Sunteți pe pagina 1din 3

EVALUARE INIȚIALĂ

Anul şcolar 2018-2019


Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a V-a

Numele şi prenumele elevului:_____________________________________


Citește cu atenție textul pentru a răspunde cerințelor!

O văz limpede, așa cum era. Naltă, uscățivă, cu părul alb și creț, cu ochii căprui, cu gura strânsă
și cu buza de sus crestată în dinți de pieptene, de la nas în jos.
Cum deschidea poarta, îi săream înainte. (…)
Ne duceam la umbra dudului din fundul grădinii.
Ea își înfigea furca cu caierul de in în brâu și începea să tragă și să răsucească un fir lung și
subțire. Eu mă culcam pe spate și lăsam alene capul în poala ei.
Fusul îmi sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer, printre frunzele dudului. De sus mi se părea că se
scutură o ploaie albastră.
– Ei, ce mai vrei? îmi zicea bunica.
Surâsul ei mă gâdila în creștetul capului.
– Să spui…
Și niciodată nu isprăvea basmul.
Glasul ei dulce mă legăna; genele mi se prindeau și adormeam; uneori tresăream ș-o întrebam
câte ceva; ea începea să spună, și eu visam înainte.
– A fost odată un împărat mare, mare…
(Barbu Șt. Delavrancea- Bunica)

I. FII ATENT LA TEXT!


1. Precizează locul unde se petrece întâmplarea relatată în text. 0,5 p.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2. Menționează care sunt personajele textului dat. 0,5 p.


………………………………………………………………………………………………………………
3. Notează două trăsături fizice ale bunicii, așa cum se desprind din text. 2 x 0,5 = 1 p.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

II. FII EXACT!


1. Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru: 4 x 0,25 = 1 p.
limpede - ____________________________ glasul - ___________________________
nu isprăvea - _________________________ să spună - _________________________
2. Scrie cuvinte cu sens opus pentru: 4 x 0,25 = 1 p.
deschidea ___________________________ începea______________________________
mare________________________________ dulce________________________________
3. Subliniază varianta corect despărțită în silabe: 4 x 0,25 = 1 p.
bu-ni-ca / bu-nica gla-sul / glas-ul
î-mpă-rat / îm-pă-rat ma-re / mar-e

4. Alcătuiește enunțuri cu ortogramele: ia / i-a; sau / s-au. 4 x 0,25 = 1 p


……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
III. FII CREATIV!
Redactează o compunere, de 80-100 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare la care să participe
unul dintre personajele din textul dat. 3 puncte
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Notă: se acordă 1 punct din oficiu. Total: 10 puncte.


·Lucrează cu atenţie!
·Nu te grăbi!
·Reciteşte fiecare exerciţiu!
·Poţi obţine nota 10!
TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ
Anul scolar 2018-2019
Disciplina Limba și literatura română
Clasa a V-a
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Se punctează oricare alte formulări/ modalități de rezolvare corectă a cerințelor.


Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni de punct.
Se acordă 1 punct din oficiu.

I.
1. Acțiunea se petrece la umbra dudului din fundul grădinii. 0,5p
2. câte 0,25 puncte pentru menționarea oricărui personaj al textului dat (0,25x2=0,5p)
3. câte 0,25 puncte pentru menționarea oricărei trăsături a bunicii, așa cum se desprinde din textul dat
(0,5x2=1p)
II.
1. câte 0,25 puncte pentru indicarea fiecărui cuvânt cu sens asemănător pentru cuvintele date (de
exemplu, clar; nu termina, vocea, să zică) 4x0,25=1p
2. câte 0,25 puncte pentru indicarea fiecărui cuvânt cu sens opus pentru cuvintele date (de exemplu
închidea, termina, mic, amar) 4x0,25=1p
3. câte 0,25 puncte pentru sublinierea fiecărei variante corect despărțită în silabe (de exemplu, bu-ni-ca,
gla-sul, îm-pă-rat, ma-re) 4x0,25=1p
4. câte 0,25 puncte pentru construirea fiecărui enunț corect cu ortogramele date ( de exemplu – Ia mâna
de pe masă!, Maria i-a dat o carte colegului. Andrei sau Dan au mers în oraș. S-au apucat de scris.)
4x0,25=1p
III. (3 puncte)
0,5 puncte pentru utilizarea oricărui personaj din textul de la Partea I
alegerea unui titlu sugestiv 0,5 puncte
conținut ideatic adecvat cerinței – 1,5p/ tratare ezitantă, superficială a cerinței 0,5p 1,5 puncte
coerență si echilibru al compoziției 5 puncte