. Puteţi
beneficia de informaţii suplimentare de la reprezentanţa locală Nikon. Vizitaţi site-ul de la adresa de mai jos
pentru informaţiile de contact.
http://imaging.nikon.com/

Utilizaţi numai accesorii electronice marca Nikon


Aparatele foto Nikon COOLPIX sunt concepute la cele mai înalte standarde şi includ circuite electronice
complexe. Numai accesoriile electronice marca Nikon (inclusiv încărcătoare pentru acumulatori, baterii şi
adaptoare la reţeaua electrică) certificate de Nikon special pentru a fi utilizate cu acest aparat foto digital
Nikon au fost fabricate şi testate pentru funcţionarea în conformitate cu cerinţele de funcţionare şi de
siguranţă impuse pentru acest tip de circuite electronice.
UTILIZAREA ALTOR ACCESORII ELECTRONICE DECÂT NIKON POATE DETERIORA APARATUL FOTO ŞI POATE
ANULA GARANŢIA NIKON.
Pentru mai multe informaţii despre accesoriile marca Nikon, contactaţi un distribuitor local autorizat Nikon.

Înainte de efectuarea fotografiilor importante


Înainte de efectuarea fotografiilor la ocazii importante (cum ar fi nunţile, sau înainte de a lua aparatul foto
într-o excursie), faceţi o fotografie test pentru a vă asigura că aparatul foto funcţionează normal. Nikon nu va
fi responsabil pentru deteriorările sau pierderea de profituri care pot rezulta ca urmare a funcţionării
defectuoase a produsului.

v
Despre manuale
• Nicio parte a manualelor incluse furnizate împreună cu acest produs nu poate fi reprodusă, transmisă,
transcrisă, stocată pe un mediu portabil şi nu poate fi tradusă în nicio limbă, sub nicio formă, cu niciun
mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă de la Nikon.
• Nikon îşi rezervă drepturile de a modifica specificaţiile sau echipamentele hardware şi programele
software descrise în aceste manuale oricând şi fără notificare prealabilă.
Introducere

• Nikon nu va fi responsabil pentru deteriorările rezultate din utilizarea acestui produs.


• Am depus toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în aceste manuale sunt corecte şi
complete şi am aprecia dacă aţi raporta orice erori sau omisiuni reprezentanţei Nikon din zona
dumneavoastră (adresa oferită separat).

Notă cu privire la interzicerea copierii sau reproducerii


Reţineţi că simpla posesie a materialului care a fost copiat sau reprodus digital cu ajutorul unui scaner, aparat
digital foto sau a altui dispozitiv poate fi pedepsită prin lege.
• Articole a căror copiere sau reproducere este interzisă prin lege
Nu copiaţi şi nu reproduceţi bancnote, monede, titluri, obligaţiuni guvernamentale sau obligaţiuni
guvernamentale locale chiar dacă astfel de copii sau reproduceri sunt ştampilate ca fiind „Mostre”. Copierea
sau reproducerea bancnotelor, monedelor sau titlurilor care circulă într-o ţară străină este interzisă. Fără
permisiunea prealabilă a guvernului, copierea sau reproducerea de mărci poştale sau cărţi poştale
neutilizate emise de guvern este interzisă.
Copierea sau reproducerea de timbre emise de guvern şi de documente aprobate prin lege este interzisă.
• Atenţionări privind anumite copii sau reproduceri
Guvernul a emis atenţionări privind copiile sau reproducerile de titluri emise de companii private (acţiuni,
chitanţe, cecuri, tichete cadou etc.), abonamentele la mijloace de transport în comun sau cupoanele, cu
excepţia unui număr minim de copii necesare ce vor fi oferite de o companie în scop comercial. De
asemenea, nu copiaţi şi nu reproduceţi paşapoarte emise de guvern, licenţe emise de agenţii publice şi
grupuri private, cărţi de identitate şi tichete, precum permise şi bonuri de masă.
• Respectarea notelor privind drepturile de autor
Copierea sau reproducerea de creaţii protejate de copyright precum cărţile, muzica, picturile, gravuri în
lemn, hărţi, desene, filme şi fotografii este reglementată de legile naţionale şi internaţionale privind
drepturile de autor. Nu utilizaţi acest produs în scopul efectuării de copii ilegale sau pentru a încălca legile
drepturilor de autor.

vi
Casarea dispozitivelor de stocare a datelor
Reţineţi că ştergerea de imagini sau formatarea dispozitivelor de stocare a datelor precum cardurile de
memorie sau memoria încorporată a aparatului foto nu şterge complet datele originale ale imaginii. Fişierele
şterse pot fi uneori recuperate din dispozitivele de stocare casate utilizând un software disponibil în comerţ,
ceea ce poate duce la utilizarea rău intenţionată a datelor personale conţinute de imagini. Este
responsabilitatea utilizatorului să asigure confidenţialitatea datelor de acest tip.

Introducere
Înainte de a renunţa la un dispozitiv de stocare a datelor sau de a transfera proprietatea unei alte persoane,
ştergeţi toate datele utilizând un software pentru ştergere disponibil în comerţ sau formataţi dispozitivul şi
umpleţi-l complet cu imagini care nu conţin informaţii private (de exemplu fotografii cu cer liber). De
asemenea, trebuie să înlocuiţi oricare din imaginile selectate pentru opţiunea Selectaţi o imagine în
setarea Ecran de întâmpinare (A 72). Aveţi grijă să evitaţi rănirea sau deteriorarea de bunuri când
distrugeţi fizic dispozitivele de stocare date.

vii
Pentru siguranţa dumneavoastră
Pentru a preveni deteriorarea produsului dumneavoastră Nikon sau pentru a nu vă răni
pe dumneavoastră sau pe alţii, citiţi în întregime următoarele precauţii privind siguranţa
înainte de a utiliza acest echipament. Păstraţi aceste instrucţiuni privind siguranţa la
Introducere

îndemâna tuturor persoanelor care utilizează produsul.

Această pictogramă marchează atenţionări, informaţii care trebuie citite înainte de a


utiliza acest produs Nikon pentru a preveni eventualele accidentări.

AVERTISMENTE
Opriţi aparatul în cazul unei adaptorul la reţeaua electrică se sparg ca
defecţiuni rezultat al unei căderi sau al unui alt
În cazul în care observaţi fum sau un miros accident, duceţi produsul la o
neobişnuit provenind de la aparatul foto reprezentanţă de service autorizată Nikon
sau de la adaptorul la reţeaua electrică, pentru verificări, după ce aţi deconectat
deconectaţi adaptorul şi scoateţi produsul şi/sau aţi scos acumulatorul.
acumulatorul imediat, având grijă să nu vă
Nu utilizaţi aparatul foto sau
ardeţi. Continuarea utilizării ar putea
adaptorul la reţeaua electrică în
conduce la rănire. După îndepărtarea sau
prezenţa gazului inflamabil
deconectarea sursei de alimentare electrice,
Nu utilizaţi echipamente electronice
duceţi echipamentul la o reprezentanţă
în prezenţa gazului inflamabil, deoarece
de service autorizată Nikon pentru verificări.
acest lucru poate produce explozii sau
Nu demontaţi incendii.
Atingerea părţilor interne ale aparatului
Manevraţi cu grijă cureaua
foto sau ale adaptorului la reţeaua aparatului
electrică poate conduce la rănire.
Nu treceţi niciodată cureaua în jurul
Reparaţiile trebuie efectuate de tehnicieni
gâtului unui bebeluş sau al unui copil.
calificaţi. În cazul în care aparatul foto sau
viii
Păstraţi la distanţă de copii • Opriţi produsul înainte de a înlocui
Trebuie să aveţi o grijă deosebită astfel acumulatorii. Dacă utilizaţi un adaptor
încât copiii de vârstă fragedă să nu la reţeaua electrică, asiguraţi-vă că nu
introducă în gură bateriile sau alte piese este conectat.
• Utilizaţi doar acumulatori aprobaţi pentru
de mici dimensiuni.
utilizarea cu acest produs (A 13).

Introducere
Nu rămâneţi în contact cu Nu combinaţi acumulatorii vechi cu cei noi,
aparatul foto, încărcătorul nici mărci sau tipuri diferite de acumulatori.
acumulatorului sau adaptorul la • La reîncărcarea acumulatorilor Ni-MH
reţeaua electrică pe perioade reîncărcabili Nikon EN-MH2, utilizaţi
lungi în timp ce dispozitivele numai încărcătorul specificat şi
sunt pornite sau în uz încărcaţi patru acumulatori simultan.
La înlocuirea acumulatorilor cu
Unele componente ale dispozitivelor se
acumulatori EN-MH2-B2
încing. În cazul în care dispozitivele sunt (comercializaţi separat), cumpăraţi
în contact cu pielea perioade lungi de două seturi (în total patru
timp, se pot produce arsuri uşoare. acumulatori).
Nu lăsaţi produsul în spaţii în • Acumulatorii reîncărcabili EN-MH2 se
care va fi expus la temperaturi vor utiliza numai împreună cu
aparatele digitale Nikon şi sunt
extrem de ridicate, de exemplu în
compatibili cu COOLPIX L830.
interiorul unui automobil sau sub
• Introduceţi acumulatorii în poziţia
acţiunea directă a luminii solare
corectă.
Nerespectarea acestei instrucţiuni poate • Nu scurtcircuitaţi, nu demontaţi
provoca deteriorarea aparatului sau un acumulatorii şi nu încercaţi să scoateţi
incendiu. sau să rupeţi izolaţia sau învelişul
acumulatorului.
Acordaţi atenţie manevrării
acumulatorilor • Nu expuneţi acumulatorii la flacără sau
la căldură excesivă.
Acumulatorii pot prezenta scurgeri sau
• Nu introduceţi acumulatorii în apă şi
pot exploda dacă sunt manevraţi nu îi supuneţi acţiunii acesteia.
necorespunzător. Respectaţi precauţiile
• Nu transportaţi şi nu depozitaţi
următoare când manevraţi acumulatorii
împreună cu obiecte metalice precum
utilizaţi pentru acest produs: lănţişoare sau ace de păr.
ix
• Acumulatorii tind să prezinte scurgeri • Nu deterioraţi, nu modificaţi, nu forţaţi
atunci când sunt complet descărcaţi. şi nu îndoiţi cablul de alimentare, nu îl
Pentru a evita deteriorarea produsului, puneţi sub obiecte grele şi nu-l
asiguraţi-vă că aţi scos acumulatorii expuneţi la căldură sau flacără. În cazul
când aceştia sunt goliţi complet. în care izolaţia este deteriorată şi firele
• Încetaţi să mai utilizaţi aparatul imediat sunt expuse, duceţi-l la o
Introducere

dacă observaţi o modificare a reprezentanţă de service autorizată


acumulatorilor, precum decolorarea Nikon pentru verificări. În cazul
sau deformarea. nerespectării acestor precauţii pot
• Dacă lichidul unor acumulatori rezulta incendii sau şocuri electrice.
deterioraţi intră în contact cu • Nu manevraţi conectorul sau
îmbrăcămintea sau pielea, clătiţi încărcătorul de acumulatori cu mâinile
imediat cu multă apă. ude. În cazul nerespectării acestei
precauţii pot rezulta şocuri electrice.
Respectaţi precauţiile
următoare când manevraţi • Nu utilizaţi cu convertori sau
încărcătorul de acumulatori adaptoare de călătorie proiectate
(disponibil separat) pentru a converti tensiunea sau cu
• Păstraţi încărcătorul uscat. În cazul inversoare CC-CA. Nerespectarea
nerespectării acestei precauţii pot acestor precauţii poate duce la
rezulta incendii sau şocuri electrice. avarierea produsului, la supraîncălzire
• Praful depus pe sau în apropierea sau incendii.
părţilor metalice ale conectorului Utilizaţi cabluri corespunzătoare
trebuie îndepărtat cu o cârpă uscată. Când conectaţi cabluri la fişele de intrare
Continuarea utilizării ar putea conduce şi ieşire, utilizaţi doar cablurile livrate sau
la incendii.
vândute de Nikon în acest scop, pentru a
• Nu manevraţi cablul de alimentare şi
menţine conformitatea cu reglementările
nu vă apropiaţi de încărcătorul
referitoare la produs.
acumulatorului în timpul furtunilor cu
descărcări electrice. În cazul
nerespectării acestei precauţii
pot rezulta şocuri electrice.

x
Manevraţi cu grijă piesele în mişcare Dacă utilizaţi aparatul într-un
Aveţi grijă să nu prindeţi degetele sau avion sau într-un spital, opriţi
diferite obiecte în capacul obiectivului alimentarea
sau în alte piese în mişcare. Dacă utilizaţi aparatul într-un avion în
timpul decolării şi aterizării, opriţi
Acordaţi atenţie utilizării
alimentarea.

Introducere
bliţului
Nu utilizaţi funcţiile reţelei fără fir în
Utilizarea bliţului aproape de ochii
timpul unui zbor cu avionul.
subiectului poate provoca afectarea
La utilizarea aparatului într-un spital,
temporară a vederii. Nu folosiţi bliţul la o
respectaţi instrucţiunile spitalului.
distanţă mai mică de 1 m faţă de subiect.
Acordaţi o atenţie specială la Undele electromagnetice emise de acest
fotografierea bebeluşilor. aparat foto pot perturba sistemele
electronice ale avionului sau
Nu acţionaţi bliţul când instrumentele folosite în spital. Dacă
fereastra bliţului atinge o utilizaţi un card Eye-Fi, scoateţi cardul din
persoană sau un obiect aparat înainte de a vă îmbarca în avion
În cazul nerespectării acestei precauţii sau înainte de a intra în spital.
pot rezulta arsuri sau incendii.
Evitaţi contactul cu cristalele
lichide
În cazul în care monitorul se sparge,
trebuie evitată rănirea provocată de
geamul spart şi trebuie împiedicat
contactul cristalelor lichide cu pielea sau
pătrunderea acestora în ochi sau în gură.

xi
Note
Avertismente pentru clienţii din Simbolul de pe baterii indică
Europa faptul că bateriile trebuie
colectate separat faţă de alte
Introducere

Acest simbol indică faptul că


deşeuri.
echipamentele electrice şi
electronice trebuie colectate În ţările europene se aplică următoarele
separat. reglementări:
Următoarele sunt valabile doar • Toate bateriile, fie că sunt marcate cu
pentru utilizatorii din ţările acest simbol sau nu, sunt proiectate
pentru colectarea separată la un
europene:
centru adecvat de colectare. Nu
• Acest produs este conceput
aruncaţi la un loc cu deşeurile
pentru colectarea separată la un
menajere.
punct de colectare corespunzător.
• Pentru mai multe informaţii, contactaţi
Nu casaţi acest produs ca pe un deşeu
distribuitorul sau autorităţile locale
domestic.
care se ocupă de gestionarea
• Colectarea separată şi reciclarea ajută
deşeurilor.
la conservarea resurselor naturale şi la
prevenirea consecinţelor negative
asupra sănătăţii umane şi mediului
care ar putea rezulta din cauza
eliminării incorecte.
• Pentru mai multe informaţii,
contactaţi distribuitorul sau autorităţile
locale responsabile de reglementarea
colectării deşeurilor.

xii
Cuprins
Introducere........................................................... ii Fotografierea şi redarea - operaţii
Citiţi mai întâi aceste informaţii............................. ii elementare ......................................................... 12
Despre acest manual ..................................................... iii Pregătirea 1 Introducerea bateriilor.................. 12

Introducere
Informaţii şi precauţii ...................................................... v Baterii recomandate .................................................... 13
Pentru siguranţa dumneavoastră..................... viii Pregătirea 2 Introducerea unui card de
AVERTISMENTE................................................................ viii memorie ...................................................................... 14
Note ............................................................................... xii Memoria internă şi cardurile de memorie ..... 15
Pregătirea 3 Configurarea limbii, a datei şi a orei
Componentele aparatului foto ..................... 1 afişate ........................................................................... 16
Corpul aparatului foto............................................... 1 Pasul 1 Pornirea aparatului foto ......................... 20
Modificarea unghiului monitorului....................... 3 Pasul 2 Selectarea modului de fotografiere ... 22
Montarea curelei aparatului foto şi a capacului Modurile de fotografiere disponibile................ 23
obiectivului .......................................................................... 4 Pasul 3 Încadrarea unei imagini.......................... 24
Ridicarea şi coborârea bliţului .................................. 5 Folosirea zoomului ....................................................... 25
Utilizarea meniurilor (butonul d) .................... 6 Pasul 4 Focalizarea şi fotografierea ................... 26
Monitorul ....................................................................... 8 Butonul de declanşare ............................................... 27
Modul fotografiere .......................................................... 8 Pasul 5 Redarea imaginilor ................................... 28
Modul redare .................................................................... 10 Pasul 6 Ştergerea imaginilor ................................ 29

xiii
Funcţiile de fotografiere ............................... 31 Funcţiile de redare........................................... 62
Modul G (automat facil) ..................................... 31 Zoom redare .............................................................. 62
Modul scenă Redarea miniaturilor, afişarea calendar ........... 63
(fotografierea în funcţie de scenă) .................... 32 Funcţiile definite folosind butonul d (Meniu
Sfaturi şi note .................................................................... 33 redare).......................................................................... 64
Modul efecte speciale (aplicarea efectelor la
Introducere

fotografiere)............................................................... 38 Înregistrarea şi redarea filmelor.................. 65


Modul portret inteligent (capturarea imaginilor Înregistrarea filmelor .............................................. 65
cu feţe zâmbitoare) ................................................. 40 Funcţiile care pot fi definite folosind butonul
Modul A (automat) .............................................. 42 d (meniu film)........................................................... 69
Funcţiile care pot fi definite folosind selectorul Redarea filmelor ....................................................... 70
multiplu....................................................................... 43
Utilizarea bliţului ............................................................. 44
Utilizarea autodeclanşatorului ............................... 47 Configurarea aparatului foto....................... 72
Utilizarea modului macro.......................................... 49 Funcţiile care pot fi definite folosind butonul
Reglarea luminozităţii d (meniul de configurare) ............................... 72
(Compensare expunere)............................................ 50
Setări implicite ................................................................. 51 Conectarea aparatului foto la un televizor,
Funcţiile definite folosind butonul d (Meniu la un calculator sau la o imprimantă......... 74
fotografiere)............................................................... 53 Metode de conectare ............................................. 74
Opţiuni disponibile în meniul de fotografiere... 54 Utilizarea ViewNX 2 ................................................. 76
Funcţii care nu pot fi utilizate simultan ........... 55 Instalarea ViewNX 2...................................................... 76
Focalizare.................................................................... 57 Transferul imaginilor pe computer .................... 77
Utilizarea funcţiei de detectare a feţei .............. 57 Vizualizare fotografii..................................................... 79
Utilizarea funcţiei estompare piele ..................... 58
Utilizarea funcţiei Găsire ţintă AF.......................... 59
Subiecte care nu pot fi fotografiate folosind
focalizarea automată.................................................... 60
Blocarea focalizării ......................................................... 61

xiv
Editarea filmelor ............................................... E25
Secţiunea de referinţă ............................... E1 Extragerea porţiunii dorite dintr-un film ..... E25
Utilizarea panoramei simple Salvarea unui cadru dintr-un film ca imagine
(fotografiere şi redare) ...................................... E2 statică............................................................................ E26
Fotografierea cu modul panoramă Meniul de fotografiere
simplă .............................................................................. E2 (pentru modul A (automat)) ..................... E27
Vizualizarea imaginilor capturate cu panoramă Definirea setărilor modului imagine
simplă .............................................................................. E5

Introducere
(dimensiunea şi calitatea imaginii)............. E27
Vizualizarea şi ştergerea imaginilor capturate Balans de alb (ajustare nuanţă)..................... E29
continuu (secvenţă) ........................................... E6 Declanşare continuă............................................ E32
Vizualizarea imaginilor dintr-o secvenţă.... E6 Sensibilitate ISO...................................................... E34
Ştergerea imaginilor dintr-o secvenţă......... E7 Opţiuni culoare....................................................... E35
Editarea imaginilor statice............................... E8 Mod zonă AF ............................................................ E36
Înainte de a începe editarea imaginilor ..... E8 Meniul portret inteligent............................... E40
Retuşare rapidă: îmbunătăţirea contrastului şi a Estompare piele ..................................................... E40
saturaţiei ........................................................................ E9 Cronometru zâmbet............................................ E40
D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a Ochi deschişi ............................................................ E41
contrastului .................................................................. E9 Meniul de redare .............................................. E42
Corecţie ochi roşii: corectarea efectului de ochi Ordine imprimare (Crearea unei ordini de
roşii care apare datorită utilizării bliţului...... E10 imprimare DPOF)................................................... E42
Estompare piele: Prezentare diapozitive........................................ E45
estomparea tonurilor pielii.............................. E11 Protejare...................................................................... E46
Efecte filtre: Rotire imagine......................................................... E48
aplicarea efectelor filtre digitale................... E12 Copiere (Copierea între memoria internă şi
Imagine mică: cardul de memorie) ............................................. E49
reducerea dimensiunii unei imagini ......... E14 Opţiuni afişare secvenţă.................................... E51
Tăiere: crearea unei copii tăiate.................... E15 Alegere imag. importantă................................ E51
Conectarea aparatului foto la televizor
(vizualizarea imaginilor pe televizor)......... E16
Conectarea aparatului foto la o imprimantă
(imprimare directă) .......................................... E18
Conectarea aparatului foto la o
imprimantă................................................................ E19
Imprimarea individuală a imaginilor ......... E20
Imprimarea mai multor imagini................... E22

xv
Meniul pentru film............................................ E52
Opţiuni film ............................................................... E52 Note tehnice şi index.................................. F1
Mod zonă AF............................................................ E55 Întreţinerea produsului...................................... F2
Mod focalizare autom. ....................................... E55 Aparatul foto ................................................................ F2
VR film........................................................................... E56 Baterii ................................................................................ F3
Reducere zgomot vânt...................................... E56 Carduri de memorie ................................................ F5
Meniul de configurare..................................... E57 Curăţarea şi depozitarea.................................... F6
Curăţarea ........................................................................ F6
Introducere

Ecran de întâmpinare ......................................... E57


Fus orar şi dată ........................................................ E58 Depozitarea aparatului foto................................ F6
Setări monitor.......................................................... E60 Localizarea defectelor ........................................ F7
Imprimare dată (Imprimare dată şi oră) .... E62 Specificaţii............................................................. F14
VR fotografie............................................................. E63 Carduri de memorie aprobate ....................... F18
Detecţie mişcare.................................................... E64 Index ....................................................................... F21
Asistenţă AF .............................................................. E65
Setări sunet ............................................................... E65
Oprire automată .................................................... E66
Formatare memorie/Formatare card........ E67
Limba/Language................................................... E68
Setări TV....................................................................... E68
Avertizare clipire .................................................... E69
Încărcare Eye-Fi....................................................... E70
Resetare totală......................................................... E71
Tip baterie.................................................................. E72
Versiune firmware................................................. E72
Mesaje de eroare............................................... E73
Denumirea fişierelor ........................................ E77
Accesoriile opţionale....................................... E78

xvi
Componentele aparatului foto
Corpul aparatului foto
1 23 4 56 7 3 8

Componentele aparatului foto


9

10

14 13 12 11

Control zoom................................................................25 6 Difuzor .............................................................................. 70


f : unghi larg........................................................25 7 Microfon (stereo)........................................................ 65
g : telefotografie.................................................25
1 8 Bliţ................................................................................... 5, 44
h : redare miniaturi...........................................63
i : zoom redare ..................................................62 9 Conector ieşire USB/audio/video .................... 74
j : ajutor..................................................................32
10 Microconector HDMI (tip D)................................ 74
2 Buton declanşare........................................................26
11 Capac conector........................................................... 74
3 Buclă pentru curea aparat foto............................ 4
12 m buton (ridicare bliţ)........................................ 5, 44
4 Comutator alimentare/indicator luminos aparat pornit...20
13 Control zoom lateral ................................................ 25
Indicator luminos autodeclanşator .................47
5 14 Obiectiv
Dispozitiv iluminare asistenţă AF......................72
1
7
8
9
6

12
11 10
4 5

13
2 3
1

2
Componentele aparatului foto
1 Monitor ............................................................................... 8 8 Selector multiplu...........................................................6
A buton (mod fotografiere) 9 k buton (aplică selecţia) ........................................6
2
................................................................ 31, 32, 38, 40, 42
10 l buton (ştergere) ................................................... 29
3 Bec bliţ...............................................................................46
11 d buton (meniu)......................6, 53, 64, 69, 72
4 b buton (e înregistrare film)..........................65
Capac locaş baterie/fantă card memorie
12
5 c buton (redare)......................................................28 ....................................................................................... 12, 14
Conector intrare cc (pentru adaptorul la reţeaua electrică 13 Montură trepied .................................................. F17
6

Componentele aparatului foto


care poate fi cumpărat separat de la Nikon).......E78
7 Capac conector intrare cc

Modificarea unghiului monitorului


Unghiul de înclinare al monitorului poate fi coborât până la cca. 85° sau ridicat până la cca. 90°.
Această funcţionalitate este utilă în cazul în care fotografiaţi ţinând aparatul foto la înălţime sau jos.

B Note referitoare la monitor


• La modificarea unghiului monitorului nu utilizaţi o forţă prea mare.
• Monitorul nu poate fi mutat la stânga sau la dreapta.
• Dacă utilizaţi monitorul în condiţii normale, aşezaţi-l înapoi în poziţia iniţială.
3
Montarea curelei aparatului foto şi a capacului obiectivului
Fixaţi capacul obiectivului la cureaua aparatului foto şi apoi fixaţi cureaua de aparatul foto.
Componentele aparatului foto

Fixaţi-le în două locuri.

B Capacul obiectivului
Dacă nu utilizaţi aparatul, protejaţi obiectivul folosind capacul obiectivului.

4
Ridicarea şi coborârea bliţului
Apăsaţi pe butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul.
• Pentru mai multe informaţii despre setările bliţului, consultaţi „Utilizarea bliţului” (A 44).
• Dacă nu îl utilizaţi, apăsaţi cu atenţie pe bliţ pentru a-l coborî până când se fixează pe poziţie; veţi
auzi un declic.

5 Componentele aparatului foto


Utilizarea meniurilor (butonul d)
Pentru a naviga prin meniuri, utilizaţi selectorul multiplu şi butonul k.

1 Apăsaţi pe butonul d. 2 Apăsaţi pe selectorul multiplu J.


• Meniul este afişat. • Pictograma de meniu selectată în prezent
va fi afişată cu galben.
Componentele aparatului foto

Meniu fotografiere
Mod imagine
Balans de alb
Continuu
Sensibilitate ISO
Opţiuni culoare
Mod zonă AF

Pictogramele de meniu

3 Selectaţi pictograma meniului 4 Apăsaţi pe butonul k.


dorit. • Opţiunile meniului devin selectabile.
• Meniul este modificat.
Configurare
Ecran de întâmpinare Ecran de întâmpinare
Fus orar şi dată Fus orar şi dată
Setări monitor Setări monitor
Imprimare dată Imprimare dată
VR fotografie VR fotografie
Detecţie mişcare Detecţie mişcare
Asistenţă AF Asistenţă AF

6
5 Selectaţi o opţiune de meniu. 6 Apăsaţi pe butonul k.
• Pe ecran vor fi afişate setările
corespunzătoare opţiunii selectate.
VR fotografie
Ecran de întâmpinare
Fus orar şi dată
Setări monitor Activată (hibridă)
Imprimare dată Activată

Componentele aparatului foto


VR fotografie Dezactivată
Detecţie mişcare
Asistenţă AF

7 Selectaţi o setare. 8 Apăsaţi pe butonul k.


• Setarea selectată va fi aplicată.
• Dacă aţi terminat de utilizat meniul, apăsaţi
pe butonul d.
VR fotografie

Activată (hibridă)
Activată
Dezactivată

C Note referitoare la configurarea opţiunilor meniului


• În funcţie de modul de fotografiere sau de starea aparatului foto, anumite opţiuni din meniu nu pot fi
configurate. Opţiunile care nu sunt disponibile sunt afişate cu culoarea gri şi nu vor putea fi selectate.
• Dacă un meniu este afişat, puteţi trece în modul fotografiere apăsând pe butonul de declanşare, pe
butonul A (mod fotografiere) sau pe butonul b (e înregistrare film).

7
Monitorul
Informaţiile afişate pe monitor în timpul fotografierii şi redării se schimbă în funcţie de setările
aparatului şi de modul de utilizare.
În mod implicit, informaţiile sunt afişate dacă aparatul foto este prima dată pornit şi dacă utilizaţi
aparatul foto, iar informaţiile vor fi ascunse după câteva secunde (dacă pentru Informaţii
fotografie este selectată opţiunea Afişare automată info în Setări monitor (A 72)).
Componentele aparatului foto

Modul fotografiere
38 6
37
36 2 10 2
35 HDR 3 5 7
34 1 4 AF
33 8
32 H L 10
120 60 9
10
31 11
12
30 PRE 29
28 +1.0 13
29m 0s 14
27 999
1/250 F 3.0
26
25 23 22 21 16
24 9 9 9 15
9999
20 19 18 17

8
1 Mod fotografiere.................................................22, 23 Zonă de focalizare (urmărire subiect)
20
2 Mod bliţ ............................................................................44 ...............................................................................54, E39

3 Mod macro.....................................................................49 21 Valoare diafragmă...................................................... 27

4 Indicator zoom.....................................................25, 49 22 Timp de expunere..................................................... 27

5 Indicator focalizare ....................................................26 23 Pictogramă Destinaţie călătorie........................ 72

6 Opţiuni film (filme cu viteză normală).............69 24 Sensibilitate ISO .......................................................... 54

7 Opţiuni film (filme HS).............................................69 25 Indicator încărcare baterie ................................... 20

Componentele aparatului foto


8 Mod imagine................................................54, E27 26 Indicator „dată nesetată” ............................... 16, 72

9 Panoramă simplă........................................................36 27 Imprimare dată............................................................ 72

10 Pictogramă reducere vibraţii.......................69, 72 28 Indicator de comunicare Eye-Fi ........................ 73

11 Pictogramă detecţie mişcare ..............................72 29 Estompare piele.......................................................... 54

12 Reducere zgomot vânt ...........................................69 30 Mod balans de alb..................................................... 54

13 Valoare compensare expunere..........................50 31 Opţiuni culoare ........................................................... 54

14 Durată înregistrare film rămasă .........................65 32 Mod declanşare continuă............................. 37, 54

Număr de expuneri rămase 33 Pictogramă ochi deschişi...................................... 54


15
(imagini statice) ...........................................................20 34 Din mână/trepied .............................................. 33, 34
16 Indicator memorie internă....................................20 35 Iluminare fundal (HDR)........................................... 35
Zonă de focalizare 36 Indicator autodeclanşator .................................... 47
17
(pentru manual sau centru) .........................54, 61 37 Cronometru zâmbet ................................................ 54
18 Zonă de focalizare (găsire ţintă AF).........54, 59 Declanşare automată portret animal de casă
38
Zonă de focalizare (detectare faţă, detectare ............................................................................................... 37
19
animal de casă) ............................ 26, 37, 40, 54, 57

9
Modul redare
1 2 3 4 56 7 8 9
10
999/999 999/999 a
9999/9999
29m 0s b
29m 0s
Componentele aparatului foto

22 11
21 9999.JPG
15/05/2014 12:00 12
13
20 19 18 17 16 15
14

10
1 Pictogramă de protejare.......................64, E46 12 Mod imagine ................................................54, E27
Afişare secvenţă (dacă opţiunea Imagini 13 Opţiuni film....................................................69, E52
2
individuale este selectată)................64, E51 14 Panoramă simplă ......................................... 36, E2
3 Pictogramă ordine imprimare...........64, E42 15 Pictogramă tăiere.......................................62, E15
4 Pictogramă estompare piele.............. 64, E11 16 Pictogramă imagine mică ....................64, E14
5 Pictogramă efecte filtre ......................... 64, E12 Instrucţiuni pentru redarea unei panorame
6 Pictogramă D-Lighting .............................64, E9 simple.................................................................. 36, E5
Pictogramă retuşare rapidă....................64, E9 17 Instrucţiuni pentru redarea unei secvenţe

Componentele aparatului foto


7
................................................................................. 64, E6
8 Pictogramă corecţie ochi roşii...........64, E10 Instrucţiuni pentru redarea unui film ............ 70
9 Indicator memorie internă....................................15 18 Oră înregistrare............................................................ 16
(a) Număr imagine curentă/ 19 Dată înregistrare ......................................................... 16
10 număr total de imagini
(b) Durată film 20 Indicator încărcare baterie ................................... 20

11 Indicator volum ...........................................................70 21 Număr şi tip fişier ...............................................E77


22 Indicator de comunicare Eye-Fi ........73, E70

11
Fotografierea şi redarea - operaţii
elementare
Pregătirea 1 Introducerea bateriilor

1 Deschideţi capacul locaşului bateriei/fantei


3
cardului de memorie.
• Ţineţi aparatul foto invers pentru a evita căderea bateriilor.
Fotografierea şi redarea - operaţii elementare

2
1
2 Introduceţi bateriile.
• Confirmaţi faptul că bornele pozitive (+) şi negative (–) sunt
orientate corect şi introduceţi bateriile.

