Sunteți pe pagina 1din 8

Data: 9 octombrie 2008

Scoala: Generala “Apaczai Csere Janos”


Clasa: a IV-a A
Propunător: Stinghe Laura
Aria curriculară: Matematica si stiinte ale naturii
Disciplina: Matematica
Subiectul: Scrierea numerelor cu cifre romane
Tipul lecţiei: insusire de noi cunostinte

Obiective cadru:
 Cunoasterea si utilizarea conceptelor specifice matematicii

Obiective de referinţă
 Sa inteleaga si sa utilizeze sistemul pozitional de formare a numerelor naturale

Obiective operaţionale:
O1. Sa reactualizeze cunostintele dobandite anterior legate de scrirea, citirea, formarea si compararea numerelor mai mici
sau egale cu 1000000
O2.Sa scrie si sa citeasca cifrele romane
O3.Sa aplice regulile de scriere cu cifre romane in transformarea din cifre arabe in cifre romane si invers
O4.Sa participe cu interes la lectie
O5.Sa dea dovada de spirit de echipa ,sa comunice in munca pe grupe
Strategie didactică:

Metode şi procedee: conversaţia euristica, exercitiul, observatia, explicaţia, demonstraţia, munca independentă, metoda
“Ganditi/lucrati in echipa/comunicati”;

Mijloace didactice: planse cu cifrele romane, coli mari albe, markere, manualul, betisoare.
Forme de organizare: frontal, pe grupe, pe perechi, individual.

Resurse:

 Umane: colectivul clasei;


 Spatiale: sala de clasa
 Temporale: 50 de minute;

Bibliografie:
1. Ministerul Educatiei si Cercetarii- Consiliul National pentru Curriculum- “Programe scolare pentru clasa a IV-a” ,
Bucuresti 2005
2. Marinele Chiriac, Doina Burtila, Ana Bosoaga-“ Matematica “- manual pentru clasa a IV-a, Editura Tiparg 2006
3. Marinele Chiriac, Cecilia Macri, Mihaela Crivac, Nita Eugen- “ Fise de lucru Matematica”, Editura Tiparg 2004
4. Ioana Cojocaru – Matematica clasa a IV a- Caiet de evaluare, Editura didactica Crisstaldo ,1993
5. Metodica predarii matematicii la clasele I-IV, E.D.P. Bucuresti, 1988
Desfăşurarea lecţiei

Etapele Ob Unitati de continut Strategii didactice Evaluare


lectiei op. Activitatea invatatorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Organizare

1. Moment -Se va organiza sala de clasa pentru -Se pregatesc pentru -conversaţia -frontal
organizatoric realizarea in conditii optime a inceperea lectiei
procesului de predare invatare.
-Se vor pregati materialele necesare
lectiei.

2. Captarea O1 -Antrenament mintal pregatitor: -Elevii numara,oral,dupa


atenţiei -exercitiul
O4  Exercitii de numarare: cerintele stabilite -formativa,
-Pornind de la 360,numarati crescator -frontal prin
din 4 in 4 pana la 384. raspunsurile
-Pornind de la 132, numarati crescator date de elevi
din 6 in 6 pana la 180.
-Pornind de la 425,numarati
descrescator,din 5 in 5,pana la 405.

3.Reactualiza- O1  Exercitii de scriere a numerelor cu -Elevii ies la tabla pe rand si -exercitiul


rea O4 cifre arabe: scriu
cunostintelor -Scrie cu litere numerele: -Ceilalti scriu pe caiete -frontal
4301,270840,808808. -formativa
-Ce arata fiecare cifra 8 in ultimul prin
numar? -individual raspunsurile
-Rog elevii sa isi aminteasca sistemul -Elevii isi amintesc sistemul -explicatia elevilor
pozitional de scriere a numerelor nostru de numeratie:zecimal
naturale. si pozitional
4. Anunţarea -Anunt titlul lectiei si il scriu pe tabla: -Noteaza titlul lectiei pe -conversaţia -frontal
temei si a “Scrierea numerelor cu cifre romane”. caiete
obiectivelor -Precizez importanta scrierii cu cifre
romane.

