Sunteți pe pagina 1din 1

HOTĂRÂRE NR. 23/27.09.

2013

pentru aprobarea taxei de acreditare și reacreditare a furnizorilor de educație


medicală continuă, persoane juridice

Consiliul Naţional al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi


Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR) întrunit în şedinţa din data de
27.09.2013,

având în vedere prevederile art.46 alin.(3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 144/2008, privind
exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent
medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România și în conformitate cu Programul Naţional de
Educaţie Medicală Continuă, emite următoarea

HOTĂRÂRE

Art. 1 Se aprobă taxa de acreditare în cuantum de 300 de euro și taxa de reacreditare în


cuantum de 100 de euro pentru furnizorii de educație medicală continuă, persoane juridice.

Art.2 Taxa de acreditare și reacreditare a furnizorilor de educație medicală continuă se va plăti în


contul afișat mai jos.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica tuturor filialelor Ordinului Asistenţilor Medicali


Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.

Cont IBAN RO17RNCB0080005633870001 deschis la BCR Sala Palatului

- plata în lei la cursul de schimb al zilei