3 Închideţi capacul locaşului bateriei/fantei


cardului de memorie. 1
• Împingeţi capacul în timp ce apăsaţi pe zona marcată cu 2.

2 3

12
Baterii recomandate
• Patru baterii alcaline LR6/L40 (tip AA) (baterii incluse)
• Patru baterii cu litiu FR6/L91 (tip AA)
• Patru acumulatori Ni-MH (nichel metal hidrură) reîncărcabili EN-MH2
* Acumulatorii Ni-MH reîncărcabili EN-MH1 nu pot fi utilizaţi.

B Scoaterea bateriilor
• Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi monitorul s-au stins şi apoi
deschideţi capacul locaşului bateriei/fantei cardului de memorie.
• Este posibil ca aparatul foto, bateriile şi cardul de memorie să fie fierbinţi imediat după utilizarea aparatului
foto.

Fotografierea şi redarea - operaţii elementare


B Note referitoare la baterii
• Nu combinaţi acumulatori vechi cu acumulatori noi sau baterii de diferite mărci sau tipuri.
• Nu pot fi utilizate baterii care au următoarele defecte:

Baterii care se descojesc Bateriile a căror izolare nu acoperă Bateriile la care borna
zona din jurul bornei negative negativă este plată

B Tipul de baterie
Prin definirea opţiunii Tip baterie din meniul de configurare (A 72) în funcţie de bateriile introduse în
aparatul foto, bateriile vor fi utilizate mai eficient.
Setarea implicită este tipul de baterii inclus la cumpărare.

B Note referitoare la acumulatorii reîncărcabili EN-MH2


Dacă utilizaţi cu aparatul foto acumulatori EN-MH2, încărcaţi patru acumulatori simultan folosind
încărcătorul MH-73 (E78, F4).

C Bateriile alcaline
Funcţionarea bateriilor alcaline poate să difere foarte mult în funcţie de producător. Alegeţi o marcă fiabilă.

13
Pregătirea 2 Introducerea unui card de memorie

1 Închideţi aparatul foto şi deschideţi capacul


3
locaşului bateriei/fantei cardului de memorie.
• Ţineţi aparatul foto invers pentru a evita căderea bateriilor.

2
1
2 Introduceţi cardul de memorie.
Fotografierea şi redarea - operaţii elementare

• Împingeţi cardul de memorie corect până când se blochează;


veţi auzi un declic.

Fantă card de memorie


B Aveţi grijă, cardul de memorie trebuie să fie
introdus în direcţia corectă
Introducerea cardului de memorie cu cealaltă parte sau invers
poate deteriora aparatul foto şi cardul de memorie.

3 Închideţi capacul locaşului bateriei/fantei


cardului de memorie. 1
• Împingeţi capacul în timp ce apăsaţi pe zona marcată cu 2.

2 3
14
B Formatarea cardurilor de memorie
La prima introducere în acest aparat foto a unui card de memorie utilizat într-un alt dispozitiv, acesta trebuie
să fie formatat cu acest aparat foto. Introduceţi cardul în aparatul foto, apăsaţi pe butonul d şi selectaţi
Formatare card din meniul de configurare.

Scoaterea cardurilor de memorie


Opriţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că indicatorul luminos aparat pornit şi
monitorul s-au stins şi apoi deschideţi capacul locaşului bateriei/fantei
cardului de memorie. 12
Împingeţi cu atenţie cardul de memorie în aparatul foto (1) pentru a
scoate parţial cardul (2).

Fotografierea şi redarea - operaţii elementare


B Avertizare temperatură ridicată
Este posibil ca aparatul foto, bateriile şi cardul de memorie să fie fierbinţi imediat după utilizarea aparatului
foto.

Memoria internă şi cardurile de memorie


Datele din aparatul foto, inclusiv imaginile şi filmele, pot fi salvate atât în memoria internă a
aparatului foto cât şi pe un card de memorie. Pentru a utiliza memoria internă a aparatului foto,
scoateţi cardul de memorie.

15
Pregătirea 3 Configurarea limbii, a datei şi a orei afişate
La prima pornire a aparatului foto, vor fi afişate ecranul de selectare a limbii şi ecranul de selectare a
datei şi a orei pentru ceasul intern al aparatului foto.
• Dacă ieşiţi fără a defini data şi ora, pictograma O va lumina intermitent când ecranul de
fotografiere este afişat.

1 Apăsaţi pe comutatorul de alimentare pentru a


porni aparatul foto.
Fotografierea şi redarea - operaţii elementare

2 Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru Limba/Language

a selecta limba dorită şi apăsaţi pe


butonul k.

Anulare

3 Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.


Alegeţi fusul orar şi setaţi data şi
ora?

Da
Nu
Anulare

16
4 Selectaţi fusul orar de reşedinţă şi
apăsaţi pe butonul k. London, Casablanca

• Pentru a activa funcţia timp economisire


lumină zi (oră de vară), apăsaţi pe H. Dacă
funcţia Timp economisire lumină zi este
activată, pictograma W va fi afişată deasupra
hărţii.
Înapoi
Pentru a dezactiva funcţia Timp economisire
lumină zi (oră de vară), apăsaţi pe I.

5 Selectaţi formatul datei şi apăsaţi pe butonul k. Format dată

Fotografierea şi redarea - operaţii elementare


An/Lună/Zi
Lună/Zi/An
Zi/Lună/An

6 Definiţi data şi ora şi apăsaţi pe butonul k. Dată şi oră

• Selectaţi un câmp: apăsaţi pe JK (pentru a parcurge ciclic


Z L A h m
câmpurile Z, L, A, h şi m).
• Editaţi data şi ora: apăsaţi pe HI.
01 01 2014 00 00
• Confirmaţi setările definite: selectaţi m şi apăsaţi pe butonul k.

Editare

7 Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.


15/05/2014 15:30

OK?

Da
Nu

17
8 Verificaţi dacă aţi scos capacul obiectivului şi
apoi apăsaţi pe butonul A.
Apăsaţi pe acest buton
• Va fi afişat ecranul de selectare a modului de fotografiere. în modul fotografiere
pentru a accesa meniul
de selectare a modului
de fotografiere.

9 Dacă este afişat Mod automat facil, apăsaţi pe Mod automat facil

butonul k.
• Aparatul va trece în modul fotografiere şi veţi putea fotografia
Fotografierea şi redarea - operaţii elementare

în modul automat facil (A 22).


• Pentru a selecta un alt mod de fotografiere, apăsaţi pe
HI înainte de a apăsa pe butonul k.

18
C Modificarea setărilor definite pentru limbă şi a celor definite pentru dată şi oră
• Puteţi modifica aceste setări folosind opţiunile pentru Limba/Language şi Fus orar şi dată din meniul
de configurare z (A 72).
• Puteţi activa sau dezactiva funcţia Timp economisire lumină zi (oră de vară) din meniul de configurare
z selectând Fus orar şi dată şi apoi Fus orar. Apăsaţi pe selectorul multiplu K şi apoi pe H pentru a
activa funcţia Timp economisire lumină zi şi pentru a da ceasul înainte cu o oră, sau pe I pentru a
dezactiva funcţia şi pentru a da ceasul înapoi cu o oră.

C Bateria ceasului
• Ceasul aparatului foto este alimentat de la o baterie de rezervă încorporată. Bateria de rezervă se încarcă în
timp ce bateriile principale sunt introduse în aparat sau în timp ce aparatul foto este conectat la un

Fotografierea şi redarea - operaţii elementare


adaptor la reţeaua electrică, opţional, şi poate asigura câteva zile de funcţionare după aproximativ zece
ore de încărcare.
• Dacă bateria de rezervă s-a consumat, la pornirea aparatului va fi afişat ecranul de configurare a datei şi a
orei. Definiţi din nou data şi ora. Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pasul 3 (A 16) din „Pregătirea
3 Configurarea limbii, a datei şi a orei afişate”.

C Inscripţionarea datei fotografierii pe imaginile imprimate


• Puteţi inscripţiona permanent data fotografierii pe imagini în timp ce acestea sunt capturate selectând
opţiunea Imprimare dată (A 72) din meniul de configurare.
• Dacă doriţi ca data fotografierii să fie imprimată fără utilizarea setării Imprimare dată, folosiţi pentru
imprimare programul software ViewNX 2 (A 76).

19
Pasul 1 Pornirea aparatului foto

1 Scoateţi capacul obiectivului şi apăsaţi pe


comutatorul de alimentare.
• Monitorul se va deschide.
• Apăsaţi din nou pe comutatorul de alimentare pentru a opri
aparatul foto.

2
Fotografierea şi redarea - operaţii elementare

Verificaţi indicatorul de încărcare al bateriei şi


numărul de expuneri rămase.
Indicator încărcare baterie
Afişaj Descriere
b Bateriile sunt încărcate. 25m 0s
1900
B Bateriile sunt descărcate.
Indicator încărcare baterie
Bateria este Aparatul foto nu poate captura imagini.
consumată. Înlocuiţi bateriile. Număr de expuneri rămase

Numărul de expuneri rămase


Este afişat numărul de imagini care pot fi efectuate.
• Pictograma C va fi afişată dacă în aparatul foto nu este introdus niciun card de memorie, iar
imaginile vor fi salvate în memoria internă.

20
C Note referitoare la bliţ
Dacă trebuie să folosiţi bliţul, de exemplu la fotografierea în spaţii întunecate sau în cazul în care subiectul
este retroiluminat, apăsaţi pe butonul m (ridicare bliţ) pentru a ridica bliţul (A 5, 44).

C Funcţia Oprire automată


Luminează intermitent

Fotografierea şi redarea - operaţii elementare


Nu se efectuează Nu se efectuează
operaţii operaţii

3 min
25m 0s
1900

Aparatul foto intră Aparatul foto se


în modul veghe. opreşte.

• Aparatul va intra în modul veghe după aproximativ 30 de secunde. Acest timp poate fi modificat folosind
setarea Oprire automată din meniul de configurare (A 72).
• În timp ce aparatul foto este în modul veghe, monitorul se va aprinde dacă efectuaţi una din următoarele
operaţii:
➝ apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de declanşare, pe butonul A (mod fotografiere),
pe butonul c (redare) sau pe butonul b (e înregistrare film)

21
Pasul 2 Selectarea modului de fotografiere

1 Apăsaţi pe butonul A.

2 Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru Mod automat facil


Fotografierea şi redarea - operaţii elementare

a selecta un mod de fotografiere şi


apăsaţi pe butonul k.
• În acest exemplu este utilizat modul G (automat
facil).
• Setările definite pentru modul fotografiere vor fi
salvate chiar şi după ce aparatul foto a fost închis.

22
Modurile de fotografiere disponibile
G Mod automat facil A 31
Aparatul foto selectează automat modul scenă optim în momentul în care încadraţi o imagine,
astfel fiind şi mai uşor să faceţi fotografii folosind setările adecvate scenei.
b Mod scenă A 32
Setările aparatului foto vor fi optimizate în funcţie de scena selectată.
D Efecte speciale A 38
În timpul fotografierii se pot aplica efecte imaginilor.
F Portret inteligent A 40

Fotografierea şi redarea - operaţii elementare


Dacă aparatul foto detectează o faţă care zâmbeşte, puteţi captura o imagine automat fără a mai
apăsa pe butonul de declanşare (cronometru zâmbet). De asemenea, puteţi utiliza opţiunea
estompare piele pentru a netezi tonurile pielii folosite la redarea feţelor oamenilor.
A Mod automat A 42
Este utilizat pentru fotografiere, în general. Setările pot fi ajustate în funcţie de condiţiile de
fotografiere şi de tipul de fotografie pe care doriţi să îl capturaţi.

23
Pasul 3 Încadrarea unei imagini

1 Ţineţi aparatul foto fix.


• Nu acoperiţi cu degetele şi cu alte obiecte obiectivul, bliţul,
dispozitivul de iluminare asistenţă AF, microfonul şi difuzorul.
Fotografierea şi redarea - operaţii elementare

2 Încadraţi imaginea. Pictograma modului fotografiere


• Dacă aparatul foto stabileşte automat modul scenă, pictograma
modului fotografiere se va schimba (A 31).

25m 0s
1900

B Note referitoare la modul automat facil


• În funcţie de condiţiile de fotografiere, este posibil ca aparatul foto să nu selecteze modul scenă dorit. În
acest caz, selectaţi un alt mod de fotografiere (A 32, 38, 40, 42).
• Dacă folosiţi zoomul digital, modul scenă selectat va fi U.
24
C Dacă utilizaţi un trepied
• Vă recomandăm să utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în următoarele situaţii.
- La fotografierea în condiţii de luminozitate scăzută
- Dacă bliţul este coborât sau dacă utilizaţi un mod fotografiere în care bliţul nu este acţionat
- Dacă utilizaţi setarea de telefotografie
• Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul la fotografiere, definiţi pentru VR fotografie opţiunea
Dezactivată din meniul de configurare (A 72) pentru a preveni apariţia unor eventuale erori apărute
datorită folosirii acestei funcţii.

Folosirea zoomului
Dacă mişcaţi butonul control zoom, poziţia Micşorare Mărire
obiectivului de zoom se va modifica.
• Pentru a vă apropia de subiect: acţionaţi butonul

Fotografierea şi redarea - operaţii elementare


spre g (telefotografie)
• Pentru a vă îndepărta şi pentru a vizualiza o zonă
mai mare: acţionaţi butonul spre f (unghi larg)
La pornirea aparatului foto, zoomul va fi deplasat în
poziţia maximă cu unghi larg.
• De asemenea, pentru a folosi zoomul, butonul
lateral de control al zoomului (A 1) poate fi g
Mărire
acţionat spre g sau spre f.
f
Micşorare

• Dacă butonul control zoom este acţionat,


indicatorul de zoom va fi afişat la partea de sus a
monitorului. Zoom optic Zoom digital
• Zoomul digital, care permite mărirea suplimentară a
subiectului de până la de 4× nivelul maxim al
zoomului optic, poate fi activat prin acţionarea şi menţinerea butonului control zoom sau a butonului
control zoom lateral acţionat spre g când aparatul este în poziţia maximă de zoom optic.
C Note privind zoomul digital
Indicatorul de zoom se modifică în albastru la activarea zoomului digital şi se modifică galben când mărirea
zoomului este crescută şi mai mult.
• Indicatorul de zoom este albastru: calitatea imaginii nu este redusă semnificativ prin utilizarea Zoomului
fin dinamic.
• Indicatorul de zoom este galben: calitatea imaginii este redusă semnificativ.
• Indicatorul rămâne albastru pe o plajă mai largă atunci când dimensiunea imaginii este mai mică.
25
Pasul 4 Focalizarea şi fotografierea

1 Apăsaţi pe butonul de declanşare până la


jumătate.
• Dacă subiectul este focalizat, zona de focalizare se va aprinde şi
va avea culoarea verde (se pot aprinde mai multe zone de
focalizare de culoare verde).
• Dacă utilizaţi zoomul digital, aparatul foto va focaliza subiectul
aflat în centrul cadrului, iar zona de focalizare nu va fi afişată.
Dacă aparatul foto a focalizat, indicatorul de focalizare (A 9) se
va aprinde şi va avea culoarea verde.
Fotografierea şi redarea - operaţii elementare

• Dacă zona de focalizare sau indicatorul de focalizare luminează


intermitent, aparatul nu poate focaliza. Modificaţi compoziţia şi
încercaţi să apăsaţi din nou butonul de declanşare până la
jumătate.
1/250 F 3.0

2 Fără a ridica degetul, apăsaţi pe butonul de


declanşare până la capăt.

26
Butonul de declanşare
Pentru a defini focalizarea şi expunerea (timpul de expunere şi
diafragma), apăsaţi uşor pe butonul de declanşare până la jumătate,
Apăsaţi până la
oprindu-vă când simţiţi o uşoară rezistenţă. Focalizarea şi expunerea
jumătate
rămân blocate atunci când butonul de declanşare este apăsat până la
jumătate.

Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a elibera


Apăsaţi până la obturatorul şi pentru a captura imaginea.
capăt Nu apăsaţi cu putere pe butonul de declanşare, căci aparatul foto
poate tremura, iar imaginile pot fi neclare. Apăsaţi cu atenţie pe buton.

Fotografierea şi redarea - operaţii elementare


B Note referitoare la salvarea imaginilor şi înregistrarea filmelor
Indicatorul care afişează numărul de expuneri rămase sau indicatorul care afişează durata maximă a filmului
luminează intermitent în timp ce imaginile sunt salvate sau în timpul înregistrării unui film. Nu deschideţi
capacul locaşului bateriei/fantei cardului de memorie şi nu scoateţi bateriile sau cardul de memorie
în timp ce un indicator luminează intermitent. În caz contrar, puteţi pierde datele sau puteţi deteriora
aparatul foto sau cardul de memorie.

27
Pasul 5 Redarea imaginilor

1 Apăsaţi pe butonul c (redare).


• Dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul c (redare) în timp ce
aparatul este oprit, aparatul se va deschide în modul redare.

c (redare),
buton

2 Utilizaţi selectorul multiplu pentru a selecta Afişaţi imaginea anterioară


Fotografierea şi redarea - operaţii elementare

imaginea care va fi afişată.


• Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul HIJK pentru a derula rapid
imaginile.

Afişaţi imaginea următoare

• Pentru a reveni în modul fotografiere, apăsaţi pe butonul 4/4


A sau pe butonul de declanşare.

0004. JPG
15/05/2014 15:30

28
Pasul 6 Ştergerea imaginilor

1 Apăsaţi pe butonul l pentru a şterge imaginea


afişată în acel moment pe monitor.

2 Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a

Fotografierea şi redarea - operaţii elementare


selecta metoda dorită de ştergere şi apăsaţi pe Ştergere
butonul k. Imagine curentă
• Pentru a ieşi fără a efectua operaţia de ştergere, apăsaţi pe Ştergere imagini selectate
butonul d. Toate imaginile

3 Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.


• Imaginile şterse nu pot fi recuperate.
• Pentru anulare, selectaţi Nu şi apăsaţi pe butonul k. Ştergeţi 1 imagine?

Da
Nu

29
Utilizarea ecranului de ştergere a imaginilor selectate

1 Utilizaţi selectorul multiplu JK pentru a selecta Ştergere imagini selectate

imaginea care va fi ştearsă şi apoi utilizaţi


H pentru a afişa c.
• Pentru a anula selecţia, apăsaţi pe I pentru a elimina c.
• Acţionaţi butonul control zoom (A 1) spre g (i) pentru a
trece la redarea cadru întreg sau spre f (h) pentru a trece la
redarea miniaturilor. Înapoi

2 Adăugaţi c tuturor imaginilor pe care doriţi să le ştergeţi şi apoi apăsaţi pe


butonul k pentru a confirma selecţia.
Fotografierea şi redarea - operaţii elementare

• Pe ecran va fi afişat un dialog de confirmare. Urmaţi instrucţiunile afişate pe monitor.

B Ştergerea imaginilor dintr-o secvenţă


• Dacă apăsaţi pe butonul l şi ştergeţi o imagine importantă în timp ce numai imaginile importante sunt
afişate pentru o secvenţă de imagini (A 64), toate imaginile din secvenţa respectivă, inclusiv imaginea
importantă, vor fi şterse.
• Pentru a şterge o anumită imagine dintr-o secvenţă, apăsaţi pe butonul k pentru a afişa imaginile una
câte una şi apăsaţi pe butonul l.

C Ştergerea ultimei imagini realizate în modul fotografiere


Dacă utilizaţi modul fotografiere, apăsaţi pe butonul l pentru a şterge ultima imagine salvată.

30
Funcţiile de fotografiere
Modul G (automat facil)
Aparatul foto selectează automat modul scenă optim în momentul în care încadraţi o imagine, astfel
fiind şi mai uşor să faceţi fotografii folosind setările adecvate scenei.

Intraţi în modul fotografiere M butonul A (mod fotografiere) M modul G (automat facil) M


butonul k

Dacă aparatul foto selectează un mod scenă, pictograma modului fotografiere afişată pe ecranul de
fotografiere se va schimba în funcţie de modul scenă activat în acel moment.

Funcţiile de fotografiere
e Portret
f Peisaj
h Portret de noapte*
g Peisaj noapte*
i Prim-plan
j Iluminare fundal
U Alte scene
* O imagine este capturată folosind un timp de expunere lung.

Funcţiile disponibile în modul G (automat facil)


• Autodeclanşator (A 47)
• Compensare expunere (A 50)
• Meniul modului automat facil (A 53)

31
Modul scenă (fotografierea în funcţie de scenă)
Dacă este selectată o scenă, setările aparatului foto vor fi optimizate automat pentru scena selectată.

Intraţi în modul fotografiere M butonul A (mod fotografiere) M b (a doua pictogramă de


sus*) M K M HI M selectaţi o scenă M butonul k

* Pe ecran va fi afişată pictograma ultimei scene selectate.

b Portret c Peisaj2 d Sport1 e Portret de noapte


(setare implicită) (A 33) (A 33)
f Petrecere/Interior1 Z Plajă1 z Zăpadă1 h Apus1, 3
(A 33)
i Crepuscul/Răsărit2, 3 j Peisaj noapte2 k Prim-plan u Mâncare
Funcţiile de fotografiere

(A 34) (A 34) (A 34)


l Muzeu1 m Foc de artificii2, 3 n Copie alb-negru1 o Iluminare fundal
(A 35) (A 35) (A 35) (A 35)
p Panoramă simplă1 O Portret animal de
(A 36) casă
(A 37)
1 Aparatul focalizează zona aflată în centrul cadrului.
2 Aparatul foto focalizează la infinit.
3
Se recomandă utilizarea unui trepied, deoarece timpul de expunere este lung. Selectaţi pentru VR
fotografie opţiunea Dezactivată din meniul de configurare (A 72) dacă utilizaţi un trepied pentru a
stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.
Pentru a vizualiza o descriere (afişare informaţii ajutătoare) pentru fiecare
scenă
Selectaţi scena şi acţionaţi butonul control zoom (A 1) spre g (j) Peisaj
pentru a vizualiza o descriere a respectivei scene. Pentru a reveni la
ecranul original, acţionaţi din nou butonul control zoom spre
g (j).

32
Sfaturi şi note
d Sport
• În timp ce ţineţi apăsat butonul de declanşare până la capăt, vor fi capturate în mod continuu până la
5 imagini cu o viteză de circa 6,7 cadre pe secundă (fps) (dacă pentru Mod imagine este selectată
opţiunea P 4608×3456).
• Cadenţa cadrelor la declanşarea continuă poate să difere în funcţie de setările modului imagine curent,
de cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere.
• Focalizarea, expunerea şi nuanţa sunt fixate la valorile determinate pentru prima imagine din fiecare
serie.

e Portret de noapte
• Ridicaţi bliţul înainte de a fotografia.
• Din ecranul afişat după selectarea modului e Portret de noapte, selectaţi Y Din mână sau
Z Trepied.

Funcţiile de fotografiere
• Y Din mână (setare implicită):
- Dacă pictograma e, afişată în colţul din stânga sus al monitorului, se aprinde şi are culoarea verde,
apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a captura o serie de imagini care vor fi
combinate şi salvate într-o singură imagine.
- După ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt, ţineţi aparatul foto fix până când pe ecran
este afişată o imagine statică. După capturarea unei imagini, nu opriţi aparatul foto decât după ce pe
monitor este afişat din nou ecranul de fotografiere.
- Dacă subiectul se deplasează în timp ce aparatul efectuează o fotografiere cu declanşare continuă,
imaginea poate fi distorsionată, suprapusă sau neclară.
• Z Trepied:
- Când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, imaginea va fi capturată, iar timpul de
expunere va fi lung.
- Reducerea vibraţiilor va fi dezactivată chiar dacă din meniul de configurare pentru VR fotografie
(A 72) este selectată opţiunea Activată.

f Petrecere/Interior
• Pentru a evita efectele produse de tremuratul aparatului foto, ţineţi aparatul cât mai fix. Selectaţi pentru
VR fotografie opţiunea Dezactivată din meniul de configurare (A 72) dacă utilizaţi un trepied
pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.

33
j Peisaj noapte
• Din ecranul afişat după selectarea opţiunii j Peisaj noapte, selectaţi Y Din mână sau Z Trepied.
• Y Din mână (setare implicită):
- Dacă pictograma j afişată în colţul din stânga sus al monitorului se aprinde şi are culoarea verde,
apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt pentru a captura o serie de imagini care vor fi
combinate şi salvate într-o singură imagine.
- După ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt, ţineţi aparatul foto fix până când pe ecran
este afişată o imagine statică. După capturarea unei imagini, nu opriţi aparatul foto decât după ce pe
monitor este afişat din nou ecranul de fotografiere.
• Z Trepied:
- Când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, imaginea va fi capturată, iar timpul de
expunere va fi lung.
- Reducerea vibraţiilor va fi dezactivată chiar dacă din meniul de configurare pentru VR fotografie
(A 72) este selectată opţiunea Activată.

k Prim-plan
Funcţiile de fotografiere

• Modul macro este activat (A 49), iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai
apropiată în care poate focaliza.
• Puteţi muta zona de focalizare. Apăsaţi pe butonul k, utilizaţi selectorul multiplu HIJK pentru a
muta zona de focalizare şi apăsaţi pe butonul k pentru a aplica setarea definită.

u Mâncare
• Modul macro este activat (A 49), iar aparatul foto transfocalizează automat în poziţia cea mai apropiată
în care poate focaliza.
• Puteţi ajusta nuanţa folosind selectorul multiplu HI. Setările
definite pentru nuanţă sunt salvate în memoria aparatului foto chiar şi
după ce acesta a fost închis.
• Puteţi muta zona de focalizare. Apăsaţi pe butonul k, utilizaţi
selectorul multiplu HIJK pentru a muta zona de focalizare şi
apăsaţi pe butonul k pentru a aplica setarea definită.
25m 0s
1900

34
l Muzeu
• Aparatul foto capturează o serie de cel mult zece imagini în timp ce butonul de declanşare este apăsat
până la capăt şi cea mai clară imagine din serie va fi automat selectată şi salvată (BSS (selector cea mai
bună fotografiere)).
• Bliţul nu se declanşează.

m Foc de artificii
• Timpul de expunere este fixat la circa patru secunde.
• Sunt disponibile 13 poziţii de zoom.

n Copie alb-negru
• Se utilizează împreună cu modul macro (A 49) la fotografierea subiectelor aflate la distanţă mică de
aparatul foto.

Funcţiile de fotografiere
o Iluminare fundal
• Din ecranul afişat după selectarea modului o Iluminare fundal, selectaţi o sau k pentru a activa
sau dezactiva funcţia HDR (gamă dinamică înaltă) în funcţie de tipul de imagine dorit.
• k (setare implicită): bliţul se va declanşa pentru a preveni umbrirea subiectului. Ridicaţi bliţul înainte
de a fotografia.
- Dacă butonul de declanşare este apăsat până la capăt, va fi capturată o imagine.
• o: se utilizează la fotografierea imaginilor în care în acelaşi cadru se găsesc zone foarte luminoase şi
zone întunecate.
- Dacă apăsaţi până la capăt pe butonul de declanşare, aparatul va fotografia imaginile în mod
continuu cu viteze ridicate şi va salva următoarele două imagini.
- O imagine compozită non-HDR
- O imagine compozită HDR în care pierderea detaliilor elementelor luminoase sau a celor umbrite
este diminuată
- Dacă în memoria aparatului este spaţiu disponibil care permite salvarea unei singure imagini,
singura imagine salvată va fi o imagine procesată cu D-Lighting (A 64) la momentul fotografierii, în
care zonele întunecate ale imaginii sunt corectate.
- După ce butonul de declanşare este apăsat până la capăt, ţineţi aparatul foto fix până când pe ecran
este afişată o imagine statică. După capturarea unei imagini, nu opriţi aparatul foto decât după ce pe
monitor este afişat din nou ecranul de fotografiere.
- Unghiul de câmp (adică zona vizibilă din cadru) vizibil în imaginea salvată va fi mai îngust decât cel
vizibil pe monitor la momentul fotografierii.

35
p Panoramă simplă
• Din ecranul afişat după selectarea modului p Panoramă simplă, selectaţi intervalul de fotografiere
alegând una din opţiunile W Normal (180°) sau X Larg (360°).
• Poziţia de zoom este fixată la unghi larg.
• Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt, ridicaţi degetul de pe buton şi apoi rotiţi încet aparatul
foto panoramic în plan orizontal. Fotografierea se va termina în momentul în care aparatul foto
capturează limita de câmp specificată.
• În momentul în care fotografierea începe, focalizarea şi expunerea sunt blocate.
• Dacă apăsaţi pe butonul k în momentul afişării unei imagini capturate în modul redare cadru întreg,
imaginea se va derula automat.
• Imaginile nu pot fi editate pe acest aparat foto folosind alte funcţii de editare decât cea de tăiere.
➝ „Utilizarea panoramei simple (fotografiere şi redare)” (E2)

B Note privind imprimarea imaginilor panoramice


În funcţie de setările imprimantei, este posibil să nu puteţi imprima întreaga imagine. În plus, este posibil ca
Funcţiile de fotografiere

tipul de imprimantă utilizat să nu poată imprima imagini panoramice.

36
O Portret animal de casă
• Dacă îndreptaţi aparatul foto înspre un câine sau o pisică, aparatul foto va detecta faţa animalului şi o va
focaliza. În mod implicit, obturatorul va fi eliberat automat în momentul în care aparatul detectează faţa
unui câine sau a unei pisici (declanşare automată portret animal de casă).
• Din ecranul afişat după selectarea modului O Portret animal de casă, selectaţi U Unică sau
V Continuu.
- U Unică: de fiecare dată când aparatul detectează faţa unui câine sau a unei pisici, acesta va captura
o imagine.
- V Continuu: de fiecare dată când aparatul detectează faţa unui câine sau a unei pisici, acesta va
captura trei imagini în mod continuu.

B Declanşare automată portret animal de casă


• Apăsaţi pe selectorul multiplu J (n) pentru a modifica setările definite pentru Declanşare automată.
- Y: obturatorul va fi eliberat automat în momentul în care aparatul foto detectează faţa unui câine sau a

Funcţiile de fotografiere
unei pisici.
- k: aparatul nu va elibera automat obturatorul, chiar dacă faţa unui câine sau a unei pisici este
detectată. Apăsaţi pe butonul de declanşare. De asemenea, dacă este selectată opţiunea k aparatul
foto va detecta feţele persoanelor.
• Pentru Declanşare automată va fi selectată opţiunea k după ce au fost capturate cinci serii de
fotografii.
• De asemenea, puteţi fotografia apăsând pe butonul de declanşare, indiferent de setarea definită pentru
Declanşare automată.

