Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

 Clasa: I-IV
 Disciplina: Dezvoltare personală
 Modulul: Securitatea personală
 Subiectul lecției: Situații excepționale cu caracter natural
 Unități de competențe:
5.1. Recunoașterea situațiilor de risc pentru siguranța corpului în mediul cotidian.
5.2. Demonstrarea unui comportament organizat în situații excepționale conform
recomandărilor.
5.3. Respectarea regulilor privind securitatea elevului în condiţiile casnice, şcolare, stradă,
transport şi în mediul natural.
Obiectivele activității:
La finalul activității, elevul va demonstra că este capabil:
O1: să exemplifice și să argumenteze necesitatea unor acțiuni ale oamenilor în cazul calamităților
naturale;
O2: să cunoască care este comportamentul agreabil în timpul calamităților naturale;
O3: să identifice riscurile asociate cu diverse situații excepționale cu caracter natural;
O4: să manifeste disponibilitate pentru studierea modulului Securitate personală, demonstrând
curiozitate și interes.

 Strategii didactice:
- forme: frontală, individuală, în perechi;
- metode, tehnici și procedee didactice: discuția dirijată; observarea dirijată; explorarea;
exercițiul; problematizarea; jocul didactic;
- mijloace: tabletă/ calculator, tablă interactivă/ proiector, creioane colorate, carioci, fișe cu
imagini pentru activitate individuală/ în perechi, ș.a.;.

 Strategii de evaluare: evaluare inițială, evaluare formativă interactivă.


 Locația: sala de clasă,

 Bibliografie:
- Curriculum național, clasele I-IV: Chișinău, 2018;
- Ghid de implementare a curriculumului național, clasele I-IV: Chișinău, 2018;

SCHIȚA DEMERSULUI DIDACTIC

I. Evocare
1. Organizarea clasei.
2. Captarea atenției.
Descoperă subiectul lecţiei
 Elevilor li se propune o fişă care ascunde subiectul lecţiei.
 Li se solicită să descopere cuvintele codificate, apoi să explice ce semnifică ele.
 Li se propune să intuiască care dintre cele 4 cuvinte descoperite reprezintă subiectul lecției.

5 26 24 21 7 16 26 21 7 11 17 26 17 6 1 25 11 11

11 17 5 7 17 6 11 11 1 15 26 17 7 5 2 21 11

3. Discuție dirijată. Elevii sunt solicitați să enumere ce calamități naturale cunosc în afară de
cele descoperite (furtuni, întroieniri,...). Vor fi încurajați să povestească despre una dintre
aceste calamități naturale la care a fost martor sau despre care a citit/ a auzit de la părinți.
4. Comunicarea subiectului și a obiectivelor în limbaj accesibil elevilor.

Câmp asociativ. Fenomene ale naturii


 Elevii se grupează în echipe, fiecare echipă primind câte o foaie de flipchart şi carioci.
 Li se solicită să scrie cât mai multe cuvinte din câmpul asociativ (câmpul lexical) pentru
cuvântul Cutremur (respectiv Alunecări de teren, incendii, inundații, furtună, grindină,
întroieniri, ș.a.).

II. Realizarea sensului

Jurnalul cu dubla intrare


 Elevilor li se propune o poezie.
 Li se propune şi un tabel în care pot scoate în evidenţă ceea ce i-a intrigat, i-a surprins sau le-
a amintit de o experienţă personală atunci când au citit fragmentul propus.
 Elevii au libertatea să comenteze, să-şi exprime propriile puncte de vedere asupra unei
anumite stări de fapt.
Poezia Comentariul
Furtuna
Toată valea e o mare
De lumini scăpărătoare.
Cât e ceru-n lung și-n larg
Norii, bubuind, se sparg.
De se-nchid pierduți de frică
Negri, ochi de rândunică.
Și-unui greiere de spaimă.
Cobza nici că-i mai îngaimă
Și de teamă, o șopârlă,
Într-o tufă se azvârlă.
Crește-n zări grozava larmă
Până ce de-un deal se sfarmă
Și e ploaie cumsecade
Pe-alea văilor arcade.
Emilia Căldăraru
 Se inițiază o discuție despre această situație extraordinară.