5. Dirijarea O2 -Prezint biletul trimis de catre prietenul -Sunt atenti la plansa -observatia -plansa cu -frontal -formativa
învăţării O3 copiilor,Voinicel,cu gandurile lui la prezentata si precizeaza biletul lui prin
O4 inceput de an scolar. diferenta de scriere (cifrele Voinicel raspunsurile
-Rog elevii sa precizeze diferenta de romane se scriu cu litere) -conversatia elevilor
scriere dintre cifrele arabe si cele euristica
romane.( Anexa 1 )
-Prezint plansa cu cifrele romane si -Elevii privesc plansa cu -observatia -plansa cu -frontal -formativa
corespondentul acestor cifre scris cu cifrele romane si cifrele
cifre arabe. ( Anexa 2 ) corespondentul acestor cifre romane si
-Pentru a retine mai usor forma si scris cu cifre arabe. -explicatia corespondent
semnificatia cifrelor,dau copiilor cateva -Elevii asculta si executa -demonstra- ul acestor
reguli: cifra X reprezinta mainile cu cele miscarile indicate. tia cifre scris cu
10 degete rasfirate, asezate incrucisat, -Isi noteaza pe caiete cifre arabe
cifra V este jumatatea lui X, cifra C vine corespondentul fiecarei cifre -conversatia
de la centum (suta), cifra M vine de la romane scris cu cifre arabe. euristica
mileniu (1000). -plansa cu -frontal
-Prezint plansa cu regulile de -Isi noteaza pe caiete -observatia regulile de
transformare a cifrelor romane in cifre regulile de transformare a transformare
arabe. cifrelor romane in cifre a cifrelor
-Observam trecerea de la scrierea arabe. -conversatia romane in
romana la cea araba (Anexa 3) euristica cifre arabe.
-formativa
6.Asigurarea O2 -Scriu la tabla alte numere si rezolvam -Ies la tabla si rezolva -explicatia prin
retentiei si a O3 exercitii care confirma regulile de trecere exercitiile;ceilalti scriu pe raspunsurile
transferului O4 de la scrierea romana la cea araba si caiete elevilor
invers. -continua
 90=XC -exercitiul -frontal
 110=CX -explicatia
 CDXXV=(500-100)+10+10+5= -demonstra-
400+20+5=425 tia -individual
 DCXIV=500+100+10+(5-1)
=600+10+4=614

7. Obtinerea O2 -Impart elevii in doua grupe; -Se impart in doua grupe -explicatia -coli mari -pe grupe -sumativa
performantei O3 -Impart coli mari albe si markere fiecarei -Citesc sarcinile de pe fise -exercitiul albe prin
O4 grupe precum si fisa cu sarcinile ce le au -Sunt atenti la explicatiile -markere rezolvarea
O5 de rezolvat(Anexa 4). date -fise cu itemilor de
-Explic sarcinile de pe fise -Rezolva sarcinile sarcinile de pe fisa
-Liderul grupului iese la lucru
tabla si prezinta rezolvarea
exercitiilor
-Se corecteaza unde este -autoevalua-
cazul rea

8. Evaluare O2 -Jocuri didactice:”Scriem cu -Lucreaza in perechi -betisoare -in perechi -sumativa


O3 betisoare”(Anexa 5)-metoda -Formeaza numere din
O4 “Ganditi/lucrati in perechi/comunicati” betisoare respectand
O5 sarcinile cerute

9. Incheierea -Se fac aprecieri legate de participarea la


lectiei activitate
-Se da tema pentru acasa -Noteaza tema pentru acasa
Probă
practică

Frontal

Realizează machetele

Răspund la întrebări

Rezolvă sarcina de lucru


Mediu curat Mediu poluat

Mediu curat Mediu poluat

Mediu curat Mediu poluat

Mediu curat Mediu poluat

Mediu curat Mediu poluat

Mediu curat Mediu poluat

Mediu curat Mediu poluat

Mediu curat Mediu poluat