B Zonă focalizare
• Dacă aparatul detectează o faţă, faţa respectivă va fi încadrată cu un
chenar de culoare galbenă. Dacă aparatul foto focalizează o faţă
încadrată de o margine dublă (zonă de focalizare), marginea dublă îşi
va schimba culoarea, devenind verde. Dacă nu este detectată nicio
faţă, aparatul foto va focaliza subiectul aflat în centrul cadrului.
• În anumite condiţii de fotografiere, este posibil ca faţa animalului de
casă să nu fie detectată şi ca alte subiecte să fie încadrate. 25m 0s
1900

37
Modul efecte speciale (aplicarea efectelor la fotografiere)
În timpul fotografierii se pot aplica efecte imaginilor.

Intraţi în modul fotografiere M butonul A (mod fotografiere) M D (a treia pictogramă de


sus*) M K M HI M selectaţi un efect M butonul k
* Pe ecran va fi afişată pictograma ultimului efect selectat.
Color selectiv
Funcţiile de fotografiere

Categorie Descriere
D Soft
Atenuează imaginea adăugând o uşoară estompare întregii imagini.
(setare implicită)
Adaugă tonuri sepia şi reduce contrastul pentru a simula calităţile unei
E Sepia nostalgică
fotografii vechi.
F Monocr. contrast
Modifică imaginea în alb şi negru şi creează un contrast puternic.
ridicat
G Cheie înaltă Conferă întregii imagini un ton luminos.
H Cheie joasă Conferă întregii imagini un ton întunecat.
I Color selectiv Creează o imagine în alb şi negru în care rămâne numai culoarea specificată.
Măreşte saturaţia culorii în întreaga imagine pentru a crea un aspect mai
l Artă pop
luminos.
k Foarte intensă Măreşte saturaţia culorii în întreaga imagine şi măreşte contrastul.
Procesează imaginea pentru a obţine un aspect misterios folosind o anumită
o Procesare încrucişată
culoare.
m Efect 1 ap. foto Aplică o tentă gălbuie întregii imagini, iar pe margini imaginea va fi mai
jucărie întunecată.
n Efect 2 ap. foto Reduce saturaţia culorii în întreaga imagine, iar pe margini imaginea va fi mai
jucărie întunecată.
38
• Aparatul focalizează zona aflată în centrul cadrului.
• Dacă aţi selectat opţiunea Color selectiv sau Procesare
încrucişată, utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a selecta
culoarea dorită de pe cursor.
Pentru a modifica setările uneia din funcţiile următoare, apăsaţi
pe butonul k pentru a anula selectarea culorii.
- Mod bliţ (A 44)
- Autodeclanşator (A 47) Salvare
- Mod macro (A 49)
- Compensare expunere (A 50) Cursor
Pentru a reveni la ecranul de selectare a culorilor, apăsaţi din
nou pe butonul k.

Funcţiile de fotografiere
39
Modul portret inteligent (capturarea imaginilor cu feţe
zâmbitoare)
Dacă aparatul foto detectează o faţă care zâmbeşte, puteţi fotografia automat fără a mai apăsa pe
butonul de declanşare (cronometru zâmbet (A 53)). Puteţi utiliza opţiunea estompare piele pentru
a netezi tonurile pielii folosite la redarea feţelor oamenilor.

Intraţi în modul fotografiere M butonul A (mod fotografiere) M F modul Portret inteligent M


butonul k

1 Încadraţi imaginea.
• Îndreptaţi aparatul foto înspre faţa unui subiect uman.
Funcţiile de fotografiere

2 Nu apăsaţi pe butonul de declanşare, aşteptaţi ca subiectul să zâmbească.


• Dacă aparatul foto detectează faptul că faţa încadrată cu o margine dublă zâmbeşte, obturatorul va
fi eliberat automat.
• De fiecare dată când aparatul foto detectează o faţă care zâmbeşte, va elibera automat obturatorul.

3 Finalizarea fotografierii automate.


• Pentru a finaliza fotografierea efectuaţi una din operaţiile enumerate mai jos.
- Selectaţi pentru Cronometru zâmbet opţiunea Dezactivat.
- Apăsaţi pe butonul A şi selectaţi un alt mod de fotografiere.

B Note referitoare la modul portret inteligent


În anumite condiţii de fotografiere, aparatul foto poate să nu detecteze feţele sau zâmbetele (A 58). De
asemenea, la fotografiere puteţi utiliza butonul de declanşare.

C Dacă indicatorul luminos al autodeclanşatorului luminează intermitent


Dacă utilizaţi funcţia cronometru zâmbet, indicatorul luminos al autodeclanşatorului va lumina intermitent
dacă aparatul foto va detecta o faţă şi va lumina intermitent rapid imediat după ce obturatorul a fost eliberat.

40
Funcţiile disponibile în modul portret inteligent
• Mod bliţ (A 44)
• Autodeclanşator (A 47)
• Compensare expunere (A 50)
• Meniu portret inteligent (A 53)

Funcţiile de fotografiere
41
Modul A (automat)
Este utilizat pentru fotografiere, în general. Setările pot fi ajustate în funcţie de condiţiile de
fotografiere şi de tipul de fotografie pe care doriţi să îl capturaţi.

Intraţi în modul fotografiere M butonul A (mod fotografiere) M modul A (automat) M


butonul k

• Puteţi modifica modul în care aparatul foto selectează zona din cadru pe care o va focaliza prin
schimbarea setării definite pentru Mod zonă AF (A 54).
Setarea implicită este Găsire ţintă AF (A 59).

Funcţiile disponibile în modul A (Automat)Funcţiile de fotografiere

Mod bliţ (A 44)


• Autodeclanşator (A 47)
• Mod macro (A 49)
• Compensare expunere (A 50)
• Meniu fotografiere (A 53)

42
Funcţiile care pot fi definite folosind selectorul
multiplu
Funcţiile disponibile diferă în funcţie de modul de fotografiere, aşa cum este prezentat mai jos.
1

2 4

G (automat Efecte Portret


A (automat)

Funcţiile de fotografiere
Scenă
facil) speciale inteligent
1 X Mod bliţ1 (A 44) – w w2 w
2 n Autodeclanşator (A 47) w 2
w w2 w
3 p Macro (A 49) – w – w
4 o Compensare expunere (A 50) w w w w
1
Poate fi definit dacă bliţul este ridicat. Bliţul nu se declanşează dacă este coborât.
2
Opţiunea disponibilă depinde de setările definite.

43
Utilizarea bliţului
În spaţii întunecoase sau în cazul în care subiectul este iluminat din fundal, puteţi captura imagini
folosind bliţul, dacă ridicaţi bliţul.
Dacă utilizaţi modul A (automat) şi alte moduri de fotografiere, puteţi selecta modul bliţ în funcţie
de condiţiile de fotografiere.

1 Apăsaţi pe butonul m (ridicare bliţ).


• Bliţul se va ridica.
• Bliţul nu se declanşează dacă este coborât. Pictograma W va fi afişată pentru a indica faptul că bliţul
nu va fi declanşat.
Funcţiile de fotografiere

2 Apăsaţi pe selectorul multiplu H (X).

3 Selectaţi modul bliţ dorit (A 45) şi apăsaţi pe Automat

butonul k.
• Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea
butonului k, selecţia va fi anulată.

44
Modurile bliţ disponibile

U Automat
Bliţul va fi declanşat dacă este necesar, de exemplu dacă lumina este slabă.
• Pictograma modului bliţ va fi afişată pe ecranul de fotografiere numai după ce setarea a fost
definită.
V Autom. cu reducere ochi roşii
Reduce efectul de ochi roşii din portrete, care apare datorită folosirii bliţului (A 46).
X Bliţ de umplere
Bliţul se declanşează de fiecare dată când se capturează o imagine. Utilizaţi pentru a „umple”
(ilumina) umbrele şi subiectele cu iluminare de fundal.
Y Sincronizare lentă
Este recomandat pentru a fotografia seara şi noaptea portrete care includ decor în fundal. Bliţul

Funcţiile de fotografiere
se declanşează dacă este nevoie pentru a lumina subiectul principal; sunt utilizaţi timpi lungi de
expunere pentru a captura fundalul în timpul nopţii sau în cazul în care lumina este slabă.

45
B Coborârea bliţului
Dacă nu îl utilizaţi, apăsaţi cu atenţie pe bliţ pentru a-l coborî până când se fixează pe poziţie; veţi auzi un
declic (A 5).

C Becul bliţului
Starea bliţului poate fi confirmată apăsând până la jumătate butonul de
declanşare.
• Aprins: bliţul va fi acţionat când apăsaţi butonul de declanşare până la
capăt.
• Intermitent: bliţul se încarcă. Aparatul nu poate fotografia.
• Stins: bliţul nu se va declanşa când este capturată o imagine.
Dacă bateriile sunt descărcate, monitorul se va închide în timp ce bliţul se
încarcă.
Funcţiile de fotografiere

C Configurarea modului bliţ


• Este posibil ca această setare să nu fie disponibilă în anumite moduri de fotografiere.
• Setarea aplicată în modul A (automat) este salvată în memoria aparatului foto chiar şi după închiderea
acestuia.

C Reducere ochi roşii


Înainte de acţionarea bliţului, aparatul va declanşa în mod repetat pre-bliţuri de joasă intensitate, reducând
efectul de ochi roşii. În plus, dacă aparatul foto detectează ochii roşii în timpul salvării unei imagini, zona
afectată va fi procesată pentru reducerea ochilor roşii înainte de salvarea imaginii.
La fotografiere trebuie să ţineţi cont de următoarele:
• Datorită declanşării pre-bliţurilor, între momentul apăsării pe butonul de declanşare şi momentul
declanşării va exista un scurt decalaj.
• Pentru salvarea imaginilor aveţi nevoie de mai mult timp decât în mod normal.
• Nu întotdeauna folosind reducerea ochilor roşii veţi obţine rezultatul dorit.
• În unele cazuri, funcţia de reducere a ochilor roşii poate fi aplicată inutil în unele zone ale unei imagini. În
aceste cazuri, selectaţi un alt mod bliţ şi capturaţi din nou imaginea.

46
Utilizarea autodeclanşatorului
Aparatul foto este echipat cu un autodeclanşator care eliberează obturatorul la circa zece secunde
sau la două secunde după ce aţi apăsat pe butonul de declanşare.
Selectaţi pentru VR fotografie opţiunea Dezactivată din meniul de configurare (A 72) dacă
utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii.

1 Apăsaţi pe selectorul multiplu J (n).

2 Selectaţi n10s sau n2s şi apăsaţi pe butonul Autodeclanşator

k.
• n10s (zece secunde): se utilizează la ocazii importante, de

Funcţiile de fotografiere
exemplu la nunţi.
• n2s (două secunde): se utilizează pentru a preveni tremuratul
aparatului foto.
• Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea
butonului k, selecţia va fi anulată.
• Dacă pentru modul de fotografiere este selectat modul scenă Portret animal de casă, atunci pe
ecran va fi afişată pictograma Y (declanşare automată portret animal de casă) (A 37).
Autodeclanşatorul nu va putea fi utilizat.

3 Încadraţi imaginea şi apăsaţi pe butonul


10
de declanşare până la jumătate.
• Focalizarea şi expunerea sunt definite.

1/250 F 3.0

47
4 Apăsaţi pe butonul de declanşare până
9
la capăt.
• Va începe numărătoarea inversă. Indicatorul luminos
al autodeclanşatorului va lumina intermitent şi apoi
va rămâne aprins pentru circa o secundă înainte ca
obturatorul să fie acţionat.
• Atunci când obturatorul este eliberat, pentru 1/250 F 3.0
autodeclanşator va fi selectată opţiunea OFF.
• Pentru a opri numărătoarea inversă, apăsaţi din nou
pe butonul de declanşare.
Funcţiile de fotografiere

48
Utilizarea modului macro
Utilizaţi modul macro la fotografierea prim-planurilor.

1 Apăsaţi pe selectorul multiplu I (p).

2 Selectaţi ON şi apăsaţi pe butonul k. Mod macro

• Dacă în câteva secunde setările nu sunt aplicate prin apăsarea


butonului k, selecţia va fi anulată.

Funcţiile de fotografiere
3 Acţionaţi butonul control zoom pentru a defini
pentru zoom o poziţie în care F şi indicatorul de
zoom sunt aprinse şi au culoarea verde.
• Dacă nivelul zoomului este reglat astfel încât F şi indicatorul
de zoom sunt aprinse şi au culoarea verde, aparatul foto poate
focaliza subiecte aflate la numai 5 cm faţă de obiectiv.
• Dacă poziţia de zoom se află în zona indicată de 1, aparatul
foto poate focaliza subiecte aflate la numai 1 cm faţă de
obiectiv.

1
B Note referitoare la utilizarea bliţului
Este posibil ca bliţul să nu poată lumina în totalitate subiectul dacă acesta se află la o distanţă mai mică de
50 cm.

C Setarea Mod macro


• Este posibil ca această setare să nu fie disponibilă în anumite moduri de fotografiere.
• Setarea aplicată în modul A (automat) este salvată în memoria aparatului foto chiar şi după închiderea
acestuia.
49
Reglarea luminozităţii (Compensare expunere)
Puteţi regla luminozitatea generală a imaginii.

1 Apăsaţi pe selectorul multiplu K (o).

2 Selectaţi o valoare pentru compensare şi apăsaţi Compensare expunere

pe butonul k. +2.0
• Pentru ca imaginea să fie mai luminoasă, definiţi o valoare
pozitivă (+). +0.3

• Pentru ca imaginea să fie mai întunecată, definiţi o valoare


negativă (–).
-2.0
• Valoarea de compensare va fi aplicată, fără a fi nevoie să apăsaţi
Funcţiile de fotografiere

pe butonul k.

C Valoarea definită pentru compensare expunere


Setarea aplicată în modul A (automat) este salvată în memoria aparatului foto chiar şi după închiderea
acestuia.

50
Setări implicite
Mai jos sunt prezentate setările implicite pentru fiecare mod de fotografiere.
Compensare
Bliţ1 Autodeclanşator Macro
expunere
(A 44) (A 47) (A 49)
(A 50)
G (automat facil) U2 Dezactivat Dezactivat3 0.0
Scenă
b (portret) V Dezactivat Dezactivat4 0.0
c (peisaj) W4 Dezactivat Dezactivat4 0.0
d (sport) W4 Dezactivat4 Dezactivat4 0.0
e (portret de noapte) V4 Dezactivat Dezactivat4 0.0
f (petrecere/interior) V5 Dezactivat Dezactivat4 0.0
Z (plajă) U Dezactivat Dezactivat4 0.0

Funcţiile de fotografiere
z (zăpadă) U Dezactivat Dezactivat4 0.0
h (apus) W4 Dezactivat Dezactivat4 0.0
i (crepuscul/răsărit) W4 Dezactivat Dezactivat4 0.0
j (peisaj noapte) W4 Dezactivat Dezactivat4 0.0
k (prim-plan) W Dezactivat Activat4 0.0
u (mâncare) W4 Dezactivat Activat4 0.0
l (muzeu) W4 Dezactivat Dezactivat 0.0
m (foc de artificii) W4 Dezactivat4 Dezactivat4 0.04
n (copie alb-negru) W Dezactivat Dezactivat 0.0
o (iluminare fundal) X/W6 Dezactivat Dezactivat4 0.0
p (panoramă simplă) W4 Dezactivat4 Dezactivat4 0.0
(portret animal de
O W4 Y7 Dezactivat 0.0
casă)
D (efecte speciale) U Dezactivat Dezactivat 0.0
F (portret inteligent) U8 Dezactivat9 Dezactivat4 0.0
A (automat) U Dezactivat Dezactivat 0.0

51
1
Setare utilizată în cazul în care bliţul este ridicat.
2 Setarea nu poate fi modificată. Aparatul foto selectează automat modul bliţ adecvat scenei selectate.
3
Setarea nu poate fi modificată. Va fi selectat automat modul macro dacă aparatul selectează opţiunea
Prim-plan.
4
Setarea nu poate fi modificată.
5 Poate fi utilizat modul bliţ cu sincronizare lentă şi reducere ochi roşii.
6
Bliţul este fixat la X (bliţ de umplere) dacă pentru HDR este selectată opţiunea k. Bliţul nu va fi
declanşat dacă pentru HDR este selectată opţiunea o.
7
Autodeclanşatorul nu poate fi utilizat. Declanşare automată portret animal de casă poate fi activată sau
dezactivată (A 37).
8
Nu poate fi utilizat dacă pentru Ochi deschişi este selectată opţiunea Activat.
9
Poate fi definit dacă pentru Cronometru zâmbet este selectată opţiunea Dezactivat.
Funcţiile de fotografiere

52
Funcţiile definite folosind butonul d (Meniu fotografiere)
Setările enumerate mai jos pot fi modificate apăsând pe butonul d în timpul fotografierii.

Mod imagine
Balans de alb
Continuu
Sensibilitate ISO
Opţiuni culoare
25m 0s
1900 Mod zonă AF

Setările care pot fi modificate diferă în funcţie de modul de fotografiere, conform instrucţiunilor de
mai jos.

Funcţiile de fotografiere
Mod Efecte Portret Mod
Scenă
automat facil speciale inteligent automat
Mod imagine* w w w w w
Balans de alb – – – – w
Continuu – – – – w
Sensibilitate ISO – – – – w
Opţiuni culoare – – – – w
Mod zonă AF – – – – w
Estompare piele – – – w –
Cronometru zâmbet – – – w –
Ochi deschişi – – – w –

* De asemenea, setarea este aplicată şi altor moduri de fotografiere.

53
Opţiuni disponibile în meniul de fotografiere
Opţiune Descriere A
Permite definirea unei combinaţii între dimensiunea şi calitatea imaginii
Mod imagine utilizate la salvarea imaginilor. E27
• Setare implicită: P 4608×3456
Permite ajustarea balansului de alb în funcţie de condiţiile meteorologice
sau de sursa de lumină pentru a obţine în imagini culori asemănătoare cu
Balans de alb E29
cele pe care le vedeţi cu ochiul liber.
• Setare implicită: Automat
Permite selectarea fotografierii unui cadru unic sau a fotografierii cu
Continuu declanşare continuă. E32
• Setare implicită: Unică
Permite controlul sensibilităţii aparatului foto la lumină.
• Setare implicită: Automată
Sensibilitate ISO E34
Funcţiile de fotografiere

Dacă este selectată opţiunea Automată, pictograma E va fi afişată pe


monitor în timpul fotografierii în cazul în care sensibilitatea ISO creşte.
Permite schimbarea tonurilor de culoare ale imaginii.
Opţiuni culoare E35
• Setare implicită: Culoare standard
Permite stabilirea modului în care aparatul foto selectează zona de
Mod zonă AF focalizare utilizată pentru focalizare automată. E36
• Setare implicită: Găsire ţintă AF (A 59)
Permite netezirea tonurilor pielii feţelor persoanelor.
Estompare piele E40
• Setare implicită: Activat
Permite selectarea sau nu a eliberării automate a obturatorului în cazul în
Cronometru
care aparatul detectează o persoană care zâmbeşte. E40
zâmbet
• Setare implicită: Activat
Aparatul foto eliberează automat obturatorul de două ori pentru fiecare
Ochi deschişi cadru şi salvează o imagine în care ochii subiectului sunt deschişi. E41
• Setare implicită: Dezactivat

54
Funcţii care nu pot fi utilizate simultan
Anumite funcţii nu pot fi utilizate cu alte opţiuni din meniu.
Funcţii
Opţiune Descriere
restricţionate
Dacă este selectată o altă setare decât Unică, bliţul nu va
Continuu (A 54)
putea fi utilizat.
Mod bliţ
Dacă pentru Ochi deschişi este selectată opţiunea Activat,
Ochi deschişi (A 54)
bliţul nu poate fi utilizat.
Cronometru zâmbet Dacă este selectată opţiunea Cronometru zâmbet,
(A 54) autodeclanşatorul nu poate fi utilizat.
Autodeclanşator
Dacă este selectată opţiunea Urmărire subiect,
Mod zonă AF (A 54)
autodeclanşatorul nu poate fi utilizat.

Funcţiile de fotografiere
Dacă este selectată opţiunea Urmărire subiect, modul
Mod macro Mod zonă AF (A 54)
macro nu poate fi utilizat.
Dacă este selectată funcţia Fotografiere în rafală 16,
Continuu (A 54)
atunci zoomul digital nu poate fi utilizat.
Zoom digital
Dacă este selectată funcţia Urmărire subiect, atunci
Mod zonă AF (A 54)
zoomul digital nu poate fi utilizat.
Mod imagine este definit după cum urmează în funcţie
de setarea definită pentru declanşarea continuă:
• Continuu ridicată: 120 fps: O (dimensiune imagine:
640 × 480 pixeli)
Mod imagine Continuu (A 54)
• Continuu ridicată: 60 fps: M (dimensiune imagine:
1280 × 960 pixeli)
• Fotografiere în rafală 16: L (dimensiune imagine:
2560 × 1920 pixeli)
Dacă este selectată opţiunea Alb-negru, Sepia sau
Opţiuni culoare
Balans de alb Cianotipie, setarea pentru Balans de alb este fixată la
(A 54)
Automat.
Dacă este selectată opţiunea Continuu ridicată: 120 fps,
Continuu ridicată: 60 fps sau Fotografiere în rafală
Sensibilitate ISO Continuu (A 54)
16, setarea pentru Sensibilitate ISO va fi definită automat
în funcţie de luminozitate.

55
Funcţii
Opţiune Descriere
restricţionate
Dacă o setare diferită de Automat este selectată pentru
Mod zonă AF Balans de alb (A 54) Balans de alb în modul Găsire ţintă AF, aparatul foto nu
va detecta subiectul principal.
Dacă aţi selectat Continuu ridicată, Continuu redusă,
Continuu (A 54) Continuu ridicată: 120 fps, Continuu ridicată: 60 fps
Imprimare dată sau BSS, data şi ora nu vor putea fi inscripţionate în imagini.
Dacă aţi selectat pentru Ochi deschişi opţiunea Activat,
Ochi deschişi (A 54)
data şi ora nu vor putea fi inscripţionate în imagini.
Dacă bliţul este acţionat, imaginile nu vor putea fi corectate
Mod bliţ (A 44) folosind procesarea imaginii chiar dacă pentru această funcţie
este selectată opţiunea Activată (hibridă).
Dacă autodeclanşatorul este activat, imaginile nu vor
putea fi corectate folosind procesarea imaginii chiar dacă
Autodeclanşator (A 47)
pentru această funcţie este selectată opţiunea Activată
Funcţiile de fotografiere

(hibridă).
VR fotografie Dacă pentru Continuu este selectată orice altă opţiune cu
excepţia Unică, imaginile nu vor putea fi corectate folosind
Continuu (A 54)
procesarea imaginii chiar dacă pentru această funcţie este
selectată opţiunea Activată (hibridă).
Dacă sensibilitatea ISO creşte la 400 sau peste această
valoare, imaginile nu vor putea fi corectate folosind
Sensibilitate ISO (A 54)
procesarea imaginii chiar dacă pentru această funcţie este
selectată opţiunea Activată (hibridă).
Dacă bliţul se declanşează, atunci funcţia Detecţie
Mod bliţ (A 44)
mişcare este dezactivată.
Dacă este selectată una din opţiunile Continuu ridicată:
Continuu (A 54) 120 fps, Continuu ridicată: 60 fps sau Fotografiere în
rafală 16, atunci Detecţie mişcare va fi dezactivată.
Detecţie mişcare
Dacă pentru sensibilitatea ISO este definită o altă setare cu
Sensibilitate ISO (A 54) excepţia opţiunii Automată, atunci funcţia Detecţie
mişcare va fi dezactivată.
Dacă este selectată opţiunea Urmărire subiect, atunci
Mod zonă AF (A 54)
funcţia Detecţie mişcare va fi dezactivată.
Dacă este selectată o altă setare decât Unică, atunci
Sunet declanşator Continuu (A 54)
sunetul obturatorului este dezactivat.
Dacă este selectată o altă setare decât Unică, atunci
Avertizare clipire Continuu (A 54)
funcţia Avertizare clipire este dezactivată.
56
Focalizare
Zona de focalizare diferă în funcţie de modul de fotografiere.

Utilizarea funcţiei de detectare a feţei


Dacă la fotografiere sunt selectate următoarele moduri sau setări,
aparatul va utiliza funcţia de detectare a feţei pentru a focaliza
automat feţele oamenilor.
• Modul G (automat facil) (A 31)
• Portret sau Portret de noapte în modul scenă (A 32)
• Mod portret inteligent (A 40)
• Dacă pentru Mod zonă AF (A 54) din modul A (automat) 25m 0s
1900
(A 42) este selectată opţiunea Prioritate faţă

Funcţiile de fotografiere
Dacă aparatul foto detectează mai multe feţe, marginea dublă va fi afişată în jurul feţei focalizate de
aparatul foto, iar celelalte feţe vor fi încadrate cu chenare cu margini simple.

Dacă butonul de declanşare este apăsat până la jumătate şi nu este detectată nicio faţă:
• în modul G (automat facil), zona de focalizare se va modifica în funcţie de scenă.
• în modurile scenă Portret şi Portret de noapte sau în modul portret inteligent, aparatul foto va
focaliza zona din centrul cadrului.
• în modul A (automat), aparatul foto va selecta zona de focalizare care conţine subiectul aflat cel
mai aproape de aparatul foto.

57
B Note referitoare la detectarea feţei
• Dacă pentru Mod focalizare autom. în meniul pentru film este selectată opţiunea AF unic, zona de
focalizare nu va fi afişată chiar dacă este detectată o faţă.
• Capacitatea aparatului foto de a detecta feţe depinde de diferiţi factori, inclusiv de direcţia în care feţele
respective privesc.
• Este posibil ca aparatul foto să nu detecteze feţele în următoarele situaţii:
- Când feţele sunt parţial ascunse de ochelari de soare sau obstrucţionate într-un alt mod
- Când feţele ocupă prea mult sau prea puţin din cadru

C Detectarea feţelor la înregistrarea filmelor


Dacă pentru Mod zonă AF (A 69) în meniul pentru film este selectată opţiunea Prioritate faţă, se va
acorda prioritate la focalizarea feţelor persoanelor.

Utilizarea funcţiei estompare piele


Funcţiile de fotografiere

Dacă obturatorul este eliberat în timp ce utilizaţi unul din modurile de fotografiere enumerate mai
jos, aparatul foto va detecta feţele persoanelor şi va procesa imaginea pentru a atenua tonurile pielii
(cel mult trei feţe).
• Mod portret inteligent (A 40)
• Portret sau Portret de noapte în modul G (automat facil) (A 31)
• Portret sau Portret de noapte în modul scenă (A 32)
De asemenea, funcţia Estompare piele poate fi aplicată în imaginile salvate (A 64, E11).

B Note referitoare la funcţia estompare piele


• Salvarea imaginilor după fotografiere poate dura mai mult decât de obicei.
• În anumite condiţii de fotografiere, este posibil să nu obţineţi rezultatele dorite după folosirea funcţiei de
estompare a pielii, iar estomparea poate fi aplicată şi în zone ale imaginii în care nu apar feţe.

58
Utilizarea funcţiei Găsire ţintă AF
Dacă pentru Mod zonă AF (A 54) din modul A (automat) este selectată opţiunea Găsire ţintă
AF, aparatul foto va focaliza folosind metoda prezentată mai jos, dacă apăsaţi pe butonul de
declanşare până la jumătate:
• Aparatul detectează subiectul principal şi îl focalizează.
Dacă subiectul este focalizat, zona de focalizare se va aprinde şi
va avea culoarea verde. Dacă a fost detectată faţa unui subiect
uman, aparatul va focaliza automat cu prioritate faţa respectivă.

1/250 F 3.0

Zone de focalizare
• Dacă nu a fost detectat un subiect principal, aparatul va selecta
automat una sau mai multe zone de focalizare, dintre cele nouă

Funcţiile de fotografiere
disponibile, care conţin subiectul aflat cel mai aproape de
aparatul foto.
Dacă subiectul este focalizat, zonele focalizate se vor aprinde şi
vor avea culoarea verde.
1/250 F 3.0

Zone de focalizare

B Note referitoare la funcţia Găsire ţintă AF


• În funcţie de condiţiile de fotografiere, subiectul ales de aparatul foto ca subiect principal poate să difere.
• Subiectul principal nu poate fi detectat dacă utilizaţi anumite setări pentru Balans de alb.
• Este posibil ca aparatul să nu detecteze corect subiectul principal în următoarele situaţii:
- Dacă subiectul este foarte întunecat sau foarte luminos
- Dacă subiectul principal nu are nişte culori clar definite
- Dacă respectivul cadru este încadrat astfel încât subiectul principal se află în marginea monitorului
- Dacă subiectul principal este compus dintr-un şablon repetitiv

59
Subiecte care nu pot fi fotografiate folosind focalizarea
automată
Este posibil ca aparatul foto să nu focalizeze aşa cum era de aşteptat în următoarele situaţii. În
anumite cazuri rare, este posibil ca subiectul să nu fie focalizat, chiar dacă zona de focalizare sau
indicatorul de focalizare s-a aprins şi are culoarea verde:
• Subiectul este foarte întunecat
• Obiecte cu luminozităţi foarte diferite sunt prezente în aceeaşi scenă (de ex. soarele aflat în
spatele subiectului va face ca acesta să fie puternic umbrit)
• Nu este niciun contrast între subiect şi fundal (de ex. dacă subiectul unui portret, purtând o
cămaşă albă, este aşezat în faţa unui zid alb)
• Mai multe obiecte se află la distanţe diferite faţă de aparatul foto (de ex. subiectul se află în
interiorul unei cuşti)
• Subiecte cu modele repetitive (obloane, clădiri cu mai multe rânduri de ferestre cu forme similare,
etc.)
• Subiectul se deplasează rapid
Funcţiile de fotografiere

În situaţiile indicate mai sus, încercaţi să apăsaţi pe butonul de declanşare până la jumătate pentru a
refocaliza de mai multe ori sau focalizaţi un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto
ca şi subiectul dorit şi apoi utilizaţi funcţia de blocare a focalizării (A 61).

60
Blocarea focalizării
Fotografierea folosind funcţia de blocare a focalizării este recomandată în cazul în care aparatul foto
nu activează zona de focalizare care conţine subiectul dorit.

1 Selectaţi pentru Mod zonă AF opţiunea Centrală în modul A (automat)


(A 53).

2 Aşezaţi subiectul în centrul cadrului şi


apăsaţi butonul de declanşare până la
jumătate.
• Asiguraţi-vă că zona de focalizare este aprinsă şi are
culoarea verde.
• Focalizarea şi expunerea sunt blocate.

Funcţiile de fotografiere
1/250 F 3.0

3 Fără a ridica degetul de pe buton, recompuneţi


fotografia.
• Trebuie să păstraţi aceeaşi distanţă între aparatul foto şi subiect.

1/250 F 3.0

4 Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt


pentru a fotografia.

61
Funcţiile de redare
Zoom redare
Acţionaţi butonul control zoom spre g (i) în modul redare cadru întreg (A 28) pentru a mări
imaginea.
4/4 g
(i)

f
0004. JPG
15/05/2014 15:30 (h) 3.0
Indicatorul zonei afişate
Imaginea este afişată în cadru Imaginea este mărită.
întreg.
• Puteţi modifica factorul de zoom prin acţionarea butonului control zoom spre f (h) sau spre
g (i).
Funcţiile de redare

• Pentru a vizualiza o altă zonă din imagine, apăsaţi pe selectorul multiplu HIJK.
• Dacă vizualizaţi o imagine capturată folosind funcţia detectare faţă sau detectare animal de casă,
aparatul va mări faţa detectată în momentul fotografierii (cu excepţia cazului în care vizualizaţi o
imagine capturată într-o serie). Pentru a mări o zonă din imagine în care nu apar feţe, reglaţi
factorul de zoom şi apoi apăsaţi pe HIJK.
• În momentul în care imaginea mărită este afişată, apăsaţi pe butonul k pentru a reveni la modul
redare cadru întreg.

C Tăierea imaginilor
Dacă pe ecran este afişată o imagine mărită, puteţi apăsa pe butonul d pentru a tăia imaginea, astfel încât
să includeţi numai porţiunea vizibilă şi o puteţi salva ca fişier separat (E15).

62
Redarea miniaturilor, afişarea calendar
Acţionaţi butonul control zoom spre f (h) în modul redare cadru întreg (A 28) pentru a afişa
imaginile ca miniaturi.
1/20 f 1/20 f 2 0 1 4 05
1
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
(h) (h)
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
g g 25 26 27 28 29 30 31
0001. JPG
15/05/2014 15:30 (i) (i)
Redare cadru întreg Redare miniaturi Afişare calendar

• Puteţi modifica numărul de miniaturi afişate prin acţionarea butonului control zoom spre f (h)
sau spre g (i).
• Dacă utilizaţi modul redare miniaturi, apăsaţi pe selectorul multiplu HIJK pentru a selecta o
imagine şi apoi apăsaţi pe butonul k pentru a afişa respectiva imagine în modul cadru întreg.
• Dacă utilizaţi modul afişare calendar, apăsaţi pe HIJK pentru a selecta data şi apoi apăsaţi pe

Funcţiile de redare
butonul k pentru a afişa imaginile capturate în acea zi.