Activitatea Şedinţa deceluşilor


 Elevii vor citi informația propusă (Anexă)
 Ei se împart în două echipe: Echipa experţilor şi Echipa deceluşilor.
 Cea de-a doua echipă va adresa primei echipe diverse întrebări referitoare la conținutul citit.
 Echipa experților va trebui să răspundă la întrebările propuse, după caz, suplimentând
informațiile citite cu alte experiențe, informații pe care le dețin.
 Echipele își pot schimba rolurile

Diagrama cauzelor şi a efectelor


 Elevii, împărţiţi în grupuri mici, după lectura informaţiilor propuse, stabilesc legături de
cauză și efect.
 Elevilor, ghidaţi de către învăţător, li se solicită să noteze legăturile de cauză și efect într-o
grilă, descoperite atât din conținutul propus, cât și prin observațiile proprii.
Cauze Efecte

III. Reflecție
Activitate în perechi. Elevii sunt motivați pentru a stabili, cu ajutorul săgeților, care sunt
măsurile de prevenire a:
inundaţiilor alunecărilor de teren
sădirea copacilor;
construirea barajelor;
construirea lacurilor de acumulare;
întărirea malurilor râurilor;
extrageri autorizate;
analiza componenţei solului;
construirea caselor departe de râuri;
împădurirea terenurilor;
construirea caselor pe soluri tari, stabile;
construirea canalelor pentru scurgeri;
_____________________________;
______________________________;

Aşa da! Aşa nu!


 Elevilor li se propune să citească câteva reguli de comportament în situații de urgență: în caz
de incendiu/ cutremur / inundații.
 Ei sunt grupaţi câte 5-6 şi le este propus un poster ce cuprinde un tabel (graficul T).
 Fiecare grup va completa rubricile graficului, utilizând informațiile din fișe. Acest table va fi
completat cu diverse acțiuni, activități pe care elevii trebuie/nu trebuie să le realizeze în
situația de urgență prezentată.
 Elevii vor folosi și informația obținută la oră.
 Se verifică corectitudinea completării tabelului.
AȘA DA! AȘA NU!

REGULI DE COMPORTAMENT ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

INCENDIU
1. Persoana care observă un incendiu are obligația să anunțe prin orice mijloc serviciile de
urgență la numărul unic 112.
2. În caz de incendiu, orice persoană trebuie să acorde ajutor semenilor aflați în pericol sau în
dificultate.
3. Dacă pentru salvarea oamenilor trebuie să treceți prin încăperi incendiate, puneți pe cap o
pătură umedă.
4. Deschideți cu prudență ușile, deoarece afluxul rapid de aer provoacă creșterea flăcărilor.
5. Prin încăperile cu fum deplasați-vă târâș sau aplecați.
6. Strigați victimele, găsiți-le și ajutați la salvarea lor.
7. Dacă vi se aprinde îmbrăcămintea, nu fugiți, culcați-vă pe pământ și rostogoliți-vă.
8. Asupra oamenilor cărora li s-a aprins îmbrăcămintea, aruncați o haină sau o pătură care să îi
acopere.
9. Pentru stingerea incendiului folosiţi stingătoare, apă, nisip, pământ, învelitori etc.
10. Aplicaţi pe părţile afectate pansament uscat şi curat şi prezentaţi-vă la punctele medicale.
CUTREMUR
1. În timpul producerii seismului, păstrați-vă calmul, nu vă speriați de zgomotele din jur.
2. Nu părăsiți camera sau locuința deoarece cutremurul nu durează mult și veți fi prinși de faza
ulterioară, cea a mișcării, când cad obiecte și se prăbușesc. Scările sunt foarte sensibile.
3. Rămâneți în încăpere, departe de ferestre, protejați-vă sub o grindă, toc de ușă solid,sub un
birou sau masă rezistentă.
4. Dacă este posibil, ajutați adulții la închiderea surselor de foc.
5. Nu fugiți pe ușă, nu săriți pe fereastră, nu utilizați liftul, evitați aglomerația, deschideți ușa
locuinței spre exterior pentru a preveni blocarea acesteia, în vederea evacuării după terminarea
cutremurului.
6. Nu alergați în stradă.
7. Dacă vă aflați în afara unei clădiri, depărtați-vă de clădire, spre un loc deschis și sigur.
8. Ajutați persoanele rănite.
9. În cazul în care sunteți surprinși de căderea unor obiecte, încercați să vă protejați capul și
membrele pentru a supraviețui.
10. În urma incendiului, ajutați echipele de intervenție pentru ajutor și salvare, fiți calmi,
liniștiți-i pe cei șocați.

