Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

SCOALA GIMNAZIALA CORNU LUNCII


PROFESOR: Croitoru Teodora Elvira
OBIECTUL: Limba romană
SUBIECTUL LECTIEI: Propoziția subordonată subiectivă
TIPUL LECTIEI: de însușire de noi cunostințe
DURATA: 50’

OBIECTIVE OPERATIONALE: La sfarsitul orei, elevii vor fi capabili:


a) COGNITIVE
O1- sa dea definitia propozitiei subordonate subiective
O2 - sa identifice subordonatele subiective in diferite texte
O3- sa stie care sunt termenii regenti ai subordonatei
subiective
O4- sa stie care sunt elementele de relatie (introductive)
O5- sa cunoasca topica si punctuatia subordonatei subiective
O 6- sa construiasca fraze cu subordonate subiective introduse prin
diferite elememte introductive
b) PSIHOMOTORII
O7 – sa stie sa transforme un subiect in propozitie subiectiva si invers

CONTINUTURI:
C1: definitia propozitiei subordonate subiective;
C2: termeni regenti;
C3: elementele de relatie(introductive);
C4: topica si punctuatia subordonatei subiective;
C5: contragerea si expansiunea.
STRATEGIA DIDACTICA
1) RESURSE
a) Continuturi vizate- conform programei si manualului
b) Capacitati – cunostintele asimilate de elevi anterior
- nivel mediu
c) Locul- sala de clasa
2) METODE SI PROCEDEE – se vor folosi alternativ sau combinat metode
si procedee precum; conversatia euristică, explicatia, analiza gramaticala, exercitiul (de
contragere si expansiune), lucrul cu manualul, ciorchinele, demonstratia, tabelul sinoptic

3) MATERIALE SI MIJLOACE – texte lingvistice, fise de lucru, testul de


evaluare formativa
I. Alcatuiti enunturi care sa contina subiective:
a) introduse prin conjunctiile sa, ca si daca
b) introduse prin doua pronume relatie si prin adverbul
relativ cum

4) MATERIAL BIBLIOGRAFIC
- Avram Mioara, Gramatica pentru toti, Editura
Academiei, Bucuresti,1986
- Popescu Stefania, Gramatica practica a limbii
romane, Editura Tedit FZH, Bucuresti, 2003
- Limba si literatura romana, manual pt.clasa a
VIII-a, Editura Humanitas

5) FORME DE ORGANIZARE – activitate frontala, pe grupe si independenta


individuala

SCENARIUL DIDACTIC

I.Organizarea clasei ( 1min.) - se noteaza absentii, se stabileste ordinea si se pregatesc


cele necesare desfasurarii lectiei.

II. Actualizarea cunostintelor anterioare (5 min.) - prin verificarea temelor elevilor, se


reiau cunostintele esentiale despre subiectul si predicatul, propozitiei. Elevii au avut ca
tema de rezolvat exercitii in care au identificat si analizat subiectele dintr-un text.
III. Captarea atentiei elevilor (3 min.) – are loc o discutie despre clasificarea propozitiilor
in principale si secundare. Apoi elevii sunt anuntati ca vor invata una dintre propozitiile
din cea de-a doua categorie si ca trebuie sa fie foarte atenti la dificultatile implicate.

IV. Anuntarea subiectului nou si a obiectivelor operationale (1min.)- vom continua


studiul propozitiilor subordonate cu propozitia subiectiva, iar la sfarsitul orei va trebui sa
………(se anunta obiectivele operationale mentionate mai sus)

V. Prezentarea sarcinilor de invatare (10 min.)


Se scriu pe tabla cateva exemple (sub forma de dictare), cuprinzand fapte de
limba ilustrative pentru ceea ce înseamna propozitia subiectiva in contextul relatiei sale
cu alte propozitii, pentru modul introducerii in fraza, topica si punctuatia ei.
1. Harnicul departe ajunge.
2. Satulul nu crede celui flamand.
3. Imi place lectura.
4. „E usor a scie versuri” (M. Eminescu)
Elevii vor analiza pe rand propozițiile, urmărind descoperirea subiectelor (care
realizează acțiunea sau care reprezintă o noțiune, un proces despre care se comunică o
anumită judecată prin intermediul verbului-predicat), sintetizand observatiile sub
forma unui tabel cu urmatoarele rubrici: cuvantul cu functie de subiect, intrebarea la
care raspunde, partea de vorbire prin care se exprima, topica, punctuatie.