B Note referitoare la afişarea calendar


Imaginile capturate înainte de a defini data în aparatul foto sunt considerate ca fiind realizate în data de
1 ianuarie 2014.

63
Funcţiile definite folosind butonul d (Meniu redare)
La vizualizarea imaginilor în modul redare în cadru întreg sau în modul redare miniaturi, puteţi
configura operaţiile din meniu enumerate mai jos apăsând pe butonul d.
Opţiune Descriere A
Permite crearea unor copii retuşate în care contrastul şi saturaţia au
Retuşare rapidă* E9
fost îmbunătăţite.
Permite crearea unor copii cu luminozitatea şi contrastul
D-Lighting* E9
îmbunătăţite, iluminând zonele întunecate ale unei imagini.
Corectează efectul de ochi roşii care apare la fotografierea folosind
Corecţie ochi roşii* E10
bliţul.
Aparatul foto va detecta feţele persoanelor din imagine şi va crea o
Estompare piele* E11
copie folosind funcţia de estompare a tonurilor pielii.
Funcţia efecte filtre digitale poate fi utilizată pentru aplicarea unei
Efecte filtre* E12
multitudini de efecte în imagini.
Permite selectarea imaginilor care vor fi imprimate şi a numărului de
Ordine imprimare E42
Funcţiile de redare

copii imprimat pentru fiecare imagine, înainte de imprimare.


Prezentare Permite vizualizarea imaginilor într-o prezentare automată de
E45
diapozitive diapozitive.
Protejare Protejează imaginile selectate de ştergerea accidentală. E46
Rotire imagine Permite rotirea imaginii afişate în orientare portret sau peisaj. E48
Imagine mică* Creează o copie mică a imaginilor. E14
Permite copierea imaginilor din memoria internă pe un card de
Copiere E49
memorie şi viceversa.
Vă permite să selectaţi dacă se afişează numai imaginea importantă
pentru o secvenţă de imagini capturate continuu sau se afişează
secvenţa sub formă de imagini individuale.
Opţiuni afişare
• Dacă este afişată numai imaginea importantă pentru o secvenţă, E51
secvenţă
apăsaţi pe butonul k pentru a afişa fiecare imagine din secvenţă.
Apăsaţi pe selectorul multiplu H pentru a reveni la afişarea
imaginii importante.
Alegere imag. Permite modificarea imaginii importante pentru imaginile capturate în
E51
importantă secvenţă.
* Imaginile editate sunt salvate ca fişiere separate. Este posibil ca unele imagini să nu poată fi editate.
64
Înregistrarea şi redarea filmelor
Înregistrarea filmelor

1 Afişaţi ecranul de fotografiere.

Înregistrarea şi redarea filmelor


• Verificaţi timpul disponibil din durata de înregistrare a filmului.
• Dacă pentru Informaţii fotografie din Setări monitor
(A 72) din meniul de configurare este selectată opţiunea
Cadru film+auto. info, zona vizibilă din film va putea fi
confirmată înainte ca înregistrarea filmului să înceapă.
25m 0s
1900

Durată înregistrare film


disponibilă

2 Coborâţi bliţul (A 5)
• La înregistrarea filmelor cu bliţul ridicat, sonorul poate fi diminuat.

3 Apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film)


pentru a începe înregistrarea filmului.
• Dacă din meniul pentru film pentru Mod zonă AF (A 69) este
selectată opţiunea Prioritate faţă, se va acorda prioritate la
focalizarea feţelor persoanelor.

12m30s

4 Apăsaţi din nou pe butonul b (e înregistrare film) pentru a opri


înregistrarea.
65
B Durata maximă a filmului
Fişierele cu filme individuale nu pot avea dimensiuni mai mari de 4 GB sau o durată mai mare decât 29 de
minute, chiar dacă pe cardul de memorie este suficient spaţiu disponibil pentru a realiza o înregistrare mai
lungă.
• Durata maximă a filmului pentru un singur film este afişată pe ecranul de filmare.
• Înregistrarea se poate termina înainte ca una din aceste limite să fie atinsă, dacă temperatura aparatului
foto creşte.
• Durata reală a filmului poate să difere în funcţie de conţinutul filmului, de mişcarea subiectului sau de tipul
Înregistrarea şi redarea filmelor

de card de memorie.

B Note referitoare la salvarea imaginilor şi înregistrarea filmelor


Indicatorul care afişează numărul de expuneri rămase sau indicatorul care afişează durata maximă a filmului
luminează intermitent în timp ce imaginile sunt salvate sau în timpul înregistrării unui film. Nu deschideţi
capacul locaşului bateriei/fantei cardului de memorie şi nu scoateţi bateriile sau cardul de memorie
în timp ce un indicator luminează intermitent. În caz contrar, puteţi pierde datele sau puteţi deteriora
aparatul foto sau cardul de memorie.

B Note referitoare la înregistrarea filmelor


• Pentru înregistrarea filmelor se recomandă utilizarea cardurilor de memorie SD cu clasa de viteză 6 sau mai
mare (F18). Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se utilizează carduri de memorie
cu niveluri mai mici ale clasei de viteză.
• Dacă utilizaţi memoria internă a aparatului foto, salvarea filmelor poate dura mai mult.
• Dacă utilizaţi zoomul digital, este posibil să apară o oarecare degradare a calităţii imaginii.
• Pot fi înregistrate sunetele produse în timpul utilizării funcţiilor control zoom, zoom, a mişcării obiectivului
la focalizarea automată, la reducerea vibraţiilor şi la funcţionarea diafragmei în timpul operaţiei de
schimbare a luminozităţii.
• La înregistrarea filmelor, pe monitor pot fi observate următoarele fenomene. Aceste fenomene vor fi
salvate în filmele înregistrate.
- La filmările în care folosiţi pentru iluminarea scenei respective lămpi fluorescente, cu vapori de mercur
sau cu vapori de sodiu, este posibil să apară benzi în imagini.
- Subiectele care se mişcă rapid dintr-o parte în alta a cadrului, de exemplu trenuri sau automobile în
mişcare, pot apărea deformate.
- Atunci când aparatul foto este rotit panoramic, este posibil ca întreaga imagine a filmului să fie
deformată.
- Atunci când aparatul foto este mişcat, sursele de lumină sau alte zone luminoase pot lăsa imagini
reziduale.
• În funcţie de distanţa până la subiect sau de nivelul de zoom utilizat, este posibil ca subiectele cu modele
repetitive (ţesături, ferestre cu losanje, etc.) să prezinte dungi colorate (modele de interferenţă, efecte de
moarare, etc.) în timpul înregistrării şi redării filmului. Acest fenomen se produce dacă modelul de pe
subiect şi dispunerea senzorului de imagine interferează; aceasta nu este o defecţiune.
66
B Note privind reducerea vibraţiilor la înregistrarea filmelor
• Dacă pentru VR film (A 69) din meniul pentru film aţi selectat Activată (hibridă), unghiul de câmp
(adică zona vizibilă din cadru) va fi mai îngust la înregistrarea filmelor.
• Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto în timpul fotografierii, selectaţi pentru VR film
opţiunea Dezactivată pentru a preveni eventualele erori care apar datorită utilizării acestei funcţii.

Înregistrarea şi redarea filmelor


Temperatura aparatului foto
• Aparatul foto se poate încălzi dacă înregistraţi filme pentru mai mult timp sau dacă aparatul foto este
utilizat într-un spaţiu în care temperatura este ridicată.
• Dacă interiorul aparatului se înfierbântă foarte tare în timpul înregistrării filmelor, aparatul foto va opri
automat înregistrarea.
Este afişată durata de timp rămasă până când aparatul foto opreşte înregistrarea (B10s).
După ce aparatul foto opreşte înregistrarea, acesta se va închide.
Lăsaţi aparatul foto închis până când interiorul acestuia se răceşte.

B Note referitoare la focalizarea automată


Este posibil ca focalizarea automată să nu funcţioneze conform aşteptărilor (A 60). Dacă se întâmplă acest
lucru, încercaţi următoarele:
1. Din meniul pentru film, selectaţi pentru Mod zonă AF opţiunea Centrală înainte de a începe
înregistrarea filmului.
2. Din meniul pentru film, selectaţi pentru Mod focalizare autom. opţiunea AF unic (setare implicită).
3. Încadraţi în centrul cadrului un alt subiect aflat la aceeaşi distanţă faţă de aparatul foto ca şi subiectul în
cauză, apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film) pentru a porni înregistrarea şi apoi modificaţi
compoziţia.

67
Salvarea imaginilor statice în timpul înregistrării filmelor
Dacă apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt în timpul
înregistrării unui film, un cadru va fi salvat ca imagine statică (JPEG).
Înregistrarea filmului continuă în timp ce imaginea statică este
salvată.
• Pictograma y va fi afişată pe monitor. Dacă este afişată
pictograma z, nu puteţi salva o imagine statică.
Înregistrarea şi redarea filmelor

12m30s
• Dimensiunea imaginii statice salvate diferă în funcţie de setările
definite în Opţiuni film.

B Note despre salvarea imaginilor statice în timpul înregistrării filmelor


• În următoarele situaţii, imaginile statice nu pot fi salvate în timpul înregistrării unui film:
- dacă din durata de înregistrare a filmului au mai rămas mai puţin de cinci secunde
- dacă pentru Opţiuni film (A 69) este selectată opţiunea Z 1080/60i, U 1080/50i,
g 480/30p, W 480/25p sau film HS
• sunetul produs de apăsarea butonului de declanşare în timpul înregistrării se poate auzi în filmul
înregistrat.
• dacă aparatul se mişcă în timp ce apăsaţi pe butonul de declanşare, imaginea poate fi neclară.

68
Funcţiile care pot fi definite folosind butonul d (meniu film)
Intraţi în modul fotografiere M butonul d M pictograma de meniu D M butonul k

Pot fi configurate setările din opţiunile meniului enumerate mai jos.


Opţiuni film

Înregistrarea şi redarea filmelor


Mod zonă AF
Mod focalizare autom.
VR film
Reducere zgomot vânt

Opţiune Descriere A
Selectarea tipului filmului.
Selectaţi viteză normală pentru a înregistra filme cu viteză normală
Opţiuni film sau HS (viteză ridicată), pentru a înregistra filme care pot fi redate E52
încetinit sau accelerat.
• Setare implicită: e 1080/30p sau S 1080/25p
Utilizaţi această opţiune pentru a stabili modul în care aparatul foto
Mod zonă AF selectează zona de focalizare la înregistrarea filmelor. E55
• Setare implicită: Prioritate faţă
Selectaţi una din următoarele opţiuni: AF unic, pentru a bloca
focalizarea în momentul în care înregistrarea începe sau AF
Mod focalizare autom. permanent, pentru a continua focalizarea în timpul înregistrării E55
filmului.
• Setare implicită: AF unic
Selectaţi setările de reducere a vibraţiilor utilizate la înregistrarea
VR film filmelor. E56
• Setare implicită: Activată (hibridă)
Este folosit pentru a reduce sau nu zgomotul produs de vânt la
Reducere zgomot vânt înregistrarea filmului. E56
• Setare implicită: Dezactivată

69
Redarea filmelor
Apăsaţi pe butonul c pentru a intra în modul redare. 10s
Filmele sunt indicate de pictograma pentru opţiunile filmului
(A 69).
Apăsaţi pe butonul k pentru a reda filmele.
Înregistrarea şi redarea filmelor

0010. MOV
15/05/2014 15:30

Opţiuni film
• Pentru a regla volumul, acţionaţi butonul control zoom (A 1).

Indicator volum

70
Funcţiile disponibile la redare
Comenzile de redare sunt afişate pe monitor.
Operaţiile enumerate mai jos pot fi efectuate folosind selectorul
multiplu JK pentru a selecta un buton de control şi apoi apăsaţi
pe butonul k.
În pauză

Înregistrarea şi redarea filmelor


Funcţie Pictogramă Descriere
Derulare
A Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula înapoi filmul.
înapoi
Derulare
B Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula filmul înainte.
înainte
Redare întreruptă. Operaţiile enumerate mai jos pot fi efectuate în timp ce redarea
este întreruptă.
Derularea înapoi a filmului cu un cadru. Ţineţi apăsat butonul k pentru
C
derulare înapoi continuă.
Derularea înainte a filmului cu un cadru. Ţineţi apăsat butonul k pentru
D
Pauză E derulare înainte continuă.

I Extrageţi porţiunea dorită dintr-un film şi o salvaţi ca fişier separat (E25).


Un cadru dintr-un film înregistrat poate fi extras şi salvat ca imagine
H
statică (E26).

F Reluarea redării.

Încheiere G Reveniţi la modul redare cadru întreg.

Ştergerea filmelor
Pentru a şterge un film, selectaţi filmul dorit în modul redare cadru întreg (A 28) sau în modul
redare miniaturi (A 63) şi apăsaţi pe butonul l (A 29).

71
Configurarea aparatului foto
Funcţiile care pot fi definite folosind butonul d (meniul de configurare)
Apăsaţi pe butonul d M pictograma de meniu z (configurare) M butonul k

Pot fi configurate setările din opţiunile meniului enumerate mai jos.


Ecran de întâmpinare
Configurarea aparatului foto

Fus orar şi dată


Setări monitor
Imprimare dată
VR fotografie
Detecţie mişcare
Asistenţă AF

Opţiune Descriere A
Permite selectarea afişării ecranului de întâmpinare la pornirea
Ecran de întâmpinare E57
aparatului foto.
Fus orar şi dată Permite setarea ceasului intern al aparatului foto. E58
Permite modificarea setărilor definite pentru afişajul informaţiilor
Setări monitor despre fotografie, examinarea imaginii după fotografiere şi E60
luminozitatea monitorului.
Imprimare dată Permite imprimarea datei şi orei fotografierii pe imagini. E62
Permite selectarea opţiunii folosite pentru reducerea vibraţiilor la
VR fotografie E63
fotografierea imaginilor statice.
Permite creşterea sau nu a timpului de expunere în mod automat de către
Detecţie mişcare aparat, pentru a reduce neclarităţile produse de tremuratul aparatului foto E64
în cazul în care se detectează mişcare la fotografierea imaginilor statice.
Permite activarea sau dezactivarea dispozitivului de iluminare
Asistenţă AF E65
asistenţă AF.
Setări sunet Permite modificarea setărilor de sunet. E65
Permite definirea duratei de timp care trece înainte ca monitorul să
Oprire automată E66
se închidă pentru a economisi energie.

72
Opţiune Descriere A
Formatare memorie/
Permite formatarea memoriei interne sau a cardului de memorie. E67
Formatare card
Limba/Language Permite schimbarea limbii afişate pe ecranul aparatului foto. E68
Setări TV Permite modificarea setărilor conexiunii TV. E68
Permite selectarea sau nu a opţiunii de detectare a ochilor închişi la
Avertizare clipire E69
fotografierea persoanelor folosind funcţia detectare faţă.
Permite activarea sau dezactivarea funcţiei de trimitere a imaginilor la
Încărcare Eye-Fi E70
un computer folosind un card Eye-Fi disponibil în comerţ.

Configurarea aparatului foto


Resetare totală Permite resetarea setărilor aparatului foto la valorile implicite. E71
Această setare se va modifica în funcţie de tipul de baterii introdus în
Tip baterie E72
aparatul foto.
Versiune firmware Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto. E72

73
Conectarea aparatului foto la un televizor, la un calculator sau la o imprimantă
Conectarea aparatului foto la un televizor, la un calculator sau la o imprimantă

Metode de conectare
Vă puteţi bucura şi mai mult de imaginile şi de filmele dumneavoastră conectând aparatul foto la un
televizor, la un computer sau la o imprimantă.

Conector USB/ieşire audio/


video

Microconector HDMI (tip D)

Deschideţi capacul conectorului. Introduceţi conectorul drept.

• Înainte de a conecta aparatul foto la un dispozitiv extern, asiguraţi-vă că nivelul de încărcare al


acumulatorului este suficient şi închideţi aparatul foto. Înainte de a efectua deconectarea,
asiguraţi-vă că aparatul foto a fost închis.
• Dacă utilizaţi adaptorul la reţeaua electrică EH-67 (comercializat separat), acest aparat foto poate
fi alimentat de la o priză de curent. Nu utilizaţi o altă marcă sau un alt model de adaptor la reţeaua
electrică deoarece aparatul foto se poate încălzi sau se poate defecta.
• Pentru informaţii despre metodele de conectare şi următoarele operaţii, consultaţi documentaţia
dispozitivului, pe lângă acest document.

74
Vizualizarea imaginilor pe televizor E16

Conectarea aparatului foto la un televizor, la un calculator sau la o imprimantă


Imaginile şi filmele capturate cu aparatul foto pot fi vizionate pe un televizor.
Metoda de conectare: introduceţi conectorii video şi audio ai cablului audio video
opţional în mufele jack de intrare ale televizorului. Sau, conectaţi un cablu HDMI,
disponibil în comerţ, disponibil în comerţ la mufa jack a intrării HDMI a televizorului.

Vizualizarea şi organizarea imaginilor pe un computer A 76


Puteţi transfera imaginile pe un computer pentru a efectua simple retuşuri şi pentru
a gestiona datele imaginii.
Metoda de conectare: conectaţi aparatul foto la portul USB al computerului folosind
cablul USB inclus.
• Înainte de conectarea la un computer, instalaţi programul ViewNX 2 pe
computerul respectiv (A 76).
Imprimarea imaginilor fără a folosi un computer E19
În cazul în care conectaţi aparatul foto la o imprimantă compatibilă PictBridge,
puteţi imprima imaginile fără a utiliza un computer.
Metoda de conectare: Conectaţi aparatul foto direct la portul USB al imprimantei
folosind cablul USB.

75
Conectarea aparatului foto la un televizor, la un calculator sau la o imprimantă

Utilizarea ViewNX 2
Instalaţi ViewNX 2 pentru a încărca, viziona, edita şi partaja fotografii şi filme.

Softul tău de editare a imaginii ViewNX 2™

Instalarea ViewNX 2
Aveţi nevoie de o conexiune la internet.
Pentru cerinţele sistemului şi alte informaţii, consultaţi site-ul web al Nikon pentru regiunea
dumneavoastră.

1 Descărcaţi programul de instalare ViewNX 2.


Porniţi calculatorul şi descărcaţi programul de instalare de la adresa:
http://nikonimglib.com/nvnx/

2 Faceţi dublu clic pe fişierul descărcat.

3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

4 Ieşiţi din programul de instalare.


Faceţi clic pe Yes (Da) (Windows) sau pe OK (Mac).
76
Transferul imaginilor pe computer

Conectarea aparatului foto la un televizor, la un calculator sau la o imprimantă


1 Alegeţi modul în care fotografiile vor fi copiate pe computer.
Alegeţi una dintre următoarele metode:
• Conectare directă prin USB: închideţi aparatul foto şi asiguraţi-vă că aţi introdus cardul de
memorie în aparat. Conectaţi aparatul foto la computer folosind cablul USB. Porniţi aparatul foto.
Pentru a transfera imaginile salvate în memoria internă a aparatului foto, scoateţi cardul de
memorie din aparatul foto înainte de a îl conecta la computer.

• Fantă card SD: În cazul în care computerul dumneavoastră este dotat cu o fantă pentru card SD,
cardul poate fi introdus direct în fantă.
• Cititor de carduri SD: Conectaţi cititorul de carduri (disponibil separat de la furnizori terţi) la
computer şi introduceţi cardul de memorie.

77
Dacă este afişat un mesaj care vă solicită să alegeţi un program, selectaţi Nikon Transfer 2.
• Dacă utilizaţi Windows 7
Conectarea aparatului foto la un televizor, la un calculator sau la o imprimantă

În cazul în care este afişat dialogul prezentat în


partea dreaptă, urmaţi paşii de mai jos pentru a
selecta Nikon Transfer 2.
1 În secţiunea Import pictures and videos
(Import fotografii şi filme), faceţi clic pe
Change program (Modifică program). Va fi
afişat un dialog de selectare a programului;
selectaţi Import File using Nikon Transfer
2 (Importarea fişierelor folosind Nikon
Transfer 2) şi faceţi clic pe OK.
2 Faceţi dublu clic pe Import File (Importarea fişierelor).
Dacă pe cardul de memorie se află un număr mare de imagini, pornirea programului Nikon Transfer 2
poate dura mai mult. Aşteptaţi ca programul Nikon Transfer 2 să pornească.

B Conectarea cablului USB


Este posibil să nu fie recunoscută conexiunea atunci când aparatul foto este conectat la computer prin
intermediul unui hub USB.

2 Transferaţi imaginile pe computer.


• Faceţi clic pe Start Transfer (Porniţi transferul).

Start Transfer
(Porniţi transferul)
• Cu setările implicite, toate fotografiile de pe cardul de memorie vor fi copiate pe computer.

78
3 Închideţi conexiunea.

Conectarea aparatului foto la un televizor, la un calculator sau la o imprimantă


• Dacă aparatul foto este conectat la computer, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB. Dacă
utilizaţi un cititor card sau fanta pentru carduri, alegeţi opţiunea adecvată din sistemul de operare al
calculatorului pentru a scoate discul amovibil corespunzător cardului de memorie, iar apoi scoateţi
cardul din cititorul card sau din fanta pentru carduri.

Vizualizare fotografii

Pornire ViewNX 2.
• Fotografiile sunt afişate în ViewNX 2 când transferul
este finalizat.
• Consultaţi ajutorul online pentru mai multe informaţii
cu privire la ViewNX 2.

C Porniţi ViewNX 2 manual


• Windows: Faceţi dublu clic pe comanda rapidă ViewNX 2 de pe desktop.
• Mac: faceţi clic pe pictograma ViewNX 2 de pe Dock.

79
80
Secţiunea de referinţă
Secţiunea de referinţă conţine informaţii detaliate şi sfaturi despre utilizarea aparatului foto.

Fotografierea
Utilizarea panoramei simple (fotografiere şi redare) .................................E2
Redarea
Vizualizarea şi ştergerea imaginilor capturate continuu (secvenţă) ............E6
Editarea imaginilor statice...................................................................................E8
Conectarea aparatului foto la televizor (vizualizarea imaginilor pe televizor)... E16
Conectarea aparatului foto la o imprimantă (imprimare directă)...... E18
Editarea filmelor ................................................................................................... E25
Meniul
Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))........................... E27
Meniul portret inteligent .................................................................................. E40
Meniul de redare.................................................................................................. E42
Meniul pentru film............................................................................................... E52
Meniul de configurare........................................................................................ E57
Informaţii suplimentare
Mesaje de eroare.................................................................................................. E73
Denumirea fişierelor ........................................................................................... E77
Accesoriile opţionale .......................................................................................... E78

E1
Utilizarea panoramei simple (fotografiere şi redare)
Fotografierea cu modul panoramă simplă
Intraţi în modul fotografiere M butonul A (mod fotografiere) M b (a doua pictogramă de
sus*) M K M HI M p (panoramă simplă) M butonul k

* Pe ecran va fi afişată pictograma ultimei scene selectate.

1 Selectaţi W Normal (180°) sau X Larg (360°) Normal (180°)

ca distanţă de fotografiere şi apăsaţi pe butonul


k.
• Dacă aparatul foto este aşezat în poziţie orizontală,
dimensiunea imaginii (lăţime × înălţime) este următoarea.
- W Normal (180°): 4800 × 920 dacă aparatul este deplasat
pe orizontală, 1536 × 4800 dacă este deplasat pe verticală
- X Larg (360°): 9600 × 920 dacă aparatul este deplasat pe
Secţiunea de referinţă

orizontală, 1536 × 9600 dacă este deplasat pe verticală

2 Încadraţi prima extremitate a scenei panoramice


şi apoi apăsaţi pe butonul de declanşare până la
jumătate pentru focalizare.
• Poziţia de zoom este fixată la unghi larg.
• Aparatul focalizează zona aflată în centrul cadrului.
25m 0s
1900

E2
3 Apăsaţi butonul de declanşare până la capăt şi
apoi ridicaţi degetul de pe butonul de
declanşare.
• Săgeţile KLJI sunt afişate pentru a indica direcţia de
mişcare a aparatului foto.

4 Deplasaţi aparatul foto în una dintre cele patru Ghid


direcţii până când indicatorul de ghidare ajunge
la capăt.
• În momentul în care aparatul foto detectează direcţia de
mişcare, fotografierea va începe.

Secţiunea de referinţă
Exemplu de mişcare a aparatului foto

• Utilizând corpul dumneavoastră ca axă de rotaţie, deplasaţi uşor aparatul foto într-un arc de cerc,
în direcţia indicată de săgeată (KLJI).
• Fotografierea se opreşte dacă indicatorul de ghidare nu ajunge la capăt în aproximativ
15 secunde (dacă este selectată opţiunea W Normal (180°)) sau în aproximativ 30 de secunde
(dacă este selectată opţiunea X Larg (360°)) după ce fotografierea începe.

E3
B Note privind fotografierea folosind panorama simplă
• Câmpul de imagine vizibil în imaginea salvată va fi mai mic decât cel vizibil pe monitor la momentul
fotografierii.
• Dacă aparatul foto este deplasat prea repede sau dacă tremură prea mult sau dacă subiectul este prea
uniform (de exemplu ziduri sau întuneric), poate surveni o eroare.
• Dacă fotografierea este oprită înainte ca aparatul foto să ajungă la jumătatea intervalului de fotografiere
(limită de câmp) al panoramei, nu va fi salvată nicio imagine panoramică.
• Dacă se capturează mai mult de jumătate din intervalul de fotografiere al panoramei, însă fotografierea se
termină înainte de atingerea extremităţii acestuia, zona necapturată va fi înregistrată şi va fi afişată cu gri.
Secţiunea de referinţă

E4
Vizualizarea imaginilor capturate cu panoramă simplă
Treceţi în modul redare (A 28), afişaţi o imagine capturată 4/4
folosind panorama simplă în modul redare cadru întreg şi apoi
apăsaţi pe butonul k pentru a derula imaginea în direcţia utilizată
la fotografiere.

0004.JPG
15/05/2014 15:30

În timpul redării, comenzile de redare sunt afişate pe monitor.


Utilizaţi selectorul multiplu JK pentru a selecta un buton de
control şi apoi apăsaţi pe butonul k pentru a efectua următoarele
operaţii.

Funcţie Pictogramă Descriere

Secţiunea de referinţă
Derulare înapoi A Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula repede înapoi.
Derulare înainte B Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula repede înainte.
Redare întreruptă. Operaţiile enumerate mai jos pot fi efectuate în timp ce redarea
este întreruptă.

Pauză E C Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula înapoi.


D Ţineţi apăsat butonul k pentru a derula.
F Reluaţi derularea automată.
Încheiere G Treceţi la modul redare cadru întreg.

B Note referitoare la derularea imaginilor redate


Este posibil ca la redarea imaginilor capturate cu o altă marcă sau model de aparat foto digital folosind
modul panoramă simplă, acest aparat foto să nu poată derula sau mări imaginile.

E5
Vizualizarea şi ştergerea imaginilor capturate continuu (secvenţă)
Vizualizarea imaginilor dintr-o secvenţă
Imaginile capturate folosind opţiunea de declanşare continuă vor fi salvate ca o secvenţă.
Prima imagine dintr-o secvenţă este utilizată ca imagine 1/5
importantă pentru a reprezenta secvenţa la afişarea în modul
redare cadru întreg sau în modul redare miniaturi (setare implicită).
Pentru a afişa individual fiecare imagine din secvenţă, apăsaţi pe
butonul k.

0004.JPG
15/05/2014 15:30

După ce aţi apăsat pe butonul k, vor fi disponibile operaţiile 1/5


enumerate mai jos.
• Pentru a afişa imaginea anterioară sau următoare, apăsaţi pe
selectorul multiplu JK.
• Pentru a afişa imaginile care nu sunt incluse în secvenţă, apăsaţi
pe H pentru a reveni la afişarea imaginii importante.
Secţiunea de referinţă

• Pentru a afişa imaginile dintr-o secvenţă ca miniaturi sau pentru 0004.JPG


Înapoi

15/05/2014 15:30
a le reda într-o prezentare de diapozitive, selectaţi pentru
Opţiuni afişare secvenţă opţiunea Imagini individuale din
meniul de redare (E51).

B Opţiuni afişare secvenţă


Imaginile capturate folosind declanşarea continuă cu alte aparate foto, nu cu acest aparat, nu vor putea fi
afişate ca o secvenţă.

C Opţiunile disponibile în meniul de redare în cazul utilizării unei secvenţe


• Dacă imaginile dintr-o secvenţă sunt afişate în modul redare cadru întreg, apăsaţi pe butonul d pentru
a selecta funcţiile din meniul de redare (A 64).
• Dacă apăsaţi pe butonul d în timp ce este afişată o imagine importantă, următoarele setări pot fi
aplicate tuturor imaginilor din secvenţă:
- Ordine imprimare, Protejare, Copiere

E6
Ştergerea imaginilor dintr-o secvenţă
Dacă butonul l este apăsat pentru imaginile dintr-o secvenţă, imaginile care vor fi şterse diferă în
funcţie de modul în care secvenţele sunt afişate.
• Dacă imaginea importantă este afişată:
- Imagine curentă: toate imaginile din secvenţa afişată vor fi şterse.
- Ştergere imagini selectate: dacă în ecranul cu fotografii selectate pentru ştergere este
selectată o imagine importantă (A 30), se vor şterge toate imaginile din secvenţa respectivă.
- Toate imaginile: toate imaginile din memoria internă sau de pe cardul de memorie sunt
şterse.

• Dacă imaginile dintr-o secvenţă sunt afişate în modul redare cadru întreg:
- Imagine curentă: imaginea afişată în prezent pe ecran va fi ştearsă.
- Ştergere imagini selectate: imaginile selectate în secvenţă vor fi şterse.
- Întreaga secvenţă: toate imaginile din secvenţa afişată vor fi şterse.

E7 Secţiunea de referinţă
Editarea imaginilor statice
Înainte de a începe editarea imaginilor
Cu acest aparat foto puteţi edita cu uşurinţă imaginile. Copiile editate sunt salvate ca fişiere separate.
Copiile editate vor fi salvate cu aceeaşi dată şi oră de fotografiere ca şi originalul.

C Restricţii privind editarea imaginilor


O imagine poate fi editată de cel mult zece ori.
Secţiunea de referinţă

E8
Retuşare rapidă: îmbunătăţirea contrastului şi a saturaţiei
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M selectaţi o imagine M butonul d M Retuşare rapidă M
butonul k

Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a selecta Retuşare rapidă

nivelul efectului aplicat şi apăsaţi pe butonul k.


• Versiunea editată este afişată în dreapta.
• Pentru a ieşi fără a salva copia, apăsaţi pe J.

Normal

Valoare

D-Lighting: îmbunătăţirea luminozităţii şi a contrastului

Secţiunea de referinţă
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M selectaţi o imagine M butonul d M D-Lighting M
butonul k

Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a selecta OK D-Lighting

şi apăsaţi pe butonul k.
• Versiunea editată este afişată în dreapta.
• Pentru a ieşi fără a salva copia, selectaţi Anulare şi apăsaţi pe butonul
k.
OK
Anulare

E9
Corecţie ochi roşii: corectarea efectului de ochi roşii care apare datorită
utilizării bliţului
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M selectaţi o imagine M butonul d M Corecţie ochi
roşii M butonul k

Examinaţi rezultatele şi apăsaţi pe butonul k. Corecţie ochi roşii

• Pentru a ieşi fără a salva copia, apăsaţi pe selectorul multiplu J.

Înapoi Salvare

B Note referitoare la corecţia ochilor roşii


• Imaginile în care aparatul foto nu poate detecta ochii roşii nu pot fi corectate.
Secţiunea de referinţă

• Pentru animale (câini sau pisici), corecţia ochilor roşii va fi aplicată indiferent de culoarea acestora.
• În funcţie de imagine, este posibil ca folosind funcţia să nu obţineţi rezultatele dorite.
• Corecţia ochilor roşii poate fi aplicată în zone care nu sunt afectate de efectul de ochi roşii, în puţine cazuri.

