Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data: 25 octombrie 2005


Obiectul: Limba şi literatura română
Clasa: a VI-a C
Tema (subiectul lecţiei): Conversiunea, mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului
Tipul lecţiei: de însuşire de noi cunoştinţe

Obiective operaţionale:
a) Cognitive:
Elevii vor fi capabili să:
1. să definească conversiunea
2. să cunoască părţile de vorbire şi să opereze cu ele
3. să identifice într-un text dat cuvintele formate prin conversiune
4. să alcătuiască propoziţii cu diferite valori ale unui cuvânt

b) Psiho-motorii: să ortografieze corect cuvintele

Resurse: manualul, capacităţile receptive normale ale elevilor, timp – 50 de minute

Strategia didactică:
a) Metode şi procedee: învăţarea prin descoperire, lucrul cu manualul, conversaţia euristică,
explicaţia

b) Forme de organizare a activităţii elevilor: activitatea frontală, activitatea individuală

c) Mijloace de învăţământ: manual, o fişă de lucru

d) Material bibliografic: Limba română, manual pentru clasa a VI-a, de Anca Şerban, Sergiu
Şerban, Editura All, Constantin Parfene – „Metodica studierii limbii şi literaturii române în
şcoală”, Editura Polirom, Matei Cerkez (coord.) – „Comunicare şi gramatică în exerciţii”,
Editura Paralela 45, 2005, Carmen Iordăchescu – „Examen de capacitate – Teste pentru
studiul la clasă”, Editura Carminis, 2000, Marica Pietreanu – „Limba română – exerciţii
lexicale”, Editura Garamond, 1995, Ion Toma – „Limba română pentru elevi, studenţi şi
profesori”, Editura Niculescu, 1994, Emanuela Brăslaşu, Marin Alexandru, Ioana
Nicolaescu – „Culegere de exerciţii gramaticale, clasa a VI-a”, Editura Delta Cart
Educaţional, 2005
Desfăşurarea activităţii

Organizarea clasei
I. Actualizarea cunoştinţelor însuşite anterior: verificarea temei şi a
cunoştinţelor despre compunere
II. Captarea atenţiei elevilor despre activitatea didactică ce urmează: Am
învăţat până acum două mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului şi anume derivarea şi
compunerea.
III. Anunţarea subiectului lecţiei şi a obiectivelor operaţionale: Astăzi vom
învăţa şi ultimul mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului şi anume conversiunea sau schimbarea
valorii gramaticale, un mijloc mai dificil deoarece presupune stăpânirea părţilor de vorbire. Va
trebui ca la finalul orei să: ... (se anunţă obiectivele operaţionale)
IV. Prezentarea sarcinilor de învăţare: Se scriu pe tablă mai multe exemple
cuprinzând fapte de limbă ilustrative pentru schimbarea clasei morfologice a substantivului şi
adjectivului:
a) Seara aceasta este minunată. Am sosit acasă seara.
Un bărbat se plimba pe stradă. „Zoe, fii bărbată!”
b) Copilul este frumos. El admiră frumosul din pădure.
Timpul este frumos. El cântă frumos. Este frumos să-l ajuţi.
- prin activitate frontală se vor preciza valorile morfologice ale cuvintelor subliniate: a)
substantiv – adverb, substantiv – adjectiv; b) adjectiv – substantiv, adjectiv – adverb şi se va
scrie definiţia conversiunii.
V. Conducerea învăţării şi dobândirea noilor cunoştinţe: Elevii vor primi o
fişă de lucru cu celelalte părţi de vorbire care îşi pot schimba clasa morfologică şi vor lucra
individual. După 10 minute, se evaluează, prin conversaţie frontală, rezultatele activităţii şi se
notează la tablă.
VI. Asigurarea feedback-ului: are loc pe parcursul conducerii învăţării, întărirea
făcându-se treptat prin aprecieri verbale
VII. Evaluarea formativă: Elevii vor rezolva exerciţiile de pe fişă:
1. Indică prin săgeţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunţurile de mai jos:
Este un elev conştiincios. * substantiv
Învaţă conştiincios la toate materiile.
Ziua mea de naştere este în aprilie.
Ziua mergeam pe plajă, iar seara mă plimbam. * adjectiv
Purta un tricou albastru.
Admira albastrul infinit al cerului.
Vorbeşte bine în engleză. * adverb
I-am mulţumit pentru binele făcut.
2. Folosiţi în propoziţii cuvintele date, cu valorile indicate între paranteze:
deschis (adverb, adjectiv, verb la participiu)
şapte (numeral, substantiv)
frumos (adjectiv, adverb, substantiv)
VIII. Asigurarea retenţiei şi a transferului: se dă ca temă pentru acasă exerciţiul
3, 4 şi 5 de pe fişă:
3. Precizaţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:
El este bătrân. Bătrânul avea părul alb. Of, ce obosit sunt! Are un of la inimă. Eu sunt elev. Anul acesta vom învăţa
despre eul liric. Are caiete frumoase. Scrie frumos. El a luminat camera cu un bec. Camera luminată se vedea de
departe.
4. Precizaţi modul de formare al cuvintelor: autogară, SNCFR, floarea-soarelui, Sighetul Marmaţiei, movul,
aprozar, DEX, treiul, prieteneşte, înnoda, cumsecade, grăsuţ, îngălbenit
5. Precizaţi valorile morfologice ale cuvântului o în exemplele:
a) O, ce timp frumos!
b) Am văzut-o pe Maria.
c) Am fost o dată, de două ori, dar nu mă mai duc.
d) Astăzi au scris litera o.
e) A mers pe o stradă lăturalnică.
f) O să meargă şi el la petrecere.
SCHIMBAREA VALORII GRAMATICALE (CONVERSIUNEA)

