Sunteți pe pagina 1din 1

VERBUL – test de evaluare

CLASA V-a

1.Precizează modul verbelor: 1,5x8 =12 p


cântând= să povestesc=
de scris= priveşte! =
o să vină= a participa=
ar merge= alergat=
2.Stabileşte timpul verbelor: 1,5x8=12 p
rezolvasem= să mănânc=
am să scriu= voi pleca=
mergeam= citişi=
aş fi ştiut= rezolvăm=

3.Scrie verbele următoare la pers. a II-a plural, păstrând modul fiecăruia: 10 p


alergau............................................. să povesteşti......................................
citeşte!............................................. ar desena............................................

4.Completează spaţiile libere cu verbul din paranteză, la mod conjunctiv, timp perfect:
3x3=9 p
a. Aş fi vrut ca Mihai................................................... (a nu întârzia) la serbare.
b. Ar fi fost mai bine ca noi......................................... (a pleca) în tabără la munte.
c. (a câştiga).......................................concursul, aş fi obţinut un premiu.

5. Conjugă verbul „a povesti” la modul indicativ, timp perfect simplu. 10 p


..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
6. Foloseşte într-un enunţ verbul „a merge” la modul indicativ, timp perfect compus, pers.
a III-a, nr. plural. 9p
..............................................................................................................................................
7. Construieşte 3 enunţuri în care verbul „a fi” să aibă, pe rând, valori morfologice
diferite: 4x3=12 p
a. predicativă.......................................................
b. copulativă.........................................................
c. auxiliară...........................................................

8. Analizează toate verbele din enunţul: 8x2=16 p

Sunt elev în clasa a V-a. Pentru că am învăţat mereu, acum culeg roadele muncii
mele şi voi participa la olimpiadă. Aş fi dorit să particip la concursuri, dar nu visam că
voi reuşi.
Se acordă 10 puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și