E10
Estompare piele: estomparea tonurilor pielii
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M selectaţi o imagine M butonul d M Estompare piele M
butonul k

1 Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a Estompare piele

selecta nivelul efectului aplicat şi apăsaţi pe


butonul k.
• Dialogul de confirmare este afişat împreună cu faţa pe care
efectul a fost aplicat, iar faţa va fi mărită în centrul monitorului.
Normal
• Pentru a ieşi fără a salva copia, apăsaţi pe J.
Valoare

2 Examinaţi rezultatele şi apăsaţi pe butonul k. Examinare

• Se estompează tonurile pielii pentru maximum 12 feţe, în


ordine, începând cu faţa aflată la cea mai mică distanţă faţă de
centrul cadrului.

Secţiunea de referinţă
• Dacă au fost procesate mai multe feţe, utilizaţi JK pentru a
afişa o altă faţă.
• Apăsaţi pe butonul d pentru a ajusta nivelul efectului aplicat.
Înapoi Salvare
Pe monitor va fi afişată din nou fereastra prezentată la pasul 1.

B Note referitoare la funcţia estompare piele


• Funcţia de estompare a pielii nu poate fi aplicată dacă în imagine nu a fost detectată nicio faţă.
• În funcţie de direcţia în care este îndreptată faţa sau de luminozitatea feţei, este posibil ca aparatul foto să
nu poată detecta cu precizie feţele sau ca funcţia estompare piele să nu funcţioneze conform aşteptărilor.

E11
Efecte filtre: aplicarea efectelor filtre digitale
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M selectaţi o imagine M butonul d M Efecte filtre M
butonul k

Opţiune Descriere
Este folosit în special pentru a îmbunătăţi saturaţia
Artă pop şi Foarte intensă
culorii.
Pictură, Cheie înaltă, Efect 1 ap. foto jucărie,
Este folosit în special pentru a ajusta nuanţa pentru a
Efect 2 ap. foto jucărie, Cheie joasă şi
crea un aspect diferit al imaginii.
Procesare încrucişată
Soft, Portret soft*, Ochi de peste, Filtru stea şi
Procesează imaginile folosind o varietate de efecte.
Efect de miniaturizare
Transformă imaginile multicolore în imagini cu o
Monocr. contrast ridicat, Sepia, Cianotipie şi
singură culoare. Funcţia Color selectiv transformă toate
Color selectiv
culorile, cu excepţia unei anumite culori, în alb şi negru.

* Dacă dimensiunea imaginii este 640×480 sau mai mică, funcţia Portret soft nu poate fi aplicată.
Secţiunea de referinţă

1 Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a alege Efecte filtre


Artă pop
efectul dorit şi apăsaţi pe butonul k.
Foarte intensă
• Dacă este selectată orice opţiune cu excepţia Procesare Pictură
încrucişată, Soft sau Color selectiv, treceţi la pasul 3.
Cheie înaltă
Efect 1 ap. foto jucărie
Efect 2 ap. foto jucărie
Cheie joasă

E12
2 Ajustaţi efectul şi apăsaţi pe butonul k.
• Dacă utilizaţi Procesare încrucişată sau Color selectiv: Procesare încrucişată
utilizaţi HI pentru a selecta culoarea.
• Dacă utilizaţi Soft: utilizaţi HI pentru a selecta intervalul de
aplicare al efectului.
• Apăsaţi pe J pentru a reveni la ecranul de selectare Efecte
filtre fără a efectua modificări.

Exemplu: Procesare încrucişată

3 Examinaţi rezultatele şi apăsaţi pe butonul k. Examinare

• Va fi creată o copie editată.


• Pentru a ieşi fără a salva copia, apăsaţi pe J.

Înapoi Salvare

E13 Secţiunea de referinţă


Imagine mică: reducerea dimensiunii unei imagini
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M selectaţi o imagine M butonul d M Imagine mică M
butonul k

1 Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a Imagine mică

selecta dimensiunea dorită a copiei şi apăsaţi pe


butonul k. 640×480
• Pentru imaginile fotografiate folosind pentru modul imagine 320×240
opţiunea l 4608×2592, va fi afişat numai 640×360. 160×120

2 Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.


• Va fi creată o copie editată (nivel aproximativ de compresie 1:8).
Creaţi un fişier de imagine mică?
Secţiunea de referinţă

Da
Nu

B Note privind funcţia Imagine mică


Imaginile care au un raport de aspect de 1:1 nu pot fi editate.

E14
Tăiere: crearea unei copii tăiate

1 Acţionaţi butonul control zoom pentru a mări imaginea (A 62).

2 Rafinaţi compoziţia copiei şi apăsaţi pe butonul


d.
• Acţionaţi butonul control zoom spre g (i) sau f (h) pentru
a ajusta nivelul de zoom. Definiţi nivelul de zoom la care va fi
afişată pictograma u.
• Utilizaţi selectorul multiplu HIJK pentru a derula imaginea
astfel încât numai porţiunea care va fi copiată să fie vizibilă pe 3.0
monitor.

3 Selectaţi Da şi apăsaţi pe butonul k.


• Va fi creată o copie editată.
Salvaţi această imagine aşa cum
este afişată?

Da

Secţiunea de referinţă
Nu

3.0

C Dimensiune imagine
Dacă dimensiunea imaginii copiei tăiate este egală cu 320 × 240 sau mai mică, la redare imaginea va fi mai
mică.

C Tăierea imaginii în orientarea actuală „pe înalt”


Utilizaţi opţiunea Rotire imagine (E48) pentru a roti imaginea astfel încât aceasta să fie afişată în
orientare peisaj. După tăierea imaginii, rotiţi înapoi imaginea tăiată în orientarea „pe înalt”.

E15
Conectarea aparatului foto la televizor (vizualizarea
imaginilor pe televizor)
1 Opriţi aparatul foto şi conectaţi-l la televizor.
• Asiguraţi-vă că toţi conectorii sunt orientaţi corect. La conectarea sau la deconectarea acestora, nu
introduceţi şi nu scoateţi conectorii înclinaţi.
Dacă utilizaţi cablul audio/video

Galben Alb Roşu


Secţiunea de referinţă

Dacă utilizaţi un cablu HDMI disponibil în comerţ

la mufa jack HDMI Microconector HDMI (tip D)

E16
2 Selectaţi pentru intrarea televizorului intrarea video externă.
• Pentru detalii, consultaţi documentaţia televizorului.

3 Ţineţi apăsat butonul c pentru a porni aparatul


foto.
• Imaginile vor fi afişate pe ecranul televizorului.
• Monitorul aparatului foto nu se va deschide.

B Dacă imaginile nu sunt afişate pe ecranul televizorului


Asiguraţi-vă că pentru Setări TV (E68) din meniul de configurare a fost selectat standardul utilizat de
televizorul dumneavoastră.

C Utilizarea telecomenzii televizorului (control dispozitiv HDMI)


Telecomanda unui televizor compatibil HDMI-CEC poate fi utilizată pentru a selecta imaginile, pentru a porni

Secţiunea de referinţă
şi întrerupe redarea filmului, pentru a trece de la modul redare cadru întreg, la afişarea cu patru miniaturi, etc.
• Selectaţi pentru Control dispozitiv HDMI (E68) din Setări TV opţiunea Activat (setare implicită) şi
apoi conectaţi aparatul foto şi televizorul folosind un cablu HDMI.
• Îndreptaţi telecomanda înspre televizor când o folosiţi.

E17
Conectarea aparatului foto la o imprimantă
(imprimare directă)
Utilizatorii imprimantelor compatibile PictBridge pot conecta aparatul foto direct la imprimantă şi
pot imprima imaginile fără a utiliza un computer.

Fotografierea imaginilor

Selectaţi imaginile pentru imprimare


şi numărul de copii utilizând
opţiunea Ordine imprimare (E42)

Conectaţi aparatul foto la imprimantă (E19)


Secţiunea de referinţă

Imprimaţi imaginile una


Imprimaţi mai multe imagini (E22)
câte una (E20)

Când imprimarea s-a terminat, opriţi aparatul foto şi deconectaţi cablul USB

E18
Conectarea aparatului foto la o imprimantă

1 Opriţi aparatul foto.

2 Porniţi imprimanta.
• Verificaţi setările imprimantei.

3 Conectaţi aparatul foto la imprimantă utilizând cablul USB.


• Asiguraţi-vă că toţi conectorii sunt orientaţi corect. La conectarea sau la deconectarea acestora, nu
introduceţi şi nu scoateţi conectorii înclinaţi.

Secţiunea de referinţă
4 Porniţi aparatul foto.
• Ecranul de pornire PictBridge (1) va fi afişat pe monitorul aparatului foto, fiind urmat de ecranul
Selecţie imprimare (2).

1 2 Selecţie imprimare
15/05/2014 No. 32 32

E19
Imprimarea individuală a imaginilor

1 Folosiţi selectorul multiplu pentru a selecta Selecţie imprimare

imaginea dorită şi apăsaţi pe butonul k. 15/05/2014 No. 32 32

• Acţionaţi butonul control zoom spre f (h) pentru a trece la


redarea miniaturilor sau spre g (i) pentru a trece la redarea
cadru întreg.

2 Utilizaţi HI pentru a selecta Copii şi apăsaţi pe PictBridge

butonul k.
1 imprimări

Pornire imprimare
Copii
Format hârtie
Secţiunea de referinţă

3 Selectaţi numărul de copii dorit (până la nouă) şi Copii

apăsaţi pe butonul k.

4 Selectaţi Format hârtie şi apăsaţi pe butonul k. PictBridge

4 imprimări

Pornire imprimare
Copii
Format hârtie

E20
5 Selectaţi formatul de hârtie dorit şi apăsaţi pe Format hârtie

butonul k. Implicit
3,5×5 in
• Pentru a aplica setările definite pentru formatul hârtiei pe 5×7 in
imprimantă, selectaţi Implicit din opţiunile formatului de
100×150 mm
hârtie.
4×6 in
• Opţiunile disponibile pentru formatul de hârtie în aparatul foto
8×10 in
pot să difere în funcţie de imprimanta utilizată.
Letter

6 Selectaţi Pornire imprimare şi apăsaţi pe PictBridge

butonul k.
• Imprimarea va începe. 4 imprimări
• Pentru a anula imprimarea, apăsaţi pe butonul k.
Pornire imprimare
Copii
Format hârtie

E21 Secţiunea de referinţă


Imprimarea mai multor imagini

1 Dacă este afişat ecranul Selecţie imprimare, Selecţie imprimare

apăsaţi pe butonul d. 15/05/2014 No. 32 32

2 Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a Meniu imprimare

selecta Format hârtie şi apăsaţi pe butonul k. Selecţie imprimare


Imprim. toate imaginile
• Pentru a ieşi din meniul de imprimare, apăsaţi pe butonul d. Imprimare DPOF
Format hârtie
Secţiunea de referinţă

3 Selectaţi formatul de hârtie dorit şi apăsaţi pe Format hârtie

butonul k. Implicit
3,5×5 in
• Pentru a aplica setările definite pentru formatul hârtiei pe 5×7 in
imprimantă, selectaţi Implicit din opţiunile formatului de
100×150 mm
hârtie.
4×6 in
• Opţiunile disponibile pentru formatul de hârtie în aparatul foto
8×10 in
pot să difere în funcţie de imprimanta utilizată.
Letter

4 Selectaţi Selecţie imprimare, Imprim. toate Meniu imprimare


Selecţie imprimare
imaginile sau Imprimare DPOF şi apăsaţi pe
Imprim. toate imaginile
butonul k. Imprimare DPOF
Format hârtie

E22
Selecţie imprimare
Selectaţi imaginile (cel mult 99) şi numărul de copii Selecţie imprimare 5
pentru fiecare dintre acestea (cel mult nouă).
• Utilizaţi selectorul multiplu JK pentru a selecta
imaginile şi utilizaţi HI pentru a defini numărul de
1 1
copii care va fi imprimat.
• Imaginile selectate pentru imprimare sunt indicate
prin marcajul a şi prin numărul care indică numărul
3
de copii ce va fi imprimat. Dacă nu s-a specificat Înapoi
niciun număr de copii pentru imaginile respective,
selecţia se va anula.
• Acţionaţi butonul control zoom spre g (i) pentru a trece la redarea cadru întreg sau
spre f (h) pentru a trece la redarea miniaturilor.
• Apăsaţi pe butonul k când definirea setărilor s-a terminat.
• Dacă ecranul din dreapta este afişat, selectaţi Selecţie imprimare
Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru
a începe imprimarea.
5 imprimări

Pornire imprimare

Secţiunea de referinţă
Anulare

Imprim. toate imaginile


Este imprimată o copie pentru fiecare din imaginile Imprim. toate imaginile
salvate în memoria internă sau pe cardul de memorie.
• Dacă ecranul din dreapta este afişat, selectaţi
Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru 18 imprimări
a începe imprimarea.

Pornire imprimare
Anulare

E23
Imprimare DPOF
Imprimaţi imaginile pentru care a fost creată o ordine Imprimare DPOF
de imprimare folosind opţiunea Ordine imprimare
(E42).
• Dacă ecranul din dreapta este afişat, selectaţi 5 imprimări
Pornire imprimare şi apăsaţi pe butonul k pentru
a începe imprimarea. Pornire imprimare
Pentru a vizualiza ordinea curentă de imprimare, Vizualiz. imagini
selectaţi Vizualiz. imagini şi apoi apăsaţi pe Anulare
butonul k. Pentru a imprima imaginile, apăsaţi din
nou pe butonul k.

C Mai multe informaţii


Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Imprimarea imaginilor în raportul 1:1” (E28).
Secţiunea de referinţă

E24
Editarea filmelor
Extragerea porţiunii dorite dintr-un film
Porţiunea dorită dintr-un film înregistrat poate fi salvată ca fişier separat.

1 Redaţi filmului dorit şi întrerupeţi redarea în momentul în care doriţi să


înceapă porţiunea care va fi extrasă (A 71).

2 Utilizaţi selectorul multiplu JK pentru a selecta 1m30s

I şi apoi apăsaţi pe butonul k.

Secţiunea de referinţă
3 Utilizaţi HI pentru a selecta butonul de Alegere moment pornire

control M (alegere moment pornire).


• Utilizaţi JK pentru a ajunge la momentul de pornire.
• Pentru a anula editarea, selectaţi O (înapoi) şi apăsaţi pe
butonul k.

1m 0s

4 Utilizaţi HI pentru a selecta N (alegere Alegere moment încheiere

moment încheiere).
• Utilizaţi JK pentru a ajunge la momentul de încheiere.
• Pentru a examina porţiunea specificată, selectaţi c şi apoi
apăsaţi pe butonul k. Pentru a opri examinarea, apăsaţi din
nou pe butonul k.
30s

E25
5 Utilizaţi HI pentru a selecta m (Salvare) şi Salvare

apăsaţi pe butonul k.
• Pentru a salva filmul, urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

30s

B Note referitoare la editarea filmelor


• Un film creat prin editare nu mai poate fi decupat.
• Porţiunea decupată din film poate să difere puţin faţă de porţiunea selectată folosind momentul de
pornire şi de încheiere.
• Filmele care au mai puţin de două secunde nu pot fi decupate.

Salvarea unui cadru dintr-un film ca imagine statică


Un cadru dintr-un film înregistrat poate fi extras şi salvat ca imagine statică (cu excepţia filmelor
Secţiunea de referinţă

înregistrate cu Z 1080/60i sau cu U 1080/50i).


• Întrerupeţi redarea filmului astfel încât cadrul care va fi extras să 1m30s
fie afişat (A 71).
• Utilizaţi selectorul multiplu JK pentru a selecta H şi apoi
apăsaţi pe butonul k.

• Dacă este afişat dialogul de confirmare, selectaţi Da şi apăsaţi pe 1m30s


butonul k pentru salvarea imaginii.
• Dimensiunea imaginii statice salvate diferă în funcţie de tipul Copiaţi acest cadru ca imagine
(dimensiune imagine; E52) filmului original. statică?

Da
Nu

E26
Meniul de fotografiere (pentru modul A (automat))
Definirea setărilor modului imagine (dimensiunea şi calitatea
imaginii)
Intraţi în modul fotografiere M butonul d M Meniu fotografiere M Mod imagine M
butonul k

Selectaţi combinaţia dintre dimensiunea imaginii şi nivelul de compresie utilizată la salvarea


imaginilor.
Cu cât modul imagine selectat este mai înalt, cu atât va fi mai mare dimensiunea la care imaginea
poate fi imprimată, şi cu cât este mai mic nivelul de compresie, cu atât va fi mai bună calitatea
imaginilor, însă numărul de imagini care pot fi salvate se va reduce.

Raport aspect (orizontal /


Opţiune* Nivel compresie
vertical)

Secţiunea de referinţă
Q 4608×3456P Cca. 1:4 4:3
P 4608×3456 (setare implicită) Cca. 1:8 4:3
R 3264×2448 Cca. 1:8 4:3
r 2272×1704 Cca. 1:8 4:3
q 1600×1200 Cca. 1:8 4:3
O 640×480 Cca. 1:8 4:3
g 4608×2592 Cca. 1:8 16:9
s 3456×3456 Cca. 1:8 1:1

* Numărul total de pixeli capturaţi şi numărul total de pixeli capturaţi pe orizontală şi pe verticală.
Exemplu: P 4608×3456 = cca. 16 megapixeli, 4608 × 3456 pixeli

E27
C Note referitoare la modul imagine
• Setarea definită pentru modul imagine poate fi modificată chiar dacă modul de fotografiere selectat nu
este modul A (automat). De asemenea, setarea modificată va fi aplicată şi altor moduri de fotografiere.
• Setarea nu poate fi modificată dacă utilizaţi anumite setări ale altor funcţii.

C Numărul de imagini care poate fi salvat


• Numărul aproximativ de imagini care poate fi salvat poate fi verificat pe monitor în timpul fotografierii
(A 20).
• Ţineţi cont de faptul că datorită compresiei JPEG, numărul de imagini care poate fi salvat poate să difere
foarte mult în funcţie de conţinutul imaginii, chiar dacă utilizaţi carduri de memorie cu aceeaşi capacitate
şi aceeaşi setare pentru modul imagine. În plus, numărul de imagini care poate fi salvat poate să difere în
funcţie de producătorul cardului de memorie.
• Dacă numărul de expuneri rămase este 10.000 sau mai mare, afişajul numărului de expuneri rămase va
indica „9999”.

C Imprimarea imaginilor în raportul 1:1


Modificaţi setările imprimantei şi selectaţi „Margine”. În funcţie de imprimanta folosită, este posibil ca
Secţiunea de referinţă

imaginile să nu fie imprimate în raportul 1:1.

E28
Balans de alb (ajustare nuanţă)
Selectaţi modul A (automat) M butonul d M Balans de alb M butonul k

Reglaţi balansul de alb în funcţie de condiţiile meteorologice sau de sursa de lumină pentru a obţine
în imagini culori asemănătoare cu cele pe care le vedeţi cu ochiul liber.
• Utilizaţi în majoritatea cazurilor opţiunea Automat. Modificaţi setările dacă doriţi să ajustaţi
nuanţa imaginii fotografiate.
Opţiune Descriere
a Automat (setare Balansul de alb este ajustat automat în funcţie de condiţiile de
implicită) iluminare.
Se utilizează dacă nu obţineţi rezultatul dorit folosind Automat,
b Presetare manuală
Incandescent etc. (E30).
c Lumină zi Balansul de alb a fost ajustat pentru lumină naturală directă.
d Incandescent Este recomandată în cazul folosirii luminii incandescente.
e Fluorescent Este recomandată în cazul folosirii luminii fluorescente.

Secţiunea de referinţă
f Noros Este recomandată la fotografierea în condiţii de cer înnorat.
g Bliţ Este recomandată dacă folosiţi bliţul.

B Note privind balansul de alb


• Coborâţi bliţul dacă pentru balansul de alb este selectată orice altă opţiune cu excepţia Automat şi Bliţ
(A 5).
• Setarea nu poate fi modificată dacă utilizaţi anumite setări ale altor funcţii.

E29
Utilizarea presetării manuale
Utilizaţi instrucţiunile de mai jos pentru a măsura valoarea balansului de alb în condiţiile de iluminare
folosite în timpul fotografierii.

1 Aşezaţi un obiect de referinţă, de culoare albă sau gri, în lumina utilizată la


fotografiere.

2 Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a Balans de alb


Automat
selecta Presetare manuală din meniul Balans
Presetare manuală
de alb şi apăsaţi pe butonul k. Lumină zi
• Aparatul foto va mări imaginea pentru a încadra poziţia Incandescent
respectivă şi pentru a măsura balansul de alb. Fluorescent
Noros
Bliţ

3 Selectaţi Măsurare. Presetare manuală

• Pentru a aplica ultima valoare măsurată, selectaţi Anulare şi


apăsaţi pe butonul k.
Secţiunea de referinţă

Anulare
Măsurare

4 Încadraţi obiectul de referinţă în fereastra de Presetare manuală

măsurare.

Anulare
Măsurare

Fereastră de măsurare

E30
5 Apăsaţi pe butonul k pentru a măsura valoarea.
• Obturatorul va fi eliberat, iar măsurarea valorii s-a terminat. Nu este salvată nicio imagine.

B Note referitoare la presetarea manuală


Folosind opţiunea Presetare manuală nu puteţi măsura o valoare pentru iluminarea bliţului. Dacă
fotografiaţi cu bliţul, selectaţi pentru Balans de alb opţiunea Automat sau Bliţ.

E31 Secţiunea de referinţă


Declanşare continuă
Selectaţi modul A (automat) M butonul d M Continuu M butonul k

Opţiune Descriere
U Unică (setare implicită) La fiecare apăsare a butonului de declanşare va fi capturată o imagine.
Dacă butonul de declanşare este ţinut apăsat până la capăt, imaginile vor fi
capturate în mod continuu.
• Cadenţa cadrelor la declanşarea continuă este de circa 6,7 cadre pe secundă
k Continuu ridicată
(fps), iar numărul maxim de cadre capturate în modul declanşare continuă
este de aproximativ 5 cadre (dacă modul imagine selectat este
P 4608×3456).
Dacă butonul de declanşare este ţinut apăsat până la capăt, imaginile vor fi
capturate în mod continuu.
m Continuu redusă • Cadenţa cadrelor la declanşarea continuă este de circa 2,1 cadre pe secundă
(fps), iar numărul maxim de cadre capturate în modul declanşare continuă este
de aproximativ 33 de cadre (dacă modul imagine selectat este P 4608×3456).
De fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, imaginile
sunt capturate cu o viteză ridicată.
n Continuu • Cadenţa cadrelor pentru declanşarea continuă este egală cu aproximativ
ridicată: 120 fps 120 de cadre pe secundă (fps), iar numărul maxim de cadre capturate în
modul declanşare continuă este egal cu 50.
Secţiunea de referinţă

• Mod imagine este fixat la O (dimensiune imagine: 640 × 480 pixeli).


De fiecare dată când butonul de declanşare este apăsat până la capăt, imaginile
sunt capturate cu o viteză ridicată.
j Continuu • Cadenţa cadrelor pentru declanşarea continuă este egală cu aproximativ
ridicată: 60 fps 60 de cadre pe secundă (fps), iar numărul maxim de cadre capturate în modul
declanşare continuă este egal cu 25.
• Mod imagine este fixat la M (dimensiune imagine: 1280 × 960 pixeli).
D BSS (Selector cea În timp ce butonul de declanşare este ţinut apăsat până la capăt, aparatul foto va
captura o serie de până la zece imagini şi va salva automat imaginea cea mai clară.
mai bună
Este recomandat la fotografierea unui subiect staţionar în locuri în care
fotografiere) fotografierea cu bliţ este interzisă şi aparatul foto poate tremura.
De fiecare dată când butonul de declanşare este
apăsat până la capăt, aparatul foto va captura o serie
de 16 imagini şi le va salva într-o singură imagine.
W Fotografiere în • Cadenţa cadrelor la declanşarea continuă este de circa
rafală 16 30 de cadre pe secundă (fps).
• Mod imagine este fixat la L (dimensiune
imagine: 2560 × 1920 pixeli).
• Zoomul digital nu poate fi folosit.

E32
B Note referitoare la declanşarea continuă
• Dacă este selectată o altă setare decât Unică, bliţul nu va putea fi utilizat. Focalizarea, expunerea şi
balansul de alb sunt fixate la valorile determinate pentru prima imagine din fiecare serie.
• După fotografiere, salvarea imaginilor poate dura mai mult.
• Dacă sensibilitatea ISO este la o valoare mare, în imaginile capturate poate apărea zgomot.
• Cadenţa cadrelor la declanşarea continuă poate să difere în funcţie de setările modului imagine curent, de
cardul de memorie utilizat sau de condiţiile de fotografiere.
• Dacă utilizaţi Continuu ridicată: 120 fps, Continuu ridicată: 60 fps sau Fotografiere în rafală 16, în
imagini pot apărea benzi sau zone cu diferenţe de luminozitate sau de nuanţă, dacă imaginile au fost
capturate folosind pentru iluminare o sursă de lumină neuniformă, care scintilează cu viteze mari, de
exemplu lumina produsă de lămpi fluorescente, cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu.
• Dacă sensibilitatea ISO este 1600 sau 3200, viteza cu care imaginile sunt capturate în mod continuu poate
scădea.
• Setarea nu poate fi modificată dacă utilizaţi anumite setări ale altor funcţii.

E33 Secţiunea de referinţă


Sensibilitate ISO
Selectaţi modul A (automat) M butonul d M Sensibilitate ISO M butonul k

O sensibilitate ISO mai mare permite capturarea unor subiecte mai întunecate. În plus, chiar şi în
cazul subiectelor cu o luminozitate asemănătoare, imaginile pot fi realizate folosind un timp de
expunere scurt, iar neclarităţile produse de tremuratul aparatului foto şi de mişcarea subiectelor pot
fi reduse.
• Dacă este selectată o valoare mare pentru sensibilitatea ISO, imaginile pot conţine zgomot.
Opţiune Descriere
a Automată
Sensibilitatea este selectată automat din intervalul ISO 125 - 1600.
(setare implicită)
Selectaţi intervalul în care în care aparatul foto reglează automat
I Interval fix automat sensibilitatea ISO, alegând una din opţiunile ISO 125 - 400 sau ISO
125 - 800.
125, 200, 400, 800, 1600, 3200 Sensibilitatea este fixată la valoarea specificată.
Secţiunea de referinţă

B Note referitoare la sensibilitatea ISO


Setarea nu poate fi modificată dacă utilizaţi anumite setări ale altor funcţii.

C Afişarea valorii sensibilităţii ISO pe ecranul de fotografiere


• Dacă este selectată opţiunea Automată, pictograma E va fi afişată dacă sensibilitatea ISO creşte
automat.
• Dacă este selectată opţiunea Interval fix automat, va fi afişată valoarea maximă a sensibilităţii ISO.

E34
Opţiuni culoare
Selectaţi modul A (automat) M butonul d M Opţiuni culoare M butonul k

Folosind aceste opţiuni, culorile pot fi mai vii sau puteţi salva imagini monocrome.

Opţiune Descriere
n Culoare standard
Este recomandată pentru imaginile care conţin culori naturale.
(setare implicită)
Este recomandată pentru a obţine culori cât mai vii, un efect de
o Culoare intensă
„fotocopiere”.
p Alb-negru Salvează imaginile în alb şi negru.
q Sepia Salvează imaginile în tonuri sepia.
r Cianotipie Salvează imaginile în format monocrom cyan-albastru.

B Note referitoare la opţiunile de culoare

Secţiunea de referinţă
Setarea nu poate fi modificată dacă utilizaţi anumite setări ale altor funcţii.

E35
Mod zonă AF
Selectaţi modul A (automat) M butonul d M Mod zonă AF M butonul k

Utilizaţi această opţiune pentru a stabili modul în care aparatul foto selectează zona de focalizare
pentru focalizarea automată la fotografierea imaginilor statice.

Opţiune Descriere
În momentul în care aparatul foto
detectează faţa unui subiect uman,
acesta va focaliza respectiva faţă.
Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi „Utilizarea funcţiei de
detectare a feţei” (A 57).
25m 0s
1900

Zonă focalizare
a Prioritate faţă
La încadrarea unei compoziţii în care
Secţiunea de referinţă

nu sunt persoane sau nu au fost


detectate feţe, în momentul în care
apăsaţi pe butonul de declanşare până
la jumătate, aparatul foto va selecta
automat una sau mai multe dintre cele
nouă zone de focalizare care conţin
subiectul aflat la cea mai mică distanţă 1/250 F 3.0
de aparatul foto.
Zone de focalizare

E36
Opţiune Descriere
Utilizaţi selectorul multiplu Domeniul zonei de
HIJK pentru a muta zona de focalizare mobile
focalizare în zona în care doriţi să
focalizaţi.
• Pentru a utiliza selectorul multiplu la
configurarea modului bliţ sau a altor
x Manual setări, apăsaţi pe butonul k. Pentru
a reveni la zona de focalizare mobilă,
apăsaţi din nou pe butonul k.

Zonă focalizare
Aparatul focalizează subiectul aflat în
centrul cadrului.

y Centrală

Secţiunea de referinţă
25m 0s
1900

Zonă focalizare

Utilizaţi această funcţie pentru a


fotografia subiecte în mişcare.
Înregistraţi subiectul pe care îl va
focaliza aparatul foto. Zona de
s Urmărire subiect focalizare se va deplasa automat
pentru a urmări subiectul.
Pentru informaţii suplimentare,
25m 0s
consultaţi „Utilizarea funcţiei Urmărire Pornire 1900
subiect” (E39).

E37
Opţiune Descriere
Dacă aparatul foto detectează
subiectul principal, acesta va focaliza
subiectul respectiv.
Consultaţi „Utilizarea funcţiei Găsire
M Găsire ţintă AF (setare ţintă AF” (A 59).
implicită)

1/250 F 3.0

Zone de focalizare

B Note despre modul zonă AF


• Dacă utilizaţi zoomul digital, aparatul foto va focaliza zona aflată în centrul cadrului indiferent de opţiunea
selectată pentru Mod zonă AF.
• Setarea nu poate fi modificată dacă utilizaţi anumite setări ale altor funcţii.
Secţiunea de referinţă

E38
Utilizarea funcţiei Urmărire subiect

Selectaţi modul A (automat) M butonul d M Mod zonă AF M butonul k M s Urmărire


subiect M butonul k M butonul d

1 Înregistraţi un subiect.
• Aliniaţi subiectul pe care doriţi să îl urmăriţi cu marginea din
centrul monitorului şi apăsaţi pe butonul k.
• După ce subiectul a fost înregistrat, acesta va fi încadrat cu un
chenar de culoare galbenă (zonă de focalizare) afişat în jurul
subiectului, iar aparatul va începe urmărirea subiectului
respectiv.
• Dacă subiectul nu poate fi înregistrat, cadranul se va aprinde şi 25m 0s
va avea culoarea roşie. Pornire 1900
Modificaţi compoziţia şi încercaţi să înregistraţi din nou
subiectul.
• Pentru a anula înregistrarea subiectului, apăsaţi pe butonul k.
• Dacă aparatul foto nu mai poate urmări subiectul înregistrat, zona de focalizare va dispărea.

Secţiunea de referinţă
Înregistraţi din nou subiectul.

2 Apăsaţi pe butonul de declanşare până la capăt


pentru a face fotografia.
• Dacă zona de focalizare nu este afişată şi apăsaţi pe butonul de
declanşare, aparatul foto va focaliza zona din centrul cadrului.

B Note despre urmărirea subiectului 1/250 F 3.0


• Dacă de exemplu utilizaţi zoomul în timp ce aparatul foto urmăreşte
subiectul, înregistrarea va fi anulată.
• Este posibil ca în anumite condiţii de fotografiere urmărirea subiectului să nu se poată efectua.

E39
Meniul portret inteligent
• Consultaţi „Definirea setărilor modului imagine (dimensiunea şi calitatea imaginii)” (E27) pentru
mai multe informaţii despre Mod imagine.

Estompare piele
Intraţi în modul portret inteligent M butonul d M Estompare piele M butonul k

Opţiune Descriere
Dacă obturatorul este eliberat, aparatul foto va detecta una sau mai multe
e Activat (setare
feţe ale persoanelor (cel mult trei) şi va procesa imaginea pentru a atenua
implicită)
tonurile pielii înainte de salvarea imaginii.
Dezactivată Dezactivează funcţia de estompare a pielii.
Secţiunea de referinţă

Rezultatele obţinute prin aplicarea efectului de estompare a pielii asupra subiectului dumneavoastră
nu poate fi confirmat la încadrarea imaginilor pentru fotografiere. Verificaţi rezultatul obţinut în
modul redare, după capturarea imaginilor.