VI. Conducerea invatarii si dobandirea de noi cunostinte ( 20 min.)


1. Elevii sunt solicitati sa sulinieze subiectele propozitiilor de pe tablă și să le înlocuiască
prin propoziții corespunzătoare, folosind procedeul expansiunii. Prin acest procedeu se
obțin frazele:
1. Cine este harnic ¹/ departe ajunge ²/
2. Cine este satul ¹/ nu crede celui flămand.
3. Imi place ¹/să citesc.
4. E ușor¹/ să scrii versuri.²/
-Prin conversație euristică privind echivalența dintre subiect și propoziția subordonată
subiectivă, elevii ajung să formuleze singuri definiția propoziției subiectivei:
Prof. : Ce funcție sintactică au în propozițiile date cuvintele subliniate ?
Elevii: Cuvintele subliniate au funcția sintactică de subiect .
Prof.: Dar propozițiile obținute prin expansiune, ce rol îndeplinesc în
frază?
Elevii:Propozițiile obținute au rolul de subiecte pe langă verbele din
propoziția regentă.
- Raspunsurile elevilor pot completa un ciorchine, început de profesor, cu ajutorul căruia
se va ajunge la formularea definiției subordonatei subiective:
Propozitia care îndeplinește în frază rolul de subiect pe langă un verb din
propoziția regentă se numește propoziție subiectivă.(SB)
2. Pentru descoperirea elementelor regente se supun atenției elevilor următoarele
exemple (dictate și scrise pe tablă):
a) Se vede ¹/ că nu cunoști locurile pe aici ²/
b) Cine adună la tinerețe ¹/ are la bătranețe ²/
c) Trebuie ¹/ să ceri de la tatăl tău paloșul... ²/
d) „E păcat ¹/ să rămai fără leac de învățătură.²/” (I. Creangă)
e) Pesemne ¹/ că dumneata ai greșit. ²/
f) Imi vine ¹/ să-mi iau lumea-n cap. ²/
Prin conversație euristică elevii sunt conduși să descopere elementele regente:
- verbe predicative personale;
- verbe reflexive impersonale;
- verbe predicative impersonale;
- adverbe predicative;
- expresii verbale impersonale;
- verbe predicative reflexive impersonale.

3. Pentru descoperirea elementelor relaționale (introductive) se dau ca exemple pe


fișe, pentru a fi analizate pe grupe:
A. Cine seamănă vant ¹/ culege furtuna ²/
Cați au fost acolo ¹/ au ramas mirați ²/
Ce s-a întamplat ¹/ a trecut/ ²/
Oricine trece pe aici ¹/ este impresionat. ²/
Dar cui i-e frică de război ¹/ E liber de-a pleca-napoi. ²/
→ cine, cați, ce, oricine, cui = pronume relative sau nehotărate ( în N, Ac., D, G)

B. Se vede ¹/ că nu cunoști locurile pe aici ²/


Ne se știe ¹/ de unde sare iepurele ²/
Trebuie ¹/ să ceri de la tatal tau palosul... ²/
E impresionant ¹/ cum s-a sfarșit discuția ²/
„Se pare ¹/ cum că alte valuri/Cobor mereu pe același vad.” ²/ (M. Eminescu)
→ ca, să, de unde, cum, cum că = conjuncții subordonatoare( simple sau compuse) și
adverbe relative.
Profesorul cere elevilor să spună cine face acțiunea și cine are caracteristica
exprimată de predicatul regentelor. Apoi îi solicită să generalizeze. Dacă elevii întampină
dificultăți, profesorul comunică: subiectivele care arată cine face acțiunea și cine are
caracteristica exprimată de predicatul regentei se introduc prin: pronume relative sau
nehotărate și adjective pronominale nehotărate la nominativ sau dativ, mai rar la
acuzativ, prin conjuncții subordonatoare, adverbe relative și adjective pronominale
relative.

4. Pentru topica și punctuația propoziției subiective li se cere elevilor să observe


cu atenție toate exemplele date și pe cele din manual. Astfel, elevii ajung la concluzia că
subiectiva poate sta, atat după regentă cat și înaintea regentei. Indiferent de locul
subiectivei, aceasta nu se desparte prin virgula de regenta ei.

VII. Asigurarea feed-back-ului (3 min.) – are loc pe tot parcursul lecției, prin aprecieri
verbale (Corect!, Bine!, Da!) si prin efectuarea fulger a catorva exerciții de identificare și
de motivare.
VIII. Evaluarea formativă (5min.) - ca activitate independentă individuală se dă spre
rezolvare testul de evaluare formativă, care va fi luat de către profesor pentru a fi corectat
și notat: Alcătuiți enunțuri care să conțină subiective:
c) introduse prin conjuncțiile să, că și dacă
d) introduse prin două pronume relatie și prin adverbul
relativ cum

IX. Asigurarea retentiei si a transferului (2min) - se dă ca activitate independentă acasă,


alcatuirea unor fraze care să conțină subiective introduse prin diferite elemente de relație
și să fie cerute de diferite elemente regente.

S-ar putea să vă placă și