Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Conduc influxul nervos motor căile:


a) ascendente
b) descendente
c) senzitive
d) senzoriale

2. Stimularea sistemului nervos vegetativ simpatic produce:


a) contracţia muşchiului vezical
b) dilatarea vaselor coronare
c) diminuarea frecvenţei cardiace
d) micşorarea pupilei ( mioză )

3.Este o caracteristică a contracţiilor izometrice:


a) creşterea tensiunii musculare
b) modificarea dimensiunii muşchiului
c) producerea de lucru mecanic
d) realizarea mişcărilor corpului

4. Stimularea sistemului nervos simpatic are ca efect:


a) constricţia muşchiului vezical
b) dilatarea bronhiilor
c) micşorarea pupilei
d) relaxarea sfincterelor digestive

5.Stimularea sistemului nervos parasimpatic are ca efect contracţia:


a) muşchilor circulari ai irisului
b) muşchilor radiari ai irisului
c) sfincterelor digestive interne
d) bronhiilor principale

6. Axul transvers al corpului delimitează un pol:


a) anterior şi unul posterior
b) cranial şi unul caudal
c) stâng şi unul drept
d) ventral şi unul dorsal

7. Creşterea în lungime a oaselor este evidentă în cazul:


a) falangei
b) femurului
c) omoplatului
d) vertebre

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
După localizare, sistemul nervos se clasifică în ............ şi ............

Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Trunchiul este un segment al corpului uman fiind format din: ............ abdomen şi ............ .

Coloana B cuprinde exemple de organe, iar coloana A efectele pe care stimularea


parasimpaticului o are asupra acestor organe. Scrieţi pe foaia de examen asocierea dintre fiecare
cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. cardiomoderaţie a) hipofiză
2. creşterea tonusului şi motilităţii b) inimă
3. relaxarea sfincterului intern c) stomac
d) uretră

Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi pe
foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia
este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi
modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.
1. Sistemul nervos central este alcătuit din encefal, ganglioni nervoşi şi nervi.
2. Dintre muşchii antero – laterali ai toracelui fac parte muşchii pectorali şi muşchii dinţaţi.
3. Scheletul antebraţului este alcătuit din două oase lungi: radius şi cubitus (ulna).
4. Muşchiul croitor aparţine musculaturii membrului superior
5. Căile ascendente sunt lungi şi deservesc motilitatea corpului.

Minieseu : efectele sistemului S si PS pe aparatul cardiovascular si pe cel pulmonar