Cronometru zâmbet
Intraţi în modul portret inteligent M butonul d M Cronometru zâmbet M butonul k

Aparatul foto detectează feţele persoanelor, apoi eliberează automat obturatorul în momentul
detectării unui zâmbet.

Opţiune Descriere
a Activat (setare implicită) Activează funcţia cronometru zâmbet.
Dezactivat Dezactivează funcţia cronometru zâmbet.

E40
Ochi deschişi
Intraţi în modul portret inteligent M butonul d M Ochi deschişi M butonul k

Opţiune Descriere
Aparatul foto eliberează automat
obturatorul de două ori pentru fiecare
cadru şi salvează o imagine în care ochii
subiectului sunt deschişi.
În imaginea tocmai realizată a
• Dacă aparatul foto a salvat o imagine
y Activat fost detectată o clipire.
în care ochii subiectului ar putea fi
închişi, caseta de dialog din dreapta
va fi afişată pe ecran timp de câteva
secunde.
• Bliţul nu poate fi utilizat.
Dezactivat (setare
Dezactivează funcţia Ochi deschişi.
implicită)

E41 Secţiunea de referinţă


Meniul de redare
• Consultaţi „Editarea imaginilor statice” (E8) pentru informaţii despre funcţiile de editare ale
imaginii.

Ordine imprimare (Crearea unei ordini de imprimare DPOF)


Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M butonul d M Ordine imprimare M butonul k

În cazul în care configuraţi în avans setările pentru ordinea de imprimare, acestea pot fi utilizate cu
metodele de imprimare enumerate mai jos.
• La un laborator foto digital la care se pot realiza imprimări DPOF (Digital Print Order Format).
• Introducerea unui card de memorie în fanta pentru card a unei imprimante compatibile DPOF.
• Conectarea aparatului foto la o imprimantă compatibilă PictBridge (E18).

1
Secţiunea de referinţă

Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a Ordine imprimare

selecta Selectare imagini şi apăsaţi pe butonul


k. Selectare imagini
Ştergere ordine imprim.

E42
2 Selectaţi imaginile (cel mult 99) şi numărul de Selecţie imprimare

copii pentru fiecare dintre acestea (cel mult


nouă).
1 1
• Utilizaţi selectorul multiplu JK pentru a selecta imaginile şi
utilizaţi HI pentru a defini numărul de copii care va fi imprimat.
• Imaginile selectate pentru imprimare sunt indicate prin marcajul 3
a şi prin numărul care indică numărul de copii ce va fi imprimat. Înapoi
Dacă nu s-a specificat niciun număr de copii pentru imaginile
respective, selecţia se va anula.
• Acţionaţi butonul control zoom spre g (i) pentru a trece la redarea cadru întreg sau spre f (h)
pentru a trece la redarea miniaturilor.
• Apăsaţi pe butonul k când definirea setărilor s-a terminat.

3 Selectaţi dacă doriţi sau nu să imprimaţi data Ordine imprimare

fotografierii şi informaţiile despre fotografiere.


• Selectaţi Dată şi apăsaţi pe butonul k pentru a imprima data Efectuat
fotografierii pe toate imaginile.
• Selectaţi Informaţii şi apăsaţi pe butonul k pentru a imprima

Secţiunea de referinţă
valorile corespunzătoare timpului de expunere şi diafragmei pe Dată
toate imaginile. Informaţii
• Apoi, selectaţi Efectuat şi apăsaţi pe butonul k pentru a
finaliza ordinea de imprimare.

E43
B Note referitoare la imprimarea datei fotografierii şi a informaţiilor despre
fotografiere
• Anumite imprimante nu pot imprima data fotografierii şi informaţiile despre fotografiere.
• Informaţiile despre fotografiere nu vor fi imprimate dacă aparatul foto este conectat la o imprimantă.
• Setările pentru Dată şi Informaţii vor fi resetate de fiecare dată când opţiunea Ordine imprimare este
afişată.
• Data imprimată este cea salvată la capturarea imaginii.
• Pentru imaginile fotografiate având activată opţiunea Imprimare
dată (E62), vor fi imprimate numai data şi ora inscripţionate la
momentul fotografierii, chiar dacă opţiunea Ordine imprimare este
activată pentru imagini.

15.05.2014

C Anularea unei ordini de imprimare existente


Selectaţi Ştergere ordine imprim. în pasul 1 din „Ordine imprimare (Crearea unei ordini de imprimare
DPOF)” (E42).
Secţiunea de referinţă

C Mai multe informaţii


Pentru informaţii suplimentare, consultaţi „Imprimarea imaginilor în raportul 1:1” (E28).

E44
Prezentare diapozitive
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M butonul d M Prezentare diapozitive M butonul k

Redaţi imaginile una câte una într-o prezentare automată de „diapozitive”. Dacă în prezentarea de
diapozitive sunt redate şi filme, va fi afişat numai primul cadru din fiecare film.

1 Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a Prezentare diapozitive

selecta Pornire şi apăsaţi pe butonul k.


• Începe prezentarea de dispozitive. Pornire
• Pentru a repeta automat prezentarea diapozitivelor, selectaţi Redare ciclică
Redare ciclică şi apăsaţi pe butonul k înainte de a selecta
Pornire.
• Timpul maxim de redare este de cel mult 30 de minute chiar Pauză
dacă funcţia Redare ciclică este activată.

2 Selectaţi Sfârşit sau Repornire.


• Ecranul din dreapta va fi afişat după ce prezentarea de

Secţiunea de referinţă
diapozitive s-a terminat sau dacă prezentarea a fost întreruptă.
Pentru a ieşi din prezentare, selectaţi G şi apoi apăsaţi pe
butonul k. Pentru a relua prezentarea diapozitivelor, selectaţi
F şi apoi apăsaţi pe butonul k.

Operaţii disponibile în timpul redării


• Utilizaţi JK pentru a afişa imaginea anterioară/următoare. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul pentru
a derula rapid înapoi/înainte.
• Apăsaţi pe butonul k pentru a întrerupe sau pentru a finaliza prezentarea de diapozitive.

E45
Protejare
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M butonul d M Protejare M butonul k

Aparatul foto va proteja imaginile selectate împotriva ştergerii accidentale.


Selectaţi imaginile care vor fi protejate sau anulaţi protecţia imaginilor protejate anterior din ecranul
de selectare a imaginilor (E47).
Reţineţi că formatarea memoriei interne a aparatului foto sau a cardului de memorie va şterge
definitiv fişierele protejate (E67).
Secţiunea de referinţă

E46
Ecranul de selectare a imaginii
Dacă în timp ce utilizaţi aparatul foto, este afişat un ecran de Protejare

selectare a imaginilor precum cel afişat în dreapta, urmaţi


instrucţiunile de mai jos pentru a selecta imaginile.

Înapoi

1 Utilizaţi selectorul multiplu JK pentru a selecta Protejare

o imagine.
• Acţionaţi butonul control zoom (A 1) spre g (i) pentru a
trece la redarea cadru întreg sau spre f (h) pentru a trece la
redarea miniaturilor.
• La selectarea unei imagini pentru Rotire imagine, Alegere
imag. importantă sau pentru Ecran de întâmpinare sau Înapoi
dacă utilizaţi ecranul Selecţie imprimare pentru a imprima
imagini individuale, puteţi selecta o singură imagine. Treceţi la

Secţiunea de referinţă
pasul 3.

2 Utilizaţi HI pentru a selecta sau deselecta o Protejare

imagine (sau pentru a defini numărul de copii).


• Dacă o imagine este selectată, o pictogramă va fi afişată sub
imagine. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a selecta imagini
suplimentare.

Înapoi

3 Apăsaţi pe butonul k pentru a aplica selectarea imaginii.


• Dacă este selectată opţiunea Imagini selectate, va fi afişat un dialog de confirmare. Urmaţi
instrucţiunile afişate pe monitor.

E47
Rotire imagine
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M butonul d M Rotire imagine M butonul k

Definiţi orientarea în care sunt afişate imaginile salvate la redare.


Imaginile statice pot fi rotite cu 90 de grade în sens orar sau cu 90 de grade în sens antiorar.

Selectaţi o imagine din ecranul de selectare a imaginilor (E47). Dacă este afişat ecranul Rotire
imagine, apăsaţi pe selectorul multiplu JK pentru a roti imaginea cu 90 de grade.
Rotire imagine Rotire imagine Rotire imagine

Înapoi Rotire Înapoi Rotire Înapoi Rotire

Rotire cu 90 de grade Rotire cu 90 de grade


în sens antiorar în sens orar
Secţiunea de referinţă

Apăsaţi pe butonul k pentru a finaliza orientarea afişajului şi salvaţi informaţiile referitoare la


orientare împreună cu imaginea.

E48
Copiere (Copierea între memoria internă şi cardul de memorie)
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M butonul d M Copiere M butonul k

Copierea imaginilor din memoria internă pe un card de memorie şi invers.

1 Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a Copiere

selecta opţiunea dorită pentru destinaţia în care


vor fi copiate imaginile şi apoi apăsaţi pe De pe aparat pe card
butonul k. De pe card pe aparat

2 Selectaţi o opţiune de copiere şi apăsaţi pe De pe aparat pe card

butonul k.
• Dacă aţi selectat opţiunea Imagini selectate, utilizaţi ecranul de Imagini selectate

Secţiunea de referinţă
selectare a imaginii pentru a specifica imaginile (E47).
Toate imaginile

E49
B Note referitoare la copierea imaginilor
• Pot fi copiate numai fişierele salvate în formate pe care acest aparat foto le poate înregistra.
• Nu garantăm că această operaţie poate fi utilizată pentru imaginile capturate cu o altă marcă sau model
de aparat foto sau pentru fotografiile care au fost modificate pe un computer.
• Setările pentru Ordine imprimare (E42) configurate pentru imagini nu vor fi copiate.

C Note privind copierea imaginilor dintr-o secvenţă


• Dacă selectaţi o imagine importantă a unei secvenţe din Imagini selectate, toate imaginile din secvenţa
respectivă vor fi copiate.
• Dacă apăsaţi pe butonul d în timp ce imaginile dintr-o secvenţă sunt afişate, numai opţiunea de
copiere De pe card pe aparat va fi disponibilă. Dacă selectaţi Secvenţă curentă, atunci toate imaginile
din secvenţa respectivă vor fi copiate.

C Copierea pe un card de memorie care nu conţine imagini


Dacă aparatul foto este trecut în modul redare, atunci va fi afişat mesajul Memoria nu conţine nicio
imagine.. Apăsaţi pe butonul d pentru a selecta Copiere.
Secţiunea de referinţă

E50
Opţiuni afişare secvenţă
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M butonul d M Opţiuni afişare secvenţă M
butonul k

Selectaţi metoda utilizată pentru afişarea imaginilor din secvenţă (E6).

Opţiune Descriere
Afişează separat fiecare imagine dintr-o secvenţă.
Q Imagini individuale
Pictograma F va fi afişată în ecranul de redare.
V Numai imag.
importantă Afişează numai imaginea importantă pentru imaginile dintr-o secvenţă.
(setare implicită)

Setările se aplică tuturor secvenţelor, iar setarea rămâne stocată în memoria aparatului foto şi după
oprirea acestuia.

Secţiunea de referinţă
Alegere imag. importantă
Apăsaţi pe butonul c (mod redare) M afişaţi secvenţa a cărei imagine importantă doriţi să o
modificaţi M butonul d M Alegere imag. importantă M butonul k

Definiţi o altă imagine din secvenţă ca imagine importantă.


• La afişarea ecranului de selectare a imaginii importante, selectaţi o imagine (E47).

E51
Meniul pentru film
Opţiuni film
Intraţi în modul fotografiere M butonul d M pictograma de meniu D M Opţiuni film M
butonul k

Selectaţi opţiunea dorită pentru înregistrarea filmului.


Selectaţi opţiunile pentru înregistrarea filmului cu viteză normală pentru a efectua înregistrarea la
viteză normală sau opţiunile pentru film HS (E53) pentru înregistrarea accelerată sau încetinită.
Pentru înregistrarea filmelor se recomandă folosirea cardurilor de memorie (clasa 6 sau superioară)
(F18).

Opţiuni pentru înregistrarea filmelor la viteză normală


Opţiune (Dimensiune imagine/Cadenţă Raport aspect
Dimensiune imagine
cadre1, Format fişier) (orizontal / vertical)
Secţiunea de referinţă

e 1080/30p
S 1080/25p 1920 × 1080 16:9
(setare implicită)
Z 1080/60i
1920 × 1080 16:9
U 1080/50i
f 720/30p
1280 × 720 16:9
V 720/25p
iFrame 720/30p2
p 2 1280 × 720 16:9
iFrame 720/25p
g 480/30p
640 × 480 4:3
W 480/25p
1
Opţiunile disponibile şi cadenţa cadrelor diferă în funcţie de setarea definită pentru Setări TV > Mod
video în meniul de configurare (A 72).
2
iFrame este un format suportat de Apple Inc.

E52
Opţiunile disponibile pentru filmele HS
Filmele înregistrate sunt redate încetinit sau accelerat.
Consultaţi „Redarea încetinită şi accelerată” (E54).
Dimensiune imagine
Opţiune Raport aspect Descriere
(orizontal / vertical)
Filme cu redare încetinită cu viteza redusă la
k 320 × 240 jumătate (1/8)
HS 240/8×
k 4:3 • Durată maximă înregistrare: 10 secunde (durată
redare: 1 minut şi 20 de secunde)
Filme cu redare încetinită cu viteza redusă la
h 640 × 480 jumătate (1/4)
HS 480/4×
a 4:3 • Durată maximă înregistrare: 15 de secunde
(durată redare: 1 minut)
Filme cu redare încetinită cu viteza redusă la
i 1280 × 720 jumătate (1/2)
HS 720/2×
X 16:9 • Durată maximă înregistrare: 30 de secunde
(durată redare: 1 minut)

Secţiunea de referinţă
Filme cu redare accelerată cu viteză dublă 2×
j 1920 × 1080
HS 1080/0,5× • Durată maximă înregistrare: 2 minute (durată
Y 16:9
redare: 1 minut)

B Note referitoare la filmele HS


• Sunetul nu este înregistrat.
• Următorii parametri vor fi blocaţi în momentul în care începe înregistrarea filmului: poziţie de zoom,
focalizare, expunere şi balans de alb.

E53
C Redarea încetinită şi accelerată
La înregistrarea cu viteză normală:

Durată
înregistrare 10 sec

Durată
redare 10 sec

Dacă înregistraţi folosind opţiunea h/a HS 480/4×:


Filmele vor fi înregistrate cu o viteză de 4× mai mare decât viteza normală.
Acestea vor fi redate încetinit cu o viteză de 4× mai mică.

Durată
înregistrare 10 sec

Durată
redare 40 sec

Redarea încetinită
Secţiunea de referinţă

Dacă înregistraţi folosind opţiunea j/Y HS 1080/0,5×:


Filmele vor fi înregistrate cu o viteză redusă la jumătate faţă de viteza normală (1/2).
Acestea vor fi redate accelerat cu o viteză de 2x mai mare.

Durată
înregistrare 10 sec

Durată
redare 5 sec

Redarea accelerată

E54
Mod zonă AF
Intraţi în modul fotografiere M butonul d M pictograma de meniu D M Mod zonă AF M
butonul k

Definiţi zona de focalizare în modul film.


Opţiune Descriere
În momentul în care aparatul foto detectează faţa unui subiect uman, acesta
va focaliza respectiva faţă (A 57). Dacă în meniul pentru film aţi selectat
a Prioritate faţă (setare
pentru Mod focalizare autom. opţiunea AF unic şi nu a fost detectată
implicită)
nicio faţă înainte de a apăsa pe butonul b (e înregistrare film), aparatul
foto va focaliza zona din centrul cadrului.
y Centrală Aparatul focalizează subiectul aflat în centrul cadrului.
• Dacă pentru Opţiuni film aţi selectat Z 1080/60i sau U 1080/50i, şi pentru VR film aţi
selectat Activată (hibridă), setarea va fi fixată la Centrală.
• Dacă selectaţi o opţiune pentru film HS în Opţiuni film, setarea va fi fixată la Centrală.

Mod focalizare autom.

Secţiunea de referinţă
Intraţi în modul fotografiere M butonul d M pictograma de meniu D M Mod focalizare
autom. M butonul k

Este utilizat pentru a defini modul în care aparatul foto va focaliza în modul film.
Opţiune Descriere
Focalizarea se blochează dacă apăsaţi pe butonul b (e înregistrare film)
A AF unic pentru a începe înregistrarea.
(setare implicită) Selectaţi această opţiune dacă distanţa dintre aparatul foto şi subiect
rămâne relativ constantă.
Aparatul foto focalizează continuu.
Selectaţi această opţiune dacă distanţa dintre aparatul foto şi subiect se va
modifica semnificativ în timpul înregistrării. Sunetul produs la focalizare de
B AF permanent
aparatul foto poate fi auzit în filmul înregistrat. Pentru ca sunetul produs la
focalizarea aparatului foto să nu interfereze cu înregistrarea, se recomandă
utilizarea opţiunii AF unic.
• Dacă selectaţi o opţiune pentru film HS în Opţiuni film, setarea va fi fixată la AF unic.
E55
VR film
Intraţi în modul fotografiere M butonul d M pictograma de meniu D M VR film M
butonul k

Selectaţi setările de reducere a vibraţiilor utilizate la înregistrarea filmelor.


Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul filmării, selectaţi opţiunea Dezactivată.
Opţiune Descriere
Filmele sunt corectate optic folosind metoda de deplasare a obiectivului şi
V Activată (hibridă) în acelaşi timp sunt procesate digital pentru a reduce efectele produse de
(setare implicită) tremuratul aparatului foto. Unghiul de câmp (adică zona vizibilă din cadru)
se va îngusta.
Efectele produse de tremuratul aparatului foto sunt reduse folosind
g Activată
metoda de deplasare a obiectivului.
Dezactivată Reducerea vibraţiilor este dezactivată.

• Dacă selectaţi o opţiune pentru film HS în Opţiuni film, setarea va fi fixată la Dezactivată.

B Note despre funcţia VR film


• Este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele produse de tremuratul aparatului
Secţiunea de referinţă

foto în anumite situaţii.


• După deschiderea aparatului foto sau după ce aţi trecut din modul redare în modul fotografiere, aşteptaţi
ca ecranul modului fotografiere să fie afişat complet înainte de a captura imaginile.

Reducere zgomot vânt


Intraţi în modul fotografiere M butonul d M pictograma de meniu D M Reducere zgomot vânt M butonul k

Este folosit pentru a reduce sau nu zgomotul produs de vânt la înregistrarea filmului.
Opţiune Descriere
Reduce sunetul produs de vânt la trecerea peste microfon. La redare alte
Y Activată
sunete se aud foarte greu.
Dezactivată (setare
Reducerea zgomotului produs de vânt nu este activată.
implicită)
• Dacă selectaţi o opţiune pentru film HS în Opţiuni film, setarea va fi fixată la Dezactivată.
E56
Meniul de configurare
Ecran de întâmpinare
Butonul d M pictograma de meniu z M Ecran de întâmpinare M butonul k

Este utilizat pentru a configura ecranul de întâmpinare afişat la deschiderea aparatului foto.

Opţiune Descriere
Fără (setare implicită) Nu se afişează ecranul de întâmpinare.
COOLPIX Afişează un ecran de întâmpinare cu sigla COOLPIX.
Afişează o imagine selectată pentru ecranul de întâmpinare.
• Este afişat ecranul de selectare a imaginii. Selectaţi o imagine (E47) şi
apăsaţi pe butonul k.
• Deoarece o copie a imaginii selectate este salvată de aparatul foto,
Selectaţi o imagine aceasta va fi afişată la deschiderea aparatului chiar dacă imaginea
originală a fost ştearsă.

Secţiunea de referinţă
• O imagine nu poate fi selectată dacă imaginea este capturată folosind
Panoramă simplă sau dacă după utilizarea funcţiei imagine mică sau
tăiere dimensiunea imaginii este foarte mică.

E57
Fus orar şi dată
Butonul d M pictograma de meniu z M Fus orar şi dată M butonul k

Este utilizat pentru a potrivi ceasul intern al aparatului foto.

Opţiune Descriere
• Selectaţi un element: apăsaţi pe selectorul Dată şi oră
multiplu JK (pentru a parcurge câmpurile
Z, L, A, h şi m). Z L A h m
• Editaţi data şi ora: apăsaţi pe HI.
Dată şi oră • Aplicaţi setările: selectaţi m şi apăsaţi pe 01 01 2014 00 00
butonul k.

Editare

Format dată Selectaţi An/Lună/Zi, Lună/Zi/An sau Zi/Lună/An.


Definiţi fusul orar şi opţiunile pentru timp economisire lumină zi (oră de vară).
• Dacă opţiunea Destinaţie călătorie (x) a fost definită după configurarea
Secţiunea de referinţă

Fus orar fusului orar de reşedinţă (w), diferenţa de timp dintre destinaţia călătoriei şi fusul
orar de reşedinţă va fi calculată automat, iar data şi ora vor fi salvate pentru
regiunea selectată.

Configurarea fusului orar

1 Utilizaţi selectorul multiplu HI pentru a Fus orar şi dată

selecta Fus orar şi apăsaţi pe butonul k. Dată şi oră


Format dată
Fus orar

London, Casablanca

15/05/2014 15:30

E58
2 Selectaţi w Fus orar reşedinţă Fus orar

sau x Destinaţie călătorie şi apăsaţi pe Fus orar reşedinţă


butonul k. Destinaţie călătorie

• Data şi ora afişate pe monitor se vor modifica în funcţie de fusul


London, Casablanca
orar de reşedinţă sau de destinaţia de călătorie selectată.
15/05/2014 15:30

3 Apăsaţi pe butonul K. Fus orar

Fus orar reşedinţă


Destinaţie călătorie

London, Casablanca

15/05/2014 15:30

4 Utilizaţi JK pentru a selecta fusul orar.


New York, Toronto, Lima
• Apăsaţi pe H pentru a activa funcţia timp economisire lumină

Secţiunea de referinţă
zi şi pentru a afişa pictograma W. Apăsaţi pe I pentru a 11:30 –04:00
dezactiva funcţia timp economisire lumină zi.
• Apăsaţi pe butonul k pentru a aplica fusul orar.
• Dacă pe ecran nu este afişată corect ora locală conform setării
definite pentru fusul orar de reşedinţă sau destinaţia călătoriei,
Înapoi
definiţi corect ora în Dată şi oră.
Fus orar

Fus orar reşedinţă


Destinaţie călătorie

New York, Toronto, Lima

15/05/2014 11:30

E59
Setări monitor
Butonul d M pictograma de meniu z M Setări monitor M butonul k

Opţiune Descriere
Informaţii
Definiţi dacă pe ecranul monitorului vor fi afişate sau nu informaţiile.
fotografie
Această setare determină dacă imaginea capturată va fi afişată sau nu imediat după
Examinare
fotografiere.
imagine
• Setare implicită: Activată
Definiţi luminozitatea monitorului, alegând unul dintre cele 6 niveluri.
• Setare implicită: 3
Luminozitate • Nivelul 6 este recomandat dacă vă aflaţi sub cerul liber, într-o lumină foarte
puternică şi monitorul este greu de urmărit. Culorile pot fi diferite de cele din
imaginea respectivă.

Informaţii fotografie
Secţiunea de referinţă

Mod fotografiere Mod redare


4/4

Afişare informaţii

25m 0s
1900

Setările actuale şi indicatorul de ghidare al operaţiei vor fi afişate ca în Afişare


Afişare automată informaţii.
info Dacă nu se efectuează nicio operaţie timp de câteva secunde, informaţiile vor fi
(setare implicită) ascunse ca în Ascundere informaţii. Informaţiile vor fi din nou afişate în momentul în
care efectuaţi o altă operaţie.

E60
Mod fotografiere Mod redare

Ascundere
informaţii

Setările actuale sau indicatorul de


ghidare al operaţiei va fi afişat ca în
Afişare automată info.

25m 0s
Grilă încadr.+auto. 1900
info
Pe lângă informaţiile afişate la selectarea
opţiunii Afişare automată info, va fi
afişată o reţea de încadrare folosită la
încadrarea imaginilor.

Secţiunea de referinţă
Reţeaua de încadrare nu este afişată la
înregistrarea filmelor.

Setările actuale sau indicatorul de


ghidare al operaţiei va fi afişat ca în
Afişare automată info.

25m 0s
Cadru film+auto. 1900
info Pe lângă informaţiile afişate împreună cu
Afişare automată info, înainte ca
înregistrarea să înceapă va fi afişat un
chenar care reprezintă zona ce va fi
capturată la înregistrarea filmelor.
Cadrul filmului nu este afişat la
înregistrarea filmelor.

E61
Imprimare dată (Imprimare dată şi oră)
Butonul d M pictograma de meniu z M Imprimare dată M butonul k

Data şi ora fotografierii pot fi imprimate pe imagini la fotografiere,


permiţând imprimarea informaţiilor chiar şi pe imprimante care nu
suportă imprimarea datei (E44).

15.05.2014

Opţiune Descriere
f Dată Data este imprimată pe imagini.
S Dată şi oră Data şi ora sunt imprimate pe imagini.
Dezactivată (setare
Data şi ora nu sunt imprimate pe imagini.
implicită)
Secţiunea de referinţă

B Note privind imprimarea datei


• Datele imprimate formează corp comun cu datele imaginii şi nu pot fi şterse. Data şi ora nu pot fi
imprimate pe imagini după ce acestea au fost capturate.
• Data şi ora nu pot fi inscripţionate în următoarele situaţii:
- dacă utilizaţi modul scenă Sport, Portret de noapte (când este selectată opţiunea Y Din mână),
Peisaj noapte (când este selectată opţiunea Y Din mână), Muzeu, Iluminare fundal (dacă pentru
HDR este selectată opţiunea o), Panoramă simplă sau Portret animal de casă (când este selectată
opţiunea V Continuu)
- dacă pentru Ochi deschişi (E41) este selectată opţiunea Activat
- dacă pentru declanşare continuă (E32) aţi selectat una din opţiunile Continuu ridicată, Continuu
redusă, Continuu ridicată: 120 fps, Continuu ridicată: 60 fps sau BSS
- la înregistrarea filmelor
- la salvarea imaginilor statice în timp ce înregistraţi un film
- la extragerea imaginilor statice din filme
• Este posibil ca data şi ora inscripţionate să fie greu de citit dacă utilizaţi o imagine de mici dimensiuni.
E62
VR fotografie
Butonul d M pictograma de meniu z M VR fotografie M butonul k

Se utilizează pentru a reduce efectele produse de tremuratul aparatului foto la fotografierea


imaginilor statice.
Dacă utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul în timpul filmării, selectaţi opţiunea Dezactivată.

Opţiune Descriere
Efectele produse de tremuratul aparatului foto sunt reduse optic folosind
metoda de deplasare a obiectivului. În următoarele condiţii, imaginile sunt
corectate digital folosind procesarea imaginii.
• Bliţ: nu se declanşează
• Timp de expunere: mai mare decât 1/30 secunde (în poziţia maximă cu
V Activată (hibridă)
unghi larg) sau 1/250 de secunde (în poziţia maximă cu telefotografie)
• Autodeclanşator: dezactivat
• Continuu setat la: Unică
• Sensibilitate ISO: 200 sau mai mică
Salvarea imaginilor poate dura mai mult decât de obicei.

Secţiunea de referinţă
g Activată (setare Efectele produse de tremuratul aparatului foto sunt reduse folosind metoda
implicită) de deplasare a obiectivului.
Dezactivată Reducerea vibraţiilor este dezactivată.

B Note despre funcţia VR fotografie


• După deschiderea aparatului foto sau după ce aţi trecut din modul redare în modul fotografiere, aşteptaţi
ca ecranul modului fotografiere să fie afişat complet înainte de a captura imaginile.
• Imaginile afişate pe monitorul aparatului foto imediat după fotografiere pot fi neclare.
• Este posibil ca reducerea vibraţiilor să nu poată elimina complet efectele produse de tremuratul aparatului
foto în anumite situaţii.
• Dacă timpul de expunere este foarte mare, imaginile nu pot fi corectate folosind procesarea imaginii chiar
dacă pentru această funcţie este selectată opţiunea Activată (hibridă).
• Dacă utilizaţi anumite moduri scenă, modul efecte speciale şi modul portret inteligent, imaginile nu pot fi
corectate folosind procesarea imaginii chiar dacă pentru această funcţie este selectată opţiunea Activată
(hibridă).

E63
Detecţie mişcare
Butonul d M pictograma de meniu z M Detecţie mişcare M butonul k

Activaţi funcţia de detecţie a mişcării pentru a reduce efectele produse de mişcarea subiectului sau
de tremuratul aparatului foto la fotografierea imaginilor statice.

Opţiune Descriere
Funcţia de detecţie a mişcării este activată cu anumite moduri şi setări de
fotografiere, dacă pictograma r este afişată pe ecranul de fotografiere.
Dacă aparatul foto detectează mişcarea subiectului sau tremuratul aparatului foto,
U Automată
pictograma r îşi va schimba culoarea devenind verde, iar sensibilitatea ISO şi
(setare implicită)
timpul de expunere se vor mări automat pentru a reduce neclarităţile.
• Selectaţi pentru Sensibilitate ISO (E34) opţiunea Automată în modul
A (automat).
Dezactivată Funcţia detecţie mişcare este dezactivată.

B Note referitoare la detecţie mişcare


Secţiunea de referinţă

• Este posibil ca, în anumite situaţii, detecţia mişcării să nu poată elimina efectele mişcării subiectului şi ale
tremuratului aparatului foto.
• Dacă este prea întuneric sau dacă subiectul se mişcă prea mult, este posibil ca funcţia Detecţie mişcare să
fie dezactivată.
• Imaginile capturate folosind funcţia de detecţie a mişcării pot avea un aspect puţin „granulat”.

E64
Asistenţă AF
Butonul d M pictograma de meniu z M Asistenţă AF M butonul k

Activează sau dezactivează dispozitivul de iluminare asistenţă AF care ajută la efectuarea operaţiei
de focalizare automată.

Opţiune Descriere
Dispozitivul de iluminare asistenţă AF se va aprinde automat dacă subiectul nu este
iluminat suficient. Dispozitivul de iluminare are o rază de acţiune de circa 5,0 m în
poziţia maximă de zoom cu unghi larg şi o rază de acţiune de circa 5,0 m în poziţia
a Automată
maximă de zoom cu telefotografie.
(setare implicită)
• Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că pentru anumite moduri scenă sau pentru
anumite zone de focalizare, este posibil ca dispozitivul de iluminare asistenţă AF
să nu se aprindă.
Dezactivată Dispozitivul de iluminare asistenţă AF nu se aprinde.

Secţiunea de referinţă
Setări sunet
Butonul d M pictograma de meniu z M Setări sunet M butonul k

Opţiune Descriere
Dacă este selectată opţiunea Activat (setare implicită), aparatul va emite un bip în
momentul în care operaţiile sunt efectuate, două bipuri în momentul în care s-a
Sunet buton realizat focalizarea subiectului şi trei bipuri în cazul în care s-a produs o eroare. De
asemenea, veţi auzi şi sunetul de pornire.
• Dacă utilizaţi modul scenă Portret animal de casă sunetele vor fi dezactivate.
Dacă este selectată opţiunea Activat (setare implicită), sunetul obturatorului se va
auzi la eliberarea obturatorului.
Sunet declanşator
• Sunetul obturatorului nu va fi emis dacă utilizaţi modul declanşare continuă, la
înregistrarea filmelor sau dacă utilizaţi modul scenă Portret animal de casă.

E65
Oprire automată
Butonul d M pictograma de meniu z M Oprire automată M butonul k

Definiţi durata de timp care trebuie să treacă înainte ca aparatul foto să intre în modul veghe
(A 21).

Opţiune Descriere
Oprire
Selectaţi 30 sec. (setare implicită), 1 min., 5 min. sau 30 min..
automată
Dacă este selectată opţiunea Activat (setare implicită), aparatul va intra în modul veghe
dacă luminozitatea subiectului nu se modifică, chiar înainte ca timpul selectat pentru
Mod Oprire automată să se fi scurs. Aparatul foto va intra în modul veghe după 30 de
hibernare secunde dacă pentru Oprire automată este selectată opţiunea 1 min. sau o valoare
mai mică sau după un minut dacă pentru Oprire automată este selectată opţiunea
5 min. sau o valoare mai mare.