1. Adjectivul îşi poate schimba valoarea gramaticală în:


a) Admiră frumosul din natură. Cel harnic învaţă. L-a întâmpinat un credincios al său.
b) El cântă frumos. Este frumos să-l ajuţi.
2. Substantivul îşi poate schimba valoarea morfologică în:
a) Am sosit acasă seara.
b) „Zoe, fii bărbată!”
3. Pronumele îşi poate schimba valoarea morfologică în:
Fiecare îşi are eul său.
4. Numeralul îşi poate schimba valoarea morfologică în:
A luat un trei. Treiul a fost trecut în catalog.
5. Verbul poate căpăta diferite valori morfologice:
a) Învăţatul ştie multe.
b) Cartea citită mi-a plăcut.
c) Vorbeşte răstit.
6. Adverbul îşi poate schimba valoarea morfologică în:
a) Binele cu bine se plăteşte. I-am făcut un bine.
b) Soseşte înaintea lor.
c) Este un bărbat bine.
7. Interjecţia îşi poate schimba valoarea morfologică în:
Are un of. I-am ascultat oful.

1. Indică prin săgeţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din enunţurile de mai jos:
Este un elev conştiincios. * substantiv
Învaţă conştiincios la toate materiile.
Ziua mea de naştere este în aprilie.
Ziua mergeam pe plajă, iar seara mă plimbam. * adjectiv
Purta un tricou albastru.
Admira albastrul infinit al cerului.
Vorbeşte bine în engleză. * adverb
I-am mulţumit pentru binele făcut.

2. Folosiţi în propoziţii cuvintele date, cu valorile indicate între paranteze:


deschis (adverb, adjectiv, verb la participiu)
şapte (numeral, substantiv)
frumos (adjectiv, adverb, substantiv)

3. Precizaţi valoarea morfologică a cuvintelor subliniate:


El este bătrân. Bătrânul avea părul alb. Of, ce obosit sunt! Are un of la inimă. Eu sunt elev. Anul acesta vom
învăţa despre eul liric. Are caiete frumoase. Scrie frumos. El a luminat camera cu un bec. Camera luminată
se vedea de departe.

4. Precizaţi modul de formare al cuvintelor: autogară, SNCFR, floarea-soarelui, Sighetul


Marmaţiei, movul, aprozar, DEX, treiul, prieteneşte, înnoda, cumsecade, grăsuţ, îngălbenit
5. Precizaţi valorile morfologice ale cuvântului o în exemplele:
g) O, ce timp frumos!
h) Am văzut-o pe Maria.
i) Am fost o dată, de două ori, dar nu mă mai duc.
j) Astăzi au scris litera o.
k) A mers pe o stradă lăturalnică.
l) O să meargă şi el la petrecere.

S-ar putea să vă placă și