INUNDAȚII
1. Dacă ai fost prevenit despre furtună, deconectează energia electrică cu ajutorul părinților,
închide bine ușile, geamurile, ia obiectele care pot fi luate de vânt, stingeți focul din sobe.
2. Dacă furtuna te-a luat prin surprindere și te-a găsit într-un loc deschis, nu fugi, mai bine te
adăpostești într-un șanț, groapă, orice adâncitură, lipit de pământ, cu mâinile acoperind capul.
Furtuna poate fi însoțită de fulgere, ploaie, grindină. Nu te apropia de obiectele metalice, de
stâlpii de tensiune, de paratrăsnete. Pe loc deschis, dacă stai culcat, fulgerul poate trece peste
picioare și vei rămâne în viață, Poziția în picioare e cu mult mai periculoasă. Fulgerul nu
lovește des, nu nimerește repetat în același loc și de obicei atinge obiectul cel mai înalt sau mai
masiv.
3. Dacă inundația te surprinde acasă, ajută părinții să pună lucrurile de valoare într-un loc sigur,
ajută-i să evacueze animalele și bunurile în locurile de refugiu cunoscute. Încuiați ușile casei și
ferestrele după ce închideți apa, gazul și instalațiile electrice.
4. Ordinea de evacuare e: copii, bătrâni, bolnavi, apoi restul oamenilor și animalelor. După
sosirea la locul de refugiu, comportă-te cu calm, ocupă locurile stabilite.
5. La reîntoarcerea acasă, nu intra în locuință dacă aceasta a fost avariată, nu atinge firele
electrice, nu consuma decât apă fiartă, consumă alimente doar după ce au fost curățate, fierte și
după caz, controlate de organele sanitare.

Graficul conceptual
 Elevii se grupează câte 4-5.
 Echipelor li se propune graficul-tabel, constituit din coloane şi linii, pe verticală fiind scrise
conceptele, iar pe orizontală – trăsăturile care se compară (în dreptunghiul respectiv se scrie
enunţul-informaţie).
 Aranjarea informaţiei se poate face în baza unui Clustering sau în urma discuţiei, în urma
vizionării filmulețelor.

Cauzele Consecințe/urmări Acțiuni întreprinse


Inundație
Cutremur
Alunecare de teren

Autoaprecierea, reflecția.
Chestionarul. Elevilor li se propune să completeze un chestionar, independent. După realizarea lui
se pot iniția discuții pentru a verifica și a justifica răspunsurile alese.

CHESTIONAR
1. Ce este un cutremur?
a) o mişcare de pământ b) o febră mare la copii c) o explozie puternică
2. Cutremurele au loc:
a) numai în Japonia b) la munte c) peste tot în lume, adică şi la noi în ţară
3. În timpul unui cutremur, eu:
a) mă ascund sub masa solidă, acoperindu-mi capul cu mâinile
b) stau lângă geam să ţip după ajutor
c) mă aşez în cadrul unei uşi solide, fără geamuri
4. După cutremur:
a) alerg cât mai repede afară din casă
b) aprind lumina
c) nu aprind lumina, ci folosesc lanterna şi mă uit cu atenţie în jur, pentru a vedea ce s-a
întâmplat în casă
5. Numărul la care pot să sun pentru a cere ajutor de la salvare, pompieri şi poliţie este:
a) 911 b) 112 c) 953
6. Dacă simt miros de gaz, după cutremur:
a) ies din casă, îmbrăcat şi încălţat, fiind atent la ce este în jurul meu şi anunţ pompierii sau un
alt adult dintre vecinii din bloc
b) o iau la goană pe scări, e cel mai bine aşa, nu cred ce spun unii că scările se pot prăbuşi
c) iau liftul, ca să ajung mai repede afară din bloc
7. Dacă sunt afară, când începe cutremurul:
a) intru cât mai repede într-o clădire b) mă aşez lângă un stâlp de curent electric
c) mă îndepărtez de clădiri şi de stâlpii de curent electric

S-ar putea să vă placă și