C Note referitoare la oprirea automată


Secţiunea de referinţă

• Timpul după care aparatul foto intră în modul veghe este fix în următoarele situaţii:
- Dacă fotografiaţi folosind opţiunea Declanşare automată: 5 minute (dacă pentru oprire automată
este selectată opţiunea 30 sec. sau 1 min.)
- Dacă fotografiaţi folosind opţiunea Cronometru zâmbet: 5 minute (dacă pentru oprire automată este
selectată opţiunea 30 sec. sau 1 min.)
- Dacă este afişat un meniu: 3 minute (dacă pentru oprirea automată este selectată una din opţiunile
30 sec. sau 1 min.)
- Dacă este conectat un cablu audio/video: 30 de minute
- Dacă este conectat un cablu HDMI: 30 de minute
• Aparatul foto nu va intra în modul stare de veghe dacă utilizaţi un adaptor la reţeaua electrică EH-67.

E66
Formatare memorie/Formatare card
Butonul d M pictograma de meniu z M Formatare memorie/Formatare card M
butonul k

Utilizaţi această opţiune pentru a formata memoria internă sau un card de memorie.
Formatarea memoriei interne sau a cardurilor de memorie şterge permanent toate datele.
Datele şterse nu mai pot fi recuperate. Asiguraţi-vă că aţi transferat imaginile importante pe un
computer înainte de a formata.
• Nu opriţi aparatul foto sau nu deschideţi capacul locaşului bateriei/fantei cardului de memorie în
timpul formatării.

Formatarea memoriei interne


Scoateţi cardul de memorie din aparatul foto. Opţiunea Formatare Toate imaginile vor fi şterse! OK?
memorie este afişată în meniul de configurare.

Formatare
Nu

Secţiunea de referinţă
Formatarea cardurilor de memorie
Introduceţi un card de memorie în aparatul foto. Opţiunea Toate imaginile vor fi şterse! OK?
Formatare card este afişată în meniul de configurare.

Formatare
Nu

E67
Limba/Language
Butonul d M pictograma de meniu z M Limba/Language M butonul k

Selectaţi limba folosită la afişarea meniurilor şi a mesajelor aparatului foto.

Setări TV
Butonul d M pictograma de meniu z M Setări TV M butonul k

Definiţi setările folosite la conectarea la un televizor.

Opţiune Descriere
Selectaţi una din opţiunile NTSC şi PAL.
Atât NTSC cât şi PAL sunt standarde folosite pentru transmiterea
Mod video semnalului de televiziune analogic color.
Secţiunea de referinţă

• Setările definite pentru cadenţa cadrelor disponibile pentru Opţiuni


film (E52) diferă în funcţie de setările definite pentru Mod video.
Selectaţi o rezoluţie pentru ieşirea HDMI. Dacă este selectată opţiunea
Automat (setare implicită), opţiunea adecvată televizorului la care
HDMI
aparatul este conectat va fi selectată automat alegând dintre următoarele
opţiuni 480p, 720p sau 1080i.
Dacă este selectată opţiunea Activat (setare implicită), telecomanda
Control dispozitiv HDMI televizorului compatibil HDMI-CEC va putea fi utilizată pentru a controla
aparatul foto în timpul redării (E17).

C HDMI şi HDMI-CEC
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) este o interfaţă multimedia. HDMI-CEC (HDMI-Consumer
Electronics Control) permite dispozitivelor compatibile să interopereze.

E68
Avertizare clipire
Butonul d M pictograma de meniu z M Avertizare clipire M butonul k

Selectaţi dacă aparatul va detecta sau nu subiectele umane care au clipit la fotografierea folosind
funcţia detectare faţă (A 57), în următoarele moduri:
• modul G (automat facil)
• modul scenă Portret sau Portret de noapte (A 32)
• modul A (automat) (dacă opţiunea Prioritate faţă (E36) este selectată pentru modul zonă
AF)
Opţiune Descriere
Dacă unul sau mai multe dintre subiectele umane au clipit într-o imagine
capturată folosind funcţia detectare faţă, pe monitor va fi afişat ecranul A clipit
Activată cineva?.
Verificaţi imaginea şi stabiliţi dacă este nevoie sau nu să capturaţi o altă
imagine.
Dezactivată (setare
Funcţia Avertizare clipire este dezactivată.
implicită)

Secţiunea de referinţă
Ecranul avertizare clipire
Feţele detectate de funcţia Avertizare clipire vor fi afişate încadrate cu A clipit cineva?
un chenar.
Sunt disponibile operaţiile prezentate mai jos.
• Pentru a mări faţa: acţionaţi butonul control zoom spre g (i).
Dacă au fost detectate mai multe feţe, utilizaţi selectorul
multiplu JK pentru a selecta faţa dorită.
• Pentru a trece în modul redare cadru întreg: acţionaţi butonul
control zoom spre f (h). Mărire Ieşire

Dacă apăsaţi pe butonul k sau dacă nu este efectuată nicio


operaţie în următoarele secunde, aparatul va reveni în modul fotografiere.

B Note referitoare la funcţia Avertizare clipire


• Funcţia Avertizare clipire este dezactivată dacă pentru setările modului continuu este selectată o altă
opţiune cu excepţia Unică (E32).
• Este posibil ca în anumite condiţii funcţia Avertizare clipire să nu funcţioneze corect.
E69
Încărcare Eye-Fi
Butonul d M pictograma de meniu z M Încărcare Eye-Fi M butonul k

Selectaţi dacă folosiţi sau nu cardul Eye-Fi al aparatului foto (comercializat de terţi) pentru a trimite
imagini către computerul dumneavoastră.

Opţiune Descriere
b Activare
Încărcaţi imaginile create cu aparatul foto într-o destinaţie predefinită.
(setare implicită)
c Dezactivare Imaginile nu sunt încărcate.

B Note referitoare la cardurile Eye-Fi


• Reţineţi că imaginile nu vor fi încărcate dacă intensitatea semnalului este insuficientă, chiar dacă opţiunea
Activare este selectată.
• Scoateţi cardul Eye-Fi din aparat dacă folosirea dispozitivelor fără fir este interzisă. Semnalele pot fi
transmise chiar dacă este selectată opţiunea Dezactivare.
• Consultaţi manualul de instrucţiuni al cardului Eye-Fi pentru informaţii suplimentare. În cazul producerii
Secţiunea de referinţă

unei defecţiuni, contactaţi producătorul cardului.


• Aparatul poate fi utilizat pentru a activa şi dezactiva cardurile Eye-Fi, dar este posibil să nu suporte alte
funcţii Eye-Fi.
• Aparatul foto nu este compatibil cu funcţia memorie infinită. Dacă este instalat pe un computer,
dezactivaţi această funcţie. Dacă funcţia memorie infinită este activată, numărul de imagini efectuate nu
va fi afişat corect.
• Cardurile Eye-Fi pot fi utilizate numai în ţara din care au fost cumpărate. Respectaţi toate prevederile locale
privind dispozitivele fără fir.
• Dacă menţineţi setările definite pentru opţiunea Activare bateriile se vor descărca foarte rapid.

C Indicatorul de comunicare Eye-Fi


Starea de comunicare a cardului Eye-Fi din aparatul foto poate fi confirmată pe monitor (A 8, 10).
• w: dacă pentru Încărcare Eye-Fi este selectată opţiunea Dezactivare.
• x (aprins): încărcarea Eye-Fi este activată; se aşteaptă începerea încărcării.
• x (intermitent): încărcarea Eye-Fi este activată; se încarcă imaginile.
• y: încărcarea Eye-Fi este activată, dar nu sunt disponibile imagini pentru a fi încărcate.
• z: s-a produs o eroare. Aparatul foto nu poate controla cardul Eye-Fi.

E70
Resetare totală
Butonul d M pictograma de meniu z M Resetare totală M butonul k

Dacă selectaţi opţiunea Resetare, setările aparatului foto vor fi restabilite la valorile implicite.
• Anumite setări, precum Fus orar şi dată sau Limba/Language, nu vor fi resetate.

C Resetarea numerotării fişierelor


Pentru a reseta numerotarea fişierelor de la „0001”, ştergeţi toate imaginile salvate în memoria internă sau pe
cardul de memorie (A 29) înainte de a selecta Resetare totală.

E71 Secţiunea de referinţă


Tip baterie
Butonul d M pictograma de meniu z M Tip baterie M butonul k

Pentru ca aparatul foto să afişeze corect nivelul bateriei (A 20), selectaţi tipul de baterie în funcţie
de bateriile folosite.

Opţiune Descriere
k Alcalină (setare implicită) Baterii alcaline LR6/L40 (tip AA)
l COOLPIX (Ni-MH) Acumulatori Ni-MH (nichel metal hidrură) reîncărcabili Nikon EN-MH2
m Litiu Baterii cu litiu FR6/L91 (tip AA)

Versiune firmware
Secţiunea de referinţă

Butonul d M pictograma de meniu z M Versiune firmware M butonul k

Vizualizaţi versiunea firmware curentă a aparatului foto.

E72
Mesaje de eroare
În cazul în care este afişat un mesaj de eroare, consultaţi tabelul de mai jos.
Afişaj Cauza/Soluţia A
Aparatul foto se va opri Interiorul aparatului foto sau bateriile s-au înfierbântat.
pentru a evita Aparatul foto se va opri automat. Aşteptaţi ca aparatul foto sau –
supraîncălzirea. bateriile să se răcească înainte de a continua.
Cardul de memorie este Comutatorul de protejare la scriere este în poziţia „blocare”.

protejat împotriva scrierii. Împingeţi comutatorul de protejare la scriere în poziţia „scriere”.
Acest card nu poate fi S-a produs o eroare la accesarea cardului de memorie.
utilizat. • Utilizaţi un card aprobat. 14,
Acest card nu poate fi • Verificaţi dacă bornele sunt curate. F18
citit. • Confirmaţi orientarea corectă a cardului de memorie introdus.

Cardul de memorie nu a fost formatat pentru a fi utilizat cu


aparatul foto.
Formatarea şterge toate datele salvate pe cardul de memorie.
Cardul nu este formatat.
Dacă trebuie să păstraţi copii ale tuturor imaginilor, trebuie să F5

Secţiunea de referinţă
Formataţi cardul?
selectaţi Nu şi să salvaţi copiile pe un computer sau pe un alt
suport media înainte de a formata cardul de memorie. Selectaţi
Da şi apăsaţi pe butonul k pentru a formata cardul de memorie.
Comutatorul de protejare la scriere al cardului Eye-Fi este în

poziţia „blocare”.
Indisponibil în poziţia
blocat a cardului Eye-Fi S-a produs o eroare la accesarea cardului Eye-Fi.
• Verificaţi dacă bornele sunt curate. 14
• Confirmaţi orientarea corectă a cardului Eye-Fi introdus.
14, 29,
Memoria a fost epuizată. Ştergeţi imaginile sau introduceţi un nou card de memorie.
71

E73
Afişaj Cauza/Soluţia A
S-a produs o eroare la salvarea imaginii.
Introduceţi un nou card de memorie sau formataţi memoria E67
internă sau cardul de memorie.
Aparatul foto nu mai are numere de fişier.
Imaginea nu poate fi Introduceţi un nou card de memorie sau formataţi memoria E67
salvată. internă sau cardul de memorie.
Imaginea nu poate fi utilizată pentru ecranul de întâmpinare. E57
Nu este suficient spaţiu pentru salvarea copiei.
29
Ştergeţi imaginile de pe destinaţie.
Imaginea nu poate fi E8,
Selectaţi imaginile care suportă funcţia de editare.
modificată. F12
În timpul salvării filmului pe un card de memorie s-a produs o
Filmul nu poate fi 66,
eroare de expirare.
înregistrat. F18
Selectaţi un card de memorie cu o viteză mai mare de scriere.
În memoria internă sau pe cardul de memorie nu sunt salvate
imagini.
• Scoateţi cardul de memorie din aparatul foto pentru a reda 15
Secţiunea de referinţă

Memoria nu conţine nicio


imaginile din memoria internă a aparatului foto.
imagine.
• Pentru a copia imaginile salvate în memoria internă a E49
aparatului foto pe cardul de memorie, apăsaţi pe butonul
d pentru a selecta Copiere din meniul de redare.
Fişierul nu a fost creat sau editat cu acest aparat foto.
Fişierul nu conţine Fişierul nu poate fi vizualizat pe acest aparat.

imagini. Vizualizaţi fişierul utilizând un computer sau dispozitivul utilizat
pentru a crea sau pentru a edita acest fişier.
Toate imaginile sunt
Nu sunt disponibile imagini pentru o prezentare de diapozitive. E45
ascunse.
Această imagine nu poate Imaginea este protejată.
E46
fi ştearsă. Dezactivaţi protecţia.

E74
Afişaj Cauza/Soluţia A
Bliţul este coborât.
Ridicaţi bliţul dacă fotografiaţi în modul scenă Portret de noapte 33, 35,
Ridicaţi bliţul.
sau Iluminare fundal (dacă pentru HDR este selectată opţiunea 44
k).
Capacul obiectivului este montat sau s-a produs o eroare de
obiectiv.
Eroare de obiectiv Asiguraţi-vă că aţi scos capacul obiectivului, apoi opriţi şi reporniţi 4, 20
aparatul foto. Dacă eroarea persistă, contactaţi vânzătorul sau
reprezentanţa de service autorizată Nikon.
În timpul comunicării cu imprimanta s-a produs o eroare.
Eroare de comunicaţii E19
Opriţi aparatul foto şi reconectaţi cablul USB.
S-a produs o eroare în circuitul intern al aparatului foto.
Opriţi aparatul foto, scoateţi şi introduceţi bateriile şi porniţi
Eroare de sistem 12, 20
aparatul. Dacă eroarea persistă, contactaţi vânzătorul sau
reprezentanţa de service autorizată Nikon.
Eroare imprimantă:
După rezolvarea problemei, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe
verificaţi starea –
butonul k pentru a relua imprimarea.*
imprimantei.

Secţiunea de referinţă
Eroare de imprimantă: Încărcaţi formatul de hârtie specificat, selectaţi Reluare şi apăsaţi

verificaţi hârtia. pe butonul k pentru a relua imprimarea.*
Eroare de imprimantă: Scoateţi hârtia blocată, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul

hârtie blocată. k pentru a relua imprimarea.*
Eroare de imprimantă: Încărcaţi formatul de hârtie specificat, selectaţi Reluare şi apăsaţi

hârtie epuizată. pe butonul k pentru a relua imprimarea.*
A apărut o problemă legată de cerneala imprimantei.
Eroare de imprimantă:
Verificaţi cerneala, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe butonul –
verificaţi cerneala.
k pentru a relua imprimarea.*

E75
Afişaj Cauza/Soluţia A
Eroare de imprimantă: Înlocuiţi cartuşul de cerneală, selectaţi Reluare şi apăsaţi pe

cerneală epuizată. butonul k pentru a relua imprimarea.*
A apărut o problemă legată de fişierul imagine care trebuie
Eroare de imprimantă: imprimat.

fişier deteriorat. Selectaţi Anulare şi apăsaţi pe butonul k pentru a anula
imprimarea.

* Pentru ajutor şi informaţii suplimentare, consultaţi documentaţia imprimantei.


Secţiunea de referinţă

E76
Denumirea fişierelor
Alocarea numelor de fişiere pentru imagini sau filme se face astfel.

D S C N 00 0 1 . J P G

Identificator Extensie
(nu este afişat pe monitorul (indică formatul fişierului)
aparatului foto)
Imagine
.JPG
Imagini statice originale, statică
filme şi imagini statice DSCN
Filme .MOV
extrase din filme
Copii de mici
SSCN
dimensiuni
Număr fişier (atribuit automat în ordine
Copii tăiate RSCN crescătoare, începând cu „0001”)
Imaginile create cu o
funcţie de editare a
imaginilor alta decât

Secţiunea de referinţă
imagine mică sau tăiere FSCN
şi filmele create cu
funcţia de editare a
filmelor

• În mod automat, imaginilor statice salvate în timpul înregistrării filmului li se vor aloca automat
numere consecutive de fişier (A 68), începând de la „numărul de fişier al filmului înregistrat în
prezent + 1”.

E77
Accesoriile opţionale
• Încărcător acumulator MH-73 (include patru acumulatori Ni-MH
Încărcător acumulator,
reîncărcabili EN-MH2)
acumulatori
• Acumulatori reîncărcabili de schimb: Acumulatori Ni-MH reîncărcabili
reîncărcabili*
EN-MH2-B4 (set de patru acumulatori EN-MH2)
Adaptor la reţeaua
Adaptor la reţeaua electrică EH-67
electrică
Cablu audio/video Cablu audio/video EG-CP16
Curea de mână Curea de mână AH-CP1

* Dacă utilizaţi acumulatori Ni-MH reîncărcabili EN-MH2 cu aparatul foto, încărcaţi cei patru acumulatori
simultan folosind încărcătorul MH-73. De asemenea, nu încărcaţi în acelaşi timp acumulatori încărcaţi
diferit (F4). Acumulatorii Ni-MH reîncărcabili EN-MH1 nu pot fi folosiţi.

Disponibilitatea diferă în funcţie de ţară sau de regiune.


Pentru a afla cele mai recente informaţii vizitaţi site-ul nostru web sau consultaţi broşurile.
Secţiunea de referinţă

E78
Note tehnice şi index
Întreţinerea produsului................................................. F2
Aparatul foto...................................................................................................................F2
Baterii.................................................................................................................................F3
Carduri de memorie .....................................................................................................F5
Curăţarea şi depozitarea ...............................................F6
Curăţarea..........................................................................................................................F6
Depozitarea aparatului foto ......................................................................................F6
Localizarea defectelor ................................................... F7
Specificaţii ....................................................................F14
Carduri de memorie aprobate............................................................................... F18
Index .............................................................................F21

F1
Întreţinerea produsului
Aparatul foto
Pentru a vă bucura cât mai mult de acest produs Nikon, respectaţi instrucţiunile prezentate mai jos
precum şi avertizările din „Pentru siguranţa dumneavoastră” (A viii-xii) la utilizarea sau depozitarea
dispozitivului.

B Nu îl lăsaţi să cadă
Produsul se poate defecta dacă este supus la şocuri sau vibraţii puternice.

B Manevraţi cu atenţie obiectivele şi toate piesele mobile


Manevraţi cu atenţie obiectivele, apărătoarea obiectivului, monitorul, fanta cardului de memorie sau locaşul
bateriei. Aceste piese se pot defecta cu uşurinţă. Forţarea apărătorii obiectivului poate determina
funcţionarea defectuoasă a aparatului foto sau deteriorarea obiectivului. În cazul în care monitorul se sparge,
luaţi măsurile necesare pentru a evita rănirea provocată de cioburile de sticlă şi pentru a preveni contactul
cristalelor lichide cu pielea sau intrarea acestora în ochi sau gură.

B Păstraţi aparatul uscat


Dispozitivul se va defecta dacă este scufundat în apă sau dacă este expus la umiditate ridicată.
Note tehnice şi index

B Evitaţi modificările bruşte de temperatură


Modificările bruşte de temperatură, ca atunci când intraţi sau ieşiţi dintr-o clădire încălzită într-o zi rece, pot
provoca formarea condensului în interiorul dispozitivului. Pentru a preveni formarea condensului, aşezaţi
aparatul într-o carcasă de transport sau o pungă de plastic înainte de a îl expune la modificări bruşte de
temperatură.

B Păstraţi la distanţă de câmpuri magnetice puternice


Nu utilizaţi şi nu depozitaţi acest dispozitiv în vecinătatea echipamentelor care generează radiaţii
electromagnetice sau câmpuri magnetice puternice. Încărcările statice sau câmpurile magnetice puternice
produse de echipamente precum emiţătoare radio pot produce interferenţe cu monitorul, pot deteriora
datele salvate pe cardul de memorie sau pot afecta circuitele interne ale produsului.

F2
B Nu expuneţi obiectivul la surse puternice de lumină pentru perioade lungi de timp
Evitaţi expunerea obiectivului la soare sau alte surse puternice de lumină pentru perioade extinse de timp
când utilizaţi sau depozitaţi aparatul foto. Lumina puternică poate produce deteriorarea senzorului de
imagine, producând un efect de estompare albă a fotografiilor.

B Închideţi aparatul înainte de a scoate sau de a deconecta sursa de alimentare


Nu scoateţi bateriile în timp ce aparatul este pornit sau în timp ce imaginile sunt salvate sau şterse.
Întreruperea forţată a alimentării, în aceste condiţii, poate avea ca efect pierderea datelor sau defectarea
memoriei produsului sau a circuitelor interne.

B Note referitoare la monitor


• Monitoarele şi vizoarele electronice sunt construite cu o precizie extrem de mare; cel puţin 99,99% dintre
pixeli sunt funcţionali şi nu mai mult de 0,01% lipsesc sau sunt defecţi. Prin urmare, chiar dacă aceste
afişaje pot conţine pixeli care sunt întotdeauna aprinşi (albi, roşii, albaştri sau verzi) sau întotdeauna stinşi
(negri) aceasta nu este o defecţiune şi nu are niciun efect asupra imaginilor înregistrate cu dispozitivul.
• Este posibil ca imaginile de pe monitor să fie dificil de văzut sub o lumină strălucitoare.
• Monitorul are un sistem de iluminare de fundal tip LED. În cazul în care monitorul începe să se întunece
sau să clipească, contactaţi reprezentantul de service autorizat Nikon.

Baterii
Înainte de utilizare, citiţi şi respectaţi avertizările din „Pentru siguranţa dumneavoastră” (A viii-xii).

B Note despre utilizarea bateriilor


• În timpul funcţionării, bateriile se pot supraîncălzi. Se recomandă manipularea cu atenţie.

Note tehnice şi index


• Nu utilizaţi bateriile după data de expirare.
• Nu porniţi şi nu opriţi aparatul foto repetat dacă bateriile din aparatul foto sunt descărcate.

B Baterii de rezervă
Vă recomandăm să aveţi un set de baterii de rezervă la dumneavoastră, în funcţie de locul în care
fotografiaţi. În unele zone, nu puteţi cumpăra baterii.

B Încărcarea acumulatorilor
Dacă utilizaţi acumulatori reîncărcabili opţionali, încărcaţi acumulatorii înainte de a face fotografii. La
cumpărare, acumulatorii nu sunt încărcaţi.
Citiţi şi respectaţi avertizările din instrucţiunile de funcţionare primite la cumpărarea încărcătorului de
acumulatori.

F3
B Încărcarea acumulatorilor reîncărcabili
• Nu amestecaţi acumulatorii diferit încărcaţi, sau acumulatori fabricaţi de diferiţi producători sau modele
diferite.
• Dacă utilizaţi acumulatori EN-MH2 cu acest aparat foto, încărcaţi patru acumulatori simultan folosind
încărcătorul de acumulatori MH-73. Utilizaţi numai încărcătorul de acumulatori MH-73 pentru a încărca
acumulatorii EN-MH2.
• Dacă folosiţi încărcătorul de acumulatori MH-73, încărcaţi numai acumulatori EN-MH2.
• Acumulatorii Ni-MH reîncărcabili EN-MH1 nu pot fi utilizaţi.

B Note despre acumulatorii Ni-MH reîncărcabili


• Dacă încărcaţi repetat acumulatorii Ni-MH reîncărcabili parţial încărcaţi, mesajul Bateria este
consumată. poate fi afişat prematur dacă utilizaţi acumulatorii. Acest lucru se datorează „efectului de
memorie”, conform căruia sarcina pe care o poate păstra un acumulator scade în timp. Utilizaţi
acumulatorii până când sunt complet descărcaţi şi comportamentul acestora va reveni la normal.
• Acumulatorii Ni-MH reîncărcabili se descarcă chiar dacă nu sunt utilizaţi. Vă recomandăm să încărcaţi
acumulatorii chiar înainte de a-i utiliza.

B Utilizarea la temperaturi scăzute


Performanţele bateriilor scad la temperaturi scăzute. Dacă utilizaţi aparatul la temperaturi scăzute, încercaţi
să nu lăsaţi aparatul sau bateriile să se răcească prea tare. Este posibil ca aparatul să nu mai funcţioneze dacă
utilizaţi baterii descărcate, iar temperatura este scăzută. Păstraţi un set de baterii calde de rezervă şi
schimbaţi cele două seturi de baterii. Bateriile care nu mai pot fi utilizate deoarece s-au răcit prea tare pot fi
utilizate în general după ce au fost încălzite.
Note tehnice şi index

B Bornele bateriilor
Murdăria de pe bornele bateriilor poate afecta funcţionarea aparatului foto. Îndepărtaţi mizeria de pe borne
cu ajutorul unei cârpe uscate.

B Nivelul de încărcare al bateriei


Dacă în aparatul foto introduceţi baterii descărcate, este posibil ca aparatul să indice că bateriile sunt
suficient de încărcate pentru a funcţiona. Aceasta este o caracteristică a bateriilor.

B Reciclarea
Bateriile uzate sunt o resursă valoroasă. Reciclaţi bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale.
Pentru reciclare, acoperiţi bornele bateriilor cu bandă din plastic.

F4
Carduri de memorie
• Utilizaţi doar carduri de memorie Secure Digital. Consultaţi „Carduri de memorie aprobate” (F18), pentru
a vedea ce carduri de memorie sunt recomandate.
• Respectaţi indicaţiile de utilizare din documentaţia cardului de memorie.
• Nu lipiţi etichete sau abţibilduri pe cardul de memorie.
• Nu formataţi cardul de memorie utilizând un computer.
• La prima introducere în acest aparat foto a unui card de memorie utilizat într-un alt dispozitiv, acesta
trebuie formatat folosind acest aparat foto. Vă recomandăm să formataţi noile carduri de memorie
folosind acest aparat foto, înainte de a le utiliza cu acest aparat foto.
• Reţineţi că prin formatarea unui card de memorie vor fi şterse permanent toate imaginile şi datele
de pe cardul de memorie. Dacă pe cardul de memorie sunt salvate date pe care doriţi să le păstraţi,
copiaţi datele pe un computer înainte de formatare.
• Dacă la pornirea aparatului foto este afişat mesajul Cardul nu este formatat. Formataţi cardul? atunci
cardul de memorie trebuie să fie formatat. Dacă pe cardul de memorie se găsesc date pe care nu doriţi să
le ştergeţi, selectaţi Nu şi apăsaţi pe butonul k. Copiaţi datele respective pe un computer înainte de a
începe formatarea. Pentru a formata cardul de memorie, selectaţi Da.
• Respectaţi următoarele precauţii la formatarea cardului de memorie, la salvarea şi ştergerea imaginilor şi la
copierea imaginilor pe un computer, în caz contrar datele se pot pierde, iar cardul de memorie se poate
defecta.
- Nu deschideţi capacul locaşului bateriei/fantei cardului de memorie şi nu scoateţi cardul de memorie
sau bateriile.
- Nu închideţi aparatul foto.

Note tehnice şi index


- Nu deconectaţi adaptorul la reţeaua electrică.

F5
Curăţarea şi depozitarea
Curăţarea
Nu utilizaţi alcool, solvent sau alte substanţe chimice volatile.
Evitaţi să atingeţi componentele din sticlă cu degetele. Îndepărtaţi praful sau puful cu o
suflantă (în general un mic dispozitiv prevăzut cu o pară de cauciuc la un capăt, pe care se
apasă pentru a produce un curent de aer la celălalt capăt). Pentru a şterge urmele de
Obiectiv degete sau alte pete care nu pot fi îndepărtate cu suflanta, ştergeţi obiectivul cu o lavetă
moale, folosind o mişcare în spirală care porneşte din centrul acestora spre margini. Dacă
nu este suficient, curăţaţi obiectivul cu o lavetă umezită cu o soluţie de curăţare pentru
obiective, din comerţ.
Îndepărtaţi praful sau puful cu o suflantă. Pentru a şterge urmele lăsate de degete şi alte
Monitor pete, curăţaţi monitorul cu o lavetă moale şi uscată, procedând cu atenţie pentru a nu
aplica presiune.
Folosiţi o suflantă pentru a îndepărta praful, mizeria sau nisipul, apoi ştergeţi cu atenţie cu o
lavetă moale şi uscată.
După utilizarea aparatului pe plajă sau într-un mediu nisipos sau plin de praf, curăţaţi
Corp
urmele de nisip, praf sau sare cu o cârpă uscată înmuiată uşor în apă, apoi uscaţi bine.
Reţineţi că substanţele străine aflate interiorul aparatului foto pot provoca
defecţiuni care nu sunt acoperite de garanţie.

Depozitarea aparatului foto


Note tehnice şi index

Opriţi aparatul dacă acesta nu este folosit. Verificaţi dacă indicatorul luminos aparat pornit este stins
înainte de a depozita aparatul. Scoateţi bateriile dacă aparatul foto nu va fi utilizat o perioadă lungă de
timp. Nu depozitaţi aparatul foto cu naftalină sau granule din camfor împotriva moliilor sau în oricare
dintre următoarele locaţii:
• În apropierea unor echipamente care generează câmpuri electromagnetice intense, precum
televizoare sau aparate radio
• Expus la temperaturi sub –10°C sau peste 50°C
• În spaţii prost ventilate sau cu o umiditate peste 60%
Pentru a evita formarea petelor de mucegai, scoateţi aparatul foto din locul în care îl păstraţi cel
puţin o dată pe lună. Porniţi aparatul şi acţionaţi de câteva ori butonul de declanşare, înainte de a-l
depozita din nou.
Pentru depozitarea bateriilor, urmaţi instrucţiunile din paragraful „Baterii” (F3) din secţiunea
„Întreţinerea produsului” (F2).
F6
Localizarea defectelor
Dacă aparatul foto nu mai funcţionează conform aşteptărilor, verificaţi lista uzuală de probleme
înainte de a consulta vânzătorul sau reprezentanţa de service autorizată Nikon.

Problemele privind alimentarea, afişajul şi setările


Problema Cauza/Soluţia A
Aşteptaţi finalizarea înregistrării.
Dacă problema persistă, opriţi aparatul foto.
În cazul în care aparatul foto nu se închide, scoateţi şi
reintroduceţi bateria sau bateriile sau, dacă utilizaţi un
Aparatul foto este pornit, dar adaptor la reţeaua electrică, deconectaţi şi reconectaţi 12, 20,
nu răspunde. adaptorul la reţeaua electrică. E78
Reţineţi că, deşi datele înregistrate în acel moment se vor
pierde, datele care au fost deja înregistrate nu vor fi
afectate de scoaterea sau decuplarea de la sursa de
alimentare.
• Aparatul foto se va închide automat pentru a 21
economisi energia (funcţia oprire automată).
• Aparatul foto sau bateriile sunt prea reci şi nu pot F4
Aparatul foto se opreşte fără
funcţiona corect.
avertizare.
• Interiorul aparatului foto s-a înfierbântat. Lăsaţi aparatul –

Note tehnice şi index


foto închis până când interiorul acestuia s-a răcit şi apoi
încercaţi să îl reporniţi.
• Aparatul foto este oprit. 20
• Bateriile sunt consumate. 20
• Aparatul a intrat în modul veghe pentru a economisi energie. 1, 21
Apăsaţi pe comutatorul de alimentare, pe butonul de
declanşare, pe butonul A, pe butonul c sau pe butonul
b (e înregistrare film).
Monitorul nu afişează nimic.
• Becul bliţului luminează intermitent în timp ce bliţul se 46
încarcă. Aşteptaţi ca bliţul să se încarce.
• Aparatul foto şi computerul sunt conectate printr-un cablu 74, 77
USB.
• Aparatul foto şi televizorul sunt conectate utilizând un 74, E16
cablu audio/video sau un cablu HDMI.

F7
Problema Cauza/Soluţia A
• Reglaţi luminozitatea monitorului. 72, E60
Monitorul este dificil de citit.
• Monitorul este murdar. Curăţaţi monitorul. F6
• Dacă ceasul aparatului foto nu a fost potrivit,
pictograma O va lumina intermitent în timpul
fotografierii sau a înregistrării filmelor. Imaginile şi
filmele salvate înainte de a potrivi ceasul aparatului foto
vor fi datate „00/00/0000 00:00” respectiv „01/01/
Data şi ora înregistrării nu sunt 2014 00:00”. Potriviţi ora şi data corectă din opţiunea 16, 72,
corecte. Fus orar şi dată din meniul de configurare. E58
• Ceasul aparatului foto nu este la fel de precis ca
ceasurile obişnuite. Verificaţi periodic ceasul aparatului
foto şi comparaţi ora afişată cu cea indicată de un ceas
mai precis şi dacă este cazul potriviţi din nou ceasul
aparatului.
În meniul de configurare, opţiunea Ascundere
Pe monitor nu este afişat
informaţii este selectată pentru Informaţii fotografie 72, E60
niciun indicator.
în Setări monitor.
Opţiunea Imprimare dată nu Opţiunea Fus orar şi dată nu a fost definită în meniul de 16, 72,
este disponibilă. configurare. E58
Data nu este imprimată pe • Modul curent de fotografiere nu este compatibil cu
fotografii chiar dacă opţiunea opţiunea Imprimare dată. 72, E62
Imprimare dată este activată. • Nu se poate imprima data pe filme.
Note tehnice şi index

La deschiderea aparatului foto


este afişat ecranul pentru Bateria ceasului intern este consumată; toate setările au
configurarea fusului orar şi a datei. fost restabilite la valorile implicite. 16, 19
Resetarea setărilor aparatului foto.
Aparatul se poate înfierbânta dacă este utilizat o perioadă
mai mare de timp pentru a înregistra filme sau pentru a
Aparatul foto se înfierbântă. trimite imagini folosind un card Eye-Fi sau dacă este folosit –
într-un mediu cu temperaturi ridicate; aceasta nu este o
defecţiune.
Dacă pentru Mod focalizare autom. este selectată
opţiunea AF permanent sau dacă utilizaţi anumite
Aparatul foto scoate sunete. 69, E55
moduri de fotografiere, aparatul poate produce la
focalizare un sunet audibil.

F8
Probleme care apar la fotografiere
Problema Cauza/Soluţia A
74, 77,
Aparatul nu poate trece în
Deconectaţi cablul HDMI sau cablul USB. E16,
modul fotografiere.
E19
• Dacă aparatul foto este în modul redare, apăsaţi pe 1, 28
butonul A sau pe butonul de declanşare.
Nicio imagine nu este
• Când meniurile sunt afişate, apăsaţi pe butonul d. 3
capturată la apăsarea
• Bateriile sunt consumate. 20
butonului de declanşare.
• Dacă becul bliţului luminează intermitent, bliţul se 46
încarcă.
• Subiectul se află prea aproape. Încercaţi să fotografiaţi 31, 34, 49
folosind modul automat facil, modul scenă Prim-plan
sau modul macro.
Aparatul foto nu poate
• Subiectul este greu de focalizat. 60
focaliza.
• Din meniul de configurare, selectaţi pentru Asistenţă 72, E65
AF opţiunea Automată.
• Opriţi aparatul foto şi apoi reporniţi-l. 20
• Utilizaţi bliţul. 44
• Măriţi valoarea definită pentru sensibilitatea ISO. 54, E34
• Activaţi funcţiile reducere vibraţii sau detecţie mişcare. 72, E63,
E64
Imaginile sunt neclare.

Note tehnice şi index


• Utilizaţi D (selector cea mai bună fotografiere). 35, E32
• Utilizaţi un trepied pentru a stabiliza aparatul foto la 47
fotografiere (pentru o mai bună eficienţă, utilizaţi
simultan autodeclanşatorul).
În imaginile făcute folosind
Bliţul reflectă particule din aer. Coborâţi bliţul. 5
bliţul apar pete luminoase.

F9
Problema Cauza/Soluţia A
• Bliţul este coborât. 5, 44
• Este selectat un mod scenă care restricţionează 51
folosirea bliţului.
Bliţul nu se declanşează. • În meniul portret inteligent, opţiunea Activat este 54, E41
selectată pentru Ochi deschişi.
• Este activată o funcţie care restricţionează folosirea 55
bliţului.
• Zoomul digital nu poate fi folosit în următoarele situaţii.
- Dacă pentru modul scenă este selectată una din 32
opţiunile următoare: Portret, Portret de noapte,
Peisaj noapte, Iluminare fundal (dacă pentru
HDR este selectată opţiunea o), Panoramă
Zoomul digital nu poate fi
simplă sau Portret animal de casă
folosit.
- Dacă este selectat modul portret inteligent 40
- Dacă din meniul de fotografiere aţi selectat pentru 54, E32
Continuu opţiunea Fotografiere în rafală 16
- Dacă din meniul de fotografiere aţi selectat pentru 54, E36
Mod zonă AF opţiunea Urmărire subiect
Opţiunea Mod imagine nu Este activată o funcţie care restricţionează folosirea
55
este disponibilă. opţiunii Mod imagine.
• În meniul de configurare, opţiunea Dezactivat este 72, E65
selectată pentru Setări sunet > Sunet declanşator.
Nu se aud sunete când este Dacă folosiţi anumite setări şi moduri de fotografiere,
eliberat obturatorul. nu va fi produs niciun sunet, chiar dacă este selectată
Note tehnice şi index

opţiunea Activat.
• Nu blocaţi difuzorul. 1
În meniul de configurare, opţiunea Dezactivată este
selectată pentru Asistenţă AF. În funcţie de poziţia zonei
Dispozitivul de iluminare
de focalizare sau de modul scenă selectat, este posibil ca 72, E65
asistenţă AF nu se aprinde.
dispozitivul de iluminare asistenţă AF să nu se aprindă,
chiar dacă este selectată opţiunea Automată.
Imaginile apar pătate. Obiectivul este murdar. Curăţaţi obiectivul. F6
Culorile nu sunt naturale. Balansul de alb sau nuanţa nu sunt ajustate corect. 34, 54, E29
Subiectul este întunecat, iar timpul de expunere este prea
În imagine apar pixeli luminoşi lung sau sensibilitatea ISO este prea mare. Zgomotul
repartizaţi aleatoriu poate fi redus prin:
(„zgomot”). • Utilizarea bliţului. 44
• Specificarea unei setări de sensibilitate ISO mai mici. 54, E34

F10
Problema Cauza/Soluţia A
• Bliţul este coborât sau este selectat un mod de 5, 44, 51
fotografiere care restricţionează folosirea bliţului.
• Fereastra bliţului este blocată. 24
• Subiectul se află în afara razei de acţiune a bliţului. F16
Imaginile sunt prea întunecate
• Reglaţi compensarea expunerii. 50
(subexpunere).
• Creşteţi sensibilitatea ISO. 54, E34
• Subiectul este iluminat din fundal. Selectaţi modul 35, 44
scenă Iluminare fundal sau ridicaţi bliţul şi selectaţi
pentru modul bliţ opţiunea X (bliţ de umplere).
Imaginile sunt prea
Reglaţi compensarea expunerii. 50
strălucitoare (supraexpunere).
Rar, la fotografierea imaginilor folosind pentru bliţ
opţiunea V (automat cu reducere ochi roşii), funcţia
Punct fixare ochi roşii încorporat în aparatul foto
Rezultate neaşteptate atunci
(eliminare ochi roşii) poate fi aplicată în zone neafectate
când modul bliţ selectat este
de efectul de ochi roşii. Utilizaţi orice mod scenă cu 33, 44
V (autom. cu reducere ochi
excepţia modului Portret de noapte şi selectaţi o altă
roşii).
setare pentru modul bliţ cu excepţia V (autom. cu
reducere ochi roşii) şi încercaţi să capturaţi din nou o
imagine.
• În anumite condiţii de fotografiere, tonurile feţei pot să 58
nu fie atenuate.
Tonurile feţei nu sunt
• Pentru imaginile care conţin patru sau mai multe feţe, 64, E11

Note tehnice şi index


estompate.
încercaţi să folosiţi efectul Estompare piele din
meniul de redare.
Salvarea fotografiilor poate dura şi mai mult în
următoarele situaţii.
• Dacă se utilizează funcţia reducere zgomot, de –
exemplu la fotografierea într-un spaţiu întunecat
• Dacă modul bliţ selectat este V (autom. cu reducere 46
ochi roşii)
Salvarea imaginilor durează.
• La fotografierea în modul scenă Portret de noapte, 33, 34, 35
Peisaj noapte sau Iluminare fundal (dacă pentru
HDR este selectată opţiunea o)
• Dacă în timpul fotografierii se aplică funcţia de 58
estompare a pielii
• Dacă utilizaţi modul declanşare continuă 54, E32

F11
Probleme care apar la redare
Problema Cauza/Soluţia A
• Acest aparat nu poate reda imaginile salvate cu o altă
marcă sau model de aparat foto digital.
• Acest aparat foto nu poate reda filmele înregistrate cu
Fişierul nu poate fi redat. –
un alt model de aparat foto digital.
• Este posibil ca acest aparat să nu poată reda datele
editate pe un computer.
• Funcţia zoom redare nu poate fi utilizată la redarea
filmelor.
• La vizionarea imaginilor mici, este posibil ca nivelul
Imaginea nu poate fi mărită. afişat pentru zoomul folosit la redare să nu corespundă –
cu nivelul de zoom folosit de fapt în imagine.
• Acest aparat nu poate mări imaginile capturate cu o
altă marcă sau model de aparat foto digital.
• Anumite imagini nu pot fi editate. Este posibil ca 36, E8
imaginile care au fost deja editate să nu poată fi editate
din nou.
• În memoria internă sau pe cardul de memorie nu este –
Imaginea nu poate fi editată. suficient spaţiu disponibil.
• Aparatul nu poate edita imaginile capturate cu alte –
aparate foto.
• Funcţiile de editare utilizate pentru imagini nu sunt –
Note tehnice şi index

disponibile pentru filme.


Acest aparat foto nu poate roti imaginile capturate cu un
Imaginea nu poate fi rotită. –
alt model de aparat foto digital.
• Mod video sau HDMI nu este definit corect în meniul 73, E68
de configurare Setări TV.
• Cablurile sunt conectate simultan la microconectorul 74, 77,
Imaginile nu sunt afişate pe HDMI (tip D) şi la conectorul ieşirii USB/audio/video. E16,
televizor. E19
• Pe cardul de memorie nu există imagini. Înlocuiţi cardul 14
de memorie. Scoateţi cardul de memorie pentru a reda
imagini din memoria internă.

F12
Problema Cauza/Soluţia A
• Aparatul foto este oprit. 20
• Bateriile sunt consumate. 20
• Cablul USB nu este conectat corect. 74, 77
Nikon Transfer 2 nu porneşte
• Aparatul foto nu este recunoscut de computer. –
când aparatul foto este
• Computerul nu este configurat să pornească automat 79
conectat la un computer.
programul Nikon Transfer 2. Pentru informaţii
suplimentare despre Nikon Transfer 2, consultaţi
informaţiile de asistenţă cuprinse în ViewNX 2.
• Pe cardul de memorie nu există imagini. Înlocuiţi cardul 14
Imaginile care vor fi imprimate de memorie.
nu sunt afişate. • Scoateţi cardul de memorie pentru a imprima imaginile 15
din memoria internă.
În următoarele cazuri, aparatul foto nu poate fi utilizat
pentru a selecta formatul de hârtie, chiar dacă imprimaţi
Nu se poate selecta formatul de pe o imprimantă compatibilă cu PictBridge. Utilizaţi
hârtiei prin intermediul imprimanta pentru a selecta formatul hârtiei.
aparatului foto. • Imprimanta nu acceptă formatul de hârtie specificat de 74, E20,
aparatul foto. E22
• Imprimanta selectează automat formatul hârtiei. –

F13 Note tehnice şi index


Specificaţii
Aparat foto digital Nikon COOLPIX L830
Tip Aparat foto digital compact
Numărul de pixeli efectivi 16,0 milioane
Senzor imagine 1
/2,3 inch tip CMOS; cca. 16,76 milioane de pixeli în total
Obiectiv Obiectiv NIKKOR cu zoom optic 34×
4.0–136 mm (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de
Distanţă focală
22.5–765 mm în format pe 35mm [135])
f/-număr f/3–5.9
12 elemente în 9 grupuri (2 elemente de obiectiv ED (cu dispersie
Construcţie
deosebit de joasă))
Mărirea folosind zoomul Până la 4× (unghi de câmp echivalent cu cel al unui obiectiv de cca.
digital 3060 mm în format 35mm [135])
Reducere vibraţii Combinarea funcţiilor deplasare obiectiv şi VR electronic
Reducerea estompărilor
Detecţie mişcare (imagini statice)
datorate mişcării
Focalizarea automată (AF) AF detectare contrast
• [L]: cca. 50 cm –∞,
Note tehnice şi index

[T]: cca. 1,5 m –∞


Intervalul de focalizare • Mod macro: cca. 1 cm (dacă zoomul este într-o poziţie intermediară)–∞
(Toate distanţele sunt măsurate de la centrul suprafeţei frontale a
obiectivului)
Prioritate faţă, manual cu 99 de zone de focalizare, central, urmărire
Selecţie zonă focalizare
subiect, găsire ţintă AF

F14
7,5 cm (3 inch), cca. 921.000 de puncte (RGBW), TFT LCD cu unghi
Monitor vizualizare larg, cu 6 niveluri de reglare a luminozităţii, care poate fi
coborât până la cca. 85° înapoi, ridicat până la cca. 90° înainte
Acoperire cadru (mod
Cca. 99% orizontal şi 99% vertical (comparativ cu fotografia reală)
fotografiere)
Acoperire cadru (mod
redare) Cca. 100% orizontal şi 100% vertical (comparativ cu fotografia reală)

Stocare
Suport Memorie internă (cca. 59 MB), card de memorie SD/SDHC/SDXC
Sistem fişier Compatibil cu DCF, Exif 2.3 şi DPOF
Imagini statice: JPEG
Formate fişier
Filme: MOV (video: H.264/MPEG-4 AVC, audio: LPCM stereo)
• 16M (Ridicată) [4608 × 3456P]
• 16M [4608 × 3456]
• 8M [3264 × 2448]
Dimensiune imagine • 4M [2272 × 1704]
(pixeli) • 2M [1600 × 1200]
• VGA [640 × 480]
• 16:9 [4608 × 2592]
• 1:1 [3456 × 3456]
Sensibilitate ISO
• ISO 125–1600
(Sensibilitate capacitate
• ISO 3200 (disponibil dacă utilizaţi modul automat)

Note tehnice şi index


standard)
Expunere
Matrice, central-evaluativ (zoom digital mai mic decât 2×), punctual
Mod de măsurare
(zoom digital 2× sau mai mare)
Expunere automată şi compensare expunere programate
Control expunere
(–2,0 – +2,0 EV în paşi de 1/3 EV)
declanşator Declanşator mecanic şi CMOS electronic
• 1/1500–1 s
Viteză • 1/4000 s (viteză maximă la declanşarea continuă cu viteză ridicată)
• 4 s (modul scenă Foc de artificii)

F15
Diafragmă Filtru ND cu selecţie controlată electronic (–2 AV)
Rază 2 paşi (f/3 şi f/6 [L])
Autodeclanşator Puteţi selecta una din opţiunile disponibile: 10 s şi 2 s
Bliţ
Interval (cca.)
[L]: 0,5–9,0 m
(Sensibilitate ISO:
Automat) [T]: 1,5–4,5 m

Control bliţ Bliţ automat TTL cu pre-bliţuri de control


Interfaţă USB de viteză mare
Protocol transfer de date MTP, PTP
Ieşire video Pot fi selectate din NTSC şi PAL
Ieşire HDMI Poate fi selectată alegând una din opţiunile Automat, 480p, 720p şi 1080i
Ieşire audio/video (A/V); I/O intrare/ieşire digitală (USB)
Terminal I/O
Microconector HDMI (tip D) (Ieşire HDMI), conector intrare cc
Arabă, bengali, bulgară, chineză (simplificată şi tradiţională), cehă,
daneză, olandeză, engleză, finlandeză, franceză, germană, greacă, hindi,
maghiară, indoneziană, italiană, japoneză, coreeană, marathi, norvegiană,
Limbi disponibile
persană, poloneză, portugheză (europeană şi braziliană), română, rusă,
sârbă, spaniolă, suedeză, tamilă, telugu, thailandeză, turcă, ucraineană,
vietnameză
• Patru baterii alcaline LR6/L40 (tip AA)
Note tehnice şi index

• Patru baterii cu litiu FR6/L91 (tip AA)


Surse de alimentare
• Patru acumulatori Ni-MH reîncărcabili EN-MH2 (comercializaţi separat)
• Adaptor la reţeaua electrică EH-67 (comercializat separat)

F16
Durată de funcţionare a
acumulatorului1
• Cca. 390 de fotografii dacă utilizaţi baterii alcaline
Imagini statice • Cca. 1180 de fotografii dacă utilizaţi baterii cu litiu
• Cca. 680 de fotografii dacă utilizaţi acumulatori EN-MH2
Filme (durata reală de • Cca. 1 h 10 min dacă utilizaţi baterii alcaline
funcţionare a bateriilor la • Cca. 3 h 55 min dacă utilizaţi baterii cu litiu
înregistrare)2 • Cca. 2 h 5 min dacă utilizaţi acumulatori EN-MH2
Montură trepied 1/4 (ISO 1222)
Dimensiuni (L × Î × G) Cca. 111,0 × 75,8 × 91,2 mm (exclusiv proiecţiile)
Greutate Cca. 508 g (inclusiv bateriile şi cardul de memorie SD)
Mediu de operare
Temperatură 0°C–40°C
Umiditate 85% sau mai puţin (fără condens)

• Dacă nu este specificat altceva, toate cifrele se referă la baterii alcaline noi LR6/L40 (tip AA) şi la o
temperatură ambientală de 23 ±3°C conform specificaţiilor CIPA (Camera and Imaging Products
Association - Asociaţia pentru camere foto şi produse de realizare de imagini).
1
Durata de funcţionare a bateriilor poate să difere în funcţie de condiţiile de utilizare, de exemplu în funcţie
de intervalul dintre cadre sau de durata de afişare a meniurilor şi imaginilor.
Bateriile incluse sunt numai pentru probe. Cifrele indicate pentru bateriile cu litiu sunt măsurate folosind
baterii FR6/L91 (tip AA) Energizer(R) Ultimate Lithium din comerţ.

Note tehnice şi index


2
Fişierele individuale cu filme nu pot fi mai mari de 4 GB şi nu pot avea o durată mai mare de 29 de minute.
Înregistrarea se poate termina înainte ca această limită să fie atinsă, dacă temperatura aparatului foto
creşte.

B Specificaţii
• Nikon nu va fi responsabil pentru erorile conţinute de acest manual.
• Aspectul şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără notificare prealabilă.

F17
Carduri de memorie aprobate
Următoarele carduri de memorie Secure Digital (SD) au fost testate şi aprobate pentru a fi utilizate în
acest aparat foto.
• Pentru înregistrarea filmelor se recomandă utilizarea cardurilor de memorie SD cu clasa de viteză
6 sau mai rapide. Înregistrarea filmului se poate opri în mod neaşteptat dacă se utilizează carduri
de memorie cu niveluri mai mici ale clasei de viteză.
Card de memorie SD Card de memorie SDHC 2 Card de memorie SDXC 3
SanDisk 2 GB1 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB, 128 GB
TOSHIBA – 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
Panasonic 2 GB1 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB
Lexar – 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB 64 GB, 128 GB
1
În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv similar,
verificaţi dacă dispozitivul suportă carduri de 2 GB.
2 Compatibil SDHC.
În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv
similar, verificaţi dacă dispozitivul suportă carduri SDHC.
3
Compatibil SDXC.
În cazul în care cardul de memorie va fi utilizat cu un cititor de carduri sau cu un dispozitiv
similar, verificaţi dacă dispozitivul suportă carduri SDXC.
• Contactaţi producătorul pentru detalii privind cardurile de mai sus. Nu putem garanta performanţele
Note tehnice şi index

aparatului foto dacă utilizaţi carduri de memorie fabricate de alţi producători.

F18
AVC Patent Portfolio License
Acest produs este licenţiat pe baza AVC Patent Portfolio License pentru utilizarea personală, în
scopuri nelucrative de către un client pentru (i) codificarea materialelor video în conformitate cu
standardul AVC („AVC video”) şi/sau (ii) decodificarea materialelor video AVC codificate de un client
angajat într-o activitate personală, fără scop lucrativ şi/sau care a fost obţinut de la un furnizor de
materiale video licenţiat pentru furnizarea materialelor video AVC. Nicio licenţă nu este acordată sau
implicată pentru alte utilizări.
Puteţi beneficia de informaţii suplimentare de la MPEG LA, L.L.C.
Vizitaţi http://www.mpegla.com.

F19 Note tehnice şi index


Informaţii privind mărcile comerciale
• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale
Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
• Mac, OS X, sigla iFrame şi simbolul iFrame sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale
Apple Inc. în SUA şi în alte ţări.
• Adobe şi Acrobat sunt mărci comerciale înregistrate ale Adobe Systems Inc.
• Siglele SDXC, SDHC şi SD sunt mărci comerciale ale SD-3C, LLC.
• PictBridge este o marcă comercială.
• HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.

• Toate celelalte nume de mărci din acest manual sau alte documente oferite împreună cu
produsul dumneavoastră Nikon sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
deţinătorilor respectivi.
Licenţă FreeType (FreeType2)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The FreeType Project © 2012
(http://www.freetype.org). Toate drepturile rezervate.
Licenţă MIT (HarfBuzz)
Drepturile de autor asupra unor porţiuni din acest software aparţin The HarfBuzz Project © 2014
(http://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Toate drepturile rezervate.
Note tehnice şi index

F20
Index
Simboluri Acumulatori nichel-metal hidrură
d , buton ........................ 3, 6, 53, 64, 69, 72 reîncărcabili............................................................... 13
j Ajutor....................................................................... 32 Adaptor la reţeaua electrică..................... E78
n Autodeclanşator .............................................. 47 AF permanent.......................................... 69, E55
m Buton (ridicare bliţ)............................... 1, 5, 44 AF unic ......................................................... 69, E55
k Buton aplică selecţia ......................................... 3 Afişare calendar ........................................................ 63
be Buton înregistrare film............................... 3 Ajutor .............................................................................. 32
A Buton mod fotografiere ................................ 3 Alb-negru ............................................................ E35
c Buton redare ................................................ 3, 28 Alegere imagine importantă
l Buton ştergere .............................................. 3, 29 ........................................................ 64, E6, E51
o Compensare expunere................................. 50 Alimentare ................................................................... 20
z Meniu configurare........................... 72, E57 Apăsare la jumătate ............................................... 27
A Mod automat................................................... 42 Apus h ......................................................................... 32
G Mod automat facil........................................... 31 Artă pop l .............................................................. 38
m Mod bliţ .................................................................. 44 Asistenţă AF .............................................. 72, E65
D Mod efecte speciale....................................... 38 Autodeclanşator...................................................... 47
p Mod macro.......................................................... 49 Avertizare clipire..................................... 73, E69
F Mod portret inteligent................................ 40 B

Note tehnice şi index


c Mod redare.......................................................... 28 Balans de alb............................................. 54, E29
b Mod scenă............................................................. 32 Baterie..................................................................... 12, 19
h Redare miniaturi.............................................. 63 Baterii alcaline............................................................. 13
g Telefotografie ....................................................... 25 Baterii cu litiu............................................................... 13
f Unghi larg............................................................. 25 Bec bliţ..................................................................... 3, 46
i Zoom redare ......................................................... 62 Bliţ ......................................................................... 1, 5, 44
A Bliţ automat................................................................. 45
Accesorii opţionale........................................ E78 Bliţ de umplere.......................................................... 45
Acumulator reîncărcabil............................. E78 Blocare focalizare..................................................... 61

F21
BSS .................................................................. 35, E32 Corecţie ochi roşii.................................. 64, E10
Buclă pentru curea aparat foto........................... 1 Crepuscul/Răsărit i ............................................. 32
Buton declanşare............................................... 1, 26 Cronometru zâmbet........................... 54, E40
Buton înregistrare film............................................. 3 Culoare intensă................................................ E35
Buton mod fotografiere.......................................... 3 Culoare standard ............................................ E35
Buton redare......................................................... 3, 28 Curea .................................................................................. 4
Buton ridicare bliţ........................................ 1, 5, 44 D
C Dată şi oră.......................................... 16, 72, E58
Cablu audio/video ............... 75, E16, E78 Declanşare automată portret animal de casă
Cablu HDMI................................................ 75, E16 ......................................................................................... 37
Cablu USB.......................................... 74, 77, E19 Declanşare continuă............................ 54, E32
Capac conector............................................................. 1 Detectare faţă ............................................................ 57
Capac locaş baterie/fantă card de memorie Detecţie mişcare ................................... 72, E64
................................................................................... 3, 14 Diferenţă orară.................................................. E58
Card de memorie..................................... 14, F18 Difuzor................................................................................ 1
Cheie înaltă G .......................................................... 38 Dispozitiv iluminare asistenţă AF....................... 1
Cheie joasă H........................................................... 38 D-Lighting..................................................... 64, E9
Cianotipie ............................................................ E35 DSCN ...................................................................... E77
Color selectiv I ...................................................... 38 Durată film ................................................................... 65
Compensare expunere ........................................ 50 E
Note tehnice şi index

Computer............................................................ 75, 77 Ecran de întâmpinare.......................... 72, E57


Comutator alimentare/indicator luminos Editarea filmelor .............................................. E25
aparat pornit...................................................... 1, 20 Efect 1 ap. foto jucărie m.................................. 38
Conector ieşire USB/audio/video Efect 2 ap. foto jucărie n................................. 38
....................................... 1, 74, 77, E16, E18 Efecte filtre................................................. 64, E12
Control dispozitiv HDMI ............................. E68 EN-MH2.................................................... E78, F4
Control zoom........................................................ 1, 25 Estompare piele........... 54, 64, E11, E40
Control zoom lateral......................................... 1, 25 Examinare imagine........................................ E60
Copie alb-negru n ....................................... 32, 35 Extensie................................................................. E77
Copiere........................................................ 64, E49 Extragerea imaginilor statice.......... 71, E26

F22
F Imprimare directă................................... 75, E18
Fantă card de memorie ....................................... 14 Imprimare DPOF ............................................. E24
Film HS ....................................... 69, E53, E54 Imprimarea datei şi a orei................. 19, E62
Foarte intensă k...................................................... 38 Indicator focalizare .................................................... 9
Foc de artificii m ............................................ 32, 35 Indicator luminos autodeclanşator ........ 1, 48
Focalizare............................................................. 26, 57 Informaţii fotografie...................................... E60
Focalizare automată .............................................. 60 Interval fix automat ....................................... E34
Format dată................................................ 17, E58 Î
Format hârtie................................... E20, E22 Încărcare Eye-Fi....................................... 73, E70
Formatare memorie internă ........... 73, E67 Încărcător acumulator ................................. E78
Formatarea ........................................ 15, 73, E67 Înregistrare film......................................................... 65
Formatarea cardurilor de memorie Înregistrarea de filme cu redare încetinită
............................................................... 15, 73, E67 ..................................................... 69, E53, E54
Fotografiere cadru unic ..................... 54, E32 Înregistrarea filmelor.............................................. 65
Fotografiere în rafală 16.............................. E32 J
Fotografierea........................................... 20, 24, 26 Jack intrare audio/video..................... 75, E16
FSCN ....................................................................... E77 JPG ........................................................................... E77
Fus orar ......................................................... 17, E58 L
Fus orar şi dată ............................... 16, 72, E58 Language/Limba ................................... 73, E68
G Luminozitate ..................................................... E60

Note tehnice şi index


Găsire ţintă AF................................. 54, 59, E38 M
H Mărire .............................................................................. 25
HDMI....................................................................... E68 Mâncare u......................................................... 32, 34
I Memorie internă ....................................................... 15
Identificator........................................................ E77 Meniu configurare ................................ 72, E57
Iluminare fundal o....................................... 32, 35 Meniu film .................................................. 69, E52
Imagine mică............................................ 64, E14 Meniu fotografiere................................ 53, E27
Imprimantă................................................. 75, E18 Meniu portret inteligent ................... 53, E40
Imprimare..... 64, 75, E20, E22, E42 Meniu redare........................................... 64, E42
Imprimare dată .............................. 19, 72, E62 Microconector HDMI................................................. 1

F23
Microfon (stereo) ......................................................... 1 Opţiune ordine imprimare
Micşorare ...................................................................... 25 ..................................................... 19, E43, E44
Mod automat ............................................................ 42 Opţiuni afişare secvenţă..... 64, E6, E51
Mod automat facil.................................................... 31 Opţiuni culoare....................................... 54, E35
Mod bliţ ........................................................................ 44 Opţiuni film ............................................... 69, E52
Mod efecte speciale............................................... 38 Ordine imprimare................................. 64, E42
Mod focalizare automată.................. 69, E55 P
Mod imagine............................................ 54, E27 Panoramă simplă p ..................... 32, 36, E2
Mod macro................................................................. 49 Peisaj c ........................................................................ 32
Mod portret inteligent ........................................ 40 Peisaj de noapte j ..................................... 32, 34
Mod redare.................................................................. 28 Petrecere/interior f.................................... 32, 33
Mod scenă ................................................................... 32 PictBridge .................................................... 75, E18
Mod stare de veghe...................................... E66 Plajă Z .......................................................................... 32
Mod video........................................................... E68 Portret animal de casă O ......................... 32, 37
Mod zonă AF ................. 54, 69, E36, E55 Portret b...................................................................... 32
Monitor .......................................................... 3, 8, F6 Portret de noapte e.................................... 32, 33
Monocr. contrast ridicat F............................... 38 Presetare manuală ......................................... E30
Montură trepied........................................... 3, F17 Prezentare diapozitive....................... 64, E45
MOV ........................................................................ E77 Prim-plan k..................................................... 32, 34
Muzeu l ............................................................ 32, 35 Prioritate faţă ................................... E36, E55
Note tehnice şi index

N Procesare încrucişată o .................................... 38


Nikon Transfer 2........................................................ 77 Protejare..................................................... 64, E46
Nivel compresie............................................... E27 R
Nivel încărcare baterie.......................................... 20 Redare cadru întreg ............................................... 28
Număr de expuneri rămase ............ 20, E28 Redare film................................................................... 70
Nume fişier.......................................................... E77 Redare miniaturi....................................................... 63
O Redare panoramă simplă..................... 36, E5
Obiectiv ............................................................. 1, F14 Redarea ................................................................ 28, 70
Ochi deschişi ............................................ 54, E41 Reducere ochi roşii ....................................... 45, 46
Oprire automată............................ 21, 72, E66 Reducere zgomot vânt ...................... 69, E56

F24
Resetare totală.......................................... 73, E71 V
Retuşare rapidă .......................................... 64, E9 Valoare diafragmă ................................................... 27
Rotire imagine ........................................ 64, E48 Versiune firmware ................................. 73, E72
RSCN....................................................................... E77 ViewNX 2....................................................................... 76
S Volum.............................................................................. 70
Selector cea mai bună fotografiere VR film........................................................... 69, E56
....................................................................... 35, E32 VR fotografie ............................................. 72, E63
Selector multiplu ........................................................ 3 Z
Sensibilitate ISO..................................... 54, E34 Zăpadă z.................................................................... 32
Sepia ....................................................................... E35 Zonă focalizare.......................................................... 26
Sepia nostalgică E ............................................... 38 Zoom............................................................................... 25
Setări monitor.......................................... 72, E60 Zoom digital ............................................................... 25
Setări sunet................................................ 72, E65 Zoom optic.................................................................. 25
Setări TV....................................................... 73, E68 Zoom redare............................................................... 62
Sincronizare lentă.................................................... 45
Soft D ........................................................................... 38
Sport d ................................................................ 32, 33
SSCN ....................................................................... E77
Sunet buton....................................................... E65
Sunet declanşator .......................................... E65

Note tehnice şi index


Ş
Ştergere ......................................................................... 29
T
Tăiere....................................................................... E15
Timp de expunere................................................... 27
Timp economisire lumină zi ............ 17, E59
Tipul de baterie....................................... 73, E72
TV...................................................................... 75, E16
U
Urmărire subiect............................ E37, E39

F25
F26
Acest manual nu poate fi reprodus sub nicio formă, în întregime sau pe
părţi fără autorizaţie scrisă din partea NIKON CORPORATION (excepţie
făcând citarea critică în articole sau recenzii).

APARAT FOTO DIGITAL

Manual de referinţă

Imprimat în Europa
CT4C02(Y5)
6MN